Меню сайту

Нові користувачі
makarenko22
Користувачі
24.01.2021
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Скільки буде 2+2 x 2=


аватар
Федорова Лідія Юріївна

Рейтинг: 21.1
аватар
Гарус Марина Василівна

Рейтинг: 10
аватар
Книш Юлія Володимирівна

Рейтинг: 10
аватар
Радченко Олена Олексіївна

Рейтинг: 10
аватар
Кузьменко Антоніна Михайлівна

Рейтинг: 25
аватар
Зубкович В'ячеслав Сергійович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Міжнародне економічне право – підсумковий тест (МАУП)


Контрольна робота
K-21863

1
Балів: 1
Міжнародні економічні відносини – це:
Виберіть одну правильну відповідь
a. форма зв’язку між державами, між суб'єктами підприємницької діяльності стосовно спадщини в міжнародному економічному житті
b. форма зв’язку між державами, між державами та міжнародними організаціями, між міжнародними організаціями з різних аспектів міжнародного економічного життя
c. форма зв’язку між державами, між державами та міжнародними організаціями, між міжнародними організаціями та органами судової влади, правоохоронними та контрольно-наглядовими органами з різних аспектів міжнародного економічного життя
Question 2
Балів: 1
Міжнародне економічне право – це:
Виберіть одну правильну відповідь
a. система юридичних норм, які регулюють становище і діяльність суб’єктів міжнародного права у здійсненні їхніх зовнішніх зносин відповідно до основних принципів міжнародного права
b. система принципів і норм, що регулюють відносини між суб’єктами міжнародного права у процесі міжнародного економічного співробітництва
c. сукупність міжнародних принципів і норм, що визначають порядок укладання, умови дійсності, дії і припинення міжнародних договорів
Question 3
Балів: 1
Основні джерела міжнародного економічного права:
Виберіть одну правильну відповідь
a. міжнародний економічний договір, міжнародно-правовий звичай, рішення міжнародних організацій, рішення міждержавних економічних конференцій
b. міжнародно-правовий звичай
c. міжнародний економічний договір
Question 4
Балів: 1
Суб’єкти міжнародного права:
Виберіть одну правильну відповідь
a. держави і фізичні особи
b. держави і створені ними міжнародні організації
c. держави і створені ними міжнародні економічні організації
Question 5
Балів: 1
Загальні принципи міжнародного економічного права:
Виберіть одну правильну відповідь
a. мирного співіснування; суверенної рівності держав; співробітництва держав;
невтручання; виконання міжнародних зобов'язань;
взаємної вигоди
b. мирного співіснування; суверенної рівності держав; співробітництва держав; втручання; виконання міжнародних зобов'язань; приватної вигоди

