Меню сайту

Нові користувачі
Вікторія333
Користувачі
04.03.2021
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Чи даєте Ви хабарі викладачам?


аватар
Гуринова Ольга Александровна

Рейтинг: 10
Наталія Вікторівна

Рейтинг: 10
аватар
Тимчук Руслан Миколайович

Рейтинг: 21.1
аватар
Фенюк Олена Миколаївна

Рейтинг: 16
Черняк Катерина Василі

Рейтинг: 16
аватар
Антоненко Светлана Васильевна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Судові системи та порівняльне судочинство (МАУП)


Контрольна робота
K-27514

В комплект входят контрольные работы 59 стр. 100 грн + 35 грн. тесты = 135 грн.
Можно приобрести отдельно контрольные или тесты.

До теми 2

1. Розкрийте загальні положення про установи правосуддя Франції

2. Який правовий статус Конституційної Ради Франції.

3. Яка система загальних судів (магістратура?

4. Який статус магістратури.

5. Які функції адміністративної юстиції?

6. Які повноваження Державної Ради Франції?

7. Висока палата правосуддя

8. Розкрийте загальні положення розгляду справ у судах загальної юрисдикції

До теми 3

1. Розкрийте конституційні основи судової влади Італії та Іспанії

2. Які повноваження Конституційного суду Італії та Іспанії.

3. Які суди в Італії та Іспанії відносяться до судів загальної юрисдикції?

4. Розкрийте правовий статус Вищої Ради Магістратури Італії.

5.Яка організація судів загальної юрисдикції Іспанії ?.

6. Який правовий статус Генеральної Ради судової влади Іспанії ?

7. Розкрийте загальні положення розгляду справ у судах загальної юрисдикції.

До теми 4

1. Яка судова система існує в Японії ?

2. Які повноваження Верховного суду Японії?

3. Розкрийте загальні положення розгляду справ у судах загальної юрисдикції Японії.

4. Розкрийте загальні положення кримінально-процесуального права Японії.

5. Розкрийте загальні положення цивільно-процесуального права Японії.

До теми 5

1. Які основи судоустрою Великої Британії?

2. Які повноваження судів з кримінальних справ у Великі Британії?

3. Які повноваження судів з цивільних справ у Великій Британії?

4. Який правовий статус суддів Великої Британії ?

5. Розкрийте загальні положення розгляду справ у судах загальної юрисдикції

До теми 6

1. Розкрийте конституційні основи судової влади у США.

2. Дайте характеристику Федеральної системи судів США.

3. Які повноваження спеціальних судів та системи військових судів?.

4. Яка структура Верховного суду США ?.

5. Який правовий статус суддів та вимоги до кандидатів у судді.?

6. Розкрийте загальні положення про судове право у США

7. Яка процедура розгляду кримінальних справ у США?

8. Яка процедура розгляду цивільних справ у США?

9. Який порядок апеляційного провадженням у США?

До теми 7

1. Яка система судів у Індії?

2. Який порядок призначення суддів Верховного суду Індії?

3. Які особливості Верховного суду Індії як федерального органу?

4. Які функції Конституційного суду?

5. Яка побудова судової системи штатів?

6. Розкрийте загальні положення про судочинство в Індії.

ТЕСТИ (35 ГРН)
Question 1

До складу малого та великого журі присяжних в США входять:

a.вісімнадцять присяжних до малого, 24- до великого

b.дванадцять присяжних до малого, 24 - до великого

c. дев’ять присяжних до малого,вісімнадцять присяжних - до великого

d. шість присяжних до малого,дванадцять - до великого

Question 2

Юрисдикцію щодо адміністративних справ, пов'язаних звиборами, процедури віддавання судових наказів офіційній особі про виконаннявимоги позивача, петиції про судовий наказ з приводу передачі заарештованого досуду та справ, пов'язаних з повстанням у Японії має:

a. будь-який Вищий суд

b. будь-який місцевий суд

c. лише Токійський Вищий суд

Question 3

Платники податків вСША можуть оскаржувати свою заборгованість за податковими платежами безпопередньої оплати й подальших позовів про відшкодування в:

