Меню сайту

Нові користувачі
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Свєта
Користувачі
03.12.2020
Чи даєте Ви хабарі викладачам?


аватар
Матіяш Михайло Михайлович

Рейтинг: 10
Тихончук Олена Миколаївна

Рейтинг: 10
Рибак Микола Сергійович

Рейтинг: 10
аватар
Галик Василь Богданович

Рейтинг: 10
Виктория Петровна

Рейтинг: 291.6
аватар
Жукова Вікторія Сергіївна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Основи психологічної практики (практична психологія) - тести (МАУП)


Контрольна робота
K-23360

ДО ЦЬОГО ПРЕДМЕТУ ТАКОЖ Є КОНТРОЛЬНІ (ОКРЕМО) ЗАПИТУЙТЕ.

ТЕСТ ДО ТЕМИ 1

Question 1

У шкільному консультуванні:

a. Проводяться співбесіди та тестування

b. Надається психологічна підтримка учням

c. Вірними є всі варіанти відповіді

d. Прагнуть вводити ефективні методи навчання

Question 2

Групове консультування передбачає:

a. всі відповіді є вірними

b. дискусії під керівництвом психолога

c. виявлення соціального маскування, яке застосовують деякі учасники групи

d. контакти з членами групи на вербальному рівні

Question 3

У груповому консультуванні задача психолога полягає у тому, щоб віднайти предмет взаємодії членів групи, в якому були б представлені взаємозв’язані модальності внутрішнього світу кожного члена групи

a. Вірно

b. Не вірно

Question 4

Клінічний психолог займається тим же, що й психіатр.

a. Вірно

b. Не вірно

ТЕСТ ДО ТЕМИ 2

Question 1

Коли людина переповнена проблемами, вона:

a. всі варіанти є правильними

b. не може усвідомити свої почуття та виразити їх словами

c. не може зрозуміти іншу людину

d. говорить не те, що відчуває

Question 2

Психолог-консультант:

a. має справу головним чином з такими проблемами, як самогубства та наркоманія

b. працює з тими людьми, які звертаються до нього

c. Вірними є всі відповіді

d. допомагає віднаходити потрібні відповіді на проблеми, які стосуються людей

Question 3

Зустрічаючись із маніпулятивним запитом, ми маємо повідомити клієнту, що:

a. не можна розв’язати проблеми третіх осіб заочно, тим більше, якщо вони самі цього не бажають

b. ми не можемо допомогти клієнту розв’язати його проблеми, які виникли у зв’язку із відносинами третіх осіб

c. всі відповіді є вірними

d. виключення становить запит батьків стосовно дитини із важкими поведінковими і психічними порушеннями, оскільки батьки продовжують нести відповідальність за таких дітей, а їх власні ресурси взаємодії з такою дитиною повністю є вичерпаними

Question 4

Ідентифікація психологічних проблем – процес вияснення психологом того, які психологічні проблеми має людина, які дійсні причини та механізми лежать в основі її психологічних труднощів

a. Вірно

b. Не вірно

Question 5

Ресоціалізація – тимчасове покращення стан, послаблення симптоматика чи зменшення ознак психологічної дисгармонії людини

a. Вірно

b. Не вірно

ТЕСТ ДО ТЕМИ 3

Question 1

Прояв теплоти і поваги уміння прийняти клієнта таким, яким він є, не оцінювати і не засуджувати його норми і цінності, стиль життя і поведінку складає сутність:

a. принципу доброзичливого і без оціночного ставлення до клієнта

b. принципу конфіденційності зустрічей з психологом

c. принципу особистих відносин між психологом і клієнтом

d. принципу добровільності

ТЕСТ ДО ТЕМИ 4

Question 1

Робота психолога над розширенням уявлень клієнта про себе, конкретну ситуацію навколишньої дійсності, внаслідок якої клієнт починає по-новому оцінювати свою ситуацію, формулює альтернативні варіанти поведінки в ній та залучає його до реалізації одного з них є:

a. метою профілактичної роботи практичного психолога

b. метою психоконсультативної роботи практичного психолога

c. метою психодіагностичної роботи практичного психолога

d. метою просвітницької роботи практичного психолога

Question 2

Перераховано лише види діяльності практичного психолога:

a. просвітницька та профілактична робота, психоконсультування, індивідуальна психокорекція, виставки літератури, психологічні консиліуми, групова психотерапія

b. просвітницька та профілактична робота, психоконсультування, індивідуальна психокорекція, виставки літератури, психотерапія, «телефон довіри»

c. просвітницька та профілактична робота, психоконсультування, психокорекція, психотерапія, психогімнастика

d. просвітницька та профілактична робота, психоконсультування, індивідуальна та групова психотерапія, психокорекція, психодіагностика

ТЕСТ ДО ТЕМИ 5

Question 1

Хто із наступних спеціалістів має кваліфікацію лікаря:

a. народний цілитель

b. соціальний працівник

c. психіатр

d. клінічний психолог

Question 2

Ефективною позицією взаємодіючих у консультуванні є:

a. зверху-вниз

b. на рівних

c. знизу вверх

d. жодна відповідь не є правильною

Question 3

Лише **** підготовка допоможе психологу об’єктивно оцінити можливі наслідки того чи іншого втручання.

Question 4

Роль *** полягає у тому, щоб допомагати людям в усвідомленні та розв’язанні тих чи інших проблем

Question 5

Задача *** психолога, також як і психолога ***А, полягає у тому, щоб допомогти учням та працюючим людям обрати спеціальність чи роботу, яка у найбільшому ступені відповідала їх здібностям.

ТЕСТ ДО ТЕМИ 6

Question 1

Робота з вивільнення почуттів, емоцій клієнтом є доречною у випадках:

a. коли клієнт щойно пережив емоційно напружену ситуацію

b. коли активне втручання психолога, пропозиція розібратися у тому чи іншому моменті співбесідника ігнорується, та він продовжує своє

c. відсутність конкретного запиту, проблеми, якій клієнт хотів би зорієнтуватися

d. всі відповіді є вірними

Question 2

Подана правильна послідовність дій практичного психолога при короткостроковому консультуванні:

a. первинний контакт, вислуховування і розпитування клієнта на першій зустрічі, психологічне обстеження, обговорення результатів обстеження, формулювання рекомендацій на завершальній зустрічі

b. первинний прийом, робота з клієнтом під час численних зустрічей, завершення консультування

c. психодіагностичне обстеження, короткий контакт під час запису, перша зустріч, заключна зустріч

Question 3

Перераховано види психологічного консультування за характером допомоги:

a. середньострокове консультування, просвітницько-рекомендаційне консультування, консультування батьків, короткострокове консультування

b. разова консультація, середньострокове консультування, короткострокове консультування, тривале консультування

c. психологічне консультування, діагностичне консультування, просвітницько-рекомендаційне консультування

d. разова консультація, діагностичне консультування, тривале консультування, консультування дитини

Question 4

Виберіть рядок, в якому перераховані основні фази психотерапії:

a. встановлення контакту між психологом та пацієнтом, визначення психологічної проблеми, діагностика; робота над вирішенням проблеми, формування особливих психотерапевтичних взаємин; підготовка до реалізації знайдених рішень у життя

b. робота над вирішенням проблеми. Формування особливих психотерапевтичних взаємин; досягнення взаєморозуміння між психологом та пацієнтом; матеріальна спроможність для тривалої роботи з психотерапевтом

c. встановлення контакту між психолог та пацієнтом, визначення психологічної проблеми, діагностика; набуття соціальних навичок завдяки ідентифікації із психологом і закріплення адаптивних форм поведінки

Question 5

Активне слухання дозволяє клієнту **** cвої проблеми, краще їх *** , а можливо і **** .

Question 6

Відображення в активному слуханні за звичай набуває форму **** повторення.

