Меню сайту

Нові користувачі
vbogdan
Автори робіт
13.11.2020
Frommu
Автори робіт
31.10.2020
Corse
Автори робіт
26.10.2020
VIKITORIA
Користувачі
21.09.2020
studenthelper
Автори робіт
24.05.2020
Скільки буде 2+2 x 2=


аватар
Муравський Руслан Степанович

Рейтинг: 10
аватар
Миронець Олександр Іванович

Рейтинг: 10
аватар
Черничук Ярослав Васильович

Рейтинг: 10
аватар
Вараксіна Ольга Михайлівна

Рейтинг: 10
аватар
Павло Поліщук

Рейтинг: 10
аватар
Негода Інна Іванівна

Рейтинг: 16

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Трудове право - тести (МАУП)


Контрольна робота
K-23219

128 відповідей

ТЕСТ ДО ТЕМИ 1
Question 1
Трудове право в системі права України
a. інститут адміністративного права
b. інститут цивільного права
c. галузь права
d. інститут комерційного права
Question 2
Система трудового права — це послідовність розміщення:
a. принципів права
b. норм права
c. джерел права
Question 3
Джерелом трудового права є:
a. акти тлумачення права
b. акти застосування права
c. локальні нормативні акти
d. постанови пленуму Верховного Суду
Question 4
Які методи правового регулювання застосовуються в трудовому праві?
a. державно-нормативний та колективно-договірний
b. тільки державно-нормативний
c. тільки колективно-договірний
Question 5
Чи поширюються норми інститутів робочого часу, часу відпочинку, оплати праці, дисципліни праці на осіб, які працюють за трудовими угодами цивільно-правового характеру.
a. так
b. ні
Question 6
До якої частини системи галузі трудового права віднесений такий правовий інститут, як «забезпечення зайнятості і працевлаштування»?
a. до Загальної
b. до Особливої
Question 7
Яке значення мають принципи трудового права?
a. застосовуються в разі відсутності відповідної норми в законодавстві
b. забезпечують виконання норм трудового права
c. сприяють правильному застосуванню юридичних норм на практиці
Question 8
Назвіть повний перелік із вказаних конституційних прав громадян, які водночас є основними принципами трудового права?
a. право на відпочинок
b. право на підприємницьку діяльність
c. право на страйк
Question 9
Який граничний вік для укладення трудового дого¬вору встановлений законодавством для загального кола працівників?
a. 60 років для - чоловіків і 55 років для - жінок
b. такий вік законодавством не передбачається
Question 10
Чи допускається законом повне позбавлення права працювати?
a. ні
b. так
c. допускається тільки за рішенням суду
ТЕСТ ДО ТЕМИ 2
Question 1
В який термін має бути підписаний уповноваженими представниками колективний договір з моменту його схвалення?
a. не пізніше як через 15 днів
b. не пізніше, як через 5 днів, якщо інше не встановлено зборами чи конференцією трудового колективу
c. протягом 10 днів
Question 2
Який орган схвалює колективний договір?
a. профспілковий комітет або інший уповноважений на представництво трудовим колективом орган
b. загальні збори (конференція) трудового колективу
c. власник або уповноважений ним орган
Question 3
Колективний договір повинен укладатися на підприємствах:
a. державних
b. усіх
c. приватних
d. великих і середніх
Question 4
Хто здійснює контроль за виконанням колективного договору?
a. сторони, які уклали колективний договір чи уповноважені ними представники
b. вищестоящий профспілковий орган
c. орган повідомної реєстрації
Question 5
Який орган здійснює повідомну реєстрацію колективних договорів?
Виберіть одну правильну відповідь a. місцева рада Федерації профспілок України
b. місцевий державний орган статистики
c. місцевий орган державної виконавчої влади
Question 6
Хто готує проект колективного договору?
a. власник або уповноважений ним орган
b. профспілковий орган, або інший уповноважений на представництво орган
c. робоча комісія, яка утворюється з представників сторін
Question 7
Сторонами колективного договору є:
a. трудовий колектив і профспілковий орган
b. власник і профспілковий орган
c. власник і трудовий колектив
d. керівник підприємства і профспілкового органу
Question 8
Колективний договір реєструє:
a. місцеві органи державної виконавчої влади
b. прокуратура
