Меню сайту

Нові користувачі
OOOOFF
Користувачі
26.11.2020
vbogdan
Автори робіт
13.11.2020
Frommu
Автори робіт
31.10.2020
Corse
Автори робіт
26.10.2020
VIKITORIA
Користувачі
21.09.2020
Скільки буде 2+2 x 2=


аватар
Тихонова Марина Борисовна

Рейтинг: 10
аватар
Гловюк Андрій Станіславович

Рейтинг: 10
Молотков Юрий Георгиевич

Рейтинг: 13.9
Козловський Вадим Леонідович

Рейтинг: 10
аватар
Книш Юлія Володимирівна

Рейтинг: 10
Грацонь Ірина Олександрівна

Рейтинг: 12

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Налоговое право Вар. 1 (Донецкий ун-т экономики и права)


Контрольна робота
K-2962

Теоретична частина

Дайте відповіді на питання:

1. Розкрийте предмет та метод податкового права.

2. Дайте визначення податку.

3. Розпишіть класифікацію податків.

4. Назвіть види податкових правовідносин.

5. Назвіть види податково-правових норм.

6. Розкрийте поняття «одиниця оподаткування».

7. Дайте характеристику ставок оподатковування.

8. Назвіть підстави виникнення, зміни і припинення податкових правовідносин.

9. Розкрийте способи сплати податку.

10. Назвіть всі форми податкових пільг.

Практична частина

Вирішить задачі:

1. Через 20 днів після отримання податкової декларації підприємця Пупкіна, податковий орган провів документальну невиїзну (камеральну) перевірку заявлених у ній даних щодо сплати ПДВ, в ході якої були виявлені порушення податкового законодавства, після чого на наступний день було проведено позапланову виїзну (документальну) перевірку платника для визначення достовірності нарахування бюджетного відшкодування.

Зробіть юридичний аналіз та дайте Ваше бачення щодо правомірності чи неправомірності даної ситуації відносно строків проведення перевірок.

2. Громадянин Пупкін здійснював операції з реалізації конфіскованого майна. Його дохід протягом останніх 12 календарних місяців сукупно перевищив 30 000 гривень.

Чи повинен Пупкін реєструватися як платник ПДВ.

3. Автомагазин з метою реклами орендував на 1 рік бігборд, на якому розмістив банер з фотографіями своєї продукції, сплативши при цьому податок на рекламу у розмірі 0,3 % від суми оренди бігборду.

Зробіть юридичний аналіз та дайте Ваше бачення щодо правомірності чи неправомірності даної ситуації.

4. Відповідно до ст. 16. Закону України «Основи законодавства про охорону здоров’я» аптеки визначаються закладами охорони здоров’я. Проте органи статистики України за установчими документами відносять аптеки не до закладів охорони здоров’я, а до підприємств торгівлі, що відображає характер їх економічної діяльності. Адже в більшості випадків, за установчими документами (і фактично) аптеки, аптечні бази та склади є підприємствами, товариствами з обмеженою відповідальністю, акціонерними товариствами, метою діяльності яких є отримання прибутку, в зв’язку з чим не можуть бути закладами охорони здоров’я.

Визначте, чи є аптеки платниками земельного податку?

5. Підприємство «Bankrot» невчасно подало податкову декларацію. В результаті на підприємство було накладено штраф у розміром 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Зробіть юридичний аналіз та дайте Ваше бачення щодо правомірності чи неправомірності даної ситуації.

Тестова частина

Виконайте тестові завдання:

1. Яка функція є найважливішою функцією податків?

а) стабілізуюча;

б) регулююча;

в) фіскальна;

г) розподільна;

д) немає правильної відповіді.

2. Які головні риси податку?

а) безстроковість;

б) зворотність;

в) цільовий характер;

г) відплатність;

д) необов’язковість.

3. Вивізне мито нараховується на:

а) товари та інші предмети при ввезенні їх на митну територію України;

б) товари та інші предмети при вивезенні їх за межі митної території України;

в) товари при вивезенні їх за межі митної території України;

г) предмети при вивезенні їх за межі митної території України;

д) товари та транспортні засоби при ввезенні їх на митну територію України.

