Меню сайту

Нові користувачі
makarenko22
Користувачі
24.01.2021
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Чи пишете ви самі роботи?


аватар
Гусак Віктор Васильович

Рейтинг: 10
аватар
Павленко Олена Віккторівна

Рейтинг: 16
Грацонь Ірина Олександрівна

Рейтинг: 12
аватар
Ирина Сергеевна

Рейтинг: 10
Потапенко Інна Миколаївна

Рейтинг: 10
аватар
Поплаускас Виктория Юрьевна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Товарознавство – тести (МАУП)


Контрольна робота
K-25591

ВСЕГО 137 ответов

ТЕСТ ДО ТЕМИ 1

Question 1

Споживна цінність товару – це:

a. комплекс показників, які характеризують якість і безпеку товарів

b. комплекс споживних властивостей і споживних вартостей товару

c. комплекс споживних властивостей товару, завдяки яким він може задовольнити ті чи інші потреби людини

Question 2

Товари як продукти праці для задоволення потреб споживача та методи їх теоретичного і практичного пізнання - це:

a. споживна вартість

b. предмет товарознавства

c. об’єкти товарознавства

Question 3

Споживна вартість (цінність) товарів, закономірності її прояву і збереження – це:

a. предмет товарознавства

b. об’єкт товарознавства

c. метод товарознавства

Question 4

Споживними є такі властивості товарів :

a. всі вищезазначені

b. соціального призначення, функціональні, експлуатаційні, ергономічні, естетичні, екологічні

c. якості, безпеки, екологічні, соціальні

Question 5

Показники універсальності є показниками:

a. функціональних властивостей

b. ергономічних властивостей

c. експлуатаційних властивостейQuestion 6

Асортиментом називають :

a. перелік однорідних і різнорідних товарів загального або аналогічного призначення

b. сукупність товарів, які виробляє підприємство

c. певну сукупність товарів, які об єднають за окремими ознаками

Question 7

Товарна номенклатура – це:

a. перелік однорідних і різнорідних товарів загального або аналогічного призначення

b. певна сукупність товарів, які об єднають за окремими ознаками

c. сукупність товарів, які виробляє підприємство

Question 8

Сукупність однорідних товарів, які об’єднані загальними ознаками і задовольняють аналогічні потреби називається :

a. простим асортиментом

b. складним асортиментом

c. груповим асортиментом

Question 9

Паралельний розподіл великої кількості об’єктів на незалежні класифікаційні угруповання – це :

a. ієрархічний метод класифікації

b. товарознавчий метод класифікації

c. фасетний метод класифікації

Question 10

Система автоматичної ідентифікації об’єктів кодування – це :

a. структура кодування

b. штрихове кодування

c. система кодування

Question 11

Основними вимогами до інформації про товар вважаються :

a. достовірність, зрозумілість, достатність

b. достовірність, доступність, достатність

c. достовірність, потрібність, достатність

Question 12

Знаки, які інформують про правила поводження з товаром, називаються :

a. компонентні знаки

b. маніпуляційні знаки

c. експлуатаційні знаки

ТЕСТ ДО ТЕМИ 2

Question 1

Чавуни класифікують за такими ознаками :

a. всі відповіді правильні

b. призначення, щільність, склад, структура, спосіб отримання

c. призначення, вміст зв’язаного вуглецю, форма графітних включень, склад

Question 2

Сортамент чавунних труб складається з :

a. напірних, каналізаційних

b. напірних, прецизійних

c. каналізаційних, презиційних

Question 3

За якістю сталь поділяють на :

a. звичайну, підвищеної якості, якісна, високоякісна

b. звичайна, якісна, високоякісна

c. екстра, вищого сорту, першого сорту

Question 4

До легкоплавких металів відносяться:

a. свинець, цинк, олово

b. вольфрам, молібден

c. свинець, цинк, вольфрам

Question 5

До мідно-нікелевих сплавів відносять:

a. мельхіор, копель, хромель, монель

b. всі відповіді правильні

c. мельхіор, сілумін, авіалі

ТЕСТ ДО ТЕМИ 3

Question 1

Марку вугілля визначають за таким показником:

a. вихід летких речовин

b. всі відповіді правильні

c. вміст сірки

Question 2

До фізико-хімічних методів переробки твердого палива відносять:

a. коксування, напівкоксування, отримання рідкого палива

b. сортування, збагачення, брикетування

c. всі відповіді правильні

Question 3

За вмістом сірки нафту поділяють на:

a. класи

b. сортамент

c. групи

Question 4

В Україні виготовляють наступні марки бензинів:

a. автомобільні, авіаційні, реактивні

b. легкі, важкі

c. автомобільні, авіаційні

Question 5

Консистентні мастила класу 2 називаються:

a. спеціальні

b. універсальні

c. всі відповіді правильні

ТЕСТ ДО ТЕМИ 4

Question 1

Кислоти класифікують за такими ознаками:

a. походженню, агрегатному стану, основності

b. сконцентрованості

c. всі відповіді правильні

Question 2

В Україні випускають наступні види соляної кислоти:

a. технічну, концентровану

b. технічну, технічну синтетичну

c. концентровану, розбавлену

Question 3

Полімери отримують наступними методами:

a. полімеризацією, поліконденсацією

b. поліконденсацією

c. полімеризацією

Question 4

В залежності від хімічної природи полімери поділяють на:

a. класи

b. групи

c. марки

Question 5

За фізико-механічними властивостями пластмаси поділяють на:

a. жорсткі, напівжорсткі, м’які, еластичні

b. всі відповіді правильні

c. термопласти, реактопласти

ТЕСТ ДО ТЕМИ 5

Question 1

До основних лакофарбових матеріалів відносять:

a. всі відповіді правильні

b. лаки, фарби, емалі, пасти, мастики

c. лаки, фарби, емалі, ґрунтовки, шпаклівки

Question 2

За умовами експлуатації лакофарбові покриття поділяють на :

a. марки

b. групи

c. класи

Question 3

За зовнішнім видом лакофарбові покриття поділяють на:

a. всі відповіді правильні

b. марки

c. класи

Question 4

Лісові матеріали класифікують за такими ознаками:

a. порода, призначення, спосіб обробки, формою, кольором

b. порода, щільність, ступінь твердості, призначення, спосіб і ступінь обробки

c. всі відповіді правильні

Question 5

За якими ознаками класифікують пиломатеріали?

a. породою, щільністю, ступенем твердості

b. породою, формою поперечного діаметра, характером обробки

c. всі відповіді правильні

ТЕСТ ДО ТЕМИ 6

Question 1

Будівельні матеріали класифікують за такими ознаками:

a. призначенню, міцності, щільності, формі

b. всі відповіді вірні

c. призначенню, виду сировини, способу виробництва

Question 2

Будівельні матеріали мають такі властивості:

a. всі відповіді вірні

b. органолептичні

c. фізичні, механічні, фізико-хімічні, хімічні

Question 3

Керамічні матеріали і вироби класифікують за такими ознаками:

a. призначенню, щільності, характеру будови черепка

b. призначенню, сировинними компонентами, міцності

c. всі відповіді вірні

Question 4

Керамічні труби випускають:

a. дренажні, каналізаційні, водопровідні

b. всі відповіді вірні

c. дренажні, каналізаційні

Question 5

Класифікацію скла здійснюють за такими ознаками:

a. міцності, щільності, призначенням

b. призначенням, зовнішньому вигляду

c. всі відповіді вірні

ТЕСТ ДО ТЕМИ 7

Question 1

За механічною міцністю мінеральні в’яжучі речовини поділяють на:

a. групи

b. класи

c. марки

Question 2

Мінеральні в’яжучі речовини отримують:

a. обжигом керамзиту

b. обжигом магнезиту або доломіту

c. всі відповіді вірні

Question 3

Бетони класифікують за ознаками:

a. щільність, розмір, стан поверхні

b. всі відповіді вірні

c. щільність, вид заповнювача, крупність заповнювачів, вид в яжучої сировини

Question 4

Бітуми класифікують за:

a. всі відповіді вірні

b. складом, агрегатним станом

c. походженням, призначенням, за технологією виробництва

Question 5

За способом застосування мастики поділяють на :

a. кислотні, окислені

b. гарячі, холодні

c. всі відповіді вірні

ТЕСТ ДО ТЕМИ 8

Question 1

В залежності від виконуємих функцій машини класифікують на такі види :

a. електричні, транспортні, робочі

b. енергетичні, робочі, транспортні

c. енергетичні, робочі, оброблюючи інформацію

Question 2

До обладнання загально промислового призначення відносять:

a. електричні двигуни і генератори

b. насоси, компресори, вентилятори, калорифери

c. трансформатори, генератори

Question 3

Двигуни постійного струму поділяють на :

a. шунтові та синхронні

b. синхронні та компаундні

c. шунтові та компаундні

Question 4

Вентилятори класифікують за такими ознаками :

a. призначення, умови експлуатації, конструкція, створюваний тиск

b. призначення, умови зберігання, тип приміщення, створюваний тиск

c. призначення, умови експлуатації, умови зберігання, створюваний тиск

Question 5

Автономні хімічні джерела струму – це:

a. всі відповіді правильні

b. гальванічні елементи, акумулятори, паливні елементи

c. гальванічні елементи, акумулятори, малогабаритні трансформатори

ТЕСТ ДО ТЕМИ 9

Question 1

До складського обладнання відносяться :

a. обладнання для зберігання матеріалів, підйомно-транспортне, ваговимірювальне, санітарно-технічне

b. обладнання для зберігання матеріалів, підйомно-транспортне, ваговимірювальне, шкальне контрольно-вимірювальне, без шкальне контрольно-вимірювальне

c. обладнання для зберігання матеріалів, підйомно-транспортне, ваговимірювальне

Question 2

До санітарно-технічного обладнання на складських об’єктах відносять:

a. обладнання для опалення, вентиляції, водопостачання, каналізації, штучного освітлення, підйомно-транспортних операцій, ветеринарного контролю

b. обладнання для опалення, вентиляції, водопостачання, каналізації, штучного освітлення

c. обладнання для опалення, вентиляції, водопостачання, каналізації, штучного освітлення, підйомно-транспортних операцій, ветеринарного та фітоконтролю

Question 3

Ваговимірювальні прилади за призначенням поділяють на такі :

a. загального призначення, стаціонарні, пересувні, автомобільні

b. загального призначення, автомобільні, стаціонарні, настільні

c. загального призначення, технологічні, лабораторні, спеціальні

Question 4

Підшипники кочення за формою тіл кочення поділяють на :

a. шарикові та роликові

b. шарикові, роликові, радіальні

c. шарикові та радіальні

Question 5

Підшипники кочення за числом рядів тіл кочення поділяють на :

a. одно-, дво-, чотири- і багаторядні

b. одно- і багаторядні

c. дво-, чотири-, восьмирядні

ТЕСТ ДО ТЕМИ 10

Question 1

Електроди класифікують за такими ознаками :

a. призначення, тип покриття, марка

b. призначення, тип покриття, спосіб установки

c. призначення, тип покриття, хімічний склад шлаків

Question 2

Для маркування джерел зварювального струму використовують :

a. буквене позначення

b. цифрове позначення

c. буквено-цифрове позначення

Question 3

Балони з ацетиленом фарбують в колір :

a. жовтий

b. білий

c. червоний

Question 4

Шкальний контрольно-вимірювальний інструмент класифікують за ознаками :

a. призначення, конструкція

b. призначення, застосування

c. призначення, застосування, конструкція

Question 5

В залежності від твердості шліфувальний інструмент позначають індексом :

a. М, СМ, С, СТ, Т, ДТ, ПТ

b. М, С, Т

c. М, СМ, С, СТ, Т

ТЕСТ ДО ТЕМИ 11

Question 1

За призначенням і конструктивними особливостями металорізальні станки поділяють на :

