Меню сайту

Нові користувачі
VIKITORIA
Користувачі
21.09.2020
studenthelper
Автори робіт
24.05.2020
Юля20
Користувачі
22.05.2020
Tass
Користувачі
13.05.2020
Victoria5678900
Автори робіт
29.02.2020
Скільки буде 2+2 x 2=


аватар
Дехтяренко Марина Вадимовна

Рейтинг: 10
Сторожев Евгений Владимирович

Рейтинг: 42
аватар
Вікторія Миколаївна

Рейтинг: 10
аватар
Кривунець Світлана Анатоліївна

Рейтинг: 11
Вікторія

Рейтинг: 10
Однорог Максим Анатолійович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Бізнес-тренінг – тести (МАУП)


Контрольна робота
K-27149

ЕСТЬ КОНТРОЛЬНАЯ ПО ЭТОМУ ПРЕДМЕТУ - СПРАШИВАЙТЕ.
Question 1
В якому співвідношенні знаходяться попит і пропозиція на ринку продавців?
a. попит (як правило) перевищує пропозицію
b. попит (як правило) менший від пропозиції
c. попиту не існує
d. попит і пропозиція знаходяться в рівновазі
Question 2
Що є результатом переходу від ринку продавців до ринку покупців?
a. підприємство може без труднощів продавати свої товари
b. підприємство повинно значно більше піклуватися про споживача
c. необхідність орієнтації на ринок управління підприємством
d. ніхто не хоче що-небудь більше купувати
Question 3
Що розуміють під основоположним рішенням в підприємництві?
a. вибір місця розташування підприємства
b. основоположні рішення включають в себе запланований обсяг збуту продукції
c. основоположні рішення мають довгострокову дію
d. в рамка основоположних рішень визначають коротко- і середньострокові підприємницькі цілі
e. рішення, які пізніше можуть бути змінені без значних витрат
f. вибір юридичної форми
Question 4
Яких довгострокових цілей намагаються досягти більшість підприємців в ринковій економіці?
a. максимізація прибутку
b. зміцнення позиції підприємства на ринку
c. постійне покриття витрат
d. забезпечення незалежності підприємства
e. виконання виробничих завдань, поставлених державою
Question 5
Як розрізняють форми ринку в залежності від кількості і величини учасників ринку?
a. багато дрібних продавців і багато дрібних покупців. Ця форма ринку називається поліполією
b. один крупний продавець і багато дрібних споживачів. Така форма ринку називається монополією
c. мала кількість середніх продавців і багато дрібних споживачів. Така форма ринку називається олігополією
d. розрізняють вільний і регульований ринок
e. багато дрібних продавців і незначна кількість споживачів. Така форма ринку називається олігополією
Question 6
Які елементи не відносяться до дистрибутивної політики?
a. життєвий цикл продукту
b. фізична дистрибуція
c. Public relations
d. шляхи збуту
Question 7
Які елементи відносяться до виробничо-асортиментної політики?
a. оновлення продукції
b. шляхи збуту
c. Public relations
d. модифікація продукції
e. вилучення продукції
f. умови платежу
Question 8
Які фактори визначають попит окремого споживача на продукт?
a. ціна запропонованого продукту
b. потреба споживача
c. попит всіх споживачів на цей продукт
d. доходи споживача
e. прибуток, який одержує продавець
Question 9
Для чого підприємство здійснює амортизаційні відрахування?
a. амортизація дає можливість підприємству “накопичити” гроші для заміни обладнання
b. щоб рівномірно розподілити загальні витрати виробництва на термін служби основних фондів
c. щоб рівномірно розподілити постійні затрати на термін служби основних фондів
d. за допомогою амортизації початкова вартість обладнання включається в собівартість продукції
Question 10
Які з приведених нижче визначень основних фондів вірні?
a. основні фонди означають ту частину загальних витрат, яка при зміні обсягу виробництва залишається незмінною
b. основні фонди – та частина майна підприємства, яка початково не призначена для продажу
c. основні фонди оплачуються власниками підприємства
d. основні фонди – це майно, яка довгостроково використовується на підприємстві
Question 11
Поділ витрат на постійні та змінні проводиться з метою?
a. визначення виробничої та комерційної собівартості
b. визначення для кожної конкретної ситуації обсягу продажу продукції, що забезпечує беззбиткову діяльність
c. прогнозування прибутку
d. визначення ціни продукції в короткостроковому періоді
Question 12
До змінних витрат відносяться:
a. амортизаційні відрахування
b. заробітна плата виробничого персоналу
c. матеріальні витрати
d. адміністративні і управлінські витрати
