Меню сайту

Нові користувачі
Вікторія333
Користувачі
04.03.2021
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Оцініть цей сайт


Коренівська Валентина Василівна

Рейтинг: 11
Бабій Катерина Сергіївна

Рейтинг: 19.9
аватар
Гуштан Іванна Юріївна

Рейтинг: 10
аватар
Савка Роман Васильович

Рейтинг: 10
аватар
Гловюк Андрій Станіславович

Рейтинг: 10
аватар
Колеснік Наталія Леонідівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Загальні умови досудового слідства


Курсова
K-19375

ДОСУДОВЕ СЛІДСТВО ТА ДІЗНАННЯ
Тема: Загальні умови досудового слідства

ПЛАН
1. Система органів досудового слідства: сучасний стан та перспективи розвитку.
2. Процесуальна самостійність слідчого.
3. Підслідність: поняття та види.
4. Строки досудового слідства та порядок їх продовження.
5. Об’єднання та виділення кримінальних справ.
6. Провадження слідства по справі декількома слідчими.
7. Недопустимість розголошення даних досудового розслідування

Нормативні акти та літерата:

Про прокуратуру: Закон України від 5.11.91
Про міліцію: Закон України від 20.12.90
Про Службу безпеки України: Закон України від 25.03.92.
Про державну податкову службу в Україні: Закон України від 4.12.90
Про підслідність кримінальних справ військовим прокуратурам: Наказ Генерального прокурора України від 5.08.94 № 16
Про введення в дію нових форм статистичних звітів про роботу органів досудового слідства і затвердження Інструкції до цієї звітності: Наказ Генерального прокурора від 16.03.2004 № 32/12-ок (п.57)
Бандурка О. Досудове слідство. Яким йому бути? ("Круглий стіл" в МВС України "Місце і роль органів досудового слідства в системі кримінального судочинства України та шляхи їх реформування") //Урядовий кур`єр.- 2003.- 27 лютого (№ 38).-C. 16
Бандурка С. О., Слинько С.В. Расследование преступлений (уголовно-процессуальные проблемы). – Х., 2000. – 230 с.
Баулін О.В. До проблеми організаційної побудови органів досудового слідства // Вісник Запорізького юридичного інституту. №4(13) 2000 р.- Запоріжжя: Б. в.,2000.- C.191-203
Бондар Г. Досудове слідство України: минуле, сучасність та майбутнє //Підприємництво, господарство і право.- 2002.- № 8.-C. 107-109
Бондар Г. Становлення досудового слідства на території сучасної України //Право України.- 2002.- № 11.-C. 138-140
Бринцев В. Система досудового слідства //Право України.- 1998.- № 12.-C. 99-101
Быховский И. Е. Соединение и выделение уголовных дел в советском уголовном процессе. – М., 1961.
Вапнярчук В.В. Проблеми організації досудового слідства // Матеріали науково-практичної конференції "Теоретичні та практичні питання реалізації Конституції України: проблеми, досвід, перспективи". 25 червня 1997 р., Київ.- Х.: Право,1998.- C.178-180
Вапнярчук В.В. Проблеми реформування органів досудового розслідування // Матеріали наукової конференції "Конституція України - основа модернізації держави та суспільства". 21-22 червня 2001 р. Харків.- Х.: Право,2001.- C.385-386
Задорожній В. Досудове слідство: окремі нотатки //Юридичний вісник України.- 2005.- 9-15 квітня (№ 14).-C. 1,10
Ільковець Л. Проблеми реформування досудового слідства //Прокуратура. Людина. Держава.- 2004.- № 1.-C. 55-59
Казаренко М. Судово-правова реформа та досудове слідство: практичні аспекти взаємодії //Право України.- 1999.- № 1.-C. 83-85
Кожевніков Г.К. Судово-правова реформа в Україні і реформування органів досудового розслідування // Судова реформа в Україні: проблеми і перспективи: Матеріали науково-практичної конференції, 18-19 квітня 2002 р., м. Харків.- К.: Юрінком Інтер,2002.- C.64-67
Ларін М. Система органів досудового слідства: революція чи еволюція? ("Круглий стіл" в МВС "Місце і роль досудового слідства в системі кримінального судочинства України та шляхи його реформування") //Юридичний вісник України.- 2003.- 22-28 лютого (№ 8).-C. 2-3
Лісогор В. Збереження таємниці досудового слідства: правове регулювання //Право України.- 2000.- № 8.-C. 75-77
Лук`янчиков Є. Деякі проблеми досудового провадження // Правничий часопис Донецького університету. №1(4)-2000 р.- Донецьк: Б. в.,2000.- C.68-70
Макогон Є. Слідчі прокуратури у контексті реформування системи органів досудового слідства в Україні //Юридичний вісник України.- 2004.- 27листопада-3 грудня (№ 48).-C. 6; 4-10 грудня (№ 49).-C. 6
Маляренко В.Т. Про досудове слідство, його недоліки і реформу //Вісник Верховного суду України.- 2004.- № 8.-C. 2-5
Мінюков П.І., Мінюков А.П. Процесуальні повноваження начальника слідчого відділу (відділення) органів внутрішніх справ і проблеми керівництва досудовим слідством (відділення) органів внутрішніх справ і проблеми керівництва досудовим слідством.- К.: Кондор, 2004.- 214 c.
Михайленко А.Р. Расследование преступлений: законность и обеспечение прав граждан. Научно-практическое издание. – К.: Юринком Интер, 1999. – 448 с.
Охріменко С. Деякі аспекти сучасного стану процесуальної самостійності та незалежності слідчих органів внутрішніх справ //Юридична Україна.- 2006.- № 5.-C. 95-99
