Меню сайту

Нові користувачі
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Свєта
Користувачі
03.12.2020
Ти користуєшся WEBMONEY?


Голодрига Наталя Вікторівна

Рейтинг: 10
Токарєв В'ячеслав Миколайович

Рейтинг: 16
Маловичко Ірина Сергіївна

Рейтинг: 16
Хом'як Олена Георгіївна

Рейтинг: 16
Виктория Петровна

Рейтинг: 291.6
аватар
Марина

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Методами податкового права є: а) імперативний;


Контрольна робота
K-21530

тести та завдання для поточного контролю знань

1 Методами податкового права є:
а) імперативний;
б) диспозитивний;
в) рекомендації;
г) владних приписів;
д) погодження;
е) субординації.
2 Виходячи з функцій, які вони виконують, податкові правовідносини можна поділити на:
а) матеріальні;
б) регулятивні;
в) процесуальні;
г) охоронні.
3 Рисами податкових правовідносин є:
а) суспільний характер;
б) виникають за волевиявленням сторін;
в) майновий характер;
г) ґрунтуються на принципі рівності сторін;
д) субординаційний характер.

4 До основних елементів податкового механізму відносять:
а) об'єкт оподаткування;
б) предмет оподаткування;
в) джерело сплати податку;
г) термін плати податку;
д) податкові пільги;
е) одиниця оподаткування.
5 Податкові норми за змістом можна поділити на:
а) диспозитивні;
б) матеріальні;
в) імперативні;
г) процесуальні.
6 Об'єктом податкових правовідносин є:
а) закони, що встановлюють податки;
б) податковий контроль;
в) збір;
г) мито.
7 Повна податкова дієздатність громадян в Україні настає:
а) з досягненням 16-річного віку;
б) з досягненням 18-річного віку;
в) з моменту, коли особа починає отримувати доходи;
г) свій варіант.
8 За принципом територіальності оподаткуванню в даній країні підлягають доходи:
а) отримані громадянином даної держави за кордоном;
б) отримані іноземцем у даній державі;
в) свій варіант.
9 Платниками податків в Україні є:
а) селищна рада народних депутатів;
б) іноземний громадянин;
в) міністр фінансів України;
г) філія підприємства.

10 Платник податку має право оскаржити правильність нарахування сум податкового обов'язку в податковому органі протягом:
а) 30 днів із моменту отримання податкового повідомлення;
б) 20 днів із моменту отримання податкового повідомлення;
в) 10 днів із моменту отримання податкового повідомлення.
11 Податковий орган повинен надати рішення за скаргою платника податку протягом:
а) 10 днів із дня отримання скарги;
б) 20 днів із дня отримання скарги;
в) 40днів із дня повідомлення про продовження строку розгляду скарги;
г) 60 днів із дня отримання скарги.
12 Платник податку має право оскаржити рішення податкового органу протягом:
а) 1095 календарних днів із дня отримання оскаржуваного рішення;
б) трьох років із дня прийняття оскаржуваного рішення;
в) законодавчим шляхом такий строк не визначено;
г) свій варіант.
13 Розстрочення або відстрочення податкових обов'язків не може встановлюватися щодо таких видів податкових обов'язків:
а) податку на додану вартість;
б) податку на прибуток підприємств;
в) акцизного податку;
г) плати за землю.
14 Податковий обов'язок вважається узгодженим:
а) у день отримання платником рішення, що не підлягає адміністративному оскарженню;
б) в останній день строку, передбаченого для подання платником податкової декларації;
в) у день отримання податкового повідомлення;
г) у день отримання податкової вимоги.

