Меню сайту

Нові користувачі
makarenko22
Користувачі
24.01.2021
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Чи пишете ви самі роботи?


аватар
Савка Роман Васильович

Рейтинг: 10
Ирина Вячеславовна

Рейтинг: 16
аватар
Тихонова Марина Борисовна

Рейтинг: 10
аватар
Олег Володимирович

Рейтинг: 10
аватар
Гусак Віктор Васильович

Рейтинг: 10
аватар
Побережна Тетяна Анатоліївна

Рейтинг: 16

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

При укладенні трудового договору з прибиральницею Пилипченко директор школи вимагав принести такі документи: диплом про закінчення вищого на


Контрольна робота
K-21174

Завдання:

1. При укладенні трудового договору з прибиральницею Пилипченко директор школи вимагав принести такі документи: диплом про закінчення вищого навчального закладу, трудову книжку, паспорт, довідку про склад сім’ї, характеристику з попереднього місця роботи, відомості про прописку.
Коли Пилипченко принесла всі перелічені документи, директор відмовив їй у прийнятті на роботу, мотивуючи тим, що вона проживає із сім’єю , яка складається з 5 чоловік, в однокімнатній квартирі й буде вимагати поліпшення житлових умов.
Пилипченко вважала відмову необґрунтованою і звернулася до суду.
Дайте відповідь на такі запитання:
Які документи необхідно подати при працевлаштуванні?
Що таке необґрунтована відмова у прийнятті на роботу? Як суд вирішить справу?

2. На переговорах з директором ХТЗ була встановлена домовленість, що Машков приймається на роботу через 15 днів, з тим, щоб він міг звільнитися з попереднього місця роботи. Машков написав заяву, приніс всі потрібні документи, окрім трудової книжки, і написав заяву про прийняття його на роботу з 1 лютого. Директор наклав резолюцію: «Відділ кадрів. До наказу.»
Коли Машков прийшов 1 лютого на роботу, з’ясувалось, що наказ про його зарахування підписаний не був, бо потреби в його праці завод не має.
Чи виникли між Машковим і заводом трудові правовідносини? Яким чином Машков може захистити свої права?

3. Директор приватного підприємства видав наказ, посилаючись на ст. 25-1 КЗпП про заборону приймати родичів осіб, які працюють на його підприємстві. На підставі цього наказу було відмовлено Зозулі в прийнятті на роботу шофером, оскільки його брат є працівником даного підприємства – заступником директора з економіки і Кончуку у прийнятті його на роботу бухгалтером, оскільки його тітка працює головним бухгалтером. Чи є законним такий наказ директора? Як можуть оскаржити Зозуля і Кончук дії директора?

4. У газеті «Прем’єр» було опубліковано оголошення, що туристична фірма «Гарант» запрошує на конкурсній основі на роботу менеджера : чоловіка не старше 30 років, який володіє англійською і українською мовами, вміє працювати на ПК, має досвід роботи не менше 3 років.
За цим оголошенням звернулася гр.Громова, яка відповідала всім вимогам та якостям, крім однієї – вона жінка. Президент фірми відмовив Громовій у прийнятті на роботу, пославшись на те, що робота пов’язана із поїздками і фірма виявляє бажання взяти тільки чоловіка. Громова вирішила оскаржити відмову щодо прийняття її на роботу в районному суді.
Яке рішення повинен винести суд? Чи щось зміниться, коли виявиться, що Григор’єва вагітна?

5. Випускниця театрального технікуму Юнакова поступила на роботу до театру музичної комедії. Головний режисер теат¬ру допустив її до участі в репетиціях нової постанови, але взяв з неї розписку про те, що вона протягом 3 років не буде вимагати поліпшення житлових умов. Наказ про зарахування її до роботи не був виданий.
Дайте відповіді на запитання:
Чи виникли у даному випадку трудові правовідносини?
Чи можуть встановлюватися в трудовому договорі до¬даткові порівняно з КЗпП умови праці?

6. З ініціативи директора підприємства були проведені загальні збори працівників підприємства з порядком ден¬ним про укладення колективного договору. Збо¬рами було прийняте рішення відхилити запропонований ди-ректором проект колективного договору і взагалі не укла¬дати його через низьку ефективність і недоцільність.
Директор звернувся до обласного управління Міністер¬ства юстиції України з наступним запитом:
Чи може директор ініціювати процедуру колективного трудового спору через зазначені вище обставини?
Чи може директор підприємства бути притягнутий до відповідальності через відсутність на підприємстві діючо¬го колективного договору ?