c. міліція
d. міністерство праці
ТЕСТ ДО ТЕМИ 4
Question 1
Яким чином визначається сфера застосування контракту, як особливої форми трудового договору?
a. законодавством України
b. сторонами трудового
c. законами України
Question 2
В яких випадках укладається строковий трудовий договір?
a. на вимогу роботодавця
b. в будь-яких випадках за угодою сторін
c. тільки у випадках, коли трудові відносини не можуть бути встановлені на невизначений строк
Question 3
На який термін може застосовуватися випробування
при прийнятті на роботу робітника?
a. не більше трьох місяців
b. не більше шести місяців
c. не більше одного місяця
Question 4
В якій формі укладається трудовий договір з керівником структурного підрозділу підприємства недержавної форми власності?
a. у формі контракту
b. у простій письмовій формі
c. в усній або письмовій формі
Question 5
Чи можуть бути застосовані обмеження на роботу за сумісництвом для працівників підприємств недержавної форми власності?
a. можуть вводитись законодавством, колективним договором, а також встановлюватись трудовим договором, що для працівника є основним
b. не можуть
c. можуть встановлюватись обмеження лише для керівників підприємств
Question 6
Який трудовий договір вважається тимчасовим?
a. трудовий договір укладений на час виконання певної роботи
b. будь-який трудовий договір, укладений на строк до двох (для заміщення тимчасово-відсутнього працівника до чотирьох) місяців
c. будь-який трудовий договір, укладений на визначений строк
Question 7
В якому органі підлягає реєстрації трудовий договір,
укладений з роботодавцем - фізичною особою?
a. в райдержадміністрації за місцем проживання працівника
b. в службі зайнятості за місцем проживання роботодавця
c. в службі зайнятості за місцем проживання працівника
ТЕСТ ДО ТЕМИ 5
Question 1
Для якої із названих категорій працівників встановлюється скорочена тривалість робочого часу?
a. працівникам, що не досягли 21 року
b. вагітним жінкам та жінкам, які мають дітей віком до трьох років
c. для працівників зайнятих на роботах з шкідливими умовами праці
Question 2
Яку категорію працівників заборонено залучати до роботи у нічний час?
a. осіб до 21 року
b. жінок, що мають дітей віком до 14 років чи дитину-інваліда
c. вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років
Question 3
Чи може встановлюватись неповний робочий час за угодою між працівником і роботодавцем?
a. так
b. ні
c. може лише за наявності поважних причин, підтверджених відповідними документами
Question 4
Чи вважається надурочною робота працівника з ненормованим робочим днем після закінчення робочого дня та чи підлягає така робота додатковій оплаті?
a. так
b. вважається за наявності відповідного наказу (розпорядження) роботодавця, узгодженого з профспілковим органом
c. ні
Question 5
Який робочий час вважається нічним?
Виберіть одну правильну відповідь a. з 23.00 до 7.00
b. з 22.00 до 6.00
c. з 00.00 до 8.00
ТЕСТ ДО ТЕМИ 6
Question 1
Яка тривалість щотижневого безперервного відпочинку?
a. не менше 42 годин
b. не менше 48 годин
c. не менше 40 годин
Question 2
Як здійснюється компенсація за роботу у вихідний день?
a. тільки у грошовій формі у подвійному розмірі
b. надання іншого дня відпочинку або у грошовій формі у подвійному розмірі, за згодою сторін
c. тільки надання іншого дня відпочинку
Question 3
В яких із вказаних випадків допускається залучення працівників до роботи у вихідні дні?
a. в будь-яких випадках за угодою сторін
b. для виконання невідкладних, наперед не передбачених робіт, від негайного виконання яких залежить в подальшому нормальна робота підприємства
c. для виконання термінових завдань
Question 4
Чи надається щорічна відпустка працівникам - сумісникам?
a. працівникам-сумісникам надається щорічна відпустка нарівні з іншими працівниками
b. надається неоплачувана відпустка за бажанням працівника
c. не надається
Question 5
Чи можуть працівники використовувати час обідньої перерви на власний розсуд та відлучатися з місця роботи?
a. можуть тільки з відома роботодавця
b. можуть
c. не можуть
Question 6
Який стаж роботи дає право на щорічну відпустку за перший рік роботи на підприємстві?
a. після закінчення 11 місяців безперервної роботи
b. після закінчення шести місяців безперервної роботи
c. після закінчення одного року безперервної роботи
Question 7
Заробітна плата працівникам за час відпустки виплачується:
a. після закінчення відпустки
b. після закінчення року
c. у невизначений строк
d. до початку відпустки
ТЕСТ ДО ТЕМИ 7
Question 1
В який термін працівник повинен бути повідомлений про нові або зміну діючих умов оплати праці в бік погіршення?
a. не пізніше як за два місяці до їх запровадження
b. про зміну умов оплати праці роботодавець не зобов'язаний повідомляти працівника
c. не пізніше як за один місяць до їх запровадження
Question 2
В який термін виплачується заробітна плата працівникам за весь час щорічної відпустки?
a. не пізніше ніж за три дні до початку відпустки
b. не пізніше ніж за сім днів до початку відпустки
c. не пізніше ніж за п'ять днів до початку відпустки
Question 3
Яким чином здійснюється оплата праці за сумісництвом?
a. у розмірі, встановленому колективним договором
b. за фактично виконану роботу
c. у розмірі, встановленому угодою сторін
Question 4
Який максимальний розмір відрахувань із заробітної плати передбачений законодавством?
a. не може перевищувати 20 % заробітної плати, яка належить до виплати працівникові
b. не може перевищувати 50 % нарахованої працівникові заробітної плати
c. не може перевищувати 70 % заробітної плати, яка належить до виплати працівникові
Question 5
Праця в надурочний час роботи оплачується так:
a. у подвійному розмірі та відсоток
b. у подвійному розмірі
c. доплата у розмірі 25 % до основного заробітку
d. зарахуванням надурочного часу до відпустки
Question 6
Строки виплати заробітної плати:
a. щотижня
b. не рідше двох разів на місяць, через проміжок часу, що не перевищує 16 календарних днів
c. не рідше одного разу на місяць
d. через проміжок часу, що не перевищує двох тижнів
Question 7
Види заохочення за особливі трудові заслуги:
a. нагородження орденами, почесними грамотами, медалями, присвоєння почесних звань та звання кращого працівника з певної професії
b. надання додаткових відпусток
c. скорочення робочого часу
d. першочергове надання житлової площі
ТЕСТ ДО ТЕМИ 9
Question 1
Який орган затверджує правила внутрішнього трудового розкладу?
a. трудовий колектив
b. власник або уповноважений ним орган
c. профспілковий орган або інший уповноважений на представництво трудовим колективом орган
Question 2
Протягом якого терміну з дня вчинення дисциплінарного проступку до працівника може бути накладене дисциплінарне стягнення?
a. не пізніше шести місяців
b. не пізніше одного місяця, не рахуючи часу звільнення працівника від роботи у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю або перебуванням його у відпустці
c. не пізніше трьох місяців
Question 3
Чи може бути притягнутий до дисциплінарної відповідальності працівник, якщо за це ж порушення він притягувався до адміністративної відповідальності?
a. так
b. ні
Question 4
Які види заохочення можуть застосовуватись до працівників?
a. будь-які заохочення
b. будь-які заохочення, що містяться в Типових правилах внутрішнього трудового розпорядку
c. будь-які заохочення, що містяться в затверджених трудовим колективом правилах внутрішнього трудового розпорядку
Question 5
Які види заохочення можуть встановлюватись у місцевих правилах внутрішнього трудового розпорядку?
a. тільки ті, які передбачені законодавством
b. тільки ті, які містяться у Типових правилах внутрішнього трудового розпорядку
c. будь-які види заохочень, які трудовий колектив вважає доцільними
Question 6
Звільнення за яких із вказаних підстав вважається дисциплінарним стягненням?
a. вчинення працівником, який виконує виховні функції, аморального проступку, не сумісного з продовженням даної роботи
b. поява на роботі в нетверезому стані, у стані наркотичного або токсичного сп'яніння
Question 7
Чи зобов'язаний роботодавець накладати дисциплінарне стягнення чи застосовувати до працівника інші заходи впливу в разі порушення працівником трудової дисципліни?
