Меню сайту

Нові користувачі
VIKITORIA
Користувачі
21.09.2020
studenthelper
Автори робіт
24.05.2020
Юля20
Користувачі
22.05.2020
Tass
Користувачі
13.05.2020
Victoria5678900
Автори робіт
29.02.2020
Скільки буде 2+2 x 2=


аватар
Занков Сергей Владимирович

Рейтинг: 10
Грацонь Ірина Олександрівна

Рейтинг: 12
Ирина Владимировна Генрих

Рейтинг: 22
Рибак Микола Сергійович

Рейтинг: 10
аватар
Пирог Александр Викторович

Рейтинг: 10
Наталія М. Б.

Рейтинг: 16

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Міжнародне приватне право - підсумковий тест (МАУП)


Контрольна робота
K-27666

ЕСТЬ КОНТРОЛЬНЫЕ - СПРАШИВАЙТЕ.
Question 1
До відносин, які регулюються МПрП не можна віднести :
a. цивільно-правові та шлюбно-сімейні;
b. шлюбно-сімейні та деякі трудові;
c. цивільно-правові, трудові, фінансові.
Question 2
Міжнародним торговельним звичаєм не є :
a. Конвенція ООН про міжнародні переказні й міжнародні прості векселі (1988 р.)
b. Уніфіковані правила для міжбанківського рамбурсування по документарним акредитивам (ред. 1995 р.)
c. Конвенція, що встановлює єдинобразний закон про перевідний і простий векселях (1930 р.)
d. Уніфіковані правила по договірним гарантіям
Question 3
В яких країнах не існує спеціального закону про міжнародне приватне право:
a. Бельгія, США, Україна, Франція
b. Нідерланди, Франція, Японія
c. Бельгія, Туреччина, Франція
Question 4
Термін «обсяг» в площині колізійної норми означає :
a. диспозиція
b. санкція
c. гіпотеза
Question 5
Односторонні колізійні норми це :
a. норма, прив’язка якої формулює загальну ознаку, використовуючи яку, можна обрати право
b. норма, прив’язка якої прямо називає право країни, що необхідно застосувати
Question 6
Субсидіарна прив’язка застосовується коли :
a. головне правило з якихось причин не було застосовано
b. усі альтернативні прив’язки рівнозначні
Question 7
Яку додаткову прив’язку використовує польське законодавство, що встановлює : «якщо сторони не обрали право, то застосовується закон місця перебування чи місця проживання сторін в момент укладання договору»
a. першого ступеню
b. третього ступеню
c. другого ступеню
Question 8
Згідно із ЗУ «Про міжнародне приватне право» при визначенні права, що підлягає застосуванню, «суд чи інший орган керується тлумаченням норм і понять відповідно до» :
a. права іноземної держави
b. права України
Question 9
Найбільш розповсюдженим способом кваліфікації є :
a. «автономна» кваліфікація
b. кваліфікація за законом країни, з яким зв’язане правовідношення цілому
c. кваліфікація за законом суду
Question 10
В яких країнах передбачається не приймання відсилання до власного права при вирішенні проблеми зворотного відсилання :
a. Румунія, Швеція, Японія
b. Португалія, Швейцарія, Швеція
c. Бразилія, Греція, Єгипет
Question 11
До появи «відносин, що кульгають» призводить :
a. розбіжність у застосуванні матеріальних норм в праві різних держав
b. розбіжність у змісті матеріальної частини і колізійного права різних держав
c. розбіжність у тлумаченні матеріальних норм в праві різних держав
d. розбіжність у змісті колізійного права різних держав
Question 12
Держава може вступати в такі приватноправові відносини як:
a. реєстрація шлюбів.
b. укладання зовнішньоторговельних угод;
c. усиновлення;
Question 13
Який вид застереження про публічний порядок міститься у відповідній статті ЗУ «Про міжнародне приватне право» :
a. позитивний
b. негативний
Question 14
У Франції іноземці поділяються між собою на такі категорії у залежності від цілей і термінів перебування :
a. відвідувачі, звичайні резиденти, особи-резиденти
b. особи, що постійно проживають, та особи, що тимчасово перебувають на території даної держави
c. туристи, студенти, працівника по найму, підприємці, особи, що живуть на пенсію чи ренту
Question 15
За законодавством України основною колізійною прив’язкою. Яка визначає дієздатність фізичної особи є :
a. закон громадянства
b. закону місця проживання
c. закон місця реєстрації
Question 16
Особистий статут юридичної особи означає :
a. її правове становище
b. її «національну» приналежність
Question 17
За теорією інкорпорації національна приналежність юридичної особи визначається :
a. правопорядком країни, в якій вона заснована відповідно до її законодавства (права)
b. правопорядком країни, де вона проводить виробничу (у широкому значенні слова) діяльність
c. законом тієї країни, в якій знаходиться її центр управління
Question 18
Імунітет держави поширюється на :
a. державу в цілому, однак не на суб’єктів федерації держави
b. державу в цілому, включаючи її урядові органи
c. державу в цілому, включаючи державні підприємства
Question 19
В більшості європейських країн, при регулювання зовнішньоекономічних договорів, закон найбільш тісного зв’язку використовується в якості:
a. основної прив’язки
b. субсидіарної прив’язки
Question 20