4. Збори це:

а) платіж, що справляється за вчинення юридичних дій та за видачу документів юридичного характеру уповноваженими на те державними органами й перераховується ними в бюджет;

б) платежі юридичних та фізичних осіб, які встановлюються в твердих розмірах за надання певних прав чи послуг або на відшкодування окремих видатків бюджету;

в) узаконена форма відчуження власності юридичних та фізичних осіб до бюджету відповідного рівня на принципах обов’язковості, безповоротності, індивідуальної безоплатності;

г) платежі, які стягується з платника державними органами за надання права використовувати як матеріальні, так і нематеріальні об’єкти;

д) внески юридичних та фізичних осіб до бюджету відповідного рівня (в розмірах і в строки, передбачені в законі) на принципах обов’язковості, безповоротності, індивідуальної безоплатності.

5. Державне мито це:

а) узаконена форма відчуження власності юридичних та фізичних осіб до бюджету відповідного рівня на принципах обов’язковості, безповоротності, індивідуальної безоплатності;

б) платежі, які стягується з платника державними органами за надання права брати участь або використовувати як матеріальні, так і нематеріальні об’єкти;

в) платежі, які стягується з юридичних осіб за здійснення спеціально уповноваженими органами дії і видачу документів, що мають юридичне значення;

г) платіж, що справляється за вчинення юридичних дій та за видачу документів юридичного характеру уповноваженими на те державними органами й перераховується ними в бюджет;

д) всі відповіді вірні.

6. Податкове право – це:

а) норми права, які визначають порядок формування доходів державного бюджету;

б) сукупність правових норм, якими регулюються відносини в галузі фінансового права;

в) правові норми, якими закріплюються принципи побудови податкової системи;

г) структуровані норми фінансового, податкового та бюджетного права;

д) сукупність правових норм, якими регулюються відносини в галузі податків.

7. Пеня це:

а) штрафна санкція, сума якої стягується з платників за порушення строків сплати податків та платежів або термінів перерахування їх до бюджету організаціями, котрі утримують чи приймають їх;

б) матеріальні цінності, що використовуються в господарській діяльності;
в) бухгалтерська звітність;

г) санкція, яка стягується з платників за порушення строків сплати податків та платежів;

д) санкція, яка стягується з платників податків та податкових агентів за порушення строків сплати податків зборів та інших обов’язкових платежів.

8. Ввізне мито нараховується на:

а) товари та інші предмети при ввезенні їх на митну територію України;

б) послуги та предмети при ввезенні їх на митну територію України;

в) товари, транспортні засоби, що перетинають митний кордон України транзитом;

г) товари, транспортні засоби, що перетинають митний кордон України;

д) товари та інші предмети що знаходяться на митній території України.

9. Скільки відсотків донарахованих і стягнутих за результатами документальних перевірок сум податків, інших платежів та внесків, фінансових санкцій мають право спрямовувати на розвиток своєї матеріально-технічної бази Державні податкові адміністрації?

а) 0%;

б) 10%;

в) 20%;

г) 30%;

д) до 50%.

10. До яких органів можна оскаржити неправомірні дії посадових осіб податкових органів?

а) до прокуратури;

б) до вищестоящої державної податкової адміністрації;

в) до суду;

г) до прокуратури та до вищестоящої державної податкової адміністрації;

д) до вищестоящої державної податкової адміністрації та до суду.

Тести

1.Що таке державні фінанси?

а) це система грошових коштів, які виникають разом з державою і нерозривно пов'язані з її існуванням;

б) це система грошових відносин, яка виникає разом з державою і нерозривно пов'язана з її існуванням;

в) це система фінансових установ, які виникають разом з державою і нерозривно пов'язані з її існуванням;

г) це система фінансових норм, які виникають разом з державою і нерозривно пов'язані з її існуванням;

д) державні фінанси це тільки кошти, які одержані Україною від іноземних держав.

2. Фінансово-правова норма складається з:

а) 2 частин

б) 3 частин

в) 4 частин

г) 5 частин

д) норми фінансового права не діляться на частини

3. Що таке гіпотеза фінансово-правової норми?

а) визначає відповідальність за передбачені нормою порушення у галузі фінансової діяльності;

б) визначає юридичні права і обов'язки у галузі фінансової діяльності;

в) визначає обов'язки у галузі фінансової діяльності;

г) визначає умови, за яких можуть виникати у громадян і організацій передбачені нормою юридичні права і обов'язки у галузі фінансової діяльності;

д) це застосування штрафів до правопорушників фінансової дисципліни.

4. Які державні органи є органами фінансового контролю?

а) служба безпеки України;

б) міліція;

в) державні органи захисту прав споживачів;

г) органи Державної комісії по цінним паперам та фондовому ринку;

д) казначейство.

5. За який термін органи державного фінансового контролю повинні повідомляти суб’єкта підприємницької діяльності про планову виїзну перевірку(в який строк повинно бути надіслано повідомлення про перевірку)?

а) не пізніше ніж за 10 календарних днів до дня проведення зазначеної перевірки;

б) не пізніше ніж за 15 робочих днів до дня проведення зазначеної перевірки;

в) не пізніше ніж за 10 робочих днів до дня проведення зазначеної перевірки;

г) не пізніше ніж за 2 тижні до дня проведення зазначеної перевірки;

д) не пізніше ніж за 30 календарних днів до дня проведення зазначеної перевірки.

6. У яких випадках можливо відмовитися від обов’язкового проведення інвентаризації?

а) при захворюванні чи зміні матеріально-відповідальної особи;

б) при крадіжці;

в) при пожежі;

г) при передачі у оренду державного майна;

д) при захворюванні керівника підприємства, на якому має проводитися інвентаризація.

7. Головні розпорядники бюджетних коштів – це бюджетні установи в особі:

а) керівників установ;

б) начальників фінансових відділів;

в) головних бухгалтерів;

г) головних економістів;

д) касирів;

8. Що таке секвестр?

а) пропорційне зменшення видатків, крім захищених;

б) це пільги;

в) це теж саме, що й преференція;

г) це дефіцит бюджету;

д) це реєстр видатків.

8. Зведений бюджет є:

а) сумою показників бюджетів;

б) об’єднанням показників бюджетів;

в) сукупністю показників бюджетів;

г) різницею показників бюджетів;

д) пропорцією показників бюджетів.

9. Профіцит бюджету – це

а) перевищення видатків бюджету над його доходами;

б) перевищення доходів бюджету над його видатками;

в) перевищення доходів бюджету над сумою основного боргу;

г) перевищення розходів бюджету над сумою основного боргу;

д) перевищення видатків бюджету над сумою надміру сплачених до бюджету коштів.

10. Залежно від форми обкладання податки поділяються на:

а) самостійні та змішані;

б) прямі та непрямі;

в) державні та місцеві;

г) головні та другорядні;

д) готівкові та безготівкові.

Практичне заняття 1

Тема 9 Оподатковування фізичних осіб

Питання для опитування:

1. Платники податку на доходи фізичних осіб.

2. Податковий агент.

3. Об'єкт оподатковування, ставка, та пільги по податку на доходи фізичних осіб.

4. Податковий кредит.

5. Обчислення і сплата податку на доходи фізичних осіб.

6. Порядок подачі податкової декларації.

7. Відповідальність за порушення законодавства про податок на доходи.

Практичні завдання:

Тестові завдання (у кожному завданні правильна тільки одна відповідь):

1. До сукупного оподатковуваного доходу, одержаного громадянами в період, за який здійснюється оподаткування, не включаються:

А) допомога по державному соціальному страхуванню і державному соціальному забезпеченню;

Б) допомога по тимчасовій непрацездатності (в тому числі допомога по догляду за хворою дитиною);

В) суми одержуваних аліментів;

Г) а+в.

2. Платниками податку на промисел є особи, які не зареєстровані як суб'єкти підприємництва і здійснюють несистематичний, не більше:

А) двох разів протягом календарного року, продаж виробленої, переробленої та купленої продукції, речей, товарів;

Б) трьох разів протягом календарного року, продаж виробленої, переробленої та купленої продукції, речей, товарів;

В) чотирьох разів протягом календарного року, продаж виробленої, переробленої та купленої продукції, речей, товарів;

Г) п’яти разів протягом календарного року, продаж виробленої, переробленої та купленої продукції, речей, товарів.

3. Збір на обов'язкове державне пенсійне страхування платники збору сплачують до.?

А) Державного бюджету;

Б) місцевого бюджету;

В) державного та місцевого бюджету пропорційно 50% на 50%;

Г) Пенсійного фонду України.

4. Податковий кредит – це:

А) звільнення від обов’язку сплачувати податки;

Б) пільги, спрямовані на зменшення податкової суми або податкового окладу;

В) запозичення у кредитних спілок чи банків для сплати податків;

Г) регламентована нормами права можливість протягом трьох років не сплачувати податків.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2020 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.