Меню сайту

Нові користувачі
makarenko22
Користувачі
24.01.2021
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Скільки буде 2+2 x 2=


Рябовол Александра Юрьевна

Рейтинг: 10
Бабій Катерина Сергіївна

Рейтинг: 19.9
аватар
Жуковський Максим Ігорович

Рейтинг: 10
аватар
Денисюк Катерина Володимирівна

Рейтинг: 16
аватар
Кучерук Ірина Олександрівна

Рейтинг: 16
аватар
Тихонова Марина Борисовна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Розглядаючи справу за позовом АТ "Автотехніка" на Східну регіо¬нальну митницю про визнання недійсним відмови в митному оформлен¬ні автомобіл


Контрольна робота
K-23476

Варіант № 3.
(В, Е, З, Ї, Л, О, С, Ф, Ч, Ю)
Завдання № 1.
Розглядаючи справу за позовом АТ "Автотехніка" на Східну регіо¬нальну митницю про визнання недійсним відмови в митному оформлен¬ні автомобілів, що імпортуються позивачем, та стягнення митних зборів виходячи з митної вартості, вказаної у контракті та рахунках постачаль¬ника, суд встановив, що відмова обґрунтовується висновком спеціаліста митної лабораторії, згідно з яким вартість автомобілів, що імпортуються позивачем, перевищує вартість, зазначену в наданих позивачем докумен¬тах. Суддя визнав доцільним призначити експертизу.
1. Яке рішення на Вашу думку повинен прийняти суд?
2. Який вид експертизи потрібно призначити в цьому випадку?
3. Які питання потрібно поставити перед експертом та які матеріали треба
надати в його розпорядження?
4. Дайте характеристику висновку експерта як доказу в господарськом
процесі.
Завдання № 2.

Господарського суд м. Харкова розглянув у судовому засіданні за позовом ЗАО “Тароль” к ЗАО “Єкспо” про визнання недійсною мирової угоди від 18 червня 2010 року по справі № 14/409 з моменту її укладення.
Позивач у судовому засіданні підтримав позовні вимоги.
Відповідач в судовому засіданні позов не визнав, посилаючись на те, що мирова угода була підписана директором ЗАО “Тароль” М. Діком, який в момент підписання угоди мав при собі печатку підприємства, а також був наділений необхідними повноваженнями для підписання вказаного договору. Крім того, відповідач вказує, що незважаючи на те, що позивач представив суду документи, які підтверджують факт звільнення М. Діко з занимаємої посади, останній по теперішній час діє від імені підприємства .має при собі печатку, укладає договори від імені Товариства. Із розмов із М. Діком суд встановив, що той був присутній на загальних зборах акціонерів Товариства, яке відбулося 3 лютого 2010 року, а документи про звільнення М. Діко були сфальсифіковані.
Під час розгляду справи суд встановив наступне.
18 червня 2010 року між ЗАО “Тароль” та ЗАО “Єкспо” була укладена мирова угода по справі № 14/409, згідно з якою ЗАО “Тароль” за рахунок заборгованості передало ЗАО “Єкспо” майно лагеря відпочинку “Гренада” на загальну суму 480000 грн.
Із матеріалів справи слідує, що мирова угода від імені ЗАО “Тароль” була підписана неповноважною особою, оскільки відповідно до протоколу № 3 від 3 лютого 2010 року зборів акціонерів ЗАО “Тароль” М. Діко був звільнений з посади директора Товариства по рішенню зборів акціонерів. Відповідно, за станом на 18 червня 2010 року М. Діко не мав права діяти від імені Товариства та підписувати будь-які угоди.
Сторони не представили суду докази наступного затвердження цієї мирової угоди.
1. Яке рішення повинен прийняти суд?
2. Які особи мають право на укладення мирової угоди та який порядок
її укладення?
3. З якого моменту мирова угода набуває чинності?
4. За яких умов мирова угода може бути укладена представником
сторони?
Завдання № 3.