Question 6
Балів: 1
„Когентні” принципи:
Виберіть одну правильну відповідь
a. є правовими за походженням і не фіксуються в договірному порядку
b. є звичаєво-правовими за походженням і фіксуються в договірному порядку
Question 7
Балів: 1
Основна ознака держави як суб’єкта міжнародного права:
Виберіть одну правильну відповідь
a. природні ресурси
b. населення
c. державний суверенітет
d. політичні партії
Question 8
Балів: 1
Методи правового регулювання міжнародного економічного права:
Виберіть одну правильну відповідь
a. диспозитивний
b. імперативний
c. імперативний, субординації
d. диспозитивний, субординації
e. імперативний, координації
Question 9
Балів: 1
Діяльність міжнародних економічних організацій спрямована на:
Виберіть одну правильну відповідь
a. забезпечення розвитку економічного співробітництва держав
b. забезпечення самостійних економічних інтересів
c. одержання прибутків
Question 10
Балів: 1
Абревіатура ЄС означає:
Виберіть одну правильну відповідь
a. Європейський суд
b. Європейський союз
c. Єдину систему
Question 11
Балів: 1
Головні джерела міжнародного приватного права:
Виберіть одну правильну відповідь
a. договори, угоди, довіренності
b. договори, угоди, доручення
c. договори, угоди
Question 12
Балів: 1
Термін дії міжнародних торговельних договорів:
Виберіть одну правильну відповідь
a. від півроку до 1 року
b. більше 1 року
c. 5 років і більше
Question 13
Балів: 1
Термін контингентної угоди складає:
Виберіть одну правильну відповідь
a. 5 років і більше
b. до 10 років
c. щонайбільше 1 рік, але іноді до 5 років
Question 14
Балів: 1
Держава – це...
Виберіть одну правильну відповідь
a. суверенна політико-територіальна організація суспільства, що володіє владою, яка здійснюється державним апаратом на основі юридичних норм, що забезпечують захист і узгодження суспільних, групових, індивідуальних інтересів зі спиранням, у разі потреби, на легальний примус
b. організація суспільства, що володіє владою, яка здійснюється державним апаратом на основі юридичних норм, що забезпечують захист і узгодження суспільних, групових, індивідуальних інтересів зі спиранням, у разі потреби, на легальний примус
c. суверенна політико-територіальна організація суспільства, що володіє владою, яка здійснюється державним апаратом на основі юридичних норм
Question 15
Балів: 1
Суверенність держави...
Виберіть одну правильну відповідь
a. гарантована законом міра свободи, яка відповідно до досягнутого рівня еволюції людства спроможна забезпечити її існування і розвиток
b. політико-юридиччна властивість державної влади, яка означає її верховенство і повноту всередині країни, незалежність і рівноправність ззовні
c. означає верховенство народу як джерела влади, його право самому вирішувати свою долю, безпосередньо або через представницькі органи брати участь у формуванні напрямку політики своєї держави, складу її органів, контролювати діяльність державної влади
Question 16
Балів: 1
Держава має суверенні права
Виберіть одну правильну відповідь
a. війни і миру, видавати закони, формувати державні органи, визначати свою атрибутику та ін., встановлювати податки
призначати представників в інших державах і міжнародних організаціях,вступати до міждержавних союзів
b. війни та миру, видавати закони, формувати державні органи,визначати свою атрибутику та ін., встановлювати податки,вступати до міждержавних терористичних союзів
Question 17
Балів: 1
Єдиний європейський акт, що набрав чинності 1 липня 1987р., називався...
Виберіть одну правильну відповідь
a. "Чорна книга"
b. "Біла книга"
c. "Книга співдружності"
Question 18
Балів: 1
Розвиток інтеграції в рамках Євросоюзу створюється за допомогою норм, які регулюють інтеграційні процеси...
Виберіть одну правильну відповідь
a. шляхом укладання міжнародних угод
b. за допомогою постанов, що приймаються інститутами ЄС
Question 19
Балів: 1
Основу організаційної структури інституційного механізму ЄС становить:
Виберіть одну правильну відповідь
a. Європейський парламент, Рада, Комісія, Суд та Рахункова палата
b. Європейський парламент, Рада, Комісія
c. Європейський парламент, Суд та Рахункова палата
Question 20
Балів: 1
Функції голови Ради виконує:
Виберіть одну правильну відповідь
a. представник з розвинутих країн, на необмежений термін
b. представник кожної держави-члена на термін 6 місяців
c. представник кожної держави-члена на термін 5 років
d. представник кожної держави-члена на термін 1 рік
Question 21
Балів: 1
Економічні спори відносять до...
Виберіть одну правильну відповідь
a. юридичних спорів
b. політичних
c. політичних і юридичних спорів
Question 22
Балів: 1
Політичні спори передаються на розгляд:
Виберіть одну правильну відповідь
a. до міжнародних арбітражів
b. не передаються нікуди
c. до міжнародних судів
Question 23
Балів: 1
"Добрі послуги" – це...
Виберіть одну правильну відповідь
a. виявляє фактичні обставини конфліктів
b. втручання в конфлікт третьої сторони, яка докладає зусиль, щоб посадити за стіл переговорів конфліктуючи сторонни
c. третья сторона виконує "човникову дипломатію" між двома приміщеннями, передаючи учні чи письмові точки зору сторін переговорів
Question 24
Балів: 1
Завдання Узгоджувальної комісії полягає в:
Виберіть одну правильну відповідь
a. у досягненні згоди з предмета конфлікту
b. виявленні фактичних обставин конфлікту
Question 25
Балів: 1
Чи підписала Україна Угоду Ради глав країн СНД щодо створення Економічного суду СНД від 6 липня 1992 р.
Виберіть одну правильну відповідь
a. так, але з деякими змінами
b. так
c. ні
Question 26
Балів: 1
Для укладання Зовнішньоекономічного договору...
Виберіть одну правильну відповідь
a. потрібний дозвіл органів влади та вищої організації
b. не потрібний дозвіл органів влади та вищої організації
c. не потрібний дозвіл органів влади та вищої організації, крім випадків, обумовлених законодавством України
Question 27
Балів: 1
Державні органи...
Виберіть одну правильну відповідь
a. забороняється втручатися в зовнішньоекономічну діяльність
b. можуть втручатися в зовнішньоекономічну діяльність
c. забороняється втручатися в зовнішньоекономічну діяльність у випадках, не передбачених законодавством України
Question 28
Балів: 1
Суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності...
Виберіть одну правильну відповідь
a. мають право відкривати представництва на території інших держав згідно з їх законами
b. не мають право відкривати представництва на території інших держав
Question 29
Балів: 1
Зовнішньоекономічна угода складається в...
Виберіть одну правильну відповідь
a. письмовій формі, якщо інше не встановлено законом або міжнародним договором України
b. письмовій формі
c. усній формі
Question 30
Балів: 1
Зовнішньоекономічна угода може бути визнана недійсною...
Виберіть одну правильну відповідь
a. у судовому порядку
b. у арбітражному порядку
c. у судовому і арбітражному порядках
Question 31
Балів: 1
Джерела міжнародного торговельного права є міжнародні...
Виберіть одну правильну відповідь
a. договори, правові акти міжнародних організації, торговельні звичаї
b. договори, правові акти міжнародних організацій, торговельні звичаї, прецеденти, національне законодавство (за згодою відповідних держав)
c. договори, правові акти міжнародних організацій, прецеденти, національне законодавство (за згодою відповідних держав)

Question 32
Балів: 1
До міжнародного договору купівлі-продажу національне законодавство може застосовуватись тоді,
Виберіть одну правильну відповідь
a. коли сторони договору відмовилися від застосування Віденської конвенції 1980 р. повністю чи частково або коли постають питання, не врегульовані Конвенцією
b. коли сторони договору відмовилися від застосування Віденської конвенції 1980 р. повністю чи частково

Question 33
Балів: 1
Золотовалютний резерв – це...
Виберіть одну правильну відповідь
a. золото у зливках і монетах, іноземна валюта, кошти в іноземній валюті на рахунках в іноземних банках
b. золото у зливках і монетах, іноземна валюта
Question 34
Балів: 1
Які існують види валют?
Виберіть одну правильну відповідь
a. конвертовані, замкнуті
b. конвертовані, обмежено конвертовані
c. свій варіант (конвертовані, обмеженоконвертовані, замкнуті)
Question 35
Балів: 1
Чи вимагають держави–кредитори призначення гаранта щодо іноземних кредитів?
Виберіть одну правильну відповідь
a. ні
b. так
Question 36
Балів: 1
Інвестиція – це...
Виберіть одну правильну відповідь
a. усі види майнових та інтелектуальних цінностей, що вкладаються в об’єкти підприємницької та інших видів діяльності, в результаті якої створюється прибуток (доход) або досягається соціальний ефект
b. усі види майнових та інтелектуальних цінностей, що вкладаються в об’єкти підприємницької та інших видів діяльності, в результаті якої створюється прибуток
Question 37
Балів: 1
Державна реєстрація іноземних інвестицій здійснюється такими органами:
Виберіть одну правильну відповідь
a. Рада Міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольска міські державні адміністрації
b. Рада Міністрів Автономної Республіки Крим, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації
Question 38
Балів: 1
Реєстрація іноземних інвестицій проводиться...
Виберіть одну правильну відповідь
a. після фактичного здійснення інвестиції
b. до фактичного здійснення інвестиції
Question 39
Балів: 1
Основними формами науково-технічного співробітництва є:
Виберіть одну правильну відповідь
a. координація
b. спільне виконання наукових розробок
c. координація, кооперація, спільне виконання наукових розробок
d. кооперація
Question 40
Балів: 1
Згідно з Договором про принципи діяльності держав з дослідження і використання космічного простору, включаючи Місяць та інші небесні тіла (1966 р.)
Виберіть одну правильну відповідь
a. дозволяється державам привласнювати космос
b. забороняє державам привласнювати космос, але не забороняє привласнювати його ресурси
c. забороняє державам привласнювати космос
Ціна

20

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 3
Гостей: 2
Користувачів: 1

sokolovatp

Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.