Меню сайту

Нові користувачі
makarenko22
Користувачі
24.01.2021
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Який курс найскладніший?


Попп Наталія Олександрівна

Рейтинг: 13
Шалатовська Наталія Миколаївна

Рейтинг: 10
Бабій Катерина Сергіївна

Рейтинг: 19.9
аватар
Галик Василь Богданович

Рейтинг: 10
Вікторія

Рейтинг: 10
Халупка Оксана Михайлівна

Рейтинг: 28

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Юридична психологія - тести (МАУП)


Контрольна робота
K-23215

ТЕСТ 1
Question 1
Зазначте, яке з наведених визначень найточніше розкриває предмет юридичної психології:
a. наука, яка розробляє рекомендації щодо практичної діяльно¬сті юристів;
b. наука, яка допомагає розв'язувати юридичні конфлікти.
c. науково-практична дисципліна, що вивчає психологічні за¬кономірності в системі "людини - право", виробляє рекомендації, спрямовані на підвищення ефективності цієї системи;
Question 2
Кримінальна психологія - це:
a. психологія діяльності кримінальної міліції;
b. психологія злочинної поведінки, особистості злочинця та злочинних груп.
c. психологія виконання покарання:
Question 3
Об'єкт юридичної психології - це:
a. людина, групи людей як носії психіки в контексті права;
b. психологічний зміст юридичних конфліктів;
c. психічні особливості юристів;
Question 4
Завданням юридичної психології є:
a. розкриття правової сутності психології конфлікту.
b. розкриття психолого-юридичної сутності основних категорій права;
c. сприяння усвідомленню юристами психологічного змісту їх діяльності;
Question 5
Зазначте, що з наведеного не є основним структурним компо¬нентом юридичної психології:
a. судова психологія;
b. психологія усного виступу.
c. кримінальна психологія;
Question 6
Зазначте послідовність виникнення галузей психолого-юридичних знань:
a. психологія потерпілого - пенітенціарна психологія - психологія злочинця.
b. психологія злочинця - правова психологія - психологія потерпілого;
c. кримінальна психологія - судова психологія - юридична психологія;
Question 7
Зазначте, що з наведеного є завданням юридичної психології:
a. сприяння усвідомленню юристами психологічного змісту їх діяльності;
b. розкриття психолого-юридичної сутності основних категорій права.
c. розкриття правової сутності психології конфлікту;
Question 8
Засновником психологічної школи права є:
a. В. Вундт;
b. О. Макаренко.
c. В. Бехтєрєв;
Question 9
Зазначте послідовність виникнення галузей психолого-юридичних знань:
a. судова психологія - психологія потерпілого - пенітенціарна психологія;
b. кримінальна психологія - судова психологія - юридична психологія;
c. пенітенціарна психологія - психологія злочинця - психоло¬гія потерпілого.
Question 10
Пенітенціарна психологія - це:
a. психологія правопорушника;
b. психологія злочинця;
c. психологія засудженого;
ТЕСТ 2
Question 1
Зазначте, хто з вітчизняних психологів вперше сформулював принцип роботи викривача брехні (лай-детектора):
a. К. Платонов;
b. А. Лурія;
c. О. Леонтьєв;
Question 2
Чи відноситься потреба в алкоголі та наркотиках до викривлених потреб, які призводять до злочинних дій?
a. так;
b. частково;
c. ні;
Question 3
Судова психологія - це:
a. психологія суддів;
b. психологія учасників судового процесу;
c. психологія досудового слідства;
Question 4
Об'єктом юридичної психології є:
a. людина в розвитку держави і права, у системі правових форм організації і діяльності держави та політичної системи суспільства.
b. психологія судового процесу;
c. психологічні риси юристів;
Question 5
Назвати психічні процеси:
a. пізнавальні, емоційні, вольові;
b. емоційні, корекційні;
c. прості, складні, психологічні.
Question 6
Що спонукає людину до діяльності?
a. талант, здібності.
b. бажання заробити гроші;
c. мотиви, потреби, інтереси;
Question 7
Знайти вірну відповідь.
Правова психологія –це…
a. розділ юридичної психології, який вивчає правосвідомість, принципи її формування і розвитку, причини її реформації;
b. розділ юридичної психології, який вивчає право;
c. розділ юридичної психології, який вивчає правові відносини.
Question 8
Відмінність злочинної поведінки від правомірної зумовлена..:
a. генетичними особливостями особи;
b. виключно поглядами індивіда.
c. ціннісними орієнтаціями, поглядами і соціальними установками індивіда;
Question 9
Вивчаючи злочинця, юридичні працівники повинні вивчити його..
a. тільки загальні риси, притаманні особам злочинного світу.
b. тільки особистісні риси злочинця;
c. індивідуальність (одиничні, неповторні риси), його особливі риси і загальні риси;
Question 10
Продовжити речення.
Типологія особистості злочинців проводиться на кількох підставах:
a. в залежності від ціннісно-орієнтованої деформації особистості, за змістом ціннісно-орієнтаційної спрямованості і на психорегулятивній підставі.
b. в залежності від ціннісно-орієнтованої деформації;
c. залежно від ціннісно-орієнтованої спрямованості 2
ТЕСТ 3
Question 1
Назвіть основні психологічні особливості підлітка.
a. вихованість, стриманість;
b. конфліктність, підвищена образливість;
c. безпричинна зміна настрою, агресивність;
Question 2
Чим визначена злочинність підлітка.
a. негативними сімейними умовами, аморальністю батьків; протиріччям між зростанням потреб і можливостями їх задоволення;
b. всим, що вище зазначено.
c. «тепличними умовами» для дитини в сім’ях; непорозумінням в шкільному колективі, бажанням виділятися;
Question 3
Чи відносяться до факторів, які зумовили формування у порушників певного відчуття особистої безпеки: надія на щасливий випадок, успішність минулих дій, схильність до ризику.
a. ні;
b. так;
c. частково;
Question 4
Мотивація злочинної поведінки може бути:
a. тільки навмисною;
b. тільки ситуативною.
c. ситуативною, навмисною.
Question 5
Огляд місця події – це
a. огляд місця злочину
b. процес збирання інформації про наявну злочинну дію на місці її вчинення за допомогою активного сприйняття, аналізу та синтезу предметів, об»єктів і явищ.
c. аналіз та синтез наявних предметів, явищ
Question 6
Судово-психологічна експертиза вивчає:
a. психологічні особливості свідків
b. суттєві для кримінальної справи особливості психічної діяльності обвинувачених, потерпілих, свідків
c. психологічні особливості обвинувачених
Question 7
Знайдіть вірне визначення юридичної психології.
a. це галузь психології, яка вивчає закономірності і механізми психічної діяльності людей в сфері відносин системи «людина-право» і сприяє підвищенню ефективності цієї системи;
b. це галузь про профілактику правопорушень, правосвідомість та мораль;
c. це галузь психології про закономірності виникнення та розвитку психіки юриста;
Question 8
Назвіть основні завдання юридичної психології:
a. все вище зазначене.
b. розробити психологічні основи правоохоронної діяльності з метою профілактики правопорушень:
c. вивчити психологічні закономірності впливу права і правоохоронної діяльності на окремих осіб, групи колективи; розробити основи право слухняної поведінки громадян;
Question 9
До загальної системи юридичної психології відносяться:
a. слідча психологія, предмет, методи, завдання;
b. основи загальної і соціальної психології.
c. кримінальна психологія, судова психологія, правова психологія, пенітенціарна психологія;
Question 10
Назвіть психологічні особливості підлітка.
a. вихованість, стриманість;
b. велика потреба в спілкуванні.
c. конфліктність, підвищена образливість; безпричинна зміна настрою, агресивність
ТЕСТ 4
Question 1
Розташуйте послідовно суттєві компоненти причинного комплексу злочинності:
a. незадоволення потреб людей у сфері споживання;
b. суспільні чинники;
c. патологія біологічних потреб.
Question 2
Складовою психологічного аналізу особистості злочинця є:
a. конкретні індивідуально-психологічні особливості;
b. антропометричні показники.
c. ступінь соціальної дезадаптації
Question 3
Складовою психологічного аналізу особистості злочинця є:
a. ступінь соціальної дезадаптації;
b. конкретні індивідуально-психологічні особливості;
c. антропометричні показники.
Question 4
Зазначте чинники, що зумовлюють формування у правопорушників відчуття особистої безпеки:
a. низький рівень емпатійності;
b. відсутність співпереживань.
c. безкарність раніше скоєних правопорушень;
Question 5
До типу злочинців з дефектами психічної саморегуляції належать особи, які скоїли злочин унаслідок:
a. надмірної самовпевненості;
b. сильного душевного хвилювання;
c. злочинної халатності;
Question 6
Кримінальна психологія - це:
a. психологія діяльності кримінальної міліції;
b. психологія виконання покарання;
c. психологія злочинної поведінки, особистості злочинця та злочинних груп.
Question 7
Основними типами особистості злочинця за змістом ціннісно-оріентаційної спрямованості є:
a. корисливий;
b. насильницький.
c. корисливо-насильницький;
Question 8
Властивостями уваги є:
a. стійкість, об’єм;
b. стійкість, об’єм, переключення, концентрація, розподілення;
c. переключення, концентрація, розподілення.
Question 9
До компонентів професійно-психологічної підготовленості юридичних кадрів належать:
a. професійно розвинені психологічні якості;
b. професійно-психологічні вміння;
c. професійно-психологічна стійкість;
Question 10
Зазначте послідовність суттєвих компонентів причинного комплексу злочинності:
a. незадоволення потреб людей у сфері споживання;
b. патологія біологічних потреб.
c. суспільні чинники;
ТЕСТ 5
Question 1
Зазначте чинники, що зумовлюють формування у правопоруш¬ників відчуття особистої безпеки:
a. безкарність раніше скоєних правопорушень;
b. відсутність співпереживань.
c. низький рівень емпатійності;
Question 2
Основними напрямками діяльності прокурора є:
a. комунікативна;
b. соціальна;
c. лінгвістична;
Question 3
До особливостей мотивів злочинної поведінки належать:
a. переважання матеріальних спонукань
b. антисоціальність;
c. "прагнення набуття авторитету у товаришів", "жадібність", "прагнення накопичити матеріальні блага", "помста, озлоблення".
Question 4
Психологічними особливостями злочинних груп, що складають¬ся з раніше засуджених осіб, є:
a. наявність жорстких норм, заснованих на насильстві;
b. стихійність формування груп;
c. знання членами груп методів і прийомів оперативно-розшукової та слідчої діяльності;
Question 5
Психологічними особливостями злочинних груп корисливої спрямованості є:
a. оптимальна чисельність їх пов'язана із функціональним розподілом злочинної діяльності;
b. створюються досвідченими організаторами;
c. мають переважно емоційний характер стосунків.
Question 6
Основними мотивами закритості підозрюваного під час допиту є:
a. страх перед помстою співучасників.
b. сором'язливість;
c. страх перед покаранням;
Question 7
До психологічних факторів, що впливають на показання свідків, належать:
a. психічний стан при сприйнятті події;
b. психічний стан під час допиту; індивідуальний тип пам'яті та інтелекту.
c. все вище перераховане;
Question 8
Зазначте психологічні чинники, які враховують злочинці при приготуванні схованок:
a. розрахунок на виявлення тактовності;
b. розрахунок на успіх;
c. розрахунок на бридливість.
Question 9
До психологічного змісту поведінки особистості підозрюваного належать:
a. узагальнені засоби поведінки;
b. засоби поведінки, суттєві для адекватної адаптації в певній ситуації;
c. рівень освіти
Question 10
Елементами психотехніки судової промови є:
a. пріоритетність мети;
b. доказовість.
c. багатослівність;
ТЕСТ 6
Question 1
Заперечте або дайте підтвердження нижчезазначеним умовиводам
Властивостями уваги є: стійкість, об’єм, переключення, концентрація, розподілення.
a. не точно;
b. так;
c. ні;
Question 2
Елементами психотехніки судової промови є:
a. пріоритетність мети;
b. доказовість;
c. багатослівність
Question 3
Зазначте, що з наведеного не є завданням юридичної психології:
a. сприяння усвідомленню юристами психологічного змісту їх діяльності;
b. розкриття психологічних особливостей суб'єктів правопорушень;
c. розкриття правової сутності психології конфлікту;
Question 4
Зазначте, що з наведеного не є основним структурним компонентом юридичної психології:
a. психологія усного виступу.
b. кримінальна психологія;
c. судова психологія;
Question 5
Пенітенціарна психологія - це:
a. психологія засудженого;
b. психологія правопорушника;
c. психологія злочинця;
Question 6
Знайти вірну відповідь.
Правова психологія –це…
a. розділ юридичної психології, який вивчає правові відносини
b. розділ юридичної психології, який вивчає правосвідомість, принципи її формування і розвитку, причини її реформації;
c. розділ юридичної психології, який вивчає право;
Question 7
Зазначте послідовність виникнення галузей психолого-юридичних знань:
a. пенітенціарна психологія - психологія злочинця - психологія потерпілого.
b. кримінальна психологія - судова психологія - юридична психологія;
c. судова психологія - психологія потерпілого - пенітенціар¬на психологія;
Question 8
Вивчаючи злочинця, юридичні працівники повинні вивчити його..
a. індивідуальність (одиничні, неповторні риси), його особливі риси і загальні риси;
b. тільки особистісні риси злочинця;
c. тільки загальні риси, притаманні особам злочинного світу.
Question 9
Продовжити речення.
Типологія особистості злочинців проводиться на кількох підставах:
a. в залежності від ціннісно-орієнтованої деформації;
b. в залежності від ціннісно-орієнтованої деформації особистості, за змістом ціннісно-орієнтаційної спрямованості і на психорегулятивній підставі.
c. залежно від ціннісно-орієнтованої спрямованості;
Question 10
Судово-психологічна експертиза вивчає:
a. суттєві для кримінальної справи особливості психічної діяльності обвинувачених, потерпілих, свідків.
b. психологічні особливості свідків;
c. психологічні особливості обвинувачених.
ТЕСТ 7
Question 1
Зазначте, що з наведеного не є основним структурним компо¬нентом юридичної психології:
a. психологія усного виступу.
b. кримінальна психологія;
c. судова психологія;
Question 2
Огляд місця події – це
a. процес збирання інформації про наявну злочинну дію на місці вчинення;
b. процес збирання інформації про наявну злочинну дію на місці вчинення за допомогою активного сприйняття, аналізу та синтезу наявних предметів, об»єктів та явищ;
c. процес збирання інформації про наявну злочинну дію.
Question 3
Продовжіть речення.
Судова психологія вивчає…..
a. психологічні особливості відображення людиною правових явищ.
b. …..коло психологічних проблем, які відносяться до судочинства (психологію суддів, слідчих та інших працівників правоохоронних органів);
c. … психологічні механізми правопорушень і психологію правопорушників;
Question 4
Знайти вірне твердження:
До пізнавальних психічних процесів відносяться:
a. відчуття, сприйняття, уява, пам»ять, мислення мова;
b. страх, подив, радість
c. тільки відчуття і сприйняття;
Question 5
Практична діяльність юриста включає в себе:
a. інтелектуально-пізнавальні, оціночні, комунікативні дії;
b. комунікативні дії;
c. лише інтелектуально-пізнавальні дії.
Question 6
Відмінність злочинної поведінки від правомірної зумовлена:
a. ціннісними орієнтаціями, поглядами та установками індивіда;
b. поглядами та установками індивіда;
c. вчинками.
Question 7
Кримінальна психологія - це:
a. психологія виконання покарання;
b. психологія злочинної поведінки, особистості злочинця та злочинних груп.
c. психологія діяльності кримінальної міліції;
Question 8
Вивчаючи злочинця, юридичні працівники повинні вивчити його..
a. тільки особистісні риси злочинця;
b. індивідуальність (одиничні, неповторні риси), його особливі риси і загальні риси;
c. тільки загальні риси, притаманні особам злочинного світу.
Question 9
Чи вірне твердження:
Глибоке вивчення юридичними працівниками психологічних особливостей особистості звинуваченого дає можливість: більш правильно кваліфікувати здійснений злочин; здійснювати вибір найбільш підходящих прийомів впливу на звинуваченого в проведенні слідчих дій; більш успішно виявляти причини і умови злочину.
a. твердження не повне.
b. твердження не вірне;
c. твердження вірне;
Question 10
До провідної мети злочинних дій належить:
a. корислива мотивація;
b. контрабанда;
c. шантаж.
ТЕСТ 8
Question 1
Заперечте або дайте підтвердження нижчезазначеним умовиводам
Основними методами вивчення психічних явищ є метод бесіди, опитування, тести, анкети, аналіз продуктів діяльності, біографічний метод.
a. твердження не вірне;
b. твердження не повне.
c. твердження вірне;
Question 2
Психологічною особливістю злочинних груп неповнолітніх є те, що такі групи формуються:
a. одразу як злочинні;
b. переважно стихійно;
c. у групах первісного спілкування внаслідок зростання антисуспільноі спрямованості.
Question 3
Зазначте, що з наведеного не є основним структурним компо¬нентом юридичної психології:
a. кримінальна психологія;
b. пенітенціарна психологія;
c. психологія усного виступу.
Question 4
Зазначте, яке з наведених визначень найточніше розкриває предмет юридичної психології:
a. наука, яка розробляє рекомендації щодо практичної діяльності юристів;
b. науково-практична дисципліна, що вивчає психологічні закономірності в системі "людини - право", виробляє рекомендації, спрямовані на підвищення ефективності цієї системи;
c. наука, яка допомагає розв'язувати юридичні конфлікти.
Question 5
Зазначте послідовність виникнення галузей психолого-юридичних знань:
a. кримінальна психологія - судова психологія - юридична психологія;
b. судова психологія - психологія потерпілого - пенітенціарна психологія;
c. пенітенціарна психологія - психологія злочинця - психоло¬гія потерпілого.
Question 6
Об'єктом юридичної психології є:
a. психологічні риси юристів;
b. людина, групи людей як носії психіки в контексті права.
c. психологія судового процесу;
Question 7
До компонентів професійно-психологічної підготовленості юридичних кадрів належать:
a. професійно розвинені психологічні якості;
b. емоційно-вольова регуляція;
c. професійно розвинені психологічні якості; професійно-психологічна стійкість; професійно-психологічні вміння;
Question 8
До типу злочинців з дефектами психічної саморегуляції належать особи, які скоїли злочин унаслідок:
a. сильного душевного хвилювання;
b. надмірної самовпевненості;
c. злочинної халатності;
Question 9
Кримінальна психологія - це:
a. психологія злочинної поведінки, особистості злочинця та злочинних груп.
b. психологія виконання покарання;
c. психологія діяльності кримінальної міліції;
Question 10
Розташуйте послідовно суттєві компоненти причинного комп¬лексу злочинності:
a. патологія біологічних потреб.
b. суспільні чинники;
c. суспільні чинники , незадоволення потреб людей у сфері споживання;
ТЕСТ 9
Question 1
Зазначте послідовність виникнення галузей психолого-юридичних знань:
a. кримінальна психологія - судова психологія - юридична психологія;
b. пенітенціарна психологія - психологія злочинця - психоло¬гія потерпілого.
c. судова психологія - психологія потерпілого - пенітенціар¬на психологія;
Question 2
До прийомів психологічного захисту обшукуваного належить:
a. удаване співробітництво;
b. спроба дати хабара;
c. переключення уваги на інше.
Question 3
Розташуйте послідовно елементи психологічної структури злочинного діяння:
a. прийняття рішення; отримання винагороди, формування мети; мотивація;
b. формування мети; мотивація; прийняття рішення, отримання винагороди
c. отримання винагороди, формування мети; мотивація.
Question 4
Психологічними особливостями злочинних груп, що складають¬ся з раніше засуджених осіб, є:
a. наявність жорстких норм, заснованих на насильстві;
b. стихійність формування груп;
c. знання членами груп методів і прийомів оперативно-розшукової та слідчої діяльності;
Question 5
Психологічними особливостями злочинних груп корисливої спрямованості є:
a. оптимальна чисельність їх пов'язана із функціональним розподілом злочинної діяльності;
b. створюються досвідченими організаторами;
c. мають переважно емоційний характер стосунків.
Question 6
До психологічних правил спростування інформації належать:
a. залякування опонентів.
b. часткова згода;
c. використання протиріч опонентів;
Question 7
Основними мотивами закритості підозрюваного під час допиту є:
a. страх перед покаранням;
b. страх перед помстою співучасників;
c. сором'язливість;
Question 8
Під час проведення допиту неповнолітніх слід враховувати такі їхні вікові особливості:
a. вміння встановлювати причинно-наслідкові зв'язки явищ і подій;
b. схильність до навіювання;
c. схильність до фантазування.
Question 9
Зазначте психологічні чинники, які враховують злочинці при приготуванні схованок:
a. розрахунок на бридливість.
b. розрахунок на успіх;
c. розрахунок на виявлення тактовності;
Question 10
Типовою причиною суперечностей у показаннях осіб на очній ставці може бути:
a. неприязні стосунки між допитуваними.
b. омана;
c. конфлікт поколінь
ТЕСТ 10
Question 1
Знайдіть вірне визначення юридичної психології.
a. це галузь психології про закономірності виникнення та розвитку психіки юриста;
b. це галузь про профілактику правопорушень, правосвідомість та мораль;
c. це галузь психології, яка вивчає закономірності і механізми психічної діяльності людей в сфері відносин системи «людина-право» і сприяє підвищенню ефективності цієї системи;
Question 2
Правовою підставою для призначення судово-психологічної експертизи є:
a. санкція прокурора;
b. рішення суду;
c. постанова слідчого;
Question 3
Завданням юридичної психології є:
a. розкриття психолого-юридичної сутності основних категорій права;
b. сприяння усвідомленню юристами психологічного змісту їх діяльності;
c. розкриття правової сутності психології конфлікту.
Question 4
До психологічного змісту поведінки особистості підозрюваного належать:
a. рівень освіти.
b. засоби поведінки, суттєві для адекватної адаптації в певній ситуації;
c. узагальнені засоби поведінки;
Question 5
Деформація відтворюваної свідком інформації виявляється:
a. зміщенні окремих сторін події.
b. емоційній забарвленості;
c. у перекрученні смислового змісту;
Question 6
Зазначте психологічні компоненти спілкування прокурора і захисника у суді:
a. пафосно-емоційний;
b. ситуативно-діловий;
c. статусно-рольовий
Question 7
До психологічних правил спростування інформації належать:
a. використання протиріч опонентів;
b. залякування опонентів.
c. часткова згода;
Question 8
Зазначте ситуацію, щодо якої суд, проявляючи свої владні повноваження, не визначає стратегію своєї поведінки:
a. безконфліктна, конструктивна взаємодія сторін:
b. небажана поведінка сторін;
c. гостроконфліктна взаємодія сторін
Question 9
Елементами психотехніки судової промови є:
a. багатослівність;
b. пріоритетність мети;
c. доказовість.
Question 10
Основними мотивами неправдивих показань свідка є:
a. страх помсти співучасників:
b. родинні обов'язки;
c. особиста зацікавленість;
Ціна

50

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.