Меню сайту

Нові користувачі
VIKITORIA
Користувачі
21.09.2020
studenthelper
Автори робіт
24.05.2020
Юля20
Користувачі
22.05.2020
Tass
Користувачі
13.05.2020
Victoria5678900
Автори робіт
29.02.2020
Чи пишете ви самі роботи?


Наталія Вікторівна

Рейтинг: 10
аватар
Денисюк Катерина Володимирівна

Рейтинг: 16
аватар
Филищук Юрій Васильович

Рейтинг: 10
аватар
Олійник Артур Михайлович

Рейтинг: 16
аватар
Сагула Дар`я Валеріївна

Рейтинг: 10
Куриляк Мар'яна Михайлівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Комерційна діяльність посередницьких підприємств - тести (МАУП)


Контрольна робота
K-26553

ВСЕГО 121 ОТВЕТ
ТЕСТ ДО ТЕМИ 1

Question 1

Торговельно-посередницька діяльність — це:

a. ініціативна, самостійна діяльність юридичних та фізичних осіб щодо обслуговування споживачів

b. ініціативна, самостійна діяльність юридичних та фізичних осіб щодо виконання комерційних операцій, пов'язаних із купівлею-продажем товарів

c. ініціативна, самостійна діяльність юридичних та фізичних осіб щодо забезпечення споживачів якісними товарами

Question 2

До торговельно-посередницької діяльності із перепродажу товарів відносять:

a. тільки перепродаж за дорученням другої сторони

b. тільки продаж товарів від імені або за дорученням товаровиробника

c. перепродаж товарів від імені або за дорученням товаровиробника, комісійна й консигнаційна торгівля, інші види перепродаж за дорученням другої сторони

Question 3

До торговельно-посередницької діяльності зі створення умов для здійснення актів купівлі-продажу і організації товарообігу відносять:

a. діяльність зі сприяння суб'єктам товарного обігу в здійсненні ними операцій купівлі-продажу, створення умов для укладання комерційних угод

b. тільки діяльність зі створення умов для укладання комерційних угод

c. перепродаж за дорученням другої сторони

Question 4

Комерційне посередництво (агентська діяльність) є:

a. посередницькою діяльністю при продажі товарів

b. підприємницькою діяльністю, що полягає в наданні комерційним агентом послуг суб'єктам господарювання при здійсненні ними господарської діяльності шляхом посередництва від імені, в інтересах, під контролем і за рахунок суб'єкта, якого він представляє

c. підприємницькою діяльністю, що полягає в наданні комерційних послуг

Question 5

Предметом діяльності комерційних посередників є:

a. сприяння товаровиробникам в ефективному використанні виробничих потужностей, розширенні й удосконаленні виробничої кооперації

b. організація обігу продукції виробничо-технічного призначення та виробів широкого вжитку, сприяння товаровиробникам в ефективному використанні виробничих потужностей, розширенні й удосконаленні виробничої кооперації

c. тільки організація обігу продукції виробничо-технічного призначення та виробів широкого вжитку

ТЕСТ ДО ТЕМИ 2.1

Question 1

Ринок – це:

a. форма господарських зв'язків між товаровиробниками та споживачами шляхом купівлі-продажу товарів. Здійснення цих актів пов'язане із певними організаційно-правовими й економічними відносинами

b. всі відповіді правильні

c. форма господарських зв'язків між товаро¬виробниками та споживачами шляхом купівлі-продажу товарів. Здійснення цих актів ніякою мірою не пов'язане із організаційно-правовими й економічними відносинами

Question 2

Кон'юнктура — це:

a. економічна ситуація на ринку, яка характеризується співвідношенням між попитом і пропозицією, рухом цін і товарних запасів у кожен момент часу

b. економічна ситуація на ринку, яка характеризується рухом цін і товарних запасів

c. економічна ситуація на ринку, яка характеризується співвідношенням між попитом і пропозицією, рухом цін і товарних запасів

