Меню сайту

Нові користувачі
makarenko22
Користувачі
24.01.2021
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Ти користуєшся WEBMONEY?


Тимошенко Яніна Анатоліївна

Рейтинг: 10
аватар
Сергій Іванович

Рейтинг: 10
аватар
Черничук Ярослав Васильович

Рейтинг: 10
Однорог Максим Анатолійович

Рейтинг: 10
Даценко Анна Юріївна

Рейтинг: 10
аватар
Кондратюк Надія

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Соціальне страхування – тести (МАУП)


Контрольна робота
K-23676

197 ответов

ТЕСТИ ДО ТЕМИ 1
Question 1
Ставка страхової премії при соціальному страхуванні визначається:
a. По статистичним даним, з урахуванням особливостей об'єктів, що страхуються, та їх ризиків, а також соціальної політики держави
b. За згодою сторін договору страхування
c. По статистичним даним, з урахуванням особливостей об'єктів, що страхуються, та їх ризиків, а також попиту/пропозиції на дану страхову послугу
Question 2
Соціальний ризик характеризується наступним:
a. Випадковий і ненавмисний в першу чергу з боку страховика
b. Пов’язаний з трудовою діяльністю людини
c. Визначається законодавчими актами держави
Question 3
Застрахований в соціальному страхуванні - це:
a. Особа, страховий інтерес якого застрахований іншою особою - страхувальником, що уклав зі страховиком договір страхування
b. Особа, щодо страхування якої за її згодою іншою особою - страхувальником укладений договір обов’язкового страхування
c. Потерпіла особа, що повинна одержати страхову виплату
d. Особа, що має право на отримання відповідної компенсації за шкоду у разі настання соціального страхового випадку
Question 4
Соціальне страхування - це:
a. Діяльність, що виконується за договором страхування між страхувальником і державою за рахунок останньої
b. Захист страхувальника/застрахованої особи за рахунок виплат із страхових фондів, діяльність яких регулюється державою
c. Спосіб одержання державою страхового відшкодування від страховика в безумовному порядку
d. Страхування відповідно до законодавчих актів держави тільки за рахунок бюджетних коштів
Question 5
Страхування по кожному з видів соціального ризику може бути організоване на засадах
a. обов'язкових
b. добровільних
c. факультативно-обов'язкових
Question 6
Гарантійна функція соціального страхування забезпечує
a. скорочення розриву в рівнях матеріального забезпечення працюючих та непрацюючих громадян
b. сприяння вирівнюванню життєвого рівня різних соціальних груп населення, не залучених до трудового процесу
c. надання страхового захисту особам, що включені у систему соціального страхування, при настанні відповідних умов
d. певною мірою чисельність та структуру трудових ресурсів
Question 7
Економічні функції соціального страхування включають
a. сприяння вирівнюванню життєвого рівня різних соціальних груп
населення, не залучених до трудового процесу
b. акумулюючу
c. регулюючу
d. скорочення розриву в рівнях матеріального забезпечення працюючих та непрацюючих громадян
e. гарантійну
f. інвестиційну
Question 8
Демографічна функція соціального страхування:
a. Встановлює право на одержання соціального забезпечення громадянином при наявності його участі в трудовій діяльності
b. Здійснюється шляхом впливу соціального забезпечення на такі процеси як народжуваність, смертність, відтворення населення
c. Дозволяє підтримати певний соціальний статус при настанні соціальних страхових випадків
Question 9
Соціальна допомога характеризується наступним:
a. Гарантує забезпечення на рівні прожиткового мінімуму
b. Відшкодування здійснюється за принципом субсидіарності
c. Здійснюється в обов’язковій та добровільній формі
d. Забезпечує рівень добробуту вище середнього
Question 10
Концепція соціального страхування по Бісмарку використовує принципи:
a. Право на отримання соціального забезпечення мають тільки робітники, що працюють
b. Система соціального страхування запроваджується як добровільна
c. Управління соціальним забезпечення здійснюють наймані робітники та роботодавці
d. Соціальне забезпечення здійснюється для робітників, які використовують комерційне страхування, оскільки ці робітники мають заробітну плату вище визначеного розміру
Question 11
Концепція соціального страхування Беверіджа базується на принципах:
a. Виключного державного управління без ознак соціального партнерства між державою, роботодавцем та робітниками
b. Інтеграції основних форм соціального забезпечення: соціального страхування, соціальної допомоги та взаємного страхування
c. Універсальності покриття соціальних ризиків, єдності в організації страхування
Question 12
Державні цільові фонди поділяють на:
a. економічні
b. спеціальні
c. політичні
d. соціальні
Question 13
Страхові внески на загальнообов'язкове державне соціальне страхування встановлюються:
a. Кабінетом Міністрів України
b. Міністерством праці та соціальної політики України
c. Верховною Радою України
Question 14
Кошти цільових страхових фондів:
a. входять до складу Державного бюджету України
b. використовуються тільки за цільовим призначенням
c. не входять до складу Державного бюджету України
Question 15
Основними видами загальнообов'язкового державного соціального страхування, що вже здійснюються в Україні, є:
a. медичне страхування
b. страхування на випадок безробіття
c. страхування від нещасних випадів на виробництві та від професійного захворювання
d. страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності
e. недержавне пенсійне страхування
f. пенсійне страхування

ТЕСТИ ДО ТЕМИ 2
Question 1
За механізмами фінансування соціальних видатків виділяють системи соціального страхування:
a. північно-європейську систему (Ірландія, Великобританія та скандинавські країни)
b. континентальну систему (Німеччині, Бельгії та Нідерландах)
c. азіатську (Китай, Гонконг, В’єтнам)
d. неоліберальну США
Question 2
За обсягом соціального захисту видатків виділяють системи соціального страхування.
a. Система соціального страхування на базі класичних 3-х видів соціального страхування
b. Система соціального страхування на базі класичних 5-х видів соціального страхування
c. Система з іншим набором видів соціального страхування
Question 3
За участю в фінансуванні соціального страхування видатків виділяють системи соціального страхування:
a. з переважною участю працівників (Китай, Бразилія)
b. з нерівномірною участю у фінансуванні (наприклад, в Ірландії та Данії держава фінансує більше 60% витрат на соціальний захист)
c. з майже однаковою участю у фінансуванні держави та працівників, і більшої частки у фінансуванні роботодавців (більшість країн Європи)
Question 4
Держава приймає участь у самоврядуванні в системі соціального страхування:
a. так
b. ні
Question 5
Участь в управлінні системами соціального страхування соціальних партнерів дозволяє забезпечити:
a. соціальне сприяння у суспільстві
b. ефективне використання коштів
c. надійний контроль за використанням коштів
Question 6
За рекомендаціями Міжнародної організації праці мінімальні норми періодичних виплат і допомоги у випадку зниження доходів, збитку здоров'ю та смерті у відсотках (визначеного національним законодавством) доходу повинні становити:
a. 40 – 50
b. 30 – 45
c. 45 - 60
d. 50 – 60
Question 7
Застраховані особи не приймають участь у створенні страхових резервів при страхуванні:
a. медичному
b. на випадок безробіття
c. від нещасного випадку на виробництві
d. пенсійному
Question 8
Міжнародною організацією праці визначено видів соціального забезпечення:
a. 9
b. 5
c. 11
d. 7
Question 9
Мінімальний рівень соціального захисту:
a. входить як обов’язків елемент в систему соціальних гарантій держави
b. вибирається країною самостійно, незалежно від міжнародних угод
c. регламентується МОП (Конвенція № 102)
Question 10
У більшості країн з ринковою економікою система оплати внесків базується:
a. зміні пропорцій внесків працівників і роботодавців і загальної величини страхового внеску в залежності від диференціації внесків
b. на диференціації, що залежить тільки від рівня ризиків стихійних явищ та технічних ризиків обладнання
c. на диференціації, що залежить від рівня професійного ризику, від величини заробітної плати, від природнокліматичних умов
d. зміні пропорцій внесків працівників і роботодавців і загальної величини страхового внеску в залежності від поточної соціальної ситуації в країні
e. на розвиненій автономії та диференціації внесків

ТЕСТ ДО ТЕМИ 3
Question 1
"Період чекання" –
a. період часу з моменту позбавлення заробітку впродовж якого можна звернутися по допомогу
b. період часу з моменту позбавлення заробітку до придбання права на допомогу
c. період часу після закінчення страхового випадку, впродовж якого можна звернутися по допомогу
Question 2
За міжнародною практикою "період чекання" складає
a. п’ять - сім днів
b. три - п’ять днів
c. один - три дні
Question 3
Закон України „Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням” був прийнятий Верховною Радою у
a. 1999 році
b. 2001 році
c. 2000 році
d. 2002 році
Question 4
Чи виникає право на матеріальне забезпечення та соціальні послуги за ССТВП з настанням страхового випадку в період роботи під час випробувального терміну?
a. Так
b. Ні
Question 5
До страхового стажу зараховуються:
a. перебування у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами
b. періоди одержання виплат за окремими видами загальнообов'язкового державного соціального страхування
c. періоди одержання пенсій усіх видів
d. час перебування застрахованої особи у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку
e. періоди перебування на військовій службі
f. періоди тимчасової втрати працездатності
Question 6
За ССТВП надаються такі види матеріального забезпечення
a. допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку
b. надання соціальних послуг у позашкільній роботі з дітьми
c. допомога по вагітності та пологах
d. оплата путівок на санаторно-курортне лікування застрахованим особам та членам їх сімей, до дитячих оздоровчих закладів
e. допомога на поховання (крім поховання пенсіонерів, безробітних та осіб, які померли від нещасного випадку на виробництві)
f. утримання санаторіїв-профілакторіїв
g. допомога при народженні дитини
h. допомога по тимчасовій непрацездатності (включаючи догляд за хворою дитиною)
Question 7
За ССТВП надаються такі види соціальних послуг:
a. оплата путівок на санаторно-курортне лікування застрахованим особам та членам їх сімей, до дитячих оздоровчих закладів
b. утримання санаторіїв-профілакторіїв
c. допомога по вагітності та пологах
d. допомога по тимчасовій непрацездатності (включаючи догляд за хворою дитиною)
e. надання соціальних послуг у позашкільній роботі з дітьми
f. допомога при народженні дитини
g. допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку
h. допомога на поховання (крім поховання пенсіонерів, безробітних та осіб, які померли від нещасного випадку на виробництві)
Question 8
Перші п'ять днів тимчасової непрацездатності оплачуються
a. власником або уповноваженим ним органом за рахунок коштів підприємства, установи, організації за основним місцем роботи
b. за рахунок коштів Фонду ССТВП
Question 9
Допомога виплачується застрахованим особам Фондом соціального страхування з тимчасової втрати працездатності
a. незалежно від звільнення застрахованої особи в період втрати працездатності
b. незалежно від перебування у творчій відпустці
c. незалежно від перебування у відпустці без збереження заробітної плати
d. незалежно від перебування у щорічній основній відпустці
e. незалежно від перебування у щорічній додатковій відпустці
Question 10
Умови надання допомоги по тимчасовій непрацездатності застрахованій особі по догляду за хворою дитиною віком до 14 років
a. з шостого дня
b. при стаціонарному лікування за весь час перебування в стаціонарі разом з хворою дитиною
c. з першого дня
d. за період не більш як за 14 календарних днів
e. за період не більш як за 21 календарний день
Question 11
Допомога по тимчасовій непрацездатності надається за період перебування застрахованої особи у відпустці у зв'язку з навчанням ?
a. Так
b. Ні
Question 12
Допомога по тимчасовій непрацездатності виплачується застрахованим особам що мають страховий стаж від п'яти до восьми років в відсотків середньої заробітної плати (доходу) у розмірі
a. 100%
b. 60%
c. 80%
Question 13
Допомога на поховання надається у разі смерті застрахованої особи, а також членів сім'ї, які перебували на її утриманні у розмірі
a. не менше розміру прожиткового мінімуму, встановленого законом
b. не менше подвоєного розміру прожиткового мінімуму, встановленого законом
c. не менше 150 гривень
Question 14
Допомога застрахованим особам виплачується Фондом соціального страхування з тимчасової втрати працездатності
a. з третього дня
b. з шостого дня
c. з першого дня
d. з п’ятого дня

ТЕСТ ДО ТЕМИ 5
Question 1
У даний час можна виділити основних систем охорони здоров'я
a. три
b. п’ять
c. чотири
Question 2
Переважно державна система охорони здоров'я існує у
a. Великобританії
b. Японії
c. Австрія
d. деяких державах Латинської Америки
e. Канада
f. Франція
g. Німеччина
h. Швейцарія
i. Данія
j. США
k. Італіїя
Question 3
Переважно приватна страхова система представлена в таких країнах як
a. США
b. Данія
c. Франція
d. Канада
e. Японія
f. Швейцарія
g. Німеччина
Question 4
Характерні риси державної системи охорони здоров'я
a. ігнорування прав пацієнтів
b. заснована на принципах солідарності
c. відсутність можливості вибору лікаря та лікувальної установи
d. неминуче зниження якості медичних послуг
e. відсутність можливості здійснення контролю за діяльністю медичних установ з боку споживачів медичних послуг
f. можливість здійснення контролю за діяльністю медичних установ з боку споживачів медичних послуг
g. схильність до монополізму
h. можливості вибору лікаря та лікувальної установи
Question 5
Характерні риси страхової системи охорони здоров'я
a. ігнорування прав пацієнтів
b. неминуче зниження якості медичних послуг
c. заснована на принципах солідарності
d. можливості вибору лікаря та лікувальної установи
e. схильність до монополізму
f. відсутність можливості здійснення контролю за діяльністю медичних установ з боку споживачів медичних послуг
g. можливість здійснення контролю за діяльністю медичних установ з боку споживачів медичних послуг
h. відсутність можливості вибору лікаря та лікувальної установи
Question 6
В Англії та Канаді вже багато років використовується варіант контролю за видатками на охорону здоров'я, що ґрунтується в основному на одному з наведених нижче принципів:
a. стабілізація витрат на охорону здоров'я в процентному відношенні до національного доходу або до валового внутрішнього продукту
b. темпи приросту обсягу витрат мають від'ємній знак
c. загальний темп зростання рівня витрат на рівні темпів інфляції в країні
d. загальні витрати на охорону здоров'я підвищуються в обумовлених межах
e. замороження фінансування на досягнутому рівні - нульове зростання витрат
f. обсяги витрат на охорону здоров'я пов'язується з обсягом надходження податків або внесків до страхових фондів
Question 7
Система обов’язкового медичного страхування в Росії складається з рівнів
a. п’яти
b. чотирьох
c. двох
d. трьох
Question 8
Страхові медичні організації в Росії одночасно проводити обов'язкове і добровільне медичне страхування громадян
a. Можуть
b. Не можуть
Question 9
Страхові медичні організації в Росії одночасно проводити медичне страхування громадян та інші види страхування
a. Не можуть
b. Можуть
Question 10
У сучасних економічних умовах для України одним із можливих напрямків реформування є перехід до системи фінансування охорони здоров'я
a. бюджетної
b. бюджетно-страхової
c. приватної
Question 11
Розмір страхового внеску за загальнообов'язковим державним соціальним медичного страхування визначається виходячи із
a. цін на медичні послуги
b. рівня фінансової стійкості приватних страхових організацій
c. рівня доходу найбільш забезпечених груп населення
d. обсягу базової програми
e. рівня менеджменту медичних організацій

ТЕСТ ДО ТЕМИ 6
Question 1
У формуванні Фонду страхування від нещасних випадків на виробництві та від професійного захворювання приймають участь
a. Роботодавці
b. Застраховані особи
c. Держава
Question 2
Порядок обчислення і строки сплати страхових внесків на соціальне страхування від нещасних випадків регламентується наступними законодавчо-нормативними актами:
a. Законом України «Про загальнообов'язкове державне со¬ціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату пра¬цездатності» від 23 вересня 1999 р. № 1105-ХІУ, із змінами та доповненнями
b. Постановою Кабінету Міністрів України «Про вне¬сення змін до порядку визначення страхових тарифів для підприємств, установ та організацій на загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на вироб-ництві та професійного захворювання» № 985 від 27 червня 2003 р., в якій страхові тарифи диференційовані за галузями економіки та ви¬дами робіт за професійним ризиком виробництва
c. Законом України «Про страхові тарифи на загальнообов'¬язкове державне соціальне страхування від нещасного ви¬падку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності» від 22 лютого 2001 р. №2272-111 (із змінами від 3 квітня 2003 р. № 660-ІV)
Question 3
Обов'язковому страхуванню від нещасного випадку підляга¬ють:
a. особи, які працюють на умовах трудового договору (контракту)
b. учні та студенти навчальних закладів, клінічні ординатори, аспіранти, докторанти, залучені до будь-яких робіт під час, перед або після занять; під час занять, коли вони набувають професійних навичок; у період проходження виробничої практики (стажування), виконання робіт на підприємствах
c. особи, які утримуються у виправних, лікувально-трудових, виховно-трудових закладах та залучаються до трудової діяльності на виробництві цих установ або на інших підприємствах за спеціальними договорами
Question 4
Добровільно, за письмовою заявою, від нещасного випадку у Фонді соціального страхування від нещасних випадків можуть застрахуватися:
a. особи пенсійного віку, що працюють на виробництві
b. громадяни — суб'єкти підприємницької діяльності
c. священнослужителі, церковнослужителі та особи, які працюють у релігійних організаціях на виборних посадах
d. особи, які забезпечують себе роботою самостійно
Question 5
У формуванні Фонду страхування від нещасних випадків на виробництві та від професійного захворювання приймають участь
a. Держава
b. Застраховані особи
c. Роботодавці
Question 6
Закон України “Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності” був прийнятий Верховною Радою у
a. 2001 році
b. 2000 році
c. 2002 році
d. 1999 році
Question 7
Допомога Фонду соціального страхування від нещасних випадків надається дитині до 16 років або до закінчення навчання, але не більш як до досягнення 23 років якій було
a. Заподіяння шкоди зародку жінки під час її вагітності, у зв'язку з чим дитина народилася інвалідом
b. Заподіяння шкоди зародку внаслідок травмування на виробництві жінки під час її вагітності, у зв'язку з чим дитина народилася інвалідом
c. Заподіяння шкоди зародку внаслідок професійного захворювання жінки під час її вагітності, у зв'язку з чим дитина народилася інвалідом
Question 8
Нещасний випадок або професійне захворювання, яке сталося внаслідок порушення нормативних актів про охорону праці застрахованим
a. є страховим випадком
b. не є страховим випадком
Question 9
При тимчасовій непрацездатності застрахованій особі оплачуються власником або уповноваженим ним органом за рахунок коштів підприємства, установи, організації перші
a. п'ять днів
b. три дні
c. чотири дні
d. шість днів
e. сім днів
Question 10
Якщо комісією з розслідування нещасного випадку встановлено, що ушкодження здоров'я настало не тільки з вини роботодавця, а й внаслідок порушення потерпілим нормативних актів про охорону праці, розмір одноразової допомоги зменшується на підставі висновку цієї комісії, але не більш як на
a. 25 відсотків
b. 40 відсотків
c. 30 відсотків
d. 50 відсотків
Question 11
Страхові виплати з Фонду соціального страхування від нещасних випадків від страхового стажу застрахованої особи
a. залежать
b. не залежать
Question 12
Страхові виплати з Фонду соціального страхування від нещасних випадків залежать від
a. мінімальної заробітної плати
b. середньої заробітної плати у країні
c. середньої заробітної плати застрахованої особи
d. прожиткового мінімуму

ТЕСТ ДО ТЕМИ 7
Question 1
У формуванні коштів Фонду страхування на випадок безробіття приймають участь
a. Роботодавці
b. Держава
c. Застраховані особи
Question 2
Закон України “Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття” був прийнятий Верховною Радою у
a. 2001 році
b. 2000 році
c. 2002 році
d. 1999 році
Question 3
Страхуванню на випадок безробіття не підлягають:
a. особи, в яких відповідно до законодавства України виникло право на пенсію
b. особи без громадянства, які тимчасово працюють за наймом в Україні
c. працюючі пенсіонери
d. вагітні жінки
e. іноземці, які тимчасово працюють за наймом в Україні
Question 4
Видами забезпечення за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням на випадок безробіття є:
a. матеріальна допомога по безробіттю, одноразова матеріальна допомога безробітному та непрацездатним особам, які перебувають на його утриманні
b. пошук підходящої роботи та сприяння у працевлаштуванні
c. допомога по безробіттю, у тому числі одноразова її виплата для організації безробітним підприємницької діяльності
d. допомога по частковому безробіттю
e. професійна підготовка або перепідготовка, підвищення кваліфікації та профорієнтація
f. матеріальна допомога у період професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації безробітного
g. фінансування організації оплачуваних громадських робіт для безробітних
h. допомога на поховання у разі смерті безробітного або особи, яка перебувала на його утриманні
i. інформаційні та консультаційні послуги, пов'язані з працевлаштуванням
j. надання роботодавцю дотації на створення додаткових робочих місць для працевлаштування безробітних
Question 5
Від сплати страхових внесків звільняються застраховані особи:
a. на період відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею шестирічного віку за медичним висновком
b. на період відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку
c. в частині отриманої допомоги по частковому безробіттю
d. на період пошуку роботи під час ліквідації підприємства
Question 6
Допомога по безробіттю виплачується після реєстрації застрахованої особи в установленому порядку в державній службі зайнятості з
a. 4 дня
b. 8 дня
c. 5 дня
d. 6 дня
Question 7
Загальна тривалість виплати допомоги по безробіттю не може перевищувати протягом двох років
a. 720 календарних днів
b. 540 календарних днів
c. 360 календарних днів
Question 8
Мінімальний та максимальний розміри допомоги застрахованій особі по безробіттю у відсотках до її середньої заробітної плати (доходу) залежно від страхового стажу складають
a. 50%
b. 100%
c. 60%
d. 80%
e. 90%
f. 40%
g. 70%
Question 9
Максимальний розмір допомоги застрахованій особі по безробіттю призначається при наявності страхового стажу у
a. 10 років
b. 15 років
c. 20 років
d. 5 років
Question 10
Допомога по безробіттю особам, які звільнилися з останнього місця роботи за власним бажанням без поважних причин починає виплачуватися з календарного дня
a. 121
b. 61
c. 91
d. 31
Question 11
Допомога по безробіттю не може бути вищою за
a. прожитковий мінімум, встановлений законом
b. середню заробітну плату застрахованої особи
c. середню заробітну плату, що склалася в галузях національної економіки відповідної області за минулий місяць
Question 12
Одноразова допомога по безробіттю для організації підприємницької діяльності безробітними, які не можуть бути працевлаштовані у зв'язку з відсутністю на ринку праці підходящої роботи виплачується особам, яким виповнилося 18 років, за їх бажанням у розмірі допомоги по безробіттю, у розрахунку на
a. 6 місяців
b. 9 місяців
c. 3 місяці
d. 12 місяців