a. зобов'язаний
b. не зобов'язаний, але має право
ТЕСТ ДО ТЕМИ 10
Question 1
Чи може бути покладена на працівника матеріальна відповідальність за неодержані підприємством, установою, організацією прибутки?
a. може за будь-яких обставин
b. може, якщо шкоди завдано працівником не при виконанні трудових обов'язків
c. не може
Question 2
На кого покладається обов'язок доказування наявності умов для покладання матеріальної відповідальності на працівника?
a. на роботодавця
b. на працівника
c. на правоохоронні органи
Question 3
Яким нормативним актом визначений перелік робіт, при виконанні яких може запроваджуватись колективна (бригадна) матеріальна відповідальність?
a. постановою Кабінету Міністрів України
b. генеральною або галузевою угодою
c. колективним договором
d. наказом Міністерства праці і соціальної політики
Question 4
З якими із указаних працівників, що не досягли вісімнадцятирічного віку, можуть укладатися письмові договори про повну матеріальну відповідальність?
a. які обіймають посади або виконують роботи, безпосередньо пов'язані із застосуванням у процесі виробництва переданих їм цінностей
b. з неповнолітніми працівниками письмові договори про повну матеріальну відповідальність не укладаються
c. які обіймають посади або виконують роботи, безпосередньо пов'язані із зберіганням матеріальних цінностей
Question 5
Чи може бути підставою для притягнення до матеріальної відповідальності працівника завдання ним шкоди у стані крайньої необхідності?
a. може, але розмір відшкодування завданої шкоди зменшується
b. ні
c. так
Question 6
Який передбачений законодавством порядок покриття шкоди, заподіяної працівником, якщо розмір такої шкоди перевищує середній місячний заробіток працівника?
a. шляхом звернення роботодавця до державної виконавчої служби
b. шляхом відрахування із заробітної плати працівника за розпорядженням роботодавця
c. шляхом подання роботодавцем позову до місцевого суду
Question 7
В який термін має бути звернене до виконання розпорядження роботодавця про покриття шкоди працівником?
a. не пізніше семи днів з дня його видання
b. не раніше семи днів з дня повідомлення про це працівникові
c. не пізніше десяти днів з дня повідомлення про це працівникові
ТЕСТ ДО ТЕМИ 11
Question 1
Хто із вказаних працівників при прийнятті на роботу проходить перевірку знань з охорони праці?
a. керівники та спеціалісти служб охорони праці
b. керівники підприємств, установ, організацій
c. керівники і спеціалісти відділів експлуатації і капітального будівництва
Question 2
З якими із вказаних категорій працівників проводиться вступний інструктаж з питань охорони праці?
a. з працівниками, які переходять на нове робоче місце (в інший цех, виробництво)
b. з усіма працівниками, які приймаються на постійну чи тимчасову роботу
c. з учнями і студентами, які прибули на підприємство для проведення виробничої практики
Question 3
Чи вважається порушенням трудової дисципліни невиконання працівником вимог нормативних актів про охорону праці?
a. так
b. ні
Question 4
На кого покладається обов'язок забезпечення безпечних і нешкідливих умов праці на підприємстві?
a. на орган державного нагляду за охороною праці
b. на профспілковий орган
c. на роботодавця
Question 5
Балів: 1
Чи має право працівник відмовитись від роботи в умовах, що не відповідають законодавству про охорону праці?
a. так
b. ні
Question 6
Хто проводить первинний інструктаж з питань охорони праці на робочому місці?
a. безпосередньо керівник робіт
b. керівник підприємства
c. фахівець служби охорони праці підприємства
Question 7
Чи дозволяється замість спеціального одягу і спеціального взуття видача матеріалів для їх виготовлення або грошових сум для їх придбання?
a. ні
b. так
ТЕСТ ДО ТЕМИ 12
Question 1
Чи допускається залучення жінок до роботи у нічний час?
a. допускається на рівні з іншими працівниками
b. допускається, як виняток в тих галузях народного господарства, де це викликається особливою необхідністю і дозволяється як тимчасовий захід
c. не допускається взагалі
Question 2