ТЕСТ ДО ТЕМИ 7

Question 1

Виберіть рядок, у якому перераховані фактори ефективності консультування:

a. особистість психолога, адекватність психотехнік і методів, стать клієнта, довіра у стосунках між клієнтом і психологом, дотримання принципів консультування

b. особистість психолога, адекватність психотехнік і методів, платоспроможність клієнта, наявність контакту, дотримання принципів консультування

c. особистість клієнта, особистість психолога, кількість та частота зустрічей, наявність контакту, дотримання принципів консультування

d. особистість клієнта, особистість психолога, адекватність психотехнік і методів, наявність контакту, дотримання принципів консультування

Question 2

Діалог, орієнтований на перебудову клієнтом власного внутрішнього психологічного життя, складає сутність:

a. психокорекційної роботи

b. психотерапії

c. психоконсультативної роботи

d. просвітницької роботи практичного психолога

Question 3

Складовими професійного консультативного контакту є:

a. простір бесіди

b. дистанція

c. площина контакту

d. всі відповіді є вірними

ТЕСТ ДО ТЕМИ 9

Question 1

Балів: 1

Виберіть рядок, в якому перераховані основні психотехніки психодинамічної психотерапії:

a. тренінг релаксації, функціональний релаксації, функціональний тренінг поведінки, самоспостереження, ведення щоденникових записів

b. метод вільних асоціацій, тлумачення сновидінь, інтерпретація, аналіз опору, аналіз трансферу

c. психодрама, сприйняття «тут і тепер», експериментальне перебільшення, «порожній стілець», бесіда з частиною свого «Я»

Question 2

Робота психолога щодо усвідомлення клієнтом процесів свого внутрішнього світу та оволодіння ними, є основною метою:

a. гуманістичної психотерапії

b. психодинамічної психотерапії

c. біхевіоральної психотерапії

Question 3

Сприяння особистісному зростанню клієнта шляхом співпереживання і сприйняття його внутрішнього світу складає сутність:

a. біхевіоральної психотерапії

b. психодинамічної психотерапії

c. гуманістичної психотерапії

Question 4

Вияснення прихованих думок та почуттів через рефлексування переживань та почуттів можливе, якщо:

a. всі відповіді є вірними

b. відслідковувати невербальні реакції клієнта, помічати невідповідність невербальних та вербальних повідомлень значенню, яке передається

c. точно ідентифікувати та відтворювати емоції співбесідника, проникатися його станом

d. звертати увагу на слова та висловлювання, які використовуються для позначення почуттів; уточняти емоційно насичені слова

Question 5

Прийом психологічної інтерпретації для фокусування інформації відрізняється від варіативного повторення вже сказано тим, що сприяє виникненню у свідомості клієнта нових особистісно значимих уявлень про себе та свою поведінку

a. Не вірно

b. Вірно

Question 6

Надаючи психологічну підтримку, необхідно слідкувати за тим, щоб вербальні та невербальні реакції психолога не викликали почуття дисонансу, не виявлялися нав’язливими чи стереотипними, а сам він був щирим та відвертим у своєму бажанні вислухати та зрозуміти співбесідника.

a. Не вірно

b. Вірно

ТЕСТ ДО ТЕМИ 12

Question 1

Етичний кодекс психолога – це:

a. нормативний акт, що визначає які суспільно небезпечні діяння є злочинними, і встановлює покарання для осіб, які здійснюють цей злочин

b. нормативний акт, сукупність етичних норм і правил поведінки, які склалися в психологічному співтоваристві й регулюють його життєдіяльність

c. це нормативний акт, який являє собою сукупність правових норм діяльності психолога

Question 2

Якщо психолог порушує норми Етичного кодексу психолога, то:

a. виправдання цьому завжди можна знайти

b. він підлягає суду відповідно до закону

c. його дії підлягають розгляду Комісії з етики, яка накладає відповідні стягнення

Question 3

Прийняття Етичного кодексу психологу та побудова діяльності психологічної служби відповідно до нього:

a. не є обов’язковим для практикуючого психолога, а скоріше є необхідністю для психолога-науковця

b. необхідні, оскільки не всі проблеми, з якими зустрічається практичний психолог, можуть мати однозначне і точне правове розв’язання

c. є данина моді

Question 4

Етичний кодекс психолога - це документ, який регламентує діяльність лише:

a. клієнта

b. психолога в будь-якій сфері соціальної політики

c. практичного психолога в сфері освіти і медицини

Question 5

Виберіть рядок, в якому перераховані основні джерела, на основі яких вироблені норми Етичного кодексу психолога:

a. філософія, релігія, культура, звичаї, традиції, ідеологія, політика

b. норми Етичного кодексу психолога, які розроблені в США, Німеччині, Іспанії, Англії

c. культура, звичаї, традиції, художня література, кримінальний кодекс, цивільно-правовий кодекс

ПІДСУМКОВИЙ ТЕСТ

Question 1

Психоаналітичне консультування є підходом, орієнтованим на:

a. інсайт

b. дію

Question 2

До групи професійних консультантів відносять:

a. психологів

b. психотерапевтів

c. вчителів

d. священнослужителів

Question 3

Шкільний психолог:

a. допомагає учням адаптуватися до шкільного навчання

b. розглядає проблеми взаємин у сім’ї учня

c. займається розвитком здібностей учня

d. має справу переважно з такими проблемами, як конфлікти між учнями та вчителями

Question 4

Іншою назвою клієнт-центрованого консультування є :

a. екзистенційне

b. біхевіоральне

c. гуманістичне

Question 5

Роджерс боровся за:

a. право психологів легально займатися психотерапією у сфері психічного здоров’я

b. право психологів використовувати у роботі магнітофон

c. право психологів впливати на клієнтів методом переконання та примушення

Question 6

Існують три основні підходи до психологічного консультування:

a. особистісно-орієнтоване консультування, спрямоване на аналіз індивідуальних, особистісних причин виникнення проблемних та конфліктних ситуацій та шляхів запобігання їх у майбутньому

b. рішення-орієнтоване консультування, спрямоване на аналіз індивідуальних, особистісних причин виникнення проблемних та конфліктних ситуацій та шляхів попередження їх у майбутньому

c. проблемно-орієнтоване консультування, яке фокусується на аналізі сутності внутрішніх та зовнішніх причин проблеми, пошуку шляхів її розв’язання

Question 7

Сучасні психолога успадкували наступні принципи із вчень стародавній релігійних лідерів та філософів:

a. на будь-яке запитання існує єдино правильна відповідь

b. будь-яка філософія є безкорисною, якщо неможна використати її у повсякденному житті

c. існує множина можливих інтерпретацій одного й того самого досвіду

Question 8

Яке із наведених тверджень НЕ є прийомом активного слухання:

a. запитувати та одразу відповідати на питання клієнта

b. не засуджувати та не оцінювати слова та почуття клієнта

c. слухати та чути

Question 9

Яке із наведених тверджень НЕ притаманне для терапевтичних відносин за Роджерсом:

a. безумовне прийняття консультантом як негативних так і позитивних почуттів клієнта

b. відповідальність та емоційна участь консультанта

c. тиск на клієнта зі сторони консультанта

Question 10

Виведені Фрейдом три основні форми прояву несвідомого НЕ включають:

a. помилкові дії

b. невротичні симптоми

c. снобачення

d. духовні кризи

Question 11

Маніпулятивний запит виникає у тих випадках, коли:

a. людині несвідомо хочеться зберегти ілюзію могутності стосовно третіх осіб

b. всі відповіді є вірними

c. ігнорується свобода вибору, наявна в інших людей у тому ж ступені, як і у клієнта, який звернувся по допомогу

d. людина впевнена у тому, що існують такі варіанти поведінки, які можуть змінити у бажаному напрямку поведінку інших осіб