a. групи і типи

b. групи і марки

c. групи, типи, марки

Question 2

Різці за напрямом подачі класифікують на :

a. тангенціальні

b. повздовжні, радіальні, тангенціальні

c. повздовжні, радіальні

Question 3

Види деревообробних станків при маркуванні позначають :

a. буквами

b. цифрами

c. буквами і цифрами

Question 4

Деревообробний інструмент класифікують за такими ознаками :

a. призначення, конструкція, вид деревини

b. призначення, для обробки поверхні

c. призначення, для утворення отворів, для обробки поверхні

Question 5

Дереворізальні станки класифікують за такими ознаками :

a. призначення, ступінь універсальності,ступінь автоматизації

b. ступінь універсальності і автоматизації

c. призначення, ступінь універсальності

ТЕСТ ДО ТЕМИ 12

Question 1

Якість – це :

a. сукупність характеристик продукції, які стосуються її здатності задовольняти встановлені і передбачувані потреби

b. сукупність характеристик продукції, які стосуються її здатності задовольняти встановлені потреби

c. сукупність характеристик продукції, які стосуються її здатності задовольняти і передбачувані потреби

Question 2

Показник якості, що відноситься до сукупності властивостей, за яким оцінюється їх якість, називається :

a. комплексним показником якості

b. узагальненим показником якості

c. базовим показником якості

Question 3

«Піраміда якості» має такі складові :

a. якість виробництва, якість торгівлі, якість суспільства

b. якість виробів, якість виробництва, якість суспільства

c. якість виробів, якість виробництва, якість фірми, якість суспільства

Question 4

Дуже часто термін «експертиза» ототожнюється з терміном «контроль». Це є:

a. обидві відповіді правильні

b. вірним

c. невірним

Question 5

Суб’єктами експертизи виступають :

a. підприємства, організації, об єднання, фірми, приватні особи, зацікавлені в проведенні експертизи

b. підприємства, організації, об єднання, фірми, приватні особи, зацікавлені в проведенні експертизи, а також фізичні та юридичні особи, які здійснюють експертизу

c. фізичні та юридичні особи, які здійснюють експертизу

ПІДСУМКОВИЙ ТЕСТ

Question 1

Споживна цінність товару – це:

a. комплекс показників, які характеризують якість і безпеку товарів

b. комплекс споживних властивостей товару, завдяки яким він може задовольнити ті чи інші потреби людини

c. комплекс споживних властивостей і споживних вартостей товару

Question 2

Товари як продукти праці для задоволення потреб споживача та методи їх теоретичного і практичного пізнання - це:

a. об’єкти товарознавства

b. предмет товарознавства

c. споживна вартість

Question 3

Споживна вартість (цінність) товарів, закономірності її прояву і збереження – це:

a. метод товарознавства

b. предмет товарознавства

c. об’єкт товарознавства

Question 4

Споживними є такі властивості товарів :

a. соціального призначення, функціональні, експлуатаційні, ергономічні, естетичні, екологічні

b. якості, безпеки, екологічні, соціальні

c. всі зазначені

Question 5

Показники універсальності є показниками:

a. ергономічних властивостей

b. функціональних властивостей

c. експлуатаційних властивостей

Question 6

Асортиментом називають :

a. сукупність товарів, які виробляє підприємство

b. перелік однорідних і різнорідних товарів загального або аналогічного призначення

c. певну сукупність товарів, які об єднають за окремими ознаками

Question 7

Товарна номенклатура – це:

a. певна сукупність товарів, які об єднають за окремими ознаками

b. перелік однорідних і різнорідних товарів загального або аналогічного призначення

c. сукупність товарів, які виробляє підприємство

Question 8

Сукупність однорідних товарів, які об’єднані загальними ознаками і задовольняють аналогічні потреби називається :

a. груповим асортиментом

b. простим асортиментом

c. складним асортиментом

Question 9

Паралельний розподіл великої кількості об’єктів на незалежні класифікаційні угруповання – це :

a. фасетний метод класифікації

b. товарознавчий метод класифікації

c. ієрархічний метод класифікації

Question 10

Система автоматичної ідентифікації об’єктів кодування – це :

a. штрихове кодування

b. структура кодування

c. система кодування

Question 11

Основними вимогами до інформації про товар вважаються :

a. достовірність, доступність, достатність

b. достовірність, зрозумілість, достатність

c. достовірність, потрібність, достатність

Question 12

Знаки, які інформують про правила поводження з товаром, називаються :

a. компонентні знаки

b. маніпуляцій ні знаки

c. експлуатаційні знаки

Question 13

Якість – це :

a. сукупність характеристик продукції, які стосуються її здатності задовольняти встановлені і передбачувані потреби

b. сукупність характеристик продукції, які стосуються її здатності задовольняти і передбачувані потреби

c. сукупність характеристик продукції, які стосуються її здатності задовольняти встановлені потреби

Question 14

Показник якості, що відноситься до сукупності властивостей, за яким оцінюється їх якість, називається :

a. базовим показником якості

b. узагальненим показником якості

c. комплексним показником якості

Question 15

«Піраміда якості» має такі складові :

a. якість виробництва, якість торгівлі, якість суспільства

b. якість виробів, якість виробництва, якість фірми, якість суспільства

c. якість виробів, якість виробництва, якість суспільства

Question 16

Дуже часто термін «експертиза» ототожнюється з терміном «контроль». Це є:

a. невірним

b. обидві відповіді правильні

c. вірним

Question 17

Суб’єктами експертизи виступають :

a. фізичні та юридичні особи, які здійснюють експертизу

b. підприємства, організації, об єднання, фірми, приватні особи, зацікавлені в проведенні експертизи

c. підприємства, організації, об єднання, фірми, приватні особи, зацікавлені в проведенні експертизи, а також фізичні та юридичні особи, які здійснюють експертизу

Question 18

В залежності від виконуємих функцій машини класифікують на такі види :

a. електричні, транспортні, робочі

b. енергетичні, робочі, транспортні

c. енергетичні, робочі, обробляючі інформацію

Question 19

До обладнання загально промислового призначення відносять:

a. трансформатори, генератори

b. електричні двигуни і генератори

c. насоси, компресори, вентилятори, калорифери

Question 20

Двигуни постійного струму поділяють на :

a. шунтові та компаундні

b. шунтові та синхронні

c. синхронні та компаундні

Question 21

Вентилятори класифікують за такими ознаками :

a. призначення, умови експлуатації, умови зберігання, створюваний тиск

b. призначення, умови експлуатації, конструкція, створюваний тиск

c. призначення, умови зберігання, тип приміщення, створюваний тиск

Question 22

Автономні хімічні джерела струму – це:

a. гальванічні елементи, акумулятори, малогабаритні трансформатори

b. всі відповіді правильні

c. гальванічні елементи, акумулятори, паливні елементи

Question 23

До складського обладнання відносяться :

a. обладнання для зберігання матеріалів, підйомно-транспортне, ваговимірювальне

b. обладнання для зберігання матеріалів, підйомно-транспортне, ваговимірювальне, санітарно-технічне

c. обладнання для зберігання матеріалів, підйомно-транспортне, ваговимірювальне, шкальне контрольно-вимірювальне, без шкальне контрольно-вимірювальне

Question 24

До санітарно-технічного обладнання на складських об’єктах відносять:

a. обладнання для опалення, вентиляції, водопостачання, каналізації, штучного освітлення, підйомно-транспортних операцій, ветеринарного та фітоконтролю

b. обладнання для опалення, вентиляції, водопостачання, каналізації, штучного освітлення

c. обладнання для опалення, вентиляції, водопостачання, каналізації, штучного освітлення, підйомно-транспортних операцій, ветеринарного контролю

