Меню сайту

Нові користувачі
studenthelper
Автори робіт
24.05.2020
Юля20
Користувачі
22.05.2020
Tass
Користувачі
13.05.2020
Victoria5678900
Автори робіт
29.02.2020
GAVGAVAV
Користувачі
04.02.2020
Оцініть цей сайт


аватар
Любов Олександрівна

Рейтинг: 10
аватар
Гончарова Юлія Володимирівна

Рейтинг: 10
Халанчук Ірина Анатоліївна

Рейтинг: 13
аватар
Зубко Катерина

Рейтинг: 10
аватар
Гарус Марина Василівна

Рейтинг: 10
Виктория Петровна

Рейтинг: 291.6

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Теоретико-методологічні проблеми психології (МАУП)


Контрольна робота
K-27309

Завдання до змістовного модуля 1
1. Поняття методу в науці.
2. Поняття рефлексії в науковому пізнанні.
3. Світоглядні позиції вченого і вибір наукового методу.
4. Основні категорії наукового пізнання.
5. Визначення предмету наукового знання.
6. Нормативна і дескриптивна функція методології.
7. Поняття рефлексії в науковому знанні..
8. Категорії значення і значення в психології.
9. Які відмінності між поняттям методу і методології науки?
10. Ваше уявлення про загальнонаукову методологію?

Завдання до змістовного модуля 2
1. Каково співвідношення між теорією і практикою в психологи?
2. Які можливості встановлення істини за допомогою експериментальних досліджень?
3. Які принципи наукового пізнання повинен сповідати психолог?
4. Якими теоріями керується психолог, плануючий експеримент?
5. Який взаємозв'язок між принципами системності і планування і організації досліджень?

Підсумкове завдання
Дати відповідь на 5 питань (обрати самостійно) зі списку:
1. Поняття про метод, методику та техніку наукового дослідження.
2. Поняття про цілі та завдання наукового дослідження.
3. Поняття про проблемну ситуацію та проблему наукового дослідження.
4. Проблема особистості у психології.
5. Методологія та метод. Співвідношення методології, методів та методик дослідження.
6. Методологічні засади гуманістичної психології.
7. Методологічні засади аналітичної психології.
8. Поведінковий підхід в психології.
9. Системний підхід і його функції.
10. Методологічні принципи психологічного дослідження. Загальна характеристика.
11. Принцип детермінