Меню сайту

Нові користувачі
VIKITORIA
Користувачі
21.09.2020
studenthelper
Автори робіт
24.05.2020
Юля20
Користувачі
22.05.2020
Tass
Користувачі
13.05.2020
Victoria5678900
Автори робіт
29.02.2020
Чи даєте Ви хабарі викладачам?


аватар
Кривунець Світлана Анатоліївна

Рейтинг: 11
Верейкін Михайло Олександрович

Рейтинг: 10
аватар
Ровенчук Віталій Вікторович

Рейтинг: 10
аватар
Олег Володимирович

Рейтинг: 10
Шамеян Алена Юрьевна

Рейтинг: 11
аватар
Болгарін Володимир Володимирович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Митне право (МАУП)


Контрольна робота
K-27574

Оценка - отлично.
ТЕСТ ДО ЗАНЯТТЯ 1
Question 1
Скільки розділів містить Митний Кодекс України:
a. 11
b. 15
c. 20
d. 21
Question 2
Закони України з питань державної митної справи, нормативно-правові акти з питань державної митної справи, видані Кабінетом Міністрів України та центральним органом виконавчої влади, набирають чинності:
a. через 45 днів з дня їх оприлюднення
b. через 45 днів з дня їх офіційного опублікування
c. з дня його опублікування
d. з дня його оприлюднення
Question 3
Територія, зайнята сушею, територіальне море, внутрішні води і повітряний простір – це:
a. митний кордон
b. митна територія
c. митна зона
d. митний пост
Question 4
Система принципів та напрямів діяльності держави у сфері захисту митних інтересів та забезпечення митної безпеки України, регулювання зовнішньої торгівлі є:
a. митна безпека
b. митна політика
c. митні інтереси
d. митна справа
Question 5
До валютних цінностей належать:
a. валюта України, іноземна валюта, платіжні документи та цінні папери, банківські метали
b. валюта України, банківські метали
c. валюта України, іноземна валюта, казначейські білети
d. акції, облігації, золото, срібло
ТЕСТ ДО ЗАНЯТТЯ 2
Question 1
Територіальним органом центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, і підпорядковується йому – це:
a. митниця
b. митна зона
c. митні лабораторії
d. митні пости
Question 2
Положення про митні пости затверджуються:
a. керівниками відповідних митниць
b. керівниками відповідних митних постів
c. центральним органом виконавчої влади
d. Міністерство доходів і зборів України
Question 3
З метою підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців з державної митної справи створюються:
a. митні зони
b. митні лабораторії
c. спеціалізовані навчальні заклади та науково-дослідна установа
d. митні пости
Question 4
Органи доходів і зборів мають емблему та прапор, опис та порядок використання яких встановлюються:
a. Президентом України
b. Міністерство доходів і зборів України
c. Кабінетом Міністрів України
d. Центральними органами виконавчої влади
Question 5
Ведення Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності здійснює:
a. Президент України
b. Органа доходів і зборів України
c. Центральний орган виконавчої влади
d. Кабінет Міністрів України
ТЕСТ ДО ЗАНЯТТЯ 3
Question 1
На службу до органів доходів і зборів приймаються громадяни України, які досягли:
a. 14 років
b. 18 років
c. 16 років
d. 21 року
Question 2
Положення про спеціальні звання посадових осіб органів доходів і зборів затверджується:
a. Кабінетом Міністрів України
b. Президентом України
c. Міністерством доходів і зборів України
d. Центральними органами виконавчої влади
Question 3
Посадові особи органів доходів і зборів проходять:
a. сертифікацію
b. атестацію
c. перевірку
d. акредитацію
Question 4
З прийняттям на службу може бути встановлено випробуванням строком до:
a. 6 місяців
b. 8 місяців
c. 1 місяця
d. 3 місяців
Question 5
З метою набуття практичного досвіду, перевірки професійного рівня і ділових якостей особи, може проводитися стажування до:
a. 2 місяців
b. 6 місяців
c. 3 місяців
d. 1 місяця
ТЕСТ ДО ЗАНЯТТЯ 4
Question 1
Розклад руху транспортних засобів, що здійснюють регулярні міжнародні рейси, затверджується:
a. Міністерством доходів і зборів
b. Президентом України
c. Кабінетом Міністрів України
d. Центральним органом виконавчої влади
Question 2
Товари, що переміщуються через митний кордон України, крім митного контролю, можуть підлягати:
a. фітосанітарному контролю
b. організаційному контролю
c. адміністративному контролю
d. господарському контролю
Question 3
Граничний строк перебування товарів, транспортних засобів комерційного призначення під митним контролем не може перевищувати:
a. 180 календарних днів
b. 120 календарних днів
c. 160 календарних днів
d. 200 календарних днів
Question 4
У митному кодексі України визначено таку кількість форм митного контролю:
a. 8
b. 9
c. 7
d. 10
Question 5
Огляд і переогляд ручної поклажі та багажу громадянина здійснюється в присутності:
a. громадянина
b. особи, яка визначається уповноваженим працівником органу доходів і зборів
c. тільки працівника органу доходів і зборів
d. громадянина чи уповноваженої ним особи
ТЕСТ ДО ЗАНЯТТЯ 5
Question 1
Чи може декларанти бути присутніми під час митного оформлення товарів і транспортних засобів, які пред’являються ними для такого оформлення?
a. ні
b. так, після отримання органу доходів і зборів заяви встановленої форми
c. так
d. ні, за винятком встановлених законодавством випадків
Question 2
Ввезення товару на територію України за попередньою митною декларацією дозволяється протягом:
a. 30 днів з дати її оформлення
b. 15 днів з дати її оформлення
c. 15 днів з дати її підписання
d. 30 днів з дати її підписання
Question 3
Якщо декларант або уповноважена ним особа не володіє точними відомостями про характеристики товарів, подається:
a. періодична митна декларація
b. електронна митна декларація
c. додаткова митна декларація
d. тимчасова митна декларація
Question 4
Митна декларація подається органу доходів і зборів, який здійснює митне оформлення товарів, транспортних засобів комерційного призначення, протягом:
a. 11 робочих днів
b. 10 робочих днів
c. 12 робочих днів
d. 15 робочих днів
Question 5
Громадяни можуть бути декларантами після досягнення ними:
a. 16 років
b. 18 років
c. 21 року
d. 14 років
ТЕСТ ДО ЗАНЯТТЯ 6
Question 1
Українська класифікація товарів зовнішньоекономічної діяльності затверджується:
a. Законом про Митний тариф України
b. Податковим Кодексом України
c. Митним Кодексом України
d. Господарським Кодексом України
Question 2
В УКТ ЗЕД товари систематизовано за:
a. формами
b. класами
c. розділами
d. видами
Question 3
Товари при їх декларуванні підлягають:
a. перевірці
b. сертифікації
c. ліцензуванню
d. класифікації
Question 4
Рішення органів доходів і зборів щодо класифікації товарів для митних цілей є:
a. обов’язковими
b. додатковими
c. факультативними
d. основними
Question 5
Висновки інших органів, установ та організацій щодо визначення кодів товарів згідно з УКТ ЗЕД при митному оформленні мають:
a. інформаційний характер
b. довідковий характер
c. інформаційний або довідковий характер
d. регулятивний характер
ТЕСТ ДО ЗАНЯТТЯ 7
Question 1
Відомості про митну вартість товарів використовуються для:
a. нарахування митних платежів
b. нарахування зборів
c. застосування пільг
d. нарахування податків
Question 2
Митна вартість товарів, що переміщуються через митний кордон України, визначається:
a. декларантом
b. уповноваженою особою органів доходів і зборів
c. Центральним органом виконавчої влади
d. Міністерством доходів і зборів України
Question 3
Декларація митної вартості не подається, у разі декларування партій товарів, митна вартість яких не перевищує:
a. 3000 євро
b. 6000 євро
c. 5000 євро
d. 4000 євро
Question 4
Оснвний метод визначення митної вартості товарів, які ввозяться в Україну відповідно до митного режиму імпорту, здійснюється:
a. за ціною договору щодо подібних (аналогічних) товарів
b. за ціною договору (контракту) щодо товарів, які імпортуються (вартість операції)
c. за ціною договору щодо ідентичних товарів
d. на основі віднімання вартості
Question 5
Митною вартістю товарів, що вивозяться за межі митної території України є:
a. ціна договору (контракту) щодо товарів, які імпортуються (вартість операції)
b. ціна договору щодо подібних (аналогічних) товарів
c. ціна товару, зазначена у рахунку-фактурі чи рахунку-проформі
d. ціна договору щодо ідентичних товарів
ТЕСТ ДО ЗАНЯТТЯ 8
Question 1
Скільки видів митних режимів передбачено Митним Кодексом України?
a. 14
b. 16
c. 10
d. 12
Question 2
За митним статусом товари поділяються на:
a. іноземні
b. міжнародні
c. українські
d. українські та іноземні
Question 3
Митний режим, відповідно до якого іноземні товари після сплати всіх митних платежів та виконання усіх необхідних митних формальностей випускаються для вільного обігу на митній території України – це:
a. експорт
b. реекспорт
c. реімпорт
d. імпорт
Question 4
Товари, поміщені у митний режим реімпорту, зберігають статус:
a. українських і іноземних товарів
b. українських товарів
c. іноземних товарів
d. міжнародних товарів
Question 5
Строки транзитних перевезень для морського та річкового транспорту становить:
a. 5 діб
b. 15 діб
c. 20 діб
d. 10 діб
ТЕСТ ДО ЗАНЯТТЯ 9
Question 1
Митна статистика складається з
a. загальної митної статистики
b. міжнародної митної статистики
c. митної статистики зовнішньої торгівлі і спеціальної митної статистики
d. митної статистики зовнішньої торгівлі
Question 2
Спеціальна митна статистика ведеться:
a. керівниками митниць
b. керівниками митних постів
c. інспектор податкової та митної справи
d. центральними органами виконавчої влади
Question 3
Інформація щодо обсягів експорту та імпорту конкретних видів товарів надається на підставі:
a. заяви
b. запиту
c. протоколу
d. рішення
Question 4
Митна статистика є складовою частиною:
a. загальнодержавної системи статистичного обліку і звітності
b. митної експертизи
c. митного контролю
d. митної справи
Question 5
Хто здійснює ведення відомчих класифікаторів?
a. Міністерство економіки України
b. Президент України
c. Кабінет Міністрів України
d. Центральний орган виконавчої влади
ТЕСТ ДО ЗАНЯТТЯ 10
Question 1
Суб’єктами адміністративної відповідальності за порушення митних правил можуть бути громадяни, які досягли:
a. 14 років
b. 21 року
c. 16 років
d. 18 років
Question 2
Конфіскація товарів, транспортних засобів може застосовуватися як:
a. факультативне адміністративне стягнення
b. основне і додаткове адміністративне стягнення
c. додаткове адміністративне стягнення
d. основне адміністративне стягнення
Question 3
Якщо справи про порушення митних правил розглядаються судами, адміністративне стягнення за порушення митних правил може бути накладено не пізніше, ніж через:
a. 2 місяці
b. 1 місяць
c. 6 місяців
d. 3 місяці
Question 4
Конфіскація може бути застосована за рішенням:
a. правоохоронних органів
b. суду
c. уповноваженого працівника прокуратури
d. керівника органу доходів і зборів
Question 5
Документом, що засвідчує прийняття такої міри, як попередження є:
a. наказ
b. постанова
c. розпорядження
d. протокол
ТЕСТ ДО ЗАНЯТТЯ 11
Question 1
Провадження у справі про порушення митних правил вважається розпочатим з моменту:
a. вчинення правопорушення
b. підписання протоколу про порушення митних правил
c. підписання уповноваженою особою органу доходів і зборів
d. складення протоколу про порушення митних правил
Question 2
У скількох примірниках складається протокол про порушення митних правил?
a. двох
b. одному
c. трьох
d. чотирьох
Question 3
Експертом може бути особа, яка:
a. має необхідної знання для надання відповідного висновку
b. є фахівцем в галузі права
c. працює в системі органів доходів і зборів
d. має родинні зв’язки з особою, що притягується до відповідальності
Question 4
Експерт має право:
a. клопотати про притягнення винного до кримінальної відповідальності
b. заявляти клопотання про надання йому додаткових матеріалів, необхідних для надання висновку
c. виносити рішення про розмір штрафу
d. виносити рішення про засіб покарання
Question 5
Свідком може бути:
a. будь-яка особа
b. особа, яка призначається працівником органу доходів і зборів
c. особа, яка є фахівцем в галузі права
d. незалежна особа
ТЕСТ ДО ЗАНЯТТЯ 12
Question 1
За контрабанду передбачена:
a. цивільна відповідальність
b. адміністративна відповідальність
c. дисциплінарна відповідальність
d. кримінальна відповідальність
Question 2
Субєктом відповідальності є особа, яка досягла:
a. 14 років
b. 21 року
c. 18 років
d. 16 років
Question 3
Речовини та їх солі, кваліфіковані у міжнародних конвенціях як хімічні матеріали, що використовуються для виготовлення наркотичних та психотропних речовин – це:
a. наркотичні засоби
b. прекурсори
c. психотропні речовини
d. наркотичні речовини
Question 4
Під переміщенням товарів поза митним контролем слід розуміти:
a. ввіз на митну територію України, вивіз з цієї території або транзит через неї предметів, транспортних засобів
b. транзит предметів та транспортних засобів
c. використанням тайників або інших способами перевезення товарів, транспортних засобів
d. імпорт предметів та транспортних засобів
Question 5
Відповідальність за контрабанду передбачає:
a. позбавленням волі на строк від 5 до 7 років з конфіскацією предметів контрабанди
b. позбавленням волі на строк від 3 до 7 років з конфіскацією предметів контрабанди
c. позбавленням волі на строк від 2 до 5 років з конфіскацією предметів контрабанди
d. позбавленням волі на строк від 3 до 5 років з конфіскацією предметів контрабанди
Ціна

100

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2020 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.