Question 12

Гіпотеза психолога - консультанта являє собою набір тверджень, які встановлюють зв'язок між:

a. всі варіанти є вірними

b. подіями життя, детермінованими з точки зору клієнта, ззовні

c. вчинками, які завжди є результатом особистісного вибору, незалежно від того, визнає це клієнт чи ні

d. його психічними станами (переживаннями, почуттями), які є результатом не завжди усвідомленого опрацювання цих подій

Question 13

Результативність консультативної допомоги розглядається як розв’язання клієнтом своїх психологічних проблем

a. Вірно

b. Не вірно

Question 14

У роботі психолога-практика техніки та прийоми рефлексивного спілкування лише засіб для досягнення більш вагомих психологічних цілей

a. Вірно

b. Не вірно

Question 15

Реалізації відображення в активному слуханні притаманні:

a. всі ключові слова, які несуть смислове та емоційне навантаження, мають бути точно повторені, при цьому можна змінити допоміжні чи несуттєві слова

b. найважливішим моментом адекватного повторення є відсутність у ньому перцептивних викривлень, які можуть бути допущені слухачем

c. всі відповіді є вірними

d. із кожного фрагменту монологу того, хто говорить слухач обирає та повторює те, що, на його думку, є центральною ланкою фрагменту, його базисним початком

Question 16

Перераховано види консультування за тривалістю:

a. разова консультація, діагностичне консультування, короткострокове консультування, тривале консультування, консультування дитини

b. разова консультація, середньострокове консультування, короткострокове консультування, тривале консультування

c. середньострокове консультування, просвітницько-рекомендаційне консультування, консультування батьків, короткострокове консультування

d. психологічне консультування, діагностичне консультування, просвітницько-рекомендаційне консультування

Question 17

Іншою назвою психоаналітичного консультування не є:

a. роджеріанська терапія

b. психодинамічний підхід

c. фрейдистська терапія

Question 18

Інтерпретація як коментар – це:

a. жодна з відповідей не є вірною

b. тлумачення та подача у новому ракурсі висловленого чи продемонстрованого клієнтом, а також того, що було виявлено за допомогою діагностичних методик та процедур до початку та у процесі спілкування

c. перехід до іншого масштабу бачення ситуації чи в зведенні в одну логічну систему розрізнених і часто не зв’язаних у свідомості клієнта деталей психологічної ситуації, який піднімає його на новий рівень розуміння проблем

d. виявлення причинно-наслідкових зв’язків між явищами

Question 19

Виберіть рядок, у якому перераховані основні розділи етичного кодексу психолога:

a. загальні положення, права психолога, обов’язки психолога, відповідальність психолога, порядок оскарження дій психолога

b. відповідальність, компетентність, захист прав клієнта, конфіденційність, етичні правила психологічних досліджень, кваліфікована пропаганда психології, професійна кооперація

c. загальні положення, межі дії кодексу, про права про покарання, особлива частина, додатки

Question 20

Робота психолога над розширенням уявлень клієнта про себе, конкретну ситуацію навколишньої дійсності, внаслідок якої клієнт починає по-новому оцінювати свою ситуацію, формулює альтернативні варіанти поведінки в ній та залучає його до реалізації одного з них є:

a. метою профілактичної роботи практичного психолог

b. метою просвітницької роботи практичного психолога

c. метою психоконсультативної роботи практичного психолога

d. метою психодіагностичної роботи практичного психолога

Question 21

Обрати правильну відповідь:

Робота з вивільнення почуттів, емоцій клієнтом є доречною у випадках:

a. всі відповіді є вірними

b. коли активне втручання психолога, пропозиція розібратися у тому чи іншому моменті співбесідника ігнорується, та він продовжує своє

c. відсутність конкретного запиту, проблеми, якій клієнт хотів би зорієнтуватися

d. коли клієнт щойно пережив емоційно напружену ситуацію

Question 22

Перераховано види психологічного консультування за характером допомоги:

a. середньострокове консультування, просвітницько-рекомендаційне консультування, консультування батьків, короткострокове консультування

b. психологічне консультування, діагностичне консультування, просвітницько-рекомендаційне консультування

c. разова консультація, середньострокове консультування, короткострокове консультування, тривале консультування

d. разова консультація, діагностичне консультування, тривале консультування, консультування дитини