Question 3

Інструментом прямого економічного впливу на суб'єктів ринкових відносин є:

a. державне замовлення

b. кон’юнктура ринку

c. господарські зв’язки

Question 4

У регулюванні товарного ринку особливу роль відіграє :

a. державне замовлення

b. грошово-кредитна політика

c. господарські зв’язки

Question 5

Ринковий процес – це:

a. сукупність дій з підготовки та укладання ринкових угод

b. сукупність дій з підготовки та здійснення актів купівлі-продажу товарів

c. сукупність дій з підготовки та здійснення актів купівлі-продажу товарів (робіт, послуг) та укладання ринкових угод

ТЕСТ ДО ТЕМИ 2.2

Question 1

Кінцева мета дослідження кон’юнктури товарного ринку – це :

a. забезпечення прибутків фірми

b. укладання господарських зв’язків

c. розвиток ринку

Question 2

Купівельний попит – це:

Виберіть одну правильну відповідь a. потреба, забезпечена державним регулюванням

b. потреба в товарах

c. потреба, забезпечена грошима і запропонована протягом визначеного періоду часу на ринку

Question 3

Насиченість ринку – це:

a. кількість товарів на ринку

b. кон’юнктура ринку

c. ступінь заповнення споживачів товарами, визначений експертним шляхом або на основі вибіркового обстеження (спостереження)

Question 4

Застосування коефіцієнту збалансованості ринку в абсолютних одиницях обмежене впливом факторів :

a. зміни ціни, оновлення асортименту, зміни структури продажу

b. тільки зміною ціни

c. тільки оновлення асортименту

Question 5

Мета кон’юнктурного аналізу полягає в:

a. виявленні і моделюванні тенденцій та закономірностей розвитку ринку

b. визначенні асортименту товарів

c. необхідності задовольнити потреби споживачів

ТЕСТ ДО ТЕМИ 3.1

Question 1

Поняття граничної корисності відбиває :

a. тільки економічні явища

b. тільки закони логіки

c. економічні явища і закони логіки

Question 2

З Супер-его ототожнюють почуття:

a. котрих ми намагаємося уникнути (почуття провини або сорому)

b. котрі нам властиві

c. котрі ми намагаємося виявити

Question 3

Реалізований попит – це:

a. складова попиту населення, що фактично задоволена у результаті покупок товарів

b. попит на товари, які на певний момент були відсутні у продажу

c. всі відповіді правильні

Question 4

Незадоволений попит – це:

a. недостатньо висока якість товарів

b. недостатня кількість товарів на складі

c. попит на товари, які на певний момент були відсутні у продажу

Question 5

Попит, що формується – це:

a. попит на нові товари

b. попит на якісні товари

c. попит на товари, що знаходяться на складі виробника

ТЕСТ ДО ТЕМИ 3.2

Question 1

Асортимент товарів – це:

a. Сукупність їх видів, різновидів і сортів, об’єднаних за певних товарів

b. Сукупність реалізуємих товарів

c. Сукупність товарів, які знаходяться в торговельному залі

Question 2

Важливою ознакою класифікації товарів є:

a. Особливості постачання товарів

b. Особливі режими транспортування товарів

c. Особливі властивості товарів

Question 3

Формування асортименту товарів – це:

a. Процес підбору груп, видів і різновидів товарів у відповідності з попитом населення з метою більш повного його задоволення

b. Замовлення, доставка, зберігання і продаж різних груп товарів

c. Замовлення і доставка товарів в певний час в зазначене підприємство

Question 4

Альтернативний попит на товари формується :

a. Остаточно на складі оптової бази і в роздрібному торговельному підприємстві

b. Остаточно на складі оптової бази

c. Остаточно в магазині в процесі безпосереднього ознайомлення покупців з товаром

Question 5

Стадія зростання характеризується :

a. Гострою конкуренцією на ринку

b. Швидким зростанням обсягів закупівлі товарів у постачальників

c. Швидким збільшенням обсягу реалізації, зростанням прибутку

ТЕСТ ДО ТЕМИ 4

Question 1

Прямі договірні зв’язки – це:

a. зв’язки між роздрібним підприємством і споживачем

b. зв’язки безпосередньо між виробником товарів (підприємством, об’єднанням, організацією) і споживачем товарів

c. зв’язки безпосередньо між виробником товарів (підприємством, об’єднанням, організацією) і роздрібним торговельним підприємством (організацією) без участі комерційних посередників (оптової ланки)

