Меню сайту

Нові користувачі
OOOOFF
Користувачі
26.11.2020
vbogdan
Автори робіт
13.11.2020
Frommu
Автори робіт
31.10.2020
Corse
Автори робіт
26.10.2020
VIKITORIA
Користувачі
21.09.2020
Оцініть цей сайт


аватар
Маценко Назар Вікторович

Рейтинг: 10
аватар
Андрос Олег Анатолійович

Рейтинг: 10
Голодрига Наталя Вікторівна

Рейтинг: 10
Куриляк Мар'яна Михайлівна

Рейтинг: 10
аватар
Кульба Андрій

Рейтинг: 10
Корольов Вадим Владленович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Приводи та підстави порушення кримінальної справи


Курсова
K-19379

ПОРУШЕННЯ КРИМІНАЛЬНОЇ СПРАВИ
Тема: Приводи та підстави порушення кримінальної справи
ПЛАН

1. Приводи для порушення кримінальної справи.
2. Перевірка заяв та повідомлень про злочини: поняття, мета, засоби, строки.
3. Органи та особи, які уповноважені вирішувати питання про порушення
кримінальної справи.
4. Підстави для порушення кримінальної справи. Співвідношення постанови про
порушення кримінальної справи та постанови про притягнення особи в якості
обвинуваченого.
Нормативні акти та література:
Про порядок приймання, реєстрації та розгляду в органах і підрозділах внутрішніх справ України заяв і повідомлень про злочини, що вчиненні або готуються: Наказ МВС України № 400 від 14.04.2004 // Офіційний вісник України. – 2004. – № 19. – С. 341- 364.
Бойко П. Порушення кримінальної справи як правоохоронна дія //Юридичний вісник України.- 2003.- 5-11 липня (№ 27).-C. 1.5
Богдановский А. Возбуждение уголовного дела при наличии повода и основания - не право, а обязанность //Российская юстиция.- 2002.- № 2.-C. 35-36
Власов А. Возбуждение уголовного дела //Законность.- 2004.- № 2.-C. 31-34
Волобуєв А.Ф. Взаємодія слідчого з оперативними працівниками в стадії порушення кримінальних справ про економічні злочини // Вісник Національного університету внутрішніх справ. Вип. 22.- Х.: Нац. ун-т внутр. справ,2003.- C.3-7
Герасимова Е.К. Явка с повинной.- М.: Всесоюз. Ин-т по изуч. причин и разраб. мер предупреждения преступности, 1980.- 60 c.
Гуліна С.М. Доказове значення матеріалів, отриманих на стадії порушення кримінальної справи // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності. 2001 р. №2.- Донецьк: ДІВС,2001.- C.243-247
Гришин Ю.А. О проблемах использования следователем результатов общественного документирования при возбуждении уголовных дел // Вісник Луганського інституту внутрішніх справ МВС України: Наук. -теоретич. журнал. Вип.4. 2000 р.- Луганск: Ін-т внутрішніх справ МВС України,2000.- C.74-79
Дежнев А. Возможен ли отвод в стадии возбуждения уголовного дела? //Законность.- 2006.- № 1.-C. 46-48
Денисюк П. Процесуальний порядок порушення кримінального провадження //Право України.- 2001.- № 10.-C. 38-40
Дроздов О. Правове регулювання стадії порушення кримінальної справи //Прокуратура. Людина. Держава.- 2005.- № 7.-C. 78-87
Душейко Г.О. Організаційно-тактичні основи реалізації оперативно-розшукової інформації на стадії порушення кримінальної справи.- Х.: Б. и., 2000.- 271 c.
Дробот В.П. О противоречиях процессуальной регламентации стадий доследственной проверки заявлений и сообщений о совершенном преступлении // Вісник Луганської академії внутрішніх справ МВС. 2003р. Вип. 4.- Луганськ: РВВ ЛАВС,2003.- C.101-119
Жогин Н.В., Фаткуллин Ф.Н. Возбуждение уголовного дела.- М.: Юрид. лит., 1961.- 206 c.
Зеленецкий В.С. Возбуждение уголовного дела. – Х. «КримАрт», 1998. – 340 с.
Зеленецкий В.С. Уголовно-правовые проблемы возбуждения уголовного дела: Монография.- Х.: Восточно-региональный центр гуманитарно-образовательных инициатив, 2001.- 108 с
Ігнатко В.С. Безпосереднє виявлення ознак злочину як привід до порушення кримінальної справи // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України. 2004. №6.- К.: НАВСУ,2004.- C.339-344.
Карев Д.С., Савгирова Н.М. Возбуждение и расследование уголовных дел.- М.: Высш. шк., 1967.- 142 c.
Колодяжный В.А. Возбуждение уголовного дела: проблемы теории и практики..- Луганск: РИО ЛИВД, 1999.- 148 c.
Костін М. Реалізація принципу законності у порушенні кримінальних справ: окремі аспекти //Право України.- 2005.- № 12.-C. 65-67
Кузнецов Н.П. Доказывание в стадии возбуждения уголовного дела.- Воронеж: Изд-во Воронеж. ун-та, 1983.- 116 c.
Маляренко В.Т. Про кваліфікацію діяння при порушенні кримінальної справи //Вісник Верховного Суду України.- 2000.- № 5.-C. 39-43
Масленникова Л. Проверочные действия в стадии возбуждения уголовного дела //Социалистическая законность.- 1989.- № 6.-C. 48-49
Меликян М.Н. О специфике доказывания в ходе предварительной проверки иинформаций о преступлениях //Государство и право.- 1998.- № 10.-C. 76-82
Михайленко А.Р. Возбуждение уголовного дела в советском уголовном процессе.- Саратов: Изд-во Саратов. ун-та, 1975.- 150 c.
Нестеренко О. Чи повинен суддя мати право на порушення кримінальної справи? //Закон і бізнес.- 2005.- 15-21 січня (№ 3).-C. 8
Погорецький М.А. Порушення кримінальної справи спеціальними підрозділами по боротьбі з організованою злочинністю // Вісник Національного університету внутрішніх справ. Вип. 19.- Х.: Нац. ун-т внутр. справ,2002.- C.92-97
Пидюков П.И. К вопросу о виновности лица в совершении деяния, содержащего признаки преступления, при отказе в возбуждении уголовного дела по нереабилитирующим основаниям // Проблемы социалистической законности. Вып. 24.- Х.: Вища шк.,1989.- C.94-98
Тетерин Б.С., Трошкин Е.З. Возбуждение и расследование уголовных дел..- М.: Новый юрист, 1997.- 224 c.
Ревака В. Використання спеціальних знань на стадії порушення кримінальної справи // Прокуратура. Людина. Держава.- 2004.- № 5.-C. 65-69
Рустамов А. Законное и обоснованное возбуждение дела - одна из гарантий правосудия //Советская юстиция.- 1990.- № 23.-C. 19-20
Савонюк Р.Ю. Порушення кримінальної справи слідчим: проблеми доказування // Вісник Національного університету внутрішніх справ. Вип. 17.- Х.: Нац. ун-т внутр. справ,2002.- C.34-41
Симчук А.С. Явка з повинною як привід до порушення кримінальної справи: кримінальний та кримінально-процесуальний аспекти // Держава і право. Юридичні і політичні науки. Вип.28.- К.: Ін-т держави і права НАН України,2005.- C.533-538
Халін О. Деякі питання порушення кримінальної справи //Вісник прокуратури.- 2003.- № 11.-C. 42-45
Халін М.М. Процесуальні особливості порушення кримінальної справи органами міліції // Вісник Національного університету внутрішніх справ. Вип. 20.- Х.: Нац. ун-т внутр. справ,2002.- C.216-222
Хомич В. Предварительная проверка материалов, послуживших поводом к возбуждению уголовного дела //Законность.- 1995.- № 12.-C. 22-24
Черненко А.П., Шиян А.Г. Право суду першої інстанції на порушення кримінальної справи у контексті принципів публічності та змагальності // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності. 2003 р. №3.- Донецьк: ДІВС,2003.- C.181-188
Яшин В.Н., Победкин А.В. Возбуждение уголовного дела. Теория, практика, перспективы.- М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2002.- 184 c.