Якої тривалості надається жінкам відпустка у зв'язку з вагітністю і пологами у разі народження двох і більше дітей та у разі ускладнення пологів?
a. 126 календарних днів
b. 140 календарних днів
c. 156 календарних днів
Question 3
Чи зараховується час відпусток для догляду за дитиною до стажу роботи, що дає право на щорічну відпустку?
a. ні
b. так
Question 4
Чи можуть залучатись до робіт у вихідні дні жінки, що мають дітей віком від трьох до отирнадцяти років або дітей-інвалідів?
a. можуть нарівні з іншими працівниками
b. можуть лише за їх згодою
c. не можуть взагалі
Question 5
Чи виплачується компенсація за невикористану додаткову відпустку тривалістю 5 календарних днів жінці, яка працює і має двох і більше дітей віком до 15 років або дитину інваліда?
a. не виплачується
b. виплачується в будь-якому випадку
c. виплачується лише у разі звільнення
Question 6
Чи може бути звільнена з ініціативи роботодавця жінка, що має дитину віком до чотирнадцяти років або дитину інваліда?
a. не може, якщо така жінка є одинокою матір'ю
b. може нарівні з іншими працівниками за наявності відповідних підстав, зазначених в ст. 40, 41 Кзпп України
c. не може за будь-яких обставин
Question 7
За яких умов можуть прийматись на роботу особи, що досягли п'ятнадцятирічного віку?
a. як виняток за згодою одного із батьків, або особи що їх замінює
b. не можуть прийматись взагалі
c. за умови їх навчання, для виконання якоїсь роботи, що не завдає шкоди здоров'ю і не порушує процесу навчання, у вільний від навчання час, за згодою одного із батьків або особи, що їх замінює
Question 8
Чи обов'язково ведеться на підприємстві, в установі, організації спеціальний облік працівників, які не досягли вісімнадцяти років?
a. не ведеться взагалі
b. обов'язково ведеться облік неповнолітніх працівників, із зазначенням дати їх народження
c. може вестися такий облік, але не обов'язково
Question 9
Якої тривалості надається щорічна відпустка працівникам молодше 18 років?
a. 24 календарних днів
b. 30 календарних днів
c. 31 календарний день
Question 10
Яким чином здійснюється оплата праці неповнолітнім працівникам при скороченій тривалості щоденної роботи?
a. пропорційно фактично відпрацьованому часу
b. залежно від виробітку
c. виплачується в такому ж розмірі, як і працівникам відповідних категорій при повній тривалості щоденної роботи
ТЕСТ ДО ТЕМИ 13
Question 1
До якого суду слід звертатися для вирішення трудового спору?
a. до місцевого господарського суду
b. до місцевого суду загальної юрисдикції
c. до третейського суду
Question 2
В який термін працівник має право звернутися до суду в справі про звільнення?
a. без обмеження будь-яким строком
b. в тримісячний термін з дня, коли він дізнався або повинен був дізнатись про своє звільнення
c. в місячний строк з дня вручення йому копії наказу або з дня видачі трудової книжки
Question 3
В який термін працівник має право звернутися до суду з позовом про стягнення належної йому заробітної плати?
a. без обмеження будь-яким строком
b. протягом строку позовної давності
c. протягом тримісячного терміну з дня, коли працівник дізнався чи повинен був дізнатися про відмову у виплаті йому заробітної плати
Question 4
В який термін може бути оскаржено до суду рішення комісії по трудових спорах?
a. в десятиденний термін
b. в тримісячний термін
c. в місячний термін
Question 5
Який орган розглядає індивідуальні трудові спори у справах про звільнення?
a. місцевий суд
b. комісія по трудових спорах
c. вищестоящий орган в порядку підлеглості
Question 6
З якою мінімальною численністю працюючих на підприємствах, установах, організаціях створюються комісії по трудових спорах?
a. з кількістю працюючих не менше 25 чоловік
b. з кількістю працюючих не менше 20 чоловік
c. з кількістю працюючих не менше 15 чоловік
Question 7
На кого покладається обов'язок здійснювати організаційно-технічне забезпечення комісії по трудових спорах?
a. на голову профспілкового комітету підприємства
b. на власника або уповноважений ним орган
c. на голову комісії по трудових спорах
ПІДСУМКОВИЙ ТЕСТ
Question 1