В англосаксонській системі права за відсутності вказівки місця укладання договору, таким місцем вважається :
a. місце отримання акцепту
b. місце відправлення акцепту
Question 21
Сфера дії Віденської конвенції про договір міжнародної купівлі-продажу 1980 р. розповсюджується на:
a. купівлю-продаж фондових паперів, акцій, забезпечувальних паперів, оборотних документів та грошей
b. купівлю-продаж електроенергії
c. купівлю-продаж паливних матеріалів
Question 22
Згідно з «Міжнародними правилами тлумачення торговельних термінів» 2000 термін «FOB» означає :
a. Франко — уздовж борта судна
b. Франко — борт судна
c. Франко-перевізник
Question 23
Колізія права в МПрП це :
a. колізія між матеріальними нормами національного приватного права різних держав;
b. колізія норм права, що містяться в різночасно виданих законах;
c. колізія права, породжувана федеративним устроєм держави.
Question 24
Відповідно до Віденської конвенції про договір міжнародної купівлі-продажу 1980 р. підставою для звільнення від
a. форс-мажор
b. крайня необхідність
c. виключно винне діяння потерпілої сторони
Question 25
Морські перевезення в межах однієї країни називають :
a. каботажними
b. траповими
c. лінійними
Question 26
Коносамент — це :
a. не договір морського перевезення вантажу, а доказ наявності і змісту цього договору
b. договір, за яким одна сторона-перевізник зобов’язується перевезти вантаж з порту відвантаження у порт призначення, а інша зобов’язується надати вантаж і сплатити провізну плат
Question 27
Відповідно до Афінської конвенції про перевезення морем пасажирів та їх багажу від 13 грудня 1974 р. максимальний розмір відповідальності перевізника за шкоду, заподіяну здоров’ю пасажирів становить :
a. 700 тис. франків
b. 600 тис. швейцарських франків
c. 500 тис. євро
Question 28
Відповідно до Конвенції про договір міжнародного перевезення вантажів (ЦМР), 1956 р. строк позовної давності з договору перевезення випадку повної втрати вантажу починається :
a. з установленої дати доставки
b. з тридцятого дня після спливу узгодженого строку
c. після спливу 3 місяців з моменту укладення договору
Question 29
Відповідно до Конвенції про міжнародні залізничні перевезення (КОТІФ) 1980 р. збитки, заподіяні простроченням у доставці, відшкодовуються вантажоволодільцю у межах :
a. двократних провізних платежів
b. трикратних провізних платежів
c. чотирикратних провізних платежів
Question 30
Відповідно до Конвенції для уніфікації деяких правил, що стосуються міжнародних повітряних перевезень 1929 р. межі відповідальності перевізника стосовно зареєстрованого багажу і вантажу:
a. 125 французьких золотих франків за 1 кг
b. 250 французьких золотих франків за 1 кг
c. 350 французьких золотих франків за 1 кг
d. 200 французьких золотих франків за штуку
Question 31
Модельним цивільним кодексом СНД встановлено строк захисту авторських прав в межах :
a. 70 років після смерті автора
b. 60 років з дня першого випуску твору у світ
c. 75 років після смерті автора
Question 32
Спеціальний знак охорони авторських прав (copyright) у вигляді символу © (авторське право) встановлено :
a. Бернською конвенцією про охорону літературних і художніх творів 1886 р
b. Всесвітньою конвенцією про авторське право 1952 р
c. Договором ВОІВ з авторського права 1996 р
Question 33
Відповідно до Конвенції про охорону інтересів артистів-виконавців, виробників фонограм і мовних організацій 1961 р. мінімальний термін охорони складає :
a. 25 років
b. 20 років
c. 30 років
Question 34
Головним завданням МПрП є :
a. вирішення проблеми регулювання приватноправових відносин
b. подолання колізії права
Question 35
Відповідно до Паризької конвенції про охорону промислової власності 1883 р. конвенційний пріоритет дозволяє авторові винаходу :
a. користуватися в країнах-учасницях Конвенції тими ж правами, які надаються в країні, де вперше запатентовано винахід
b. запатентувати його в інших країнах
c. отримати міжнародний патент на винахід
Question 36
Прийоми МПрП це :
a. вирішення інтерлокальних і інтертемпоральних колізій, зворотного відсилання
b. колізійно-правовий і матеріально-правовий
Question 37
Застосування колізійного способу проходить :
a. у три стадії
b. у чотири стадії
c. у дві стадії
Question 38
Колізійна норма складається з :
a. двох частин
b. трьох частин
Question 39
Уніфікація колізійних норм це :
a. створення єдинообразних колізійних норм
b. створення схожих колізійних норм
c. створення єдиних колізійних норм
Question 40
В Україні правове регулювання міжнародних приватноправових відносин здійснюється за допомогою :
a. тільки спеціального закону про міжнародне приватне право
b. тільки цивільного та господарського кодексів України
c. як цивільного та господарського кодексів України так і за допомогою спеціального закону про міжнародне приватне право
Ціна

40

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2020 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.