7. При прийнятті на роботу від Жигуліна і Новикова відповідно на посади конструктора і столяра адміністрація ТОВ «Бриг» вимагала такі документи:
паспорт;
- трудову книжку;
- диплом про закінчення вищого навчального закладу;
- характеристику з попереднього місця роботи;
- довідку про стан здоров'я.
Чи правомірна вимога адміністрації про подання вказаними особами всіх перерахованих документів? Як оформляється прийняття на роботу працівників?

8. Столяр Дорошенко подав заяву про звільнення за власним бажанням і попросив видати йому належним чином офор¬млену трудову книжку. Адміністрація відмовила у задо¬воленні вимоги Дорошенка, посилаючись на те, що влашто¬вуючись на роботу, він пред'явив не трудову книжку, а довідку з останнього місця роботи.
Чи правомірні дії адміністрації?
Протягом якого строку повинна бути оформлена тру¬дова книжка, де вона зберігається і які відомості до неї заносяться?
Чи може бути працівнику при звільненні видано довід¬ку замість трудової книжки?
9. Студентка 3-го курсу денної форми навчання академії культури Ликова у вільний від навчання час вирішила вла¬штуватися на роботу в супермаркет. Оскільки трудової книжки в Ликової не було, у відділі кадрів її оформили на роботу і заповнили трудову книжку. Ликова звернулася до провідного юрисконсульта академії із запи¬танням: чи є робота студента денної форми навчання у віль¬ний від навчання час роботою за сумісництвом, якщо сту¬денту оформлено трудову книжку?

10. Приватна фірма подала до місцевої газети «Працевла¬штування» оголошення такого змісту: «Запрошуємо на роботу секретаря-референта, вродливу жінку віком до 23 років, з інтелігентними манерами, вищою освітою, вільним володін¬ням англійською мовою, комп'ютерною технікою».
Проаналізуйте це оголошення щодо відповідності його трудовому законодавству.

11. Краснова — викладач кафедри бібліотекознавства академії культури звернулася до юрисконсульта з такими запитаннями: Що розуміється під роботою за сумісництвом? Якими норматив¬но-правовими актами вона регулюється? Як оформлюється прийняття на роботу за сумісництвом і чи існують будь-які обмеження? Які правила організації оплати праці су-місників в установах, організаціях? Чи може вона працевлаштуватися на роботу за сумісництвом до іншого навчаль¬ного закладу? Чи мають сумісники право на щорічну відпу¬стку? Нарешті, чим відрізняється сумісництво від суміщення професій (посад) чи ці поняття є тотожними?
Складіть відповідь Красновій, посилаючись на нормативно-правові акти.

12. Коваль працювала експедитором з перевезення вантажу на заводі металовиробів. Вона часто хворіла і ЛКК дала висновок про те, що ця робота протипоказана їй за станом здоров'я. Перейти на іншу роботу вона відмовилась і за згодою профспілкового органу була звільнена за п.2 ст.40 КЗпП України.
Коваль звернулася до суду з позовом про поновлення на роботі, мотивуючи свою вимогу тим, що доручену роботу вона виконувала, ніяких зауважень по роботі не мала, а на іншу роботу переходити не бажає, тому що там менша заробітна плата.
Чи обов'язковий висновок ЛКК для власника? Чи правомірна відмова Коваль від переведення на іншу роботу? Як повинен вирішити справу суд?

13. При укладенні трудового договору з водієм автобусу Каперсовим директор автотранспортного підприємства запропонував включити умову про випробуван¬ня протягом одного місяця. Каперсов заперечував проти випробування на тій підставі, що в його трудовій книжці є відомості про його кваліфікацію і що він працює водієм вже 15 років. Він може погодитися на випробування протягом одного тижня. Директор відмовив йому в прийнятті на роботу і Каперсов звернувся зі скаргою до прокурора.
Дайте відповідь Каперсову. Який порядок випробування встановлений при прийнятті на роботу? Які його наслідки?

14. Хоменко з'явився на роботу в нетверезому стані, за що йому перенесли щорічну відпустку на зимовий період і позбавили премії за місяць. Через два тижні він знову з'явився на роботі в нетверезому стані і за згодою профспілки був звільнений за систематичне порушення трудової дисципліни за п.З ст.40 КЗпП України.
Хоменко звернувся з позовом до суду про поновлення його на роботі.
1. Чи є підстави для звільнення Хоменко за п. З ст.40 КЗпП України?
2. Яке рішення повинен винести суд?

