Меню сайту

Нові користувачі
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Свєта
Користувачі
03.12.2020
Оцініть цей сайт


аватар
Юлия Николаевна

Рейтинг: 10
аватар
Кучерук Ірина Олександрівна

Рейтинг: 16
аватар
Андрос Олег Анатолійович

Рейтинг: 10
Козловський Вадим Леонідович

Рейтинг: 10
аватар
Поплаускас Виктория Юрьевна

Рейтинг: 10
Потапенко Інна Миколаївна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Патопсихологя - підсумковий тест (телеуніверситет МАУП)


Контрольна робота
K-15746

Question 1

Балів: 1

Засновником вітчизняної школы патопсихології є:

Виберіть одну правильну відповідь

a. Ананьев

b. Зейгарник

c. Лазурский

d. Лебединський

Question 2

Балів: 1

З іменами яких двох вчених в Росії пов’язано виокремлення патопсихології як психологічної дисципліни:

Виберіть одну правильну відповідь

a. М.І.Аствацуров та О.Р.Лурія

b. В.М. Бєхтєрєв та С.С.Корсаков

c. Б.В.Зейгарнік таС.Я. Рубінштейн

d. І.П. Павлов та І.М.Сєченов

Question 3

Балів: 1

Яке з тверджень є визначенням патопсихології:

Виберіть одну правильну відповідь

a. Розділ загальної психології, що вивчає вплив ціннісниї настанов на совладанння з хворобою

b. Експериментальна психологія

c. Психологія переживання хвороби

d. Розділ медицинської психології, що вивчає закономірності розпаду психічної діяльності та властивостей особистості в умовах хвороби

Question 4

Балів: 1

В якому твердженні сформульовано визначення Б.В.Зейгарнік предмету вивчення патопсихології:

Виберіть одну правильну відповідь

a. Закономірності розпаду психічної діяльності та властивостей особистості в співставленні із закономірностями формування та перебігу психічних процесів в нормі

b. Закономірності функціонування нормальної психіки на екстремальних моделях патопсихології

c. Закономірності проявів порушеної психічної діяльності в клініці внутрішніх та психічних хвороб

d. Принципи та закономірності створення експериментальних моделей психічних функцій та їх розладів

Question 5

Балів: 1

Патопсихологічне дослідження, згідно Б.В.Зейгарнік, включає в себе всі перераховані дії, крім:

Виберіть одну правильну відповідь

a. Співставлення експериментальних даних з історією життя

b. Виявлення та аналіз опорів

c. Бесіда

d. Експеримент

e. Аналіз історії життя та хвороби

f. Спостереження поведінки під час дослідження

Question 6

Балів: 1

Одна з найважливіших вимог до патопсихологічного експерименту складається в такій його побудові, щоб:

Виберіть одну правильну відповідь

a. Знайти структуру не тільки змінених, а й тих форм психічної діяльності, що лишилися збереженими

b. Уникнути звертання до непараметризованих явищ та процесів

c. Забезпечити відтворюваність результатів при зміні психічного стану досліджуваного

d. В ході експерименту здійснювались корекційні функції

Question 7

Балів: 1

Побудова патопсихологічного експерименту та умови його проведення мають:

Виберіть одну правильну відповідь

a. Прийматися до уваги лише в клініці судової психіатрії

b. Виключити вплив експериментатора на перебіг експерименту

c. Давати можливість експериментатору втручатися в стратегію експерименту

d. Бути суворо регламентованими та стандартними

Question 8

Балів: 1

Индивідуале цілісне психічне переживанне в процесі діагностики психічних розладів називається:

Виберіть одну правильну відповідь

a. феноменом

b. симптомокомплексом

c. симптомом

d. синдромом

e. казусом

Question 9

Балів: 1

Розлад сприйняття, при якому має місце утворення та сприйняття вигадливих зорових образів на основі злиття елементарних особливостей об’єкту має назву:

Виберіть одну правильну відповідь

a. фантастичні галюцінації

b. фантастичні псевдогалюцінації

c. ейдетизм

d. парейдоличні илюзії

e. фізичні ілюзії

Question 10

Балів: 1

Вкажіть суттєву ознаку агностичних розладів сприйняття :

Виберіть одну правильну відповідь

a. Порушення ідентифікації об’єкта (пізнавання)

b. Неповне сприйняття реального об’єкта

c. Викривлене сприйняття об’єкта

d. Сприйняття уявного об’єкта

Question 11

Балів: 1

Яким з перерахованих термінів позначають слухові галюцинації, що наказують людині робити, чи не робити що-небудь:

Виберіть одну правильну відповідь

a. Галюциноід

b. Істинні галюцинації

c. Імперативні

d. Псевдогалюцинації

Question 12

Балів: 1

Яке з приведених стверджень вірне:

Виберіть одну правильну відповідь

a. Розлади сприйняття виявляються патопсихологічними та клінічними методами

b. Розлади сприйняття виявляються клінічним методом

c. Розлади сприйняття виявляються патопсихологічними, клінічними, інструментальними методами

d. Розлади сприйняття виявляються тільки патопсихологічними методами

Question 13

Балів: 1

Пам’ять може характеризуватися всіма вказаними видами крім:

Виберіть одну правильну відповідь

a. короткочасної

b. оперативної

c. відстрокованої

d. пізнавальної

Question 14

Балів: 1

Ефект Зейгарник відноситься до психологичного процессу:

Виберіть одну правильну відповідь

a. мисленню

b. пам’яті

c. волі

d. емоціям

e. уваги

Question 15

Балів: 1

Розлад пам’яті, що характеризується порушенням запамятовування отримуваної людиною інформації та різко пришвидченим процесом забування зі збереженням пам’яті на давні події, називається:

Виберіть одну правильну відповідь

a. антероретроградною амнеззією.

b. антероградною амнезією

c. Корсаківским амнестичним синдромом

d. фіксаційною амнезією

e. ретроградною амнезією

Question 16

Балів: 1

Для якої форми амнезії характерна втрата пам’яті на період розладу свідомості?

Виберіть одну правильну відповідь

a. Ретроградна

b. Антероградна

c. Систематична

d. Епізодична

e. Ретроантероградна

Question 17

Балів: 1

Істотними характеристиками уваги є всі вказані, крім:

Виберіть одну правильну відповідь

a. стійкість

b. переключаемість

c. концентрація

d. різноплановість

Question 18

Балів: 1

Літерну коректурну пробу для дослідження уваги запропонував:

Виберіть одну правильну відповідь

a. Бурдон

b. Векслер

c. Бине

d. Шульте

Question 19

Балів: 1

Назвіть термін, що позначає повну втрату спроможності до концентрації уваги:

Виберіть одну правильну відповідь

a. Апрозексія

b. Абулія

c. Аспонтанність

d. Астенія

Question 20

Балів: 1

Для дослідження мислення використовують всі вказані методики, крім :

Виберіть одну правильну відповідь

a. методики Виготського-Сахарова

b. “10” слів

c. «класифікації»

d. «исключения предметов»

Question 21

Балів: 1

Зниження рівню узагальнень та викривлення процесу узагальнення відносять до:

Виберіть одну правильну відповідь

a. порушень процесу зовнішньої опосередкованості пізнавальноі діяльності

b. порушень динаміки мисленневих процесів

c. порушень процесу саморегуляції пізнавальної діяльності

d. порушень операційної сторони мислення

e. порушень особистісного компоненту мислення

Question 22

Балів: 1

Бесплідне, бесцільне засноване на порушенні мислення мудрування називається:

Виберіть одну правильну відповідь

a. базіканням

b. аутистичним мисленням

c. резонерством

d. демагогієй

e. амбівалентністю

Question 23

Балів: 1

Вкажить найбільш суттєву ознаку маніакальної мови:

Виберіть одну правильну відповідь

a. Відставлені ехолалії, відповіді

b. Граматична безладність

c. Прискорений темп

d. Логічна безладність

Question 24

Балів: 1

Серед хворих неврозами відмічається тенденція до збільшення осіб з:

Виберіть одну правильну відповідь

a. низьким інтелектом

b. середнім інтелектом

c. низьким та середнім інтелектом

d. низьким та високим інтелектом

e. високим інтелектом

Question 25

Балів: 1

Що входить у поняття ІQ (інтелектуального коефіцієнта):

Виберіть одну правильну відповідь

a. Відношення позитивних відповідей до негативних

b. Співвідношення інтелектуального віку (кількості позитивно вирішених завдань для певного віку) та паспортного, помноженого на 100

Question 26

Балів: 1

Недиференційованість реальних та ідеальних цілей, невміння об’єктивно оцінити ситуацію, що виникла, побачити її не тільки в актуальній сіюмінутності частіше за все зустрічається при:

Виберіть одну правильну відповідь

a. особистісних (психопатичних) розладах

b. шизофреничних розладах

c. деменції

d. невротичних розладах

e. епілептических розладах

Question 27

Балів: 1

Абулія відноситься до однієї з наступних групп психичних розладів:

Виберіть одну правильну відповідь

a. Негативних розладів

b. Позитивних розладів

c. Продуктивних розладів

d. Дізрафічних розладів

e. Непродуктивних розладів

Question 28

Балів: 1

Для емоційного недорозвитку дитини не характерні:

Виберіть одну правильну відповідь

a. Безтурботність

b. Безпосередність

c. Яскравість, жвавість

d. Ігрова спрямованість

e. Зосередженість

Question 29

Балів: 1

Вкажить більш точне і повне формулювання поняття “свідомість”:

Виберіть одну правильну відповідь

a. Сукупність знань, що характеризуються відношенням до знань та їх спрямованість

b. Сукупність знань людини про зовнішній і внутрішній світ

c. Невідємна специфічна властивість психічних процесів у вигляді суб’єктивного переживання, завдяки чому виділяється “Я”, усвідомлюються навколишнє і відповідні психічні процеси

Question 30

Балів: 1

Розлад впізнавання частин власного тіла називається :

Виберіть одну правильну відповідь

a. соматогнозієй

b. симптомом Фреголі

c. соматоагнозієй

d. симптомом Капгра

e. дисморфоманієй

Question 31

Балів: 1

Мареннево подібне порушення свідомості, що супроводжується станами «зачаклованості» або ейфорії, називається :

Виберіть одну правильну відповідь

a. сутінковим розладом свідомості

b. ступором

c. аменцією

d. онейроідом

e. делірієм

Question 32

Балів: 1

Яка ознака не характерна для потьмарення свідомості типу оглушення:

Виберіть одну правильну відповідь

a. Психомоторна розгальмованість

b. Підвищення порогу сприйняття

c. Патологічна сонливість

d. Редукція та зникнення усіх психічних проявів

e. Рухова загальмованість

Question 33

Балів: 1

Якій тип потьмарення свідомості більш характерний для гострих шокових психозів?

Виберіть одну правильну відповідь

a. Делірій

b. Психогенні сутінки

c. Аменція

Question 34

Балів: 1

Психичні реакції, стани та розвитки, викликані спадково-конституціональними чинниками, відносяться до одного з наступних типів психічного реагування:

Виберіть одну правильну відповідь

a. психогений

b. особистісний

c. змішаний

d. екзогений

Question 35

Балів: 1

Набір симптомів, що в сукупності утворюють патерн, який піддається визначенню, це:

Виберіть одну правильну відповідь

a. Синдром

b. Діагноз

c. Розлад

d. Прогноз

Question 36

Балів: 1

Негативними симптомами/синдромами є:

Виберіть одну правильну відповідь

a. Симптоми/синдроми, що знижують ступінь соціальної адаптації

b. Нозологічно неспецифічні симптоми/синдроми

c. Симптоми/синдроми, що розгортаються з участю негативних емоцій

d. Прояви стійкого чи тимчасового випадення психічних функцій

Question 37

Балів: 1

На відміну від негативних, позитивні (продуктивні) психопатологічні розлади:

Виберіть одну правильну відповідь

a. Переживаються як бажані та/чи приємні

b. Виявляються в звуженні спектру психічних змістів та проявів

c. Виражаються в появі не характерних для дохворобового стану психічних та поведінкових патернів

d. Мають позитивне адаптативне значення

Question 38

Балів: 1

Назвіть відмінну рису педагогічної запущеності від легкої розумової відсталості:

Виберіть одну правильну відповідь

a. Малий запас знань

b. Туго рухливе мислення

c. Здатність до перенесення логічного досвіду в начальному експерименті

d. Самостійність у виконанні завдань, що відповідають рівню знань

e. Наявність мовних штампів

Question 39

Балів: 1

У вітчизняній психології термін “гранічний” використовується для опису станів між:

Виберіть одну правильну відповідь

a. Неврозом та депресією

b. Неврозом та психозами

c. Нормою та психозами

d. Депресією та манієй

Question 40

Балів: 1

До типичних розладів мислення при шизофренії відносяться всі вказані, крім:

Виберіть одну правильну відповідь

a. резонерства

b. різноплановості

c. схильності до деталізації

d. сковзання

Question 41

Балів: 1

Типовими порушеннями мислення при епілепсії є всі вказані, крім:

Виберіть одну правильну відповідь a. сповільненості

b. в’язкості

c. актуалізація малозначимих «латентних» ознак

d. тугорухомості

Question 42

Балів: 1

Психічний стан, що характеризується важким порушенням психічних функцій, контакту з реальною дійсністю, дезорганізацією діяльності звичайно до асоціальної поведінки та грубим порушенням критики називається:

Виберіть одну правильну відповідь

a. деменцією

b. психозом

c. психопатією

d. олігофренією

e. неврозом

Question 43

Балів: 1

Чи завжди хворий на олігофренію є розумово відсталим:

Виберіть одну правильну відповідь

a. Так

b. Ні

Question 44

Балів: 1

Які особистісні особливості хворого на епілепсію не піддаються психокорекційному впливу:

Виберіть одну правильну відповідь

a. Відмежованість в поведінці

b. В’язкість афекту

c. Почуття малоцінності

Question 45

Балів: 1

Тривале та незворотне порушення будь-якої психічної функції, загального розвитку психічних здібностей або характерного образу мислення, відчуття та поведінки, називається:

Виберіть одну правильну відповідь

a. Олігофренією

b. Дефектом

c. Деградацією особистості

d. Маразмом

e. Деменцією

Question 46

Балів: 1

Якому автору належить методика дослідження особистості:

Виберіть одну правильну відповідь

a. Леонгард

b. Блейлер

c. Біне

d. Соколовська

e. Шульте

Question 47

Балів: 1

Середній рівень показника IQ складає:

Виберіть одну правильну відповідь

a. 90-109

b. 100

c. 120-125

d. 100-120

e. 1-1,5

Question 48

Балів: 1

Які психічні процеси досліджуються найчастіше в патопсихології:

Виберіть одну правильну відповідь

a. Свідомість, пам’ять увага

b. Пам’ять, увага, мислення, воля, емоції, вищі психічні функції

c. Воля, мислення, свідомість, емоції

d. Пам’ять, увага, мислення, воля, емоції

Question 49

Балів: 1

До методик, спрямованих на виявлення змін операціональної сторони мислення не належить:

Виберіть одну правильну відповідь

a. Складних аналогій

b. Матриці Равена

c. Піктограми

d. Класифікація

e. Простих аналогій

Question 50

Балів: 1

При психопатіях психічні особливості не характеризуються:

Виберіть одну правильну відповідь

a. дезадаптацией

b. Помірною та вираженою важкістю

c. тотальностью

d. стабільністю
Ціна

25

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.