Чи допускається законом повне позбавлення права працювати?
a. ні
b. так
c. допускається тільки за рішенням суду
Question 2
З якого моменту виникає трудова правосуб'єктність підприємства?
a. з моменту його державної реєстрації
b. з моменту відкриття рахунків у банку
c. з моменту набуття статусу юридичної особи
Question 3
Які із вказаних правовідносин є трудовими і є предметом трудового права?
a. які виникають в процесі реалізації громадянином свого права на працю
b. які виникають у зв'язку із залученням громадянина до праці
c. які виникають внаслідок укладення трудового договору між працівником і роботодавцем
Question 4
Чи вважаються трудовими відносини, що виникають між працівником і роботодавцем з приводу вирішення трудового спору?
a. ні
b. так
Question 5
Чи існують трудові правовідносини в період перебування працівника у щорічній відпустці?
a. ні
b. так
Question 6
Хто готує проект колективного договору?
a. власник або уповноважений ним орган
b. профспілковий орган, або інший уповноважений на представництво орган
c. робоча комісія, яка утворюється з представників сторін
Question 7
Сторонами колективного договору є:
a. власник і трудовий колектив
b. трудовий колектив і профспілковий орган
c. керівник підприємства і профспілкового органу
d. власник і профспілковий орган
Question 8
Колективний договір реєструє:
a. прокуратура
b. міліція
c. міністерство праці
d. місцеві органи державної виконавчої влади
Question 9
З якого часу трудовий договір вважається укладеним?
a. з моменту його підписання сторонами
b. коли видано наказ про зарахування на роботу або працівника допущено до роботи
Question 10
В який термін підлягає реєстрації трудовий договір між працівником і фізичною особою?
a. у десятиденний термін з моменту укладення трудового договору
b. у тижневий термін з моменту підписання сторонами трудового договору
c. у тижневий термін з моменту фактичного допущення працівника до роботи
Question 11
В який термін працівник повинен бути повідомлений про зміну істотних умов праці?
a. не раніше як за два місяці
b. не пізніше як за два місяці
c. не пізніше ніж за один місяць
Question 12
Чи потребується згода працівника для переведення його на іншу роботу в разі простою?
a. потребується в будь-якому випадку
b. потребується в разі переведення працівника на інше підприємство
c. не потребується
Question 13
На який термін працівник може бути переведений на іншу роботу, не обумовлену трудовим договором, для ліквідації наслідків виробничої аварії?
a. до двох місяців
b. до одного місяця
c. на весь час ліквідації таких наслідків
Question 14
В яких випадках роботодавець має право змінювати умови праці без погодження працівника?
a. в будь-яких випадках
b. без погодження працівника взагалі не має права змінювати умови праці
c. лише у випадках змін в організації виробництва і праці
Question 15
В яких випадках неповнолітній працівник може бути переведений на іншу роботу без його згоди?
a. для відвернення або ліквідації наслідків стихійного лиха, епідемій, епізоотій, виробничих аварій
b. неповнолітній працівник не може бути переведений на іншу роботу без його згоди в будь-яких випадках
c. у разі виробничої необхідності
d. в разі простою
Question 16
Чи може бути тимчасово переведений працівник на іншу роботу за іншою спеціальністю у разі простою?
a. може бути переведений лише за згодою працівника
b. не може
c. може
Question 17
З яких підстав може бути звільнений працівник у разі порушення ним трудової дисципліни в період терміну випробування, встановленого при прийнятті на роботу?
a. на підставі відповідних статей (40, 41) КЗпП України за порушення трудової дисципліни
b. за результатами випробування згідно ст. 28 КЗпП України
Question 18
Нормативна тривалість робочого дня становить:
a. 40 годин на тиждень
b. 42 години на тиждень
c. 41 годину на тиждень
d. 8 годин на день
Question 19
У трудовому законодавстві нічним вважається час:
a. 23.00 до 7.00
b. 22.00 до 8.00
c. з 22.00 до 6.00
d. 20.00 до 6.00
Question 20
Щорічна основна відпустка надається працівнику тривалістю:
a. щонайменше 24 календарні дні