Question 23

Етичний кодекс психолога – це:

a. це нормативний акт, який являє собою сукупність правових норм діяльності психолога

b. нормативний акт, сукупність етичних норм і правил поведінки, які склалися в психологічному співтоваристві й регулюють його життєдіяльність

c. нормативний акт, що визначає які суспільно небезпечні діяння є злочинними, і встановлює покарання для осіб, які здійснюють цей злочин

Question 24

Виберіть рядок, в якому перераховані основні джерела, на основі яких вироблені норми Етичного кодексу психолога:

a. норми Етичного кодексу психолога, які розроблені в США, Німеччині, Іспанії, Англії

b. культура, звичаї, традиції, художня література, кримінальний кодекс, цивільно-правовий кодекс

c. філософія, релігія, культура, звичаї, традиції, ідеологія, політика

Question 25

Виберіть рядок, в якому перераховані основні психотехніки психодинамічної психотерапії:

a. психодрама, сприйняття «тут і тепер», експериментальне перебільшення, «порожній стілець», бесіда з частиною свого «Я»

b. метод вільних асоціацій, тлумачення сновидінь, інтерпретація, аналіз опору, аналіз трансферу

c. тренінг релаксації, функціональний релаксації, функціональний тренінг поведінки, самоспостереження, ведення щоденникових записів

Question 26

Діалог, орієнтований на перебудову клієнтом власного внутрішнього психологічного життя, складає сутність:

a. психотерапії

b. просвітницької роботи практичного психолога

c. психокорекційної роботи

d. психоконсультативної роботи

Question 27

Подана правильна послідовність дій практичного психолога при короткостроковому консультуванні:

a. психодіагностичне обстеження, короткий контакт під час запису, перша зустріч, заключна зустріч

b. первинний контакт, вислуховування і розпитування клієнта на першій зустрічі, психологічне обстеження, обговорення результатів обстеження, формулювання рекомендацій на завершальній зустрічі

c. первинний прийом, робота з клієнтом під час численних зустрічей, завершення консультування

Question 28

Прояв теплоти і поваги уміння прийняти клієнта таким, яким він є, не оцінювати і не засуджувати його норми і цінності, стиль життя і поведінку складає сутність:

a. принципу особистих відносин між психологом і клієнтом

b. принципу доброзичливого і без оціночного ставлення до клієнта

c. принципу добровільності

d. принципу конфіденційності зустрічей з психологом

Question 29

Групове консультування передбачає:

a. виявлення соціального маскування, яке застосовують деякі учасники групи

b. дискусії під керівництвом психолога

c. всі відповіді є вірними

d. контакти з членами групи на вербальному рівні

Question 30

Розподіліть перераховані нижче твердження, пов’язані із наданням психологічної допомоги, відповідно до спеціалізації професійної групи:

системний підхід до діагностики до розв’язання проблем в контексті сім’ї

відновлювальна психотерапія

допомога у розв’язанні особистісних питань

надання допомоги у розв’язанні повсякденних проблем, пов’язаних із кар’єрою, освітою, сім’єю

медичне спостереження за пацієнтами, які мають клінічно виявлені психологічні проблеми

надання допомоги неблагополучним сім’ям

діагностика, лікування та спостереження за клієнтами із психопатологічною симптоматикою та іншими серйозними порушеннями

використання медикаментів

госпіталізація

проведення психотерапії стосовно здорових людей, які переживають труднощі в адаптації, переживають вікові кризи

вивчення умов неблагополучних сімей

використання активних/директивних втручань з метою перебудови структури сім’ї
Ціна

40

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.