Півненко В. Досудове (попереднє) слідство України: проблеми організації та діяльності //Вісник прокуратури.- 2001.- № 2.-C. 94-97
Півненко Л.В. Досудове слідство України: проблеми функціонування // Збірник наукових праць. Серія "Право". Вип. 3.- Х.: ХНАДУ,2003.- C.141-146
Півненко В. Досудове слідство: проблеми теорії та практики //Право України.- 1998.- № 12.-C. 76-77
Півненко Л. Проблеми групового розслідування кримінальних справ //Вісник прокуратури.- 2003.- № 6.-C. 48-52
Півненко Л. Щодо системи гарантій забезпечення слідчої діяльності //Прокуратура. Людина. Держава.- 2004.- № 7.-C. 100-105
Півненко В., Коновалов С. Щодо прорахунків у реформуванні досудового слідства //Вісник прокуратури.- 2006.- № 6.-C. 96-102
Писарчук С. Досудове слідство: сучасність і перспективи // Вісник Львівського Університету. Серія юридична. Випуск 39.- Львів: ЛДУ,2004.- C.439 – 442
Поліщук В. Реформування досудового слідства в органах прокуратури //Вісник прокуратури.- 2003.- № 5.-C. 76-79
Примаченко Л.В. Права людини та досудове слідство // Актуальні проблеми політики. Вип. 13-14.- Одеса: Юрид. літ.,2002.- C.794-799
Романюк Б.В. До проблеми перебудови досудового слідства //Адвокат.- 2005.- № 1.-C. 12-15
Романюк Б. Перебудова функцій слідчого - основа демократизації досудового слідства //Прокуратура. Людина. Держава.- 2005.- № 11.-C. 94-102
Романюк Б. Інтуїція слідчого та її роль у пізнавальній діяльності на досудовому слідстві //Право України.- 2005.- № 1.-C. 56-60
Романов О. Досудове слідство: законодавчі аспекти //Юридичний журнал.- 2004.- № 11.-C. 39-41
Романов О. Слідство ведуть знатоки?: [Система досудового слідства] //Український Юрист.- 2004.- № 9.-C. 17-19
Руденко М. Прокуратура в очікуванні реформи //Юридичний вісник України.- 2003.- 21-27 червня (№ 25).-C. 4
Руденко М., Титарчук Г. Проблеми реалізації перехідних положень Конституції України щодо функцій прокурорського нагляду та попереднього (досудового) слідства //Юридична Україна.- 2003.- № 12.-C. 65-70
Савонюк Р.Ю. Досудове слідство: проблеми, що потребують нагального вирішення // Актуальні проблеми боротьби зі злочинністю на етапі реформування кримінального судочинства: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 14-15 травня 2002р. м.Запоріжжя: У 2 ч. Ч.2.- Запоріжжя: ЗЮІ МВС України,2002.- C.55-59
Савонюк Р. Межі доказування в досудовому слідстві //Право України.- 2006.- № 6.-C. 91-94
Сирый Н. Проект УПК: назад в будущее? (=Уголовный процесс: назад в будущее:). Перспективы обновления уголовно-процессуального законодательства Украины и системы правоохранительных органов //Юридическая практика.- 2005.- 20 декабря (№ 51).-C. 1,19-20
Солов`євич І.В. Напрямки оптимізації досудового слідства // Актуальні проблеми боротьби зі злочинністю на етапі реформування кримінального судочинства: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 14-15 травня 2002р. м.Запоріжжя: У 2 ч. Ч.2.- Запоріжжя: ЗЮІ МВС України,2002.- C.81-84
Слинько С.В. Процесуальний статус слідчого // Державне будівництво та місцеве самоврядування. Вип. 6.- Х.: Право,2003.- C.120-127
Федченко В. Про обсяг повноважень слідчого при провадженні досудового слідства у складі групи //Підприємництво, господарство і право.- 2002.- № 5.-C. 84-87
Федченко В. Законодавче регламентування припинення діяльності слідчої групи //Право України.- 2002.- № 5.-C. 99-102
Федорченко В. Чи потрібне нам таке досудове слідство? Розмови про судову реформу в Україні поки що так і залишаються розмовами //Дзеркало тижня.- 2001.- 8-14 грудня (№ 48).-C. 6
Федорченко В. О досудебном следствии и не только... //Дзеркало тижня.- 2003.- 26-27 липня (№ 26).-C. 8
Чайковський А.С., Губар С.В., Довбня В.А. Дізнання та досудове слідство: історія і сучасність.- К.: РВВ МВС України, 2004.- 180 c.

ЗАВДАННЯ
12 липня 2006 року була порушена кримінальна справа відносно лейтенанта міліції Рябова за ознаками злочину, передбаченого ст. 368 КК України (отримання хабаря). Під час обшуку у квартирі Рябова були знайдені та вилучені пістолет системи «ТТ», дозволу на зберігання якого у Рябова не було та картина, що знаходилася у місцевому музеї та була викрадена в жовтні 2000 року (за фактом крадіжки картини 13 жовтня 2000 року була порушена кримінальна справа і після проведення всіх можливих слідчих дій була зупинена 1 квітня 2001 року) .
Згодом з'ясувалося, що пістолет був викрадений у розташуванні військової частини. За цим фактом була порушена кримінальна справа 25 лютого 2002 року і на цей час провадження по ній зупинено на підставі п.3 ч.1 ст. 206 КПК України. Слідством також встановлено, що Рябов в перід з листопаду 2000 по листопад 2002 року проходив строкову військову службу в цій частині.
Чи можливе об'єднання трьох кримінальних справ? Кому підслідна об'єднана справа? З якого моменту слід обчислювати строк досудового слідства?
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.