ТЕСТ ДО ТЕМИ 8
Question 1
Пенсійне забезпечення має основні цілі:
a. гарантування певного рівня доходу після завершення трудової діяльності
b. захист зазначеного доходу від подальшого від¬носного знецінення
c. захист від бідності при настанні старості
d. захист зазначеного доходу від подальшого абсолютного знецінення
Question 2
Пенсійне страхування охоплює і держава сплачує страхові внески на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування за осіб:
a. які знаходяться у місцях позбавлення волі
b. які відповідно до законодавства отримують допомогу по догляду за дітьми до досягнення ними трьох років
c. які здійснюють догляд за інвалідом першої групи, або за престарілим, який досяг 80-річного віку, якщо такі непрацюючі працездатні особи отримують допомогу або компенсації відповідно до законодавства
d. непрацюючих працездатних батьків дитини-інваліда віком до 16 років; осіб
e. які проходять строкову військову службу
f. які знаходяться на примусовому лікуванні за призначенням лікаря
Question 3
За рахунок коштів Пенсійного фонду в солідарній системі призначаються такі пенсійні виплати:
a. пенсія по інвалідності внаслідок загального захворювання (в тому числі каліцтва, не пов’язаного з роботою)
b. пенсія за віком
c. пенсія по, інвалідності з дитинства
d. пенсія у зв’язку з втратою годувальника
e. довічна пенсія подружжя
Question 4
Страхові внески до складу обов’язкових платежів системи оподаткування
a. Входять
b. Не входять
Question 5
Величина оцінки одного року страхового стажу (у відсотках) за період участі в солідарній і накопичувальній системах пенсійного страхування дорівнює
a. 0,6 %
b. 0, 8 %
c. 1.2 %
d. 1 %
Question 6
Особи мають право на призначення пенсії за віком після досягнення чоловіками 60 років, жінками 55 років та наявності страхового стажу не менше років ніж
a. сім
b. десять
c. п’ятнадцять
d. п’ять
Question 7
Індивідуальний коефіцієнт заробітку (доходу) залежить від
a. середньої заробітної плати в Україні за місяць, за який визначається індивідуальний коефіцієнт заробітку
b. тривалості страхового стажу
c. середньої заробітної плати в Україні за рік, що передує року звернення за призначенням пенсії
d. заробітку, з якого сплачені страхові внески до Пенсійного фонду України
Question 8
Розмір пенсій за віком із солідарної системи пенсійного страхування визначатимуть за формулою, яка враховує:
a. щомісячну середню заробітну плату працюючого в Україні
b. заробіток, з якого сплачені страхові внески до Пенсійного фонду України
c. середню заробітну плату в Україні за рік, що передує року звернення за призначенням пенсії
d. коефіцієнт страхового стажу застрахованої особи
e. щорічну середню заробітну плату в Україні
Question 9
Мінімальний розмір пенсії за віком за наявності в чоловіків 25, а в жінок 20 років страхового стажу встановлюється у відсотках середньої заробітної плати працівників, зайнятих у галузях економіки України, за попередній рік, в розмірі
a. 50 %
b. 25 %
c. 20 %
d. 30 %
Question 10
Необхідний мінімальний стаж для призначення пенсії по інвалідності для робітника у віці 25 років становить у роках
a. П’ять
b. Три
c. чотири
Question 11
Розміри пенсій за інвалідністю інвалідам II групи у відсотках пенсії за віком становить
a. 80%
b. 90 %
c. 75%
d. 70%
e. 50%
f. 100%
Question 12
Якщо інвалідність настала в період проходження строкової військової служби, то пенсія по інвалідності призначається особі
a. в залежності від втрати працездатності
b. незалежно від наявності страхового стажу
c. при наявності трудового стажу
d. в обсязі 100 % трудової пенсії
Question 13
Необхідний мінімальний стаж для призначення пенсії у разі смерті годувальника у віці 28 років становить у роках
a. Чотири
b. П’ять
c. Три
Question 14
Батьки померлого, які не були на його утриманні, мають право на пенсію у зв’язку з втратою годувальника ?
a. ні
b. якщо втратили джерело засобів до існування
c. так
Question 15
Пенсії, призначені за Законом, індексуються відповідно до
a. не менше ніж 20 відсоткам темпів зростання середньої заробітної плати в Україні порівняно з попереднім роком
b. не більш ніж 50 відсоткам темпів зростання середньої заробітної плати в Україні порівняно з попереднім роком
c. інфляції
Question 16
Припинення виплати пенсії можливе за рішенням територіальних органів Пенсійного фонду або суду у випадках:
a. у разі смерті пенсіонера
b. у разі неотримання призначеної пенсії протягом 12 місяців підряд
c. у разі неотримання призначеної пенсії протягом 6 місяців підряд
d. якщо пенсія призначена на підставі документів, що містять недостовірні відомості
e. на весь час проживання пенсіонера за кордоном
Question 17