Question 25

Ваговимірювальні прилади за призначенням поділяють на такі :

a. загального призначення, стаціонарні, пересувні, автомобільні

b. загального призначення, автомобільні, стаціонарні, настільні

c. загального призначення, технологічні, лабораторні, спеціальні

Question 26

Підшипники кочення за формою тіл кочення поділяють на :

a. шарикові та радіальні

b. шарикові, роликові, радіальні

c. шарикові та роликові

Question 27

Підшипники кочення за числом рядів тіл кочення поділяють на :

a. одно-, дво-, чотири- і багаторядні

b. одно- і багаторядні

c. дво-, чотири-, восьмирядні

Question 28

Електроди класифікують за такими ознаками :

a. призначення, тип покриття, марка

b. призначення, тип покриття, хімічний склад шлаків

c. призначення, тип покриття, спосіб установки

Question 29

Для маркування джерел зварювального струму використовують :

a. цифрове позначення

b. буквене позначення

c. буквено-цифрове позначення

Question 30

Балони з ацетиленом фарбують в колір :

a. червоний

b. білий

c. жовтий

Question 31

Шкальний контрольно-вимірювальний інструмент класифікують за ознаками :

a. призначення, конструкція

b. призначення, застосування

c. призначення, застосування, конструкція

Question 32

В залежності від твердості шліфувальний інструмент позначають індексом :

a. М, СМ, С, СТ, Т, ДТ, ПТ

b. М, СМ, С, СТ, Т

c. М, С, Т

Question 33

За призначенням і конструктивними особливостями металорізальні станки поділяють на :

a. групи, типи, марки

b. групи і типи

c. групи і марки

Question 34

Різці за напрямом подачі класифікують на :

a. повздовжні, радіальні

b. тангенціальні

c. повздовжні, радіальні, тангенціальні

Question 35

Види деревообробних станків при маркуванні позначають :

a. цифрами

b. буквами і цифрами

c. буквами

Question 36

Деревообробний інструмент класифікують за такими ознаками :

a. призначення, конструкція, вид деревини

b. призначення, для обробки поверхні

c. призначення, для утворення отворів, для обробки поверхні

Question 37

Дереворізальні станки класифікують за такими ознаками :

a. призначення, ступінь універсальності,ступінь автоматизації

b. ступінь універсальності і автоматизації

c. призначення, ступінь універсальності

Question 38

Якість – це :

a. сукупність характеристик продукції, які стосуються її здатності задовольняти встановлені і передбачувані потреби

b. сукупність характеристик продукції, які стосуються її здатності задовольняти встановлені потреби

c. сукупність характеристик продукції, які стосуються її здатності задовольняти і передбачувані потреби

Question 39

Показник якості, що відноситься до сукупності властивостей, за яким оцінюється їх якість, називається :

a. комплексним показником якості

b. базовим показником якості

c. узагальненим показником якості

Question 40

«Піраміда якості» має такі складові :

a. якість виробництва, якість торгівлі, якість суспільства

b. якість виробів, якість виробництва, якість фірми, якість суспільства

c. якість виробів, якість виробництва, якість суспільства

Question 41

Дуже часто термін «експертиза» ототожнюється з терміном «контроль». Це є:

a. невірним

b. обидві відповіді правильні

c. вірним

Question 42

Суб’єктами експертизи виступають :

a. підприємства, організації, об єднання, фірми, приватні особи, зацікавлені в проведенні експертизи

b. фізичні та юридичні особи, які здійснюють експертизу

c. підприємства, організації, об єднання, фірми, приватні особи, зацікавлені в проведенні експертизи, а також фізичні та юридичні особи, які здійснюють експертизу

Question 43

Чавуни класифікують за такими ознаками :

a. всі відповіді правильні

b. призначення, вміст зв’язаного вуглецю, форма графітних включень, склад

c. призначення, щільність, склад, структура, спосіб отримання

Question 44

Сортамент чавунних труб складається з :

a. напірних, прецизійних

b. каналізаційних, презиційних

c. напірних, каналізаційних

Question 45

За якістю сталь поділяють на :

a. звичайна, якісна, високоякісна

b. екстра, вищого сорту, першого сорту

c. звичайну, підвищеної якості, якісна, високоякісна

Question 46

До легкоплавких металів відносяться:

a. свинець, цинк, вольфрам

b. вольфрам, молібден

c. свинець, цинк, олово

Question 47

До мідно-нікелевих сплавів відносять:

a. мельхіор, копель, хромель, монель

b. всі відповіді правильні

c. мельхіор, сілумін, авіалі

Question 48

Марку вугілля визначають за таким показником:

a. вміст сірки

b. всі відповіді правильні

c. вихід летких речовин

Question 49

До фізико-хімічних методів переробки твердого палива відносять:

a. всі відповіді правильні

b. сортування, збагачення, брикетування

c. коксування, напівкоксування, отримання рідкого палива

Question 50

За вмістом сірки нафту поділяють на:

a. класи

b. сортамент

c. групи

Question 51

В Україні виготовляють наступні марки бензинів:

a. легкі, важкі

b. автомобільні, авіаційні

c. автомобільні, авіаційні, реактивні

Question 52

Консистентні мастила класу 2 називаються:

a. спеціальні

b. всі відповіді правильні

c. універсальні

Question 53

Кислоти класифікують за такими ознаками:

a. всі відповіді правильні

b. сконцентрованості

c. походженню, агрегатному стану, основності

Question 54

В Україні випускають наступні види соляної кислоти:

a. технічну , концентровану

b. технічну, технічну синтетичну

c. концентровану, розбавлену

Question 55

Полімери отримують наступними методами:

a. полімеризацією

b. полімеризацією, поліконденсацією

c. поліконденсацією

Question 56

В залежності від хімічної природи полімери поділяють на:

a. марки

b. класи

c. групи

Question 57

За фізико-механічними властивостями пластмаси поділяють на:

a. всі відповіді правильні

b. жорсткі, напівжорсткі, м’які, еластичні

c. термопласти, реактопласти

Question 58

До основних лакофарбових матеріалів відносять:

a. лаки, фарби, емалі, пасти, мастики

b. лаки, фарби, емалі, ґрунтовки, шпаклівки

c. всі відповіді правильні

Question 59

За умовами експлуатації лакофарбові покриття поділяють на :

a. марки

b. групи

c. класи

Question 60

За зовнішнім видом лакофарбові покриття поділяють на:

a. класи

b. всі відповіді правильні

c. марки

Question 61

Лісові матеріали класифікують за такими ознаками:

a. порода, призначення, спосіб обробки, формою, кольором

b. порода, щільність, ступінь твердості, призначення, спосіб і ступінь обробки

c. всі відповіді правильні

Question 62

За якими ознаками класифікують пиломатеріали?

a. породою, формою поперечного діаметра, характером обробки

b. всі відповіді правильні

c. породою, щільністю, ступенем твердості

Question 63

Будівельні матеріали класифікують за такими ознаками:

a. призначенню, міцності, щільності, формі

b. призначенню, виду сировини, способу виробництва

c. всі відповіді вірні

Question 64

Будівельні матеріали мають такі властивості:

a. органолептичні

b. всі відповіді вірні

c. фізичні, механічні, фізико-хімічні, хімічні

Question 65

Керамічні матеріали і вироби класифікують за такими ознаками:

a. призначенню, щільності, характеру будови черепка

b. всі відповіді вірні

c. призначенню, сировинними компонентами, міцності

Question 66

Керамічні труби випускають:

a. дренажні, каналізаційні

b. всі відповіді вірні

c. дренажні, каналізаційні, водопровідні

Question 67

Мінеральні в в’яжучі речовини отримують:

a. всі відповіді вірні

b. обжигом керамзиту

c. обжигом магнезиту або доломіту

Question 68

Бетони класифікують за ознаками:

a. всі відповіді вірні

b. щільність, розмір, стан поверхні

c. щільність, вид заповнювача, крупність заповнювачів, вид в’яжучої сировини

Question 69

Бітуми класифікують за:

a. складом, агрегатним станом

b. всі відповіді вірні

c. походженням, призначенням, за технологією виробництва

Question 70

За способом застосування мастики поділяють на :

a. всі відповіді вірні

b. кислотні, окислені

c. гарячі, холодні
Ціна

70

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.