До господарського суду Дніпропетровської області надійшла позовна заява від ПП «Укртехпостач» (м. Луганськ) на ВАТ «Дніпропетровський завод прокатних валків» (м. Дніпропетровськ), в якій позивач просить стягнути з відповідача 97 735, 20 грн., що складає неотриманий прибуток  35 920,80 грн. та пеню 61 814,40 грн. відповідно до п.6 договору №48 від 20.05.09 р.
Відповідач у відгуку на позов вимоги позивача не визнав, оскільки позивач не дотримався порядку досудового врегулювання спору та по¬рушив умови п.7 додаткової угоди від 12.06.10 р. до договору.
Розглянувши матеріали справи та заслухавши представників сторін, суд встановив, що між сторонами було укладено договір №48 від 20.05.09р. на взаємну поставку продукції. Позивач зобов’язання за договором виконав повністю, відправивши на адресу відповідача 30.05.09 р. 134 т. феронікелю ФН-5М на суму 176 390 грн., що підтверджується актом прийому від 06.06.09 р. за №392393, ксерокопія якого є у матеріалах справи.
Відповідач умови договору виконав частково і несвоєчасно, розпочавши відгрузку штрипсу з вересня 2009 р. та закінчивши її 01.12.09 р., при цьому позивач не отримав продукції на суму 64 390 грн.
У зв’язку з порушенням відповідачем строків поставки продукції, позивач відповідно до п. 6 договору №48 від 20.05.09 р. обґрунтовано нарахував відповідачеві пеню в розмірі 0.5% від вартості недопоставленої продукції за кожен день затримки, яка підлягає стягненню не за 192 дні, а за 182 дні (тобто за 6 місяців) у сумі 52 422 грн.
Збитки, що понесені як неотримані доходи (упущена вигода) в сумі 35920 грн., не підлягають стягненню, оскільки згідно зі ст. 624 Цивільного кодексу України збитки відшкодовуються в частині, не відшкодованій неустойкою (пенею).
Спираючись на викладене та керуючись п.6 договору №48 від 20.05.09 р., статтею 623 Цивільного кодексу України, статтями 49, 82, 84 Господарського процесуального кодексу України суд вирішив:
1. Стягнути з розрахункового рахунку ВАТ «Дніпропетровський завод прокатних валків» (м. Дніпропетровськ) на користь ПП «Укртехпостач» (м. Луганськ) пеню у сумі 58 422 грн., а також на сплату державного мита 2921 грн., видавши наказ.
2. В іншій частині позиву відмовити.
У зв’язку з відсутністю коштів на розрахунковому рахунку відповідача, рішення арбітражного суду було не виконано, про що свідчить відмітка АКБ «Південтокобанк» на платіжній вимозі №3 від 19.09.10 р., яка залучена до матеріалів справи.
У зв’язку з невиконанням рішення суду по цій справі позивач в заяві до господарського суду Дніпропетровської області від 20.10.10 р. за №78 просить змінити спосіб і порядок виконання рішення господарського суду від 21.07.10 р. у справі №16-162, звернувши стягнення заборгованості на майно ВАТ «Дніпропетровський завод прокатних валків» (м. Дніпропетровськ).
Керуючись ст.121 Господарського процесуального кодексу України, суд ухвалив:
Змінити спосіб і порядок виконання рішення господарського суду від 21.07.10 р. по справі №16-162, звернувши стягнення суми 61 343 грн. на май¬но ВАТ «Дніпропетровський завод прокатних валків», що має бути еквівалентним стягуваній сумі.
Заступник голови господарського суду розглянув заяву ВАТ «Дніпропетровський завод прокатних валків» про перегляд ухвали господарського суду Дніпропетровської області від 19.11.10 р. по справі № 16-162 за позовом ПП «Укртехпостач» (м. Луганськ) на ВАТ «Дніпропетровський завод прокатних валків» (м. Дніпропетровськ) про стягнення 97 735 грн. 20 коп.
Розглянувши матеріали справи, доводи заяви про перевірку ухвали, господарський суд Дніпропетровської області встановив таке:
Рішенням від 21.07.10 р. суд стягнув з ВАТ «Дніпропетровський завод прокатних валків» на користь ПП «Укртехпостач» пеню в сумі 58 422 грн. на сплату державного мита 2 921 грн. за неналежне виконання зобов’язання щодо поставки продукції за договором №48 від 20.05.09р.
У зв’язку з відсутністю у ВАТ «Дніпропетровський завод прокатних валків» коштів на рахунку в банку для сплати заборгованості позивач звернувся до суду про зміну способу виконання рішення та звернення стягнення на майно відповідача.
Ухвалою від 19.11.10 р. суд задовольнив прохання позивача і звернув стягнення коштів у сумі 61 343 грн. на майно ВАТ.
Строк, встановлений для пред’явлення наказу з цієї справи до виконання, закінчився 21.10.10 р.
Долучену до справи заяву про зміну способу та порядку виконання рішення в господарському суді в установленому порядку не було зареєстровано, але вона містить посилання на те, що наказ повернуто банком без виконання 05.11.10 р.
Згідно з доданою до заяви поштовою квитанцією № 353 копію заяви про зміну способу та порядку виконання рішення направлено відповідачеві 06.11.10 р.
1. Яке рішення повинен прийняти суд?
2. Зміст наказу господарського суду та порядок пред’явлення наказу до
виконання.
3. Складіть проекти позову та відгуку на позов.
Ціна

60

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.