a. Податковому суді США

b. Федеральній фінансовійпалаті

c. Адміністративні трибунали

Question 4

Федеральний патентний суд Німеччини належить до системисудів:

a.спеціальної юрисдикції

b.звичайної юрисдикції

Question 5

Прискорений суд Японії має юрисдикцію слухати цивільнісправи:

a. зпретензіями на суму не більше 500 тис. єн

b. зпретензіями на суму не більше 900 тис. єн

c. з претензіями на суму не більше700 тис. єн

Question 6

Судді Верховного суду Японії ідуть у відставку післядосягнення:

a.75-річного віку

b.70-річного віку

c. 65-річного віку

Question 7

В Японії адміністративні та військові суди :

a.існують

b. неіснують

c. існують лише в певнихокругах

Question 8

Касація у ФРН - це оскарження (ревізія) вироку чи рішеннясуду з мотивів:

a. порушення закону чи неправильного його застосування

b. відповідності вироку фактичнимобставинам справи

Question 9

Судова системаФранції має таку структуру:

a.трибунали і спеціалізовані суди, апеляційні суди; Вищі спеціалізовані суди,Касаційний суд

b. суди першої інстанції; судидругої інстанції, суди третьої інстанції

c. трибуналиі спеціалізовані суди, апеляційні суди; Касаційний суд

Question 10

Суд присяжних Франції компетентний розглядати кримінальнісправи щодо злочинів, за вчинення яких передбачено покарання:

a. у вигляді тюремного ув'язнення понад п'ять років

b. коли йде мова про конфіскаціюмайна підсудного

c. будь-які кримінальні справи,однак необхідне прохання підсудного

d. у вигляді тюремного ув'язненняпонад 10 років

Question 11

ПовноваженнямиВідділення Королівської лави у Великій Британії є:

a.функції апеляційного судочинства; зокрема, до нього належать розгляд і переглядсправ у галузі цивільного і карного законодавства згідно з поданоюапеляцією

b. функціїсудочинства у першій інстанції, а також деякі функції апеляційного судочинства;зокрема, до нього належать розгляд і перегляд справ у галузі цивільного ікарного законодавства згідно з поданою апеляцією

c. лише функції судочинства упершій інстанції

Question 12

Суди мунсифів в Індії розглядають справи про майновісуперечки:

a. від 5тис. до 15 тис. рупій

b. від 1тис. до 5 тис. рупій

c. від 15 тис. до 25 тис.рупій

Question 13

Яка палата Апеляційного суду Франції розглядає скарги щодовироків поліцейського суду в суді малої інстанції та виправного суду в судівеликої інстанції:

a. Палатау соціальних справах

b. звиправних справ

c. обвинувальна палата

d. Палата у цивільних справах

Question 14

Суди панчаятів у всіх штатах Індії є початковою інстанцієющодо:

a. кримінальних справ

b. господарських справ

c. цивільних справ

d. адміністративних справ

Question 15

Професійними суддямив ФРН є:

a. спеціально підготовленні особи, які здобули юридичнуосвіту і були призначенні на державну посаду судді, мінімальний вік дляпретендента на вищі суддівські посади – 35 років

b. особи, які здобули юридичнуосвіту і були призначенні на державну посаду судді, мінімальний вік дляпретендента на вищі суддівські посади – 25 років

c. особа, що склала іспит насуддівську службу під час закінчення чотирирічної суддівської підготовчоїслужби

Question 16

Безпосередньо федеральним парламентом ФРН на термін 12 роківобираються тільки судді:

a. Федерального конституційного суду

b. Федеральної фінансовоїпалати

c. Федерального суду з трудовихпитань

d. Верховного федеральногосуду

e. Федерального адміністративногосуду

Question 17

Який суд Франціїрозглядає лише питання права:

a.спеціалізовані суди

b. трибунали

c. апеляційні суди

d.Касаційний суд

Question 18

Суди панчаятів вІндії можуть застосувати:

a. лишештрафи

b. можуть призначати позбавленняволі

c. засобивиховного впливу, штрафи або примусовий обов'язок до здійснення певних дорученьчи дій