Державне регулювання та нагляд у сфері пенсійного забезпечення щодо цільового використання коштів Пенсійного фонду здійснюють
a. центральний орган виконавчої влади у сфері фінансів і його територіальні органи та Рахункова палата
b. Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України
c. центральний орган виконавчої влади у сфері праці та соціальної політики і його територіальні органи
d. Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
e. Національний банк України і Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Question 18
До страхового стажу за умови добровільної сплати страхових внесків враховується
a. строкова військова служба в армії
b. час догляду за малолітніми дітьми до досягнення ними 3-річного віку час догляду за дитиною-інвалідом
c. період зайнятості фізичних осіб підприємницькою діяльністю
d. час навчання у вищих та професійно-технічних закладах після досягнення 18-річного віку
Question 19
Державне регулювання та нагляд у сфері пенсійного забезпечення за діяльністю зберігача та уповноваженого банку здійснюють
a. центральний орган виконавчої влади у сфері фінансів і його територіальні органи та Рахункова палата
b. Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України
c. Національний банк України і Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
d. центральний орган виконавчої влади у сфері праці та соціальної політики і його територіальні органи
e. Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Question 20
Чи зможе застрахована особа, яка сплачує (за яку сплачують) страхові внески до Накопичувального фонду, перевести свої обов'язкові пенсійні заощадження з Накопичувального фонду до обраного нею недержавного пенсійного фонду (тобто на третій рівень)?
a. Ні
b. Так
Question 21
Перераховувати страхові внески до Накопичувального фонду в обов'язковому порядку будуть громадяни, яким на день запровадження Накопичувального фонду
a. чоловіки, яким на день запровадження страхових внесків до Накопичувального фонду, уже виповниться 50 років включно, та жінки, яким на день запровадження цих внесків виповниться 45 років включно
b. не виповнилося чоловікам 40 років та жінкам 35 років
c. чоловіки у віці від 40 років до 50 років та жінки у віці від 35 років до 45 років
Question 22
Пенсійні виплати, що здійснюються застрахованим особам за рахунок коштів Накопичувального фонду,
a. підлягають оподаткуванню
b. не підлягають оподаткуванню
Question 23
Застрахована особа в разі досягнення пенсійного віку має право на отримання за рахунок коштів Накопичувального фонду, облікованих на її накопичувальному пенсійному рахунку:
a. одноразової виплати
b. довічної пенсії подружжя
c. довічної обумовленої пенсії
d. пенсія за віком
e. пенсія у зв’язку з втратою годувальника
f. довічної пенсії з установленим періодом
Question 24
Адміністративне управління Накопичувальним фондом здійснюватиме
a. Пенсійний фонд України
b. Професійний адміністратор
c. Компанія з управлінням активами
Question 25
Радник з інвестиційних питань може бути засновником (власником) або пов’язаною особою
a. аудитора Накопичувального фонду
b. страхувальника
c. компанії з управління активами
d. зберігача
e. застрахованого
Question 26
До складу Ради Накопичувального фонду входять особи, що призначаються президентом, у кількості
a. 15
b. 7
c. 10
d. 3
e. 5
Question 27
На скільки років укладаються договори за результатами тендера на управління пенсійними активами між Радою Накопичувального фонду та компаніями з управління активами?
a. 5
b. 3
c. 10
d. 7
Question 28
Компанії з управління активами, яка є іноземною юридичною особою, управляти активами пенсійного фонду
a. не може
b. якщо вона створить відповідно до законодавства України юридичну особу
c. може
Question 29
Оплата послуг компанії з управління активами
a. 0,7 %
b. дорівнює
c. чистої вартості пенсійних активів
d. не може перевищувати
e. 1 %
f. за останній рік
g. не менш, ніж
h. інвестиційного доходу
i. 1,5 %
j. 0, 9 %
Question 30
Під час провадження діяльності з управління пенсійними активами забороняється тримати в грошових коштах на поточному банківському рахунку, на банківських депозитних рахунках та в ощадних сертифікатах банків більше
a. при цьому не більше ніж 20 відсотків загальної вартості пенсійних активів у зобов'язаннях одного банку
b. при цьому не більше ніж 5 відсотків загальної вартості пенсійних активів у зобов'язаннях одного банку
c. ніж 30 відсотків загальної вартості пенсійних активів
d. ніж 50 відсотків загальної вартості пенсійних активів
e. при цьому не більше ніж 10 відсотків загальної вартості пенсійних активів у зобов'язаннях одного банку
f. Між 40 відсотків загальної вартості пенсійних активів

ТЕСТ ДО ТЕМИ 9
Question 1
Суб’єктами системи недержавного соціального забезпечення є
a. страхові організації
b. державні медичні установи
c. банки
d. Фонди соціального страхування
e. Пенсійний фонд
f. недержавні пенсійні фонди
Question 2
За видами пенсійні фонди можуть утворюватися як
a. відкриті
b. корпоративні
c. професійні
d. закриті
Question 3
Єдиним органом управління недержавного пенсійного фонду є
a. правління пенсійного фонду
b. адміністратор пенсійного фонду
c. рада пенсійного фонду
Question 4
Управління активами недержавних пенсійних фондів може здійснюватися (при наявності ліцензії) такими особами:
a. професійним адміністратором, який отримав ліцензію на провадження діяльності з управління активами
b. банком щодо активів створеного ним корпоративного пенсійного фонду
c. компанією з управління активами
d. зберігачем
Question 5
Фізична особа може бути учасником пенсійних фондів
a. відповідно до законодавчих актів
b. одного
c. кількох
Question 6
Вкладником пенсійного фонду може бути
a. подружжя
b. учасник
c. роботодавець учасника
d. батьки
e. спадкоємці
f. професійне об’єднання, членом якого є учасник фонду
Question 7
Фізичні особи можуть бути засновниками пенсійного фонду
a. корпоративного
b. професійного
c. відкритого
Question 8
Загальний розмір страхових внесків, які сплачуються за страхування ризику настання інвалідності або смерті учасника фонду, обов’язкового для всіх учасників фонду, не може перевищувати відсотка розміру пенсійного внеску, сплачуваного засновником або роботодавцем-платником за кожного учасника
a. трьох
b. одного
c. двох
Question 9
Роботодавець обмежувати права працівників на участь у корпоративному пенсійному фонді
a. не може
b. може
Question 10
Фізичні особи – учасники будь-якого пенсійного фонду самостійно сплачувати додаткові внески на свою користь
a. не мають права
b. з обмеженнями відповідно до законодавства
c. без обмежень
d. мають право
Question 11
У разі припинення участі у корпоративному чи професійному пенсійному фонді або його ліквідації належні учаснику такого фонду пенсійні кошти бути вилучені вкладниками таких фондів
a. можуть
b. не можуть
Question 12
Інвестиційна декларація є обов’язковою для застосування
a. зберігачем пенсійного фонду
b. компанією з управління активами пенсійного фонду
c. адміністратором пенсійного фонду
Question 13
Адміністратором недержавного пенсійного фонду може бути
a. одноосібний засновник корпоративного пенсійного фонду, який прийняв рішення про самостійне здійснення адміністрування такого фонду, якщо він є компанією з управління активами
b. юридична особа, яка надає професійні послуги з адміністрування недержавних пенсійних фондів (професійний адміністратор)
c. зберігач
d. компанія з управління активами
Question 14
Професійний адміністратор може утворюватися
a. фізичними особами
b. юридичними особами
c. засновниками пенсійних фондів будь-якого виду
Question 15
Управління активами недержавних пенсійних фондів може здійснюватися (при наявності ліцензії на управління активами)
a. банком
b. компанією з управління активами
c. банком щодо активів створеного ним корпоративного пенсійного фонду
d. професійним адміністратором
Question 16
Особа, яка отримала ліцензію на провадження діяльності з управління активами пенсійних фондів, не може бути засновником або пов’язаною особою
a. засновників зберігача пенсійного фонду
b. засновників відкритого пенсійного фонду
c. засновників корпоративного пенсійного фонду
d. засновників професійного пенсійного фонду
Question 17
Оплачений грошовими коштами статутний капітал на день державної реєстрації для особи, яка отримала ліцензію на провадження діяльності з адміністрування пенсійних фондів (професійного адміністратора), не менший ніж сума, еквівалентна за офіційним обмінним курсом Національного банку України
a. 300 тис. євро
b. 500 тис. євро
c. 200 тис. євро
Question 18
Компанія з управління активами зобов’язана підтримувати розмір власного капіталу на рівні не менше ніж сума, еквівалентна
a. 300 тис. євро
b. 200 тис. євро
c. 500 тис. євро
Question 19
Особа, яка отримала ліцензію на провадження діяльності з управління активами та ліцензію на провадження діяльності з адміністрування пенсійних фондів, зобов’язана підтримувати розмір власного капіталу на рівні не менше ніж сума, еквівалентна
a. 500 тис. євро
b. 300 тис. євро
c. 200 тис. євро
Question 20
Банк, що здійснює управління активами створеного ним корпоративного пенсійного фонду, зберігачем пенсійного фонду бути
a. не може
b. може
Question 21
Недержавний пенсійний фонд може обслуговуватися
a. в одного зберігача
b. в одного зберігача
Question 22
Пенсійні активи в банківських депозитних рахунках та ощадних сертифікатах банків не можуть складати від загальної вартості пенсійних активів пенсійного фонду більше
a. 30%
b. 50%
c. 40%
d. 60%
Question 23
Договір про управління активами пенсійного фонду може включати зобов’язання щодо забезпечення
a. мінімально гарантованої норми прибутку
b. мінімальної доходності на рівні офіційного індексу інфляції
c. максимально гарантованої норми прибутку
Question 24
Мінімальний розмір пенсійних внесків відповідно до мінімальної заробітної плати у розрахунку на один місяць
a. 15%
b. 25%
c. 10 %
d. 20%
Question 25
Пенсійний контракт є договором між пенсійним фондом, який укладається від імені пенсійного фонду його адміністратором, та його
a. вкладником
b. учасником
Question 26
Мають право вільного вибору і зміни пенсійної схеми
a. вкладники НПФ
b. учасники НПФ
Question 27
Пенсійний вік, після досягнення якого учасник фонду має право на отримання пенсійної виплати, визначається за заявою учасника фонду і може бути по відношенню до пенсійного віку, який надає право на пенсію за загальнообов’язковим державним пенсійним страхуванням
a. але не більше ніж на 7 років
b. але не більше ніж на 5 років
c. більшим
d. меншим
e. але не більше ніж на 10 років
Question 28
Державний нагляд та контроль за діяльністю осіб, що здійснюють управління активами пенсійних фондів, та зберігачів здійснюється
a. Національним банком України
b. Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку
c. Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України

ТЕСТ ДО ТЕМИ 10
Question 1
Які функції фондів соціального страхування можуть бути об’єднані ?
a. доставка страхових виплат
b. реєстрація платників внесків
c. проведення профілактичних заходів
d. контроль за сплатою страхових внесків
e. контроль за страховими виплатами
f. збирання страхових внесків
Question 2
Удосконалення чинного законодавства у сфері загальнообов’язкового державного соціального страхування повинно забезпечити
a. посилення соціального захисту громадян
b. усунення некоректного тлумачення норм законів
c. підвищення кількості законодавчих актів
d. підвищення ефективності діяльності фондів соціального страхування
Question 3
Основна мета загальнообов’язкового державного медичного страхування - створити економічний та правовий механізм забезпечення конституційних гарантій громадян України на
a. медичне страхування
b. охорону здоров’я
c. безплатну медичну допомогу
d. страхування від нещасного випадку
e. страхування тимчасової втрати працездатності
Question 4
Завдання законодавства про загальнообов’язкове державне медичне страхування
a. розвитку добровільного медичного страхування
b. перебудова організаційної структури та управління системою медичного обслуговування
c. забезпечення контролю за формуванням та використанням коштів, необхідних для функціонування системи медичного обслуговування
d. створення умов для забезпечення впровадження загальнообов’язкового державного соціального медичного страхування
e. захист прав пацієнта на одержання своєчасної і якісної медичної допомоги
Question 5
Проекти закону „Про загальнообов’язкове державне медичне страхування” не стали законом у зв’язку з тим, що у них не були визначені в першу чергу механізми
a. фінансування закладів охорони здоров’я в умовах страхової медицини
b. забезпечення ефективного контролю за використанням коштів Фонду медичного страхування
c. персоніфікації та оплати медичних послуг
Question 6
Включити до складу правління Пенсійного фонду України представників від профспілкових об’єднань та об’єднань роботодавців - за пропозиціями відповідних сторін у кількості не менш як по
a. три
b. п’ять
c. два
Question 7
Пенсійні виплати, що здійснюються за рахунок коштів Накопичувального фонду, до системи оподаткування доходів фізичних осіб
a. не включаються
b. включаються
Question 8
З дня опублікування Закону „Про недержавне пенсійне забезпечення” існуючи недержавні пенсійні фонди у разі використання пенсійних планів (схем) з визначеними пенсійними виплатами укладати нові договори (пенсійні контракти) з учасниками пенсійних фондів за такими пенсійними планами (схемами) –
a. права не мають
b. мають право
Question 9
Реалізація законопроекту про єдину систему збору та обліку внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування забезпечує:
a. Єдиний соціальний внесок сплачується одним платіжним дорученням
b. Страхові внески нараховуються на різну базу
c. Внески сплачуються окремими платіжними дорученнями
d. Страхові внески нараховуються на єдину базу
Question 10
Закон про єдину систему збору та обліку внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування дозволить:
a. надати можливість застрахованим особам раз в рік отримувати інформацію про те, які страхові внески та в які фонди робить за них роботодавець
b. забезпечити зменшення надходження страхових коштів за рахунок розширення бази сплати страхових внесків, виведення заробітної плати з тіньового сектору за рахунок кращого контролю
c. більш раціонально використовувати кошти соціального страхування за рахунок уникнення дублювання страховими фондами функцій адміністрування
d. забезпечити повну прозорість фінансових потоків для суб'єктів системи загальнообов'язкового державного соціального страхування

ПІДСУМКОВИЙ ТЕСТ (Є ВЕСЬ ТЕСТ. ПЕРЕВІРЯЙТЕ ПОЧАТОК І КІНЕЦЬ)
Question 1
Страхувальником в соціальному страхуванні може бути:
a. Дієздатна фізична особа та юридична особа, яка є роботодавцем відповідно до вимог законодавства по соціальному страхуванню
b. Дієздатна фізична особа
c. Юридична особа
d. Будь-яка фізична особа – громадянин України або іноземець
e. Будь-яка фізична особа – громадянин України або іноземець, дієздатна фізична особа та
юридична особа, яка є роботодавцем.

************* ПРОДОВЖЕННЯ Є
Question 55
Пенсійні виплати з Накопичувального фонду планується включати в оподаткування доходів фізичних осіб:
a. Ні, якщо це передбачено в договорі з роботодавцем
b. Так
c. Ні
Ціна

100

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.