15 Податковим джерелом погашення податкового боргу є:
а) право вимоги боргу;
б) активи, що належать на праві власності іншим особам і знаходяться у тимчасовому користуванні платника податку;
в) активи, передані платником податків третім особам у тимчасове розпорядження або користування;
г) майно платника, що знаходиться під заставою.
16 Платник податку, активи якого знаходяться в податковій заставі:
а) має право здійснювати будь-які операції з ними;
б) не має права здійснювати операції з такими активами;
в) не має права здійснювати всі операції, за виключенням деяких, визначених законодавством;
г) деякі операції можна здійснювати тільки за умови узгодження з податковим органом.
17 Для узгодження певних операцій з активами необхідно:
а) звернутися із заявою до податкового керуючого;
б) подати запит у податковий орган;
в) отримати письмову згоду податкового керуючого;
г) отримати письмовий припис, затверджений керівником податкового органу.
18 У будь-якому випадку активи звільняються з податкової застави в разі:
а) смерті фізичної особи платника податку;
б) закінчення строків давності щодо податкового боргу;
в) прийняття рішення про відстрочення податкового боргу;
г) визначення боржника банкрутом.
19 Арешт активів застосовується:
а) щодо будь-яких активів юридичних осіб;
б) щодо будь-яких активів фізичних осіб;
в) щодо будь-яких активів фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності, які використовуються ними за здійснення такої діяльності;
г) щодо будь-яких активів, що не знаходяться в податковій заставі.
20 Строк адміністративного арешту активів:
а) не може бути більшим 48 годин;
б) може бути продовжений за рішенням податкового органу вищого рівня;
в) не застосовується до активів, власників яких не виявлено;
г) продовжується за поданням податкового органу.
21 Примусове стягнення податкового боргу здійснюється:
а) за виконавчими написами нотаріусів;
б) за рішенням податкового органу, крім активів, що знаходяться під заставою;
в) за рішенням господарського суду;
г) за рішенням суду.
21 Пеня нараховується на:
а) суму податкового обов'язку;
б) суму податкового боргу;
в) суму податкового боргу та штрафу;
г) свій варіант.
22 Пеня нараховується з рахунку 120% річної облікової ставки НБУ:
а) на день виникнення податкового боргу;
б) на день погашення податкового боргу;
в) свій варіант.
23 Розмір штрафу при неподанні податкової декларації в строки, передбачені законодавством:
а) 10 неоподаткованих мінімумів;
б) 30 неоподаткованих мінімумів;
в) 10% суми податкового обов'язку за кожний місяць затримки;
г) 5% суми податкового обов'язку за кожний місяць затримки;
д) свій варіант.
24 Розмір штрафу в разі заниження суми податкового обов'язку:
а) 10 неоподаткованих мінімумів;
б) 30 неоподаткованих мінімумів;
в) 10% суми заниженого податкового обов'язку;
г) 5% суми заниженого податкового обов'язку;
д) свій варіант.
25 Об'єктом податку на прибуток підприємства є прибуток, який визначається зменшенням скоригованого валового доходу звітного періоду на суму валових витрат платника податку.
а) так;
б) ні.
26 Платник податку повинен самостійно сплатити суму податкового обов'язку з податку на прибуток підприємств:
а) не пізніше 10 квітня поточного року;
б) протягом 10 днів із дня отримання податкового повідомлення;
в) протягом 10 днів із дня апеляційного узгодження;
г) свій варіант.
27 Ставка податку на прибуток підприємств:
а) 20%;
б) 25%;
в) 30%;
г) нульова;
д) свій варіант.
28 Від сплати податку на прибуток звільняються:
а) асоціації комерційних банків;
б) державні установи;
в) продаж на експорт продуктів дитячого харчування;
г) підприємства, засновані Українським товариством сліпих.
29 Валовий дохід включає:
а) суми грошових коштів, отримані від банківських, страхових операцій;
б) суми грошових коштів, отримані за рішенням господарського суду;
в) доходи від позареалізаційних операцій;
г) доходи, що надходять у вигляді прямих інвестицій.
30 Валові витрати включають:
а) суми видатків у зв'язку з охороною праці;
б) суми видатків у зв'язку з проведенням капітального ремонту основних фондів;
в) суми грошових коштів, що внесені на страхові резерви;
г) сплату штрафів.
31 До прямих податків відносяться:
а) податок на прибуток підприємств;
б) ПДВ;
в) акцизний збір;
г) мито;
д) податок на промисел.
32 Ставка податку на додану вартість:
а) 20%;
б) 30%;
в) 18%;
г) нульова;
д) свій варіант.
33 Платником податку на додану вартість є особа,обсяг оподатковуваних операцій із продажу товарів якої протягом будь-якого періоду з останніх двадцяти календарних місяців перевищує:
а) 600 неоподатковуваних мінімумів;
б) 1200 неоподатковуваних мінімумів;
в) 3600 неоподатковуваних мінімумів;
г) свій варіант.
34 Платником ПДВ є:
а) суб'єкти підприємницької діяльності, що вивозять за межі України продукцію (товари);
б) підприємства з іноземними інвестиціями, що здійснюють на митній території України торгову діяльність;

30
в) громадяни України, що ввозять на митну територію України продукцію (товари);
г) особа, обсяг оподатковуваних операцій із продажу товарів якої протягом будь-якого періоду з останніх 12 календарних місяців перевищує 3600 неоподатковуваних мінімумів.
35 Об'єктом оподаткування ПДВ є:
а) оборот від реалізації товарів;
б) оборот від реалізації товарів за межами митної території України;
в) оборот від реалізації товарів для власного виробництва;
г) операції з отримання послуг від нерезидентів на території України.
36 Від сплати ПДВ звільняються:
а) продаж товарів підприємствами, заснованими Українським товариством сліпих;
б) реалізація автомобілів спеціального призначення для інвалідів;
в) реалізація товарів на експорт;
г) іноземні дипломатичні установи України.
37 За нульовою ставною оподатковуються:
а) операції з надання транспортних послуг із перевезення пасажирів і вантажів за межами митного контролю України;
б) продаж товарів підприємствами, заснованими Українським товариством сліпих;
в) реалізація автомобілів спеціального призначення для інвалідів;
г) послуги з доставки пенсій.
38 Сума, що підлягає поверненню платнику податку з бюджету у зв'язку з надмірною сплатою у випадках, передбачених чинним законодавством, є:
а) податковим кредитом;
б) бюджетним відшкодуванням;
в) експортним відшкодуванням;
г) податковим векселем.
39 До непрямих податків відносяться:
а) податок на прибуток підприємств
б) ПДВ;
в) акцизний збір
г) мито;
д) податок на промисел.
40 Податковий агент:
а) є платником акцизного збору;
б) не є платником акцизного збору;
в) нараховує акцизний збір з платників;
г) вносить акцизний збір до бюджету.
41 Від сплати акцизного збору звільняються:
а) продаж підакцизних товарів підприємствами, заснованими Українським товариством сліпих;
б) реалізація автомобілів спеціального призначення для інвалідів;
в) реалізація підакцизних товарів на експорт;
г) реалізація метилового спирту для виготовлення медичних препаратів.
42 Об'єктом оподаткування акцизним збором є:
а) оборот від реалізації товарів;
б) оборот від реалізації підакцизних товарів за межами митної території України;
в) оборот від реалізації товарів для власного виробництва.
43 Платником акцизного збору є:
а) суб'єкти підприємницької діяльності, що вивозять за межі України підакцизну продукцію;
б) підприємства з іноземними інвестиціями, що виробляють підакцизну продукцію на території України;
в) громадяни України, що ввозять на територію України підакцизну продукцію.
44 До місцевих податків та зборів належать:
а) єдиний податок;
б) збір за місця для паркування автотранспорту;
в) ринковий збір;
г) туристичний збір;
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.