Question 19

В Індії суддя вищогосуду обіймає посаду до :

a. 55років

b. 62років

c. 60 років

Question 20

Члени Верховного суду в Індії призначаються :

a. Президентом з числа найвизначніших юристів країни поконсультації з головним суддею і міністрами Кабінету

b. референдумом

Question 21

Верховний суд Індіїє:

a.парламентом з числа найвизначніших юристів країни по консультації з головнимсуддею і міністрами Кабінету

b. судомпершої інстанції, який уповноважений розглядати суперечки між урядом Індії іштатами, а також між штатами. Є вищою апеляційною інстанцією по кримінальних іцивільних справах

c. вищою апеляційною інстанцією покримінальних і цивільних справах

Question 22

Система судів ФРН по соціальних питаннях створена длярозгляду:

a. конфліктів, зв'язаних із соціальним страхуванням, виплатоюдопомоги безробітним і наданням громадянам, що повернулися на батьківщину,безкоштовної чи пільгової медичної допомоги

b. суперечок між наймодавцями йіндивідуальними працівниками з питань оплати праці, надання відпусток,звільнення, а також конфлікти між профспілками й об'єднаннями підприємців

c. справ, пов'язаних зі сплатоюподатків і митних зборів

Question 23

Шеффени в ФРН– це особи, що залучаються до виконанняобов'язків по списках кандидатів, що складаються:

a. радою громади з числа проживаючих у ній громадян, щодосягли 30 років і не мають обмежень (судимість, фізичні чи психічні недуги,посадові обов'язки й ін.)

b. головою дільничного суду з числапроживаючих у ній громадян, що досягли 25 років і не мають обмежень (судимість,фізичні чи психічні недуги, посадові обов'язки й ін.)

c. радою громади з числапроживаючих у ній громадян, що досягли 35 років і не мають обмежень (судимість,фізичні чи психічні недуги, посадові обов'язки й ін.)

Question 24

Сесії суду присяжних у Франції проводяться:

a. щоквартально

b. 1 раз на два місяці

c. 1 раз на півроку

d. щомісячно

Question 25

Сімейний суд Японії розв’язує спори такими способами:

a. ухвалення рішення або примирення сторін

b. ухвалення рішення

c. примирення сторін

Question 26

Суди земель ФРН по трудових справах виступають як:

a. першаінстанція

b. касаційна інстанція

c.апеляційна інстанція

Question 27

Які справи розглядаєкримінальний сенат вищого суду землі ФРН як суд першої інстанції:

a.будь-які справи

b. справи про особливо значні чискладні злочини

c. продержавну зраду, шпигунство, терористичні акти і т.п., або справи про злочини,підсудних нижчестоящому суду землі, але визнаних особливо значимими чискладними

Question 28

Касаційний суд Франції має:

a. шість палат

b. сім палат

c. п’ять палати

d. чотири палати

Question 29

Суддя в Японії – це:

a.громадянин Японії, який протягом десяти років обіймав тільки судові посади натериторії Японії, або десять років був адвокатом при Вищому суді в будь-якомумісті

b. юристповинен мати не менше 10 років практичного досвіду на посадах помічника судді,судді прискореного суду, громадського прокурора, практикуючого адвоката абоуніверситетського професора юриспруденції чи його помічника

Question 30

Претурії існують всудовій системі:

a.Іспанії

b. Нідерландів

c. Франції

d.Італії

Question 31

Касаційні скарги розглядаються сенатами Верховного федерального суду ФРН в складі:

a. трьох членів на чолі з головою сенату

b. п'яти членів на чолі з головою сенату

c. семи членів на чолі з головою сенату

Question 32

Баристери – це:

a. юристи, які дають консультації своїм клієнтам, готують до розгляду цивільні і кримінальні справи в інтересах своїх клієнтів, виступають від імені обвинувачення чи захисту у судах нижчих інстанцій

b. юристи, які мають виключне право виступати у вищих судових інстанціях

Question 33

Дільничні суди ФРН розглядають цивільні справи:

a. одноособово

b. колегіально

Question 34

У трибуналі Франції малого процесу справи завжди слухаються суддями:

a. одноособово

b. колегіальні
Ціна

135

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 3
Гостей: 3
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.