15. Заступник директора з навчальної роботи школи № 18 м. Харків Калугін, перебуваючи в туристичній подорожі у Чехії, перебуваючи в нетверезому стані, вчинив адміністративне правопорушення, за що був притягнутий до відповідальності. Про цей випадок стало відомо адміністрації школи. На засіданні профспілкового комітету, де розглядалося питання про надання згоди на його звільнення за п. З ст.41 КЗпП України, Калугін пояснив, що це трапилося під час відпустки, він був навіть за межами України і на нього не поширюється дія п. З ст.41 КЗпП. Незважаючи на це, профспілковий комітет дав згоду на звільнення Калугіна за п. З ст.41 КЗпП України.
Калугін звернувся з позовом до суду про поновлення на роботі.
Як повинен вирішити дану справу суд?

16. Гр. Фролов працював на одному з підприємств міста Харків за строковим трудовим договором, який неодноразово переукладався. У черговий раз після закінчення терміну дії договору підприємство припинило трудові відносини з Фроловим звільнивши його з роботи у зв’язку із закінченням строку дії трудового договору. Фролов не погодився із рішенням підприємства і звернувся до суду з такими вимогами: поновити його на роботі, оплатити період вимушеного прогулу, відшкодувати заподіяну моральну шкоду. На судовому засіданні було з’ясовано, що з Фроловим при прийнятті на роботу дійсно було укладено строковий трудовий договір, який згодом неодноразово переукладався без звільнення Фролова.
Яке повинно бути рішення суду?

Рекомендована література:

1. Конституція України // Відомості Верховної Ради україни.- 1996.- № 30.-Ст. 141.
2. Кодекс законів про працю: Науково-практичний коментар.-К.,2004.
3. Про роботу за сумісництво працівників державних підприємств, установ, організацій: Постанова Кабінету Міністрів України від 3 квітня 1993 року № 254.
4. Про роботу за сумісництвом працівників держави підприємств, установ, організацій: Постанова Кабінету Міністрів України від 3 квітня 1993 р. № 245 //ЗП Уряду України. — 1993. — № ,9. — Ст. 184
5. Про трудові книжки працівників: Постанова Кабінету Міністрів України від 27 квітня 1993 р. № 301 Законодавство України про працю: Збірник норматив правових актів. — Xарків.: Одіссей, 2004. — 848 с.
6. Про застосування контрактної форми трудового договору з керівником підприємства, що є у державній власності: Постанова Кабінету Міністрів України від 19 березня 1993р. № 203 // Законодавство України про працю: Збірник нормативно-правових актів . - Харків.: Одисей, 2004.-С. 484.
7.Типова форма контракту з працівником: Затверджена наказом Мінпраці України від 15 квітня 1994 р. N° 23 ( із змінами, внесеними наказом Мінпраці України від 12 квіт 1995 р. № 20) //Людина і праця: Інформац. бюлетень Міністерства праці України. — 1994. — № 6; 1995. — №
8. Інструкція про порядок ведення трудових книжок працівників: Затв.
наказом Міністерства праці України Міністерства юстиції України, Міністерства соціально захисту населення України від 29 липня 1993 р. № 59 Людина і праця: Інформ. бюлетень Міністерства праці України. — 1993. — № 9-Ю; 1996. — № 5.
9. Положення про умови роботи за сумісництвом працівників державних
підприємств, установ і організацій Затв. наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства фінансів України від 28 червня 1993 р. № 43 //Людина і праця: Інформ. бюлетень Міністерства праці України. — 1993. — № 8.
10. Анисимов Я.Н. Трудовой договор.- М.,1989.-46с.
11.Баранюк Ю. Правові проблеми укладення трудового контракту // Право України, 1998.- № 4.- С.74.
12. Луценко А. Контракт — нова модель регулювання трудових відносин //Право України. — 1992. — № 11.
6. Луценко С. Проблеми правового регулирования контракта как особой форми трудового договора //Предпринимательство, хозяйство и право. — 1997. — № 9.
7. Прокопенко В. Розмежування підстав припинення трудового договору за угодою сторін від звільнення з іні¬ціативи працівника //Право України. — 1997. — № 3.
8. Реус О. Особливості укладання трудового договору з неповнолітніми //Право України. — 1998. — № 9.
9. Панкин М. Е. Совместительство и совмещение. М.: Юрид. лит-ра, 1991. — 208 с.
10. Хусточкин А. Контракт у трудовому праві України //Право України. — 1995. — № 5-6.
11. Чанишева Г. І. Значення правильного оформлення трудового договору //Право України. — 1992. — № 7.
12. Эрделевский А.М. Трудовой и гражданско-правовой договори: сходство и различия //Трудовое право. — 2003.- № 2. — С.4-6.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.