Question 2

Опосередковані договірні зв’язки – це:

a. зв’язки з участю в них підприємств (організацій) дрібнороздрібної торгівлі

b. зв’язки з участю в них підприємств (організацій) оптової торгівлі

c. зв’язки з участю в них підприємств (організацій) роздрібної торгівлі

Question 3

Ланковість договірних зв’язків показує :

a. скільки разів товар продавався у сфері обертання, доки не був закуплений кінцевим споживачем

b. скільки разів товар продавався у сфері обертання, доки не був закуплений оптовим торговельним підприємством

c. скільки разів товар продавався у сфері обертання, доки не був закуплений роздрібним торговельним підприємством

Question 4

Довгострокові господарські зв’язки можуть укладатися :

a. на період до 5 років або більш тривалий період

b. на період до 3 років

c. на період до 2 років

Question 5

Істотними умовами для договору поставки є:

a. асортимент і ціна товарів

b. асортимент, кількість і якість товару, строки поставки і ціна

c. асортимент і якість товарів

ТЕСТ ДО ТЕМИ 5.1

Question 1

Строк для подання тендерних пропозицій має становити:

a. 20 календарних днів від дати опублікування оголошення про проведення торгів та відправлення запрошення до участі в них

b. 15 календарних днів від дати опублікування оголошення про проведення торгів та відправлення запрошення до участі в них

c. 45 календарних днів від дати опублікування оголошення про проведення торгів та відправлення запрошення до участі в них

Question 2

Державна закупівля характеризується:

a. законодавчо встановленими процедурами та максимальним забезпеченням конкуренції

b. всі відповіді правильні

c. орієнтацією на споживача та максимальне задоволення його потреб

Question 3

Приватна закупівля характеризується:

a. орієнтацією на споживача та максимальне задоволення його потреб

b. законодавчо встановленими процедурами та максимальним забезпеченням конкуренції

c. всі відповіді вірні

Question 4

Державні закупівлі – це:

a. процес придбання замовником (покупцем) товарів, робіт та послуг за недержавні кошти

b. процес придбання замовником (покупцем) товарів, робіт та послуг за кошти інвестора галузі

c. процес придбання замовником (покупцем) товарів, робіт та послуг за державні кошти

Question 5

Тендерні торги вважаються такими, що відбулися, коли:

a. подано дві тендерні пропозиції

b. подано не менше трьох тендерних пропозицій

c. подано одну тендерну пропозицію

ТЕСТ ДО ТЕМИ 5.2

Question 1

Оптові підприємства виконують функції стосовно :

a. клієнтів-покупців і кінцевих споживачів

b. клієнтів-постачальників і транспортних організацій

c. клієнтів-постачальників і клієнтів-покупців

Question 2

Оптовими підприємствами першого рівня є:

a. великі оптові структури загальнонаціонального і міжрегіонального масштабів

b. дуже великі оптові структури світового масштабу

c. великі оптові структури країн СНД

Question 3

До оптових підприємств другого рівня відносять:

a. оптові підприємства національного рівня

b. оптові підприємства регіонального рівня

c. оптові спеціалізовані підприємства

Question 4

Організаторами оптового обороту являються :

a. оптові ярмарки, товарні біржі, аукціони, оптові ринки, виставки, агенти, брокери, комісіонери, франчайзори, марчандайзери

b. оптові ярмарки, оптові ринки, агенти, брокери, комісіонери, франчайзори

c. оптові ярмарки, товарні біржі, аукціони, оптові ринки, виставки

Question 5

Товаропостачання – це:

a. складний процес, який потребує сучасних методів управління ним та високої кваліфікації працівників комерційних служб і маркетологів

b. складний процес, який потребує сучасних методів транспортування товарів

c. складний процес, який потребує сучасних методів зберігання і складування товарів