b. щонайбільше 24 календарні дні
c. щонайменше 30 календарних днів
Question 21
При визначенні тривалості відпусток враховуються:
a. тільки робочі дні
b. календарні дні, не враховуючи святкові дні
c. календарні дні, не враховуючи вихідних
d. тільки календарні дні
Question 22
Види відпусток:
a. відпустка без збереження заробітної плати
b. щорічна основна та щорічна додаткова
c. відпустка в разі тимчасової непрацездатності
d. відпустка на випадок відряджень
Question 23
Праця в надурочний час роботи оплачується так:
a. у подвійному розмірі
b. доплата у розмірі 25 % до основного заробітку
c. у подвійному розмірі та відсоток
d. зарахуванням надурочного часу до відпустки
Question 24
Праця в святкові дні оплачується так:
a. ці дні зараховуються до чергової відпустки
b. у подвійному розмірі або за бажанням працівника надається інший вихідний день
c. за попередньою домовленістю між працівником і власником підприємства або уповноваженим ним органом
d. компенсуються іншими днями
Question 25
Праця працівників, яким не виповнилося 18 років, оплачується:
a. на 25 % менше, ніж працівників відповідних категорій
b. на 10 % менше
c. у такому самому розмірі, як і працівників відповідних категорій за повної тривалості щоденної роботи
d. у підвищеному розмірі
Question 26
Яким чином оформлюється накладення стягнення?
a. будь-який вид стягнення оголошується в наказі (розпорядженні) і повідомляється працівникові під розписку в триденний строк
b. будь-який вид стягнення може бути оголошений як в усній формі так і в наказі (розпорядженні)
c. такий вид стягнення, як догана може оголошуватись як в усній формі так і в наказі (розпорядженні), всі інші види стягнень тільки в наказі (розпорядженні)
Question 27
Який день вважається днем накладення дисциплінарного стягнення?
a. день повідомлення працівнику під розписку про оголошення стягнення
b. день оприлюднення наказу про притягнення працівника до дисциплінарної відповідальності
c. день видання наказу (розпорядження) про накладення дисциплінарного стягнення
Question 28
До дисциплінарних стягнень, передбачених чинним законодавством, належать
a. сувора догана
b. догана, звільнення
c. зауваження
d. переведення на нижче оплачувану роботу на термін до двох місяців
Question 29
Законним вважається такий порядок накладання дисциплінарних стягнень:
a. перед виданням наказу або розпорядження власник або уповноважений ним орган повинен взяти у працівника письмове пояснення
b. відомості про стягнення заносяться до трудової книжки чи до особової справи працівника
c. стягнення накладається за наказом або розпорядженням власника підприємства
d. стягнення накладається за письмовим рішенням трудового колективу
Question 30
Дисциплінарні стягнення правомочні застосовувати:
a. орган, уповноважений на представництво трудовим колективом
b. власник чи уповноважений ним орган
c. орган, якому надано право прийняття на роботу працівника (обрання, затвердження, призначення на посаду)
d. профспілковий орган
Question 31
Який день вважається днем, коли роботодавець дізнався про виникнення шкоди у випадку, коли працівник притягується до матеріальної відповідальності у порядку регресу в зв'язку з відшкодуванням шкоди третій особі?
a. день заподіяння працівником шкоди третій особі
b. день виявлення шкоди, заподіяної працівником третій особі
c. день виплати на користь третьої особи
Question 32
Матеріальна відповідальність встановлюється за шкоду, заподіяну:
a. підприємству, установі, організації при виконанні трудових обов'язків працівниками, з вини яких заподіяно шкоду
b. працівником, який перебував у нетверезому стані
c. працівником не при виконанні ним трудових обов'язків
d. діями, що мають ознаки діянь, переслідуваних у кримінальному порядку
Question 33
Працівники за шкоду, заподіяну підприємству, установі, організації, несуть матеріальну відповідальність у розмірі:
a. що визначається органом з розгляду трудових спорів
b. повному або обмеженому
c. на розсуд власника
d. що визначається за згодою сторін
Question 34
Письмовий договір про повну матеріальну відповідальність може бути укладений підприємством, установою, організацією:
a. з працівниками, що досягай 18 років, які обіймають посади або виконують роботи пов'язані зі зберіганням, обробкою, продажем, перевезенням цінностей
b. з власником або уповноваженим ним органом
c. з представником профспілкового органу
d. з неповнолітнім працівником
Question 35
Обов'язковість виконання вимог нормативних актів про охорону праці:
a. працівники, які не виконують вимоги законодавства про охорону праці, підлягають дисциплінарним стягненням
b. власник або уповноважений ним орган зобов'язаний стежити за виконанням нормативних актів про охорону праці з боку працівника
c. працівник зобов'язаний знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці
d. виконання вимог нормативних актів про охорону праці не є обов'язком для працівника
Question 36
При прийнятті на роботу і в процесі роботи для працівників підприємств інструктаж: з питань охорони праці:
a. обов'язковий для певних категорій працівників
b. зумовлений угодою сторін трудового договору
c. не обов'язковий
d. обов'язковий
Question 37
Посадові особи та працівники, винні в порушенні законодавства про охорону праці, притягуються до таких видів відповідальності:
a. матеріальної
b. усіх, крім кримінальної
c. адміністративної, дисциплінарної, матеріальної, кримінальної, — згідно з чинним законодавством
d. дисциплінарної
Question 38
За яких умов можуть прийматись на роботу особи, що досягли п'ятнадцятирічного віку?
a. не можуть прийматись взагалі
b. як виняток за згодою одного із батьків, або особи що їх замінює
c. за умови їх навчання, для виконання якоїсь роботи, що не завдає шкоди здоров'ю і не порушує процесу навчання, у вільний від навчання час, за згодою одного із батьків або особи, що їх замінює
Question 39
Чи обов'язково ведеться на підприємстві, в установі, організації спеціальний облік працівників, які не досягли вісімнадцяти років?
a. обов'язково ведеться облік неповнолітніх працівників, із зазначенням дати їх народження
b. може вестися такий облік, але не обов'язково
c. не ведеться взагалі
Question 40
Якої тривалості надається щорічна відпустка працівникам молодше 18 років?
a. 24 календарних днів
b. 31 календарний день
c. 30 календарних днів
Question 41
Яким чином здійснюється оплата праці неповнолітнім працівникам при скороченій тривалості щоденної роботи?
a. пропорційно фактично відпрацьованому часу
b. залежно від виробітку
c. виплачується в такому ж розмірі, як і працівникам відповідних категорій при повній тривалості щоденної роботи
Question 42
В який термін працівник може звернутися до комісії по трудових спорах?
a. в тримісячний строк з дня коли він дізнався, або повинен був дізнатися про порушення свого права
b. в двомісячний строк з дня коли він дізнався, або повинен був дізнатися про порушення свого права
c. в місячний строк з дня, коли він дізнався або повинен був дізнатися про порушення свого права
Question 43
В який термін комісія по трудових спорах зобов'язана розглянути трудовий спір після прийняття заяви працівника?
a. не пізніше одного місяця з дня прийняття заяви
b. у десятиденний строк з дня подання заяви
c. не пізніше п'ятнадцяти днів з дня подання заяви
Question 44
В який термін підлягає виконанню власником або уповноваженим ним органом рішення комісії по трудових спорах про поновлення працівника на попередній роботі у справі про незаконне переведення його на іншу роботу?
a. негайно
b. у місячний строк після прийняття рішення
c. у триденний строк по закінченню десяти днів, передбачених на його оскарження
Question 45
Який орган розглядає колективні трудові спори з питань укладення чи зміни колективного договору?
a. примирна комісія
b. трудовий арбітраж
c. національна служба посередництва і примирення
Question 46
Який характер мають рішення Національної служби посередництва і примирення?
a. рекомендаційний
b. обов'язковий для виконання сторін

Є ТАКОЖ ЗАДАЧІ З ЦЬОГО ПРЕДМЕТУ ОКРЕМО, ЗАПИТУЙТЕ
Ціна

65

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2020 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.