e. витрати на реалізацію продукції
Question 13
Для чого складається баланс?
a. він протиставляє доходи одного періоду витратам того ж періоду
b. він дає інформацію про те, звідки надходять фінансові ресурси і на що вони витрачені
c. щоб задокументувати, як виникли прибуток і збиток
d. щоб на поточний момент показати стан майна та фінансовий стан підприємства
Question 14
Які статті відносяться до власного капіталу акціонерного товариства?
a. короткострокові зобов’язання
b. каса
c. довгострокові зобов’язання
d. резервний капітал
e. нерозподілений прибуток
f. використаний прибуток
g. статутний капітал
Question 15
Який метод обліку співставляє надходження і виплати одного періоду?
a. розрахунок ліквідності
b. розрахунок затрат та результатів
c. баланс підприємства
d. облік прибутків та збитків
Question 16
Джерела фінансових ресурсів підприємства збільшуються за рахунок:
a. податку на додану вартість
b. внесків в статутні фонди інших підприємств
c. прибутку від реалізації продукції (послуг) та майна підприємства
d. доходів від володіння корпоративними правами
e. амортизаційних відрахувань
Question 17
Виявлений підприємцем загальний задум щодо створення нового або модифікованого товару, просування його на ринок, – це :
a. бізнес-план
b. бізнес-проект
c. підприємницька ідея
d. підприємницька логіка
Question 18
Сукупність державних, приватних та громадських інститутів, які обслуговують інтереси суб’єктів підприємництва, забезпечують їхню господарську діяльність та сприяють підвищенню її ефективності, – це:
a. ринковий механізм
b. асоціація
c. інфраструктура бізнесу
d. організаційні форми бізнесу
Question 19
Умовами переходу суб’єктів підприємницької діяльності – фізичних осіб на сплату єдиного податку є:
a. кількість працівників – 50 чоловік і обсяг виторгу – 1 млн. грн.
b. кількість працівників – до 10 осіб і обсяг виторгу – не більше 500 тис. грн. за рік
c. без права найму робочої сили
d. кількість працівників – 5 чоловік і обсяг виторгу – 100 тис. грн.
Question 20
Процес створення та комерційного використання техніко–технологічних нововведень – це:
a. інноваційне підприємництво
b. інжиніринг
c. лізинг
d. консалтинг
Question 21
Здатність юридичної або фізичної особи своєчасно і повністю виконувати свої платіжні зобов’язання перед іншими суб’єктами господарської діяльності – це:
a. фінансовий ліверидж
b. фінансова стійкість
c. ліквідність
d. платоспроможність
Question 22
До зовнішніх джерел фінансування фірми не відносяться:
a. лізинг
b. резервний фонд
c. цінні папери та векселі
d. факторинг
Question 23
До основних джерел погашення кредитів не відносяться:
a. продаж активів
b. залучення коштів шляхом випуску боргових зобов’язань або цінних паперів
c. отримання готівки
d. резервний фонд
Question 24
До організаційних форм управління підприємством не належать:
a. функціональна
b. дивізіональна
c. лінійна
d. процесна
Question 25
Здатність фірми швидко продати активи й одержати гроші для оплати заборгованостей - це:
a. конкурентоспроможність
b. ліквідність
c. фінансова стійкість
d. фінансова стабільність
Question 26
Діяльність підприємства, банку, організації, спрямована на подолання невизначеності альтернативного вибору, скорочення можливих втрат, зумовлених ризиком, - це:
a. управління ризиками
b. менеджмент ліквідності
c. арбітраж
d. диверсифікація вкладень
Question 27
Сукупність фірм або окремих осіб, які беруть на себе або допомагають передати іншому право власності на конкретний товар або послугу на шляху від виробника до споживача, - це:
a. канал розподілу
b. контрактанти
c. торговий апарат
d. товарорух
Question 28
Вид діяльності, пов'язаний з рухом товарів, послуг та інформації між економічними суб'єктами - це:
a. лізинг
b. венчурний бізнес
c. логістика
d. інжиніринг
Question 29
Домовленість, в якій власник торгової марки, торгової назви чи авторського права дозволяє іншій фірмі використовувати це, виконуючи певні погоджені умови, - це:
a. патент
b. ліцензія
c. франшиза
d. преференція
Question 30
Витрати і прибуток торгівельної організації включаються до:
a. оптової ціни промисловості
b. роздрібної ціни
c. закупівельної ціни
d. оптової ціни підприємства
Ціна

20

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2020 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.