ТЕСТ ДО ТЕМИ 9

Question 1

Витрати операційної діяльності становлять:

a. частину загальних витрат підприємства торгівлі

b. частину амортизаційних витрат підприємства торгівлі

c. частину поточних витрат підприємства торгівлі

Question 2

Витрати визнаються витратами певного періоду:

a. одночасно з визнанням загальних витрат

b. одночасно з надходженням коштів до банку

c. одночасно з визнанням доходу, для отримання якого вони здійснювалися

Question 3

Витрати, пов’язані з операційною діяльністю, :

a. включаються до собівартості товарів

b. не включаються до собівартості товарів

c. на розсуд керівництва підприємства

Question 4

Витрати, пов’язані з операційною діяльністю, поділяють на:

a. витрати на збут та інші операційні витрати

b. тільки адміністративні витрати

c. адміністративні витрати, витрати на збут та інші операційні витрати

Question 5

Витрати на збут — це витрати, пов'язані з:

a. доставкою та зберіганням товарів

b. реалізацією (збутом) продукції (товарів, робіт, послуг)

c. доставкою товарів

ТЕСТ ДО ТЕМИ 10

Question 1

Головні переваги політики ціноутворення, що орієнтується на витрати виробництва, — це:

a. простота використання

b. наявність знижок

c. задоволення потреб споживачів

Question 2

Політика високих цін на товари з унікальними характеристиками безпосередньо залежить від:

a. попиту на продукцію

b. властивостей продукції, що реалізується

c. витратна її виготовлення

Question 3

Політика низьких цін використовується стосовно товарів:

a. з низькими витратами

b. які не користуються попитом

c. з високою еластичністю попиту

Question 4

Політика «зняття вершків» застосовується до:

a. стандартизованих товарів

b. до імпортних товарів

c. цілком нових товарів

Question 5

Дилерська знижка – це знижка, яка надається:

a. посередникам (як юридичним, так і фізичним особам) з метою стимулювання підвищення обсягів реалізації продукції підприємства і знаходження нових підприємств-реалізаторів

b. комісіонерам

c. посередникам для відшкодування їх витрат

ТЕСТ ДО ТЕМИ 11

Question 1

Торгова зона, що обирається, – це:

a. район розміщення розподільчих центрів

b. район (або географічна територія), в межах якого суб’єкту господарювання вигідно (з точки зору обсягів продажу та витрат) продавати товари та надавати послуги, що відповідають його спеціалізації

c. район розміщення торгового підприємства

Question 2

Лізинг – це:

a. оренда з правом викупу

b. всі відповіді вірні

c. оренда без права викупу

Question 3

Мерчандайзинг - це:

a. різновид франчайзингу

b. різновид лізингу

c. напрямок маркетингу, що сприяє стимулюванню роздрібних продажів через залучення уваги кінцевих покупців до певних марок або груп товарів у місцях продажів без активної участі спеціального персоналу

Question 4

Франчайзинг дає можливість:

a. використовувати кошти франчайзора

b. придбавати імпортний товар без сертифіката відповідності

c. використовувати репутацію франчайзора і зареєстрований товарний знак

Question 5

Франчайзинг – це:

a. різновид лізингу

b. тип мерчандайзингу

c. така організація бізнесу, у якій компанія (франчайзор) передає підприємцю (франчайзі) право на використання свого товарного знаку і ноу-хау, системи ведення робіт із продажу продуктів і послуг цієї компанії по заздалегідь визначених правилах ведення бізнесу (т. зв. франчайзинговий пакет або франшиза)

ПІДСУМКОВИЙ ТЕСТ

Question 1

Балів: 1

Торговельно-посередницька діяльність — це:

a. ініціативна, самостійна діяльність юридичних та фізичних осіб щодо виконання комерційних операцій, пов'язаних із купівлею-продажем товарів

b. ініціативна, самостійна діяльність юридичних та фізичних осіб щодо забезпечення споживачів якісними товарами

c. ініціативна, самостійна діяльність юридичних та фізичних осіб щодо обслуговування споживачів

Question 2

До торговельно-посередницької діяльності із перепродажу товарів відносять:

a. тільки перепродаж за дорученням другої сторони

b. тільки продаж товарів від імені або за дорученням товаровиробника

c. перепродаж товарів від імені або за дорученням товаровиробника, комісійна й консигнаційна торгівля, інші види перепродаж за дорученням другої сторони

