Меню сайту

Нові користувачі
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Свєта
Користувачі
03.12.2020
Чи даєте Ви хабарі викладачам?


Тихончук Олена Миколаївна

Рейтинг: 10
аватар
Штогрін Роман Андрійович

Рейтинг: 10
аватар
Копилова Софія Андріївна

Рейтинг: 11
Попп Наталія Олександрівна

Рейтинг: 13
аватар
Андрос Олег Анатолійович

Рейтинг: 10
аватар
Тихонова Марина Борисовна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Організація і технологія торговельної діяльності - підсумковий тест (МАУП)


Контрольна робота
K-23577

Question 1

Сучасний ринок це:

a. регульована система економічних відносин між суб'єктами різних типів і форм власності і господарювання

b. заставити колектив працювати в такому напряму, щоб виконався річний план товарообігу

c. уміння правильно виконувати колективом торгівельного підприємства вимог клієнтами

Question 2

Торгівля повинна вивчати попит для:

a. своєчасності доставки товару народного споживання у торгівельне підприємство

b. своєчасного отримання виручки за реалізований товар в мережах магазинів

c. обґрунтування замовлення на потребу в товарах на наступний рік і забезпечення поточного товаропостачання роздрібної мережі

Question 3

Структура ринку це:

a. торгівельною повнотою товару у магазинах

b. насиченість покупців у торгівельному підприємстві

c. сукупність окремих ринків у межах національної економіки (внутрішнього ринку)

Question 4

Документ, який встановлює асортимент товарів для конкретного магазину, є :

a. посадова інструкція працівників магазину

b. обов’язковий асортиментний перелік товарів

c. угода, яка складається роботодавцем з працівником даного підприємства

Question 5

Задачі промисловості і торгівлі в галузі вивчення попиту населення зводяться до того, щоб:

a. уміти з майстерністю виконувати функціональні обов’язки

b. виявити потенційні можливості ринку, в найкоротший строк налагодити виробництво нових товарів, які відповідають вимогам населення і розвивають їх

c. навчитися правильно реагувати на жалоби і пропозиції клієнтівQuestion 6

Ріст виробництва товарів народного споживання, удосконалення їх структури, скорочення дефіцитності товарів потребують:

a. своєчасному вилученні товарів народного споживання з торгівельного підприємства з метою перерозподілу його іншим магазинам

b. чіткої організації взаємодії і узгодження економічно-взаємовигідних інтересів виробництва і торгівлі

c. скорої реалізації товару та отриманні виручки для закупу товару

Question 7

В зв’язку з різними формами купівельного попиту розрізняють:

a. постійний і перемінний асортимент товарів

b. товари продовольчої групи і товари непродовольчої групи

c. реалізація товару і його спрос

Question 8

Ринок нерухомості це:

a. особливий вид ринку, на якому об'єктом купівлі-продажу чи застави для отримання кредиту є нерухомість

b. уміло примінити виконання завдань і функцій до торгівельної діяльності

c. уміло підрахувати кошти від реалізації товару у торгівельному підприємстві

Question 9

Задачі промисловості:

a. уміти правильно виконувати колективом торгівельного підприємства вимог клієнтів

b. отримання інформації щодо торгівельної діяльності колективу магазину

c. прогнозувати попит на перспективу, без чого вона не може планувати розвиток галузі і вірно використовувати капітальні вкладення в її розвиток

Question 10

Ринок товарів промислового призначення це:

a. вивчення купівельного попиту в магазині щодо товарів першої необхідності

b. сукупність економічних відносин між юридичними і фізичними особами щодо купівлі ними товарів і послуг, які використовуються для виробництва інших товарів і послуг

c. доставцка своєчасно товарі до торгівельного підприємства з метою його реалізації і отриманні виручки

Question 11

Згідно вимогам до зразково-показових магазинів, у фірмових магазинів повинно забезпечуватись:

a. раціональне використання торгових площ

b. застосування торгово-технологічного і холодильного обладнання, впровадження засобів малої механізації, що забезпечують скорочення ручної праці

c. удосконалення технології продажу товарів

Question 12

Ринкова економіка направлена на те:

a. щоб своєчасно отримувати кошти за реалізований товар через мережу магазинів

b. щоб заставити промисловість (виробника) робити те, що бажає покупець

c. щоб своєчасно доставляти товар у мережу магазинів

Question 13

Дані вивчення попиту дозволяють магазинові:

a. планувати потрібний та необхідний обсяг асортименту товару

b. опанувати майстерністю вивчення товару і складання асортименту товару

c. виконати місячний план товарообігу

Question 14

Вивчення купівельного попиту в магазині необхідне для:

a. чіткого формування та поповнення асортименту товарів

b. отримання інформації щодо торгівельної діяльності колективу магазину

c. реалізації товару та отриманні належної виручки для закупу товару

Question 15

Фірмові магазини повинні забезпечувати:

a. сучасний рівень технічного рівня оснащення торгово-технологічних процесів і наукової організації праці

b. високу культуру обслуговування покупців на основі прогресивної технології

c. широкого застосування вітчизняного і зарубіжного досвіду

Question 16

Ринок послуг це:

a. процес вивчення товарі народного попиту

b. сукупність економічних відносин щодо організації та купівлі-продажу послуг

c. процес накопичення товару у торгівельному підприємстві

Question 17

Згідно вимогам до зразково-показових магазинів, у фірмових магазинів повинно забезпечуватись:

a. застосування торгово-технологічного і холодильного обладнання, впровадження засобів малої механізації, що забезпечують скорочення ручної праці

b. раціональне використання торгових площ

c. удосконалення технології продажу товарів

Question 18

Товарний асортимент:

a. це отримання коштів від часткової реалізації товару

b. набор товару, який необхідно реалізувати через торгівельну мережу

c. це сукупність усіх товарних одиниць, що їх пропонує покупцям конкретний продавець

Question 19

Важливою задачею, що стоїть перед фірмовою торгівлею є:

a. вилучення (елімінування) з процесу виробництва малоефективних товарів

b. уміти правильно виконувати колективом торгівельного підприємства вимог клієнтами

c. розвиток мережі фірмових магазинів повинно сприяти вирішенню низки важливих задач, що стоять перед торгівлею

Question 20

Розробка кожним конкретним магазином асортиментного переліку товарів і здійснення контролю за його дотриманням сприяє:

a. визначення кращого колективу торгівлі

b. кращим вивченням попиту товарів у магазині

c. кращому обслуговуванню покупців цільового ринку і створенню стійкого асортименту

Question 21

Національний ринок - це :

a. сукупність соціально-економічних відносин у сфері обміну всередині країни

b. умілому перерозподілі товарів серед торгівельних підприємств

c. з яких товарів чи модифікацій він повинен складатися

Question 22

Згідно вимогам до зразково-показових магазинів, у фірмових магазинів повинно забезпечуватись:

a. надання їм максимальної зручності при найменших затратах часу на покупку товарів

b. застосування найбільш сучасних методів торгівлі і високої культури обслуговування покупців

c. розширення і поліпшення якості додаткових послуг, що надаються покупцям у магазинах)

Question 23

В умовах подальшого удосконалення господарських зв’язків торгівлі з промисловістю важливе значення має:

a. вивчення попиту населення і на основі цього формування асортименту товару

b. реалізація товару в торговельному підприємстві та отриманні доходу від цієї реалізації

c. отриманні товарів від підприємств виготовників

Question 24

Одна з найбільш складних проблем управління асортиментом полягає у:

a. умілому перерозподілі товарів серед торгівельних підприємств

b. з яких товарів чи модифікацій він повинен складатися

c. визначенні, що повинно входити у склад товарного асортименту

Question 25

Важливим напрямком управління асортиментом вважають:

a. нагромадження торгівельного магазину товарами які залишилися у інших магазинах

b. вилучення (елімінування) з процесу виробництва малоефективних товарів

c. налаштувати колектив магазину на раціональне використання торгівельних площадок для торгівлі товарами повсякденного попиту

Question 26

В зв’язку з різними формами купівельного попиту розрізняють:

a. товари продовольчої групи і товари непродовольчої групи

b. постійний і перемінний асортимент товарів

c. реалізація товару і його спрос

Question 27

Особливістю ринкової економіки є:

a. своєчасно збирати виручку із торгівельного підприємства

b. наявність великої кількості товарів і зростаюча конкуренція

c. своєчасно вивчати попит товару і виконувати персоналом магазину своїх обов’язків

Question 28

Планування асортименту пов'язано із:

a. перерозподілом виручки за реалізацію товару

b. розподілом виробничих потужностей для максимального використання наявних ринкових можливостей

c. умілим приміненням обов’язків продавцями магазину щодо реалізації товару

Question 29

Під річним асортиментом розуміють:

a. кількість різновидів кожного виду товарів, які постійно мають надходити в магазин

b. процес вивчення товарі народного попиту на протязі року

c. процес накопичення товару у торгівельному підприємстві на протязі півроку
Ціна

15

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.