ЗАВДАННЯ
8 липня оперуповноважені відділу по боротьбі з незаконим обігом наркотиків лінійного відділу міліції Іванов, Пєтров та Сергеєв проїзджаючи по селищу Д., яке не відноситься до зони обслуговування ЛВМ, побачили на подвір'ї одного із будинків декілька десятків кустів маку і жінку, яка працювала на присадибній ділянці.
Зупинившись біля будівлі вони запитали жінку чи є вона господарем і що це за рослини ростуть біля будинку. Жінка відповіла, що вона є дружиною господаря, який є депутатом селищної Ради, але зареєстрована вона за іншою адресою і що рослини, на які вказували працівники міліції є маком, насіння якого вона разом з чоловіком придбала на сільськогосподарській виставці.
Оперуповноважені запропонувалили зателефонувати господарю будівлі і, вказавши, що цей мак дуже схожий на наркотичний, провели огляд місця події, про що о/у Іванов склав протокол. Далі вони зірвали усі рослини маку, підрахували їх, зважили й впакували у поліетиленовий мішок й опечатали печаткою «Для пакетів..». . Про виконання цих дій о/у Пєтровим був складений протокол вилучення.
Згодом жінка винесла з дому пакет з насінням маку сорту «Датський прапор», який, за її словами є таким же як і вилучений. Про це о/у Сергеєвим був складений протокол добровільної видачі.
Усі три протоколи були зачитані оперуповноваженим і жінці було запропоновано поставити на них свій підпис, але від підпису жінка відмовилася.
9 липня був даний висновок фахівця Науково-дослідного експертно-криміналістичного центра при Управлінні МВС України на Залізниці Федоренко, у якому вказувалося, що рослини маку містять наркотичну речовину морфін і є небезпечним наркотичним засобом – маковою соломою невисушеною вагою 11380 гр.
13 липня слідчим слідчого відділу лінійного відділу міліції Огурцовим у відношенні жінки була порушена й прийнята до свого провадження кримінальна справа за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 310 КК України. 14 липня в якості свідків були допитані о/у Іванов, Пєтров та Сергеєв.
Оцініть дії працівників міліції.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2020 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.