Question 3

До торговельно-посередницької діяльності зі створення умов для здійснення актів купівлі-продажу і організації товарообігу відносять:

a. перепродаж за дорученням другої сторони

b. тільки діяльність зі створення умов для укладання комерційних угод

c. діяльність зі сприяння суб'єктам товарного обігу в здійсненні ними операцій купівлі-продажу, створення умов для укладання комерційних угод

Question 4

Комерційне посередництво (агентська діяльність) є:

a. посередницькою діяльністю при продажі товарів

b. підприємницькою діяльністю, що полягає в наданні комерційним агентом послуг суб'єктам господарювання при здійсненні ними господарської діяльності шляхом посередництва від імені, в інтересах, під контролем і за рахунок суб'єкта, якого він представляє

c. підприємницькою діяльністю, що полягає в наданні комерційних послуг

Question 5

Предметом діяльності комерційних посередників є:

a. тільки організація обігу продукції виробничо-технічного призначення та виробів широкого вжитку

b. сприяння товаровиробникам в ефективному використанні виробничих потужностей, розширенні й удосконаленні виробничої кооперації

c. організація обігу продукції виробничо-технічного призначення та виробів широкого вжитку, сприяння товаровиробникам в ефективному використанні виробничих потужностей, розширенні й удосконаленні виробничої кооперації

Question 6

Ринок – це:

a. всі відповіді правильні

b. форма господарських зв'язків між товаровиробниками та споживачами шляхом купівлі-продажу товарів. Здійснення цих актів пов'язане із певними організаційно-правовими й економічними відносинами

c. форма господарських зв 'язків між товаровиробниками та споживачами шляхом купівлі-продажу товарів. Здійснення цих актів ніякою мірою не пов'язане із організаційно-правовими й економічними відносинами

Question 7

Кон'юнктура— це:

a. економічна ситуація на ринку, яка характеризується співвідношенням між попитом і пропозицією, рухом цін і товарних запасів

b. економічна ситуація на ринку, яка характеризується рухом цін і товарних запасів

c. економічна ситуація на ринку, яка характеризується співвідношенням між попитом і пропозицією, рухом цін і товарних запасів у кожен момент часу

Question 8

Інструментом прямого економічного впливу на суб'єктів рин¬кових відносин є:

a. державне замовлення

b. господарські зв язки

c. кон’юнктура ринку

Question 9

У регулюванні товарного ринку особливу роль відіграє:

a. господарські зв язки

b. грошово-кредитна політика

c. державне замовлення

Question 10

Ринковий процес – це:

a. сукупність дій з підготовки та здійснення актів купівлі-продажу товарів (робіт, послуг) та укладання ринкових угод

b. сукупність дій з підготовки та здійснення актів купівлі-продажу товарів

c. сукупність дій з підготовки та укладання ринкових угод

Question 11

Кінцева мета дослідження кон’юнктури товарного ринку – це :

a. розвиток ринку

b. укладання господарських зв язків

c. забезпечення прибутків фірми

Question 12

Купівельний попит – це:

a. потреба в товарах

b. потреба, забезпечена державним регулюванням

c. потреба, забезпечена грошима і запропонована протягом визначеного періоду часу на ринку

Question 13

Насиченість ринку – це:

a. кон’юнктура ринку.

b. кількість товарів на ринку

c. ступінь заповнення споживачів товарами, визначений експертним шляхом або на основі вибіркового обстеження (спостереження)

Question 14

Застосування коефіціенту збалансованоситі ринку в абсолютних одиницях обмежене впливом факторів:

a. тільки оновлення асортименту

b. зміни ціни, оновлення асортименту, зміни структури продажу

c. тільки зміною ціни

Question 15

Мета кон’юнктурного аналізу полягає в:

a. визначенні асортименту товарів

b. необхідності задовольнити потреби споживачів

c. виявленні і моделюванні тенденцій та закономірностей розвитку ринку

Question 16

Поняття граничної корисності відбиває:

a. економічні явища і закони логіки

b. тільки економічні явища

c. тільки закони логіки

Question 17

З Супер-его ототожнюють почуття:

a. Котрі ми намагаємося виявити

b. Котрі нам властиві

c. Котрих ми намагаємося уникнути (почуття провини або сорому)

Question 18

Незадоволений попит – це:

a. Недостатня кількість товарів на складі

b. Недостатньо висока якість товарів

c. Попит на товари, які на певний момент були відсутні у продажу

Question 19

Попит, що формується – це:

a. Попит на товари, що знаходяться на складі виробника

b. Попит на якісні товари

c. Попит на нові товари

Question 20

Асортимент товарів – це:

a. Сукупність їх видів, різновидів і сортів, об’єднаних за певних товарів

b. Сукупність товарів, які знаходяться в торговельному залі

c. Сукупність реалізуємих товарів

Question 21

Важливою ознакою класифікації товарів є:

a. Особливості постачання товарів

b. Особливі властивості товарів

c. Особливі режими транспортування товарів

Question 22

Формування асортименту товарів – це:

a. Замовлення, доставка, зберігання і продаж різних груп товарів

b. Замовлення і доставка товарів в певний час в зазначене підприємство

c. Процес підбору груп, видів і різновидів товарів у відповідності з попитом населення з метою більш повного його задоволення

Question 23

Альтернативний попит на товари формується:

a. Остаточно на складі оптової бази

b. Остаточно на складі оптової бази і в роздрібному торговельному підприємстві

c. Остаточно в магазині в процесі безпосереднього ознайомлення покупців з товаром

Question 24

Стадія зростання характеризується:

a. Швидким зростанням обсягів закупівлі товарів у постачальників

b. Гострою конкуренцією на ринку

c. Швидким збільшенням обсягу реалізації, зростанням прибутку

Question 25

Прямі договірні зв’язки – це:

a. зв’язки безпосередньо між виробником товарів (підприємством, об’єднанням, організацією) і споживачем товарів

b. зв’язки між роздрібним підприємством і споживачем

c. зв’язки безпосередньо між виробником товарів (підприємством, об’єднанням, організацією) і роздрібним торговельним підприємством (організацією) без участі комерційних посередників (оптової ланки)

Question 26

Опосередковані договірні зв’язки – це:

a. зв’язки з участю в них підприємств (організацій) роздрібної торгівлі

b. зв’язки з участю в них підприємств (організацій) дрібнороздрібної торгівлі

c. зв’язки з участю в них підприємств (організацій) оптової торгівлі

Question 27

Ланковість договірних зв’язків показує:

a. скільки разів товар продавався у сфері обертання, доки не був закуплений роздрібним торговельним підприємством

b. скільки разів товар продавався у сфері обертання, доки не був закуплений оптовим торговельним підприємством

c. скільки разів товар продавався у сфері обертання, доки не був закуплений кінцевим споживачем

Question 28

Довгострокові господарські зв’язки можуть укладатися:

a. на період до 3 років

b. на період до 2 років

c. на період до 5 років або більш тривалий період

Question 29

Істотними умовами для договору поставки є:

a. асортимент і ціна товарів

b. асортимент і якість товарів

c. асортимент, кількість і якість товару, строки поставки і ціна

Question 30

Строк для подання тендерних пропозицій має становити:

a. 15 календарних днів від дати опублікування оголошення про проведення торгів та відправлення запрошення до участі в них

b. 20 календарних днів від дати опублікування оголошення про проведення торгів та відправлення запрошення до участі в них

c. 45 календарних днів від дати опублікування оголошення про проведення торгів та відправлення запрошення до участі в них

Question 31

Державна закупівля характеризується:

a. законодавчо встановленими процедурами та максимальним забезпеченням конкуренції

b. всі відповіді правильні

c. орієнтацією на споживача та максимальне задоволення його потреб

Question 32

Приватна закупівля характеризується:

a. всі відповіді вірні

b. орієнтацією на споживача та максимальне задоволення його потреб

c. законодавчо встановленими процедурами та максимальним забезпеченням конкуренції

Question 33

Державні закупівлі – це:

a. процес придбання замовником (покупцем) товарів, робіт та послуг за державні кошти

b. процес придбання замовником (покупцем) товарів, робіт та послуг за недержавні кошти c. процес придбання замовником (покупцем) товарів, робіт та послуг за кошти інвестора галузі

Question 34

Тендерні торги вважаються такими, що відбулися, коли:

a. подано дві тендерні пропозиції

b. подано не менше трьох тендерних пропозицій

c. подано одну тендерну пропозицію

Question 35

Оптові підприємства виконують функції стосовно:

a. клієнтів-постачальників і транспортних організацій

b. клієнтів-постачальників і клієнтів-покупців

c. клієнтів-покупців і кінцевих споживачів

Question 36

Оптовими підприємствами першого рівня є:

a. дуже великі оптові структури світового масштабу

b. великі оптові структури країн СНД

c. великі оптові структури загальнонаціонального і міжрегіонального масштабів

Question 37

До оптових підприємств другого рівня відносять:

a. оптові спеціалізовані підприємства

b. оптові підприємства національного рівня

c. оптові підприємства регіонального рівня

Question 38

Організаторами оптового обороту являються:

a. оптові ярмарки, оптові ринки, агенти, брокери, комісіонери, франчайзори

b. оптові ярмарки, товарні біржі, аукціони, оптові ринки, виставки, агенти, брокери, комісіонери, франчайзори, марчандайзери

c. оптові ярмарки, товарні біржі, аукціони, оптові ринки, виставки

Question 39

Товаропостачання – це:

a. складний процес, який потребує сучасних методів зберігання і складування товарів

b. складний процес, який потребує сучасних методів управління ним та високої кваліфікації працівників комерційних служб і маркетологів

c. складний процес, який потребує сучасних методів транспортування товарів

Question 40

Формами оптового продажу товарів являються:

a. оптимальна і транспортна

b. складська і транзитна

c. транспортна і термінальна

Question 41

Продаж товарів за письмовими, телеграфними і телефонними заявками попереднього особистого відбору характерний для товарів:

a. тільки простого асортименту

b. простого асортименту або добре відомих товарів складного асортименту

c. тільки непродовольчих товарів

Question 42

Частина площі торгового залу, що зайнята обладнанням, яке призначається для викладки, демонстрації товарів, проведення грошових розрахунків з покупцями – це:

a. торговельна площа магазину

b. установочна площа магазину

c. демонстраційна площа магазину

Question 43

«Мертва зона» - це:

a. зона, де товар погано видно й продаж його через це незначний

b. зона, де зберігається зіпсований товар

c. зона, де викладають крупногабаритний товар

Question 44

Радіочастотна технологія – це:

a. система перевірки якості побутової техніки

b. одна із найбільш розповсюджений цифрових технологій серед охоронних систем

c. система, що використовується для замовлення товару

Question 45

Характерними рисами оптової ярмаркової торгівлі є:

a. тільки оптова реалізація товарів

b. тільки оптова закупівля товарів

c. оптова реалізація-закупівля товарів за представленими зразками

Question 46

Рішення ярмаркового комітету оформляються:

a. постановами

b. угодами

c. протоколами

Question 47

Договірні суперечки розглядаються:

a. ярмарковим комітетом (арбітражем)

b. дирекцією

c. господарським судом

Question 48

Управління проведенням аукціону здійснюється:

a. аукціонним комітетом

b. головою правління

c. відповідною комісією

Question 49

Біржа створюється:

a. владними структурами

b. за договором учасників

c. за рішенням зборів засновників

Question 50

Консигнаційні склади спеціалізуються на виконанні операцій:

a. з нагромадження товарної маси

b. з оптового продажу товарів за дорученням їх власника

c. переробки вантажів

Question 51

Паллетні стелажі призначені:

a. для багатоярусного складування важких і об’ємних товарів

b. для складування легких товарів

c. для складування заморожених товарів

Question 52

Найважливішими соціальними показниками є:

a. період перебування покупців в магазині

b. програми лояльності

c. коефіцієнт завершеності покупок та коефіцієнт затрат часу покупців на придбання товарів

Question 53

Основними напрямами інформаційної діяльності у сфері товарного обігу є:

a. міжнародний і регіональний

b. економічний, екологічний, науко¬во-технічний, міжнародний

c. економічний і науково-технічний

Question 54

Інформаційна послуга — це:

a. здійснення інформаційної діяльності у визначений час і визначеній законом формі по доведенню інформаційної продукції до споживачів з метою задоволення їхніх інформаційних потреб

b. надання консалтингових послуг

c. задоволення потреб споживача в інформації

Question 55

Транзитний товарооборот — це:

a. вартість товарів, які перетнули митний кордон

b. вартість товарів, реалізованих товаровиробником у формі прямого збуту, безпосередньо кінцевим або професійним споживачам, за замовленням оптових посередників

c. вартість товарів, відвантажених (відпущених) покупцям із баз та складів оптових торговельно-посередницьких підприємств

Question 56

Витрати обігу оптової торгівлі— це:

a. сума витрат матеріальних, трудових і фінансових ресурсів на здійснення оптового продажу товарів та послуг у вартісному обчисленні

b. сума витрат матеріальних ресурсів на здійснення оптового продажу товарів та послуг у вартісному обчисленні

c. сума витрат фінансових ресурсів на здійснення оптового продажу товарів та послуг у вартісному обчисленні

Question 57

Торговельне обслуговування – це:

a. діяльність роздрібного торговця (продавця) при безпосередній взаємодії з покупцем, яка спрямована на задоволення його потреб у процесі придбання товару та/або послуги

b. діяльність роздрібного торговця (продавця)

c. задоволення потреб споживача

Question 58

Система торговельного обслуговування – це:

a. цілісна єдність взаємопов’язаних елементів, забезпечуючих здійснення торговельного обслуговування в об’єктах торгівлі

b. система обслуговування споживачів

c. система продажу товару покупцям

Question 59

Співвідношення кількості асортиментних різновидів основної (основних) товарних груп (підгруп) і супутніх товарів, що забезпечують більшу комплексність товарної пропозиції, характеризують:

a. коефіцієнт глибини товарного асортименту

b. коефіцієнт широти товарного асортименту

c. коефіцієнт гармонійності товарного асортименту

Question 60

Оборотні активи – це :

a. грошові кошти та їх еквіваленти, що обмежені у використанні

b. грошові кошти та їх еквіваленти, що не обмежені у використанні, а також інші активи, призначені для реалізації чи споживання протягом операційного циклу чи протягом 12 місяців з дати балансу

c. грошові кошти підприємства

Question 61

Управлінням оборотними активами торговельного підприємства – це:

a. управління фінансами підприємства

b. цілеспрямований процес формування джерел їх фінансування, який забезпечує досягнення стратегічних цілей та задач управління

c. цілеспрямований процес формування обсягу й складу оборотних активів і джерел їх фінансування, який забезпечує досягнення стратегічних цілей та задач управління

Question 62

Товарні операції здійснюють з використанням наступних форм безготівкових розрахунків:

a. платіжними дорученнями-вимогами, платіжними дорученнями, акредитивами

b. платіжними дорученнями-вимогами, платіжними дорученнями, акредитивами, чеками, в порядку планових платежів, з використанням векселів, заснованих на заліку взаємних вимог

c. дорученнями, акредитивами, чеками, в порядку планових платежів

Question 63

Розрізнюють чеки:

a. з лімітованих і нелімітованих чекових книжок

b. тільки з нелімітованих чекових книжок

c. тільки з лімітованих чекових книжок

Question 64

Зберігання в касі готівки та інших цінностей, що не належать даної підприємству,:

a. забороняється

b. дозволяється

c. на розсуд головного бухгалтера

Question 65

Витрати операційної діяльності становлять:

a. частину амортизаційних витрат підприємства торгівлі

b. частину поточних витрат підприємства торгівлі

c. частину загальних витрат підприємства торгівлі

Question 66

Витрати визнаються витратами певного періоду:

a. одночасно з надходженням коштів до банку

b. одночасно з визнанням загальних витрат

c. одночасно з визнанням доходу, для отримання якого вони здійснювалися
Ціна

60

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 3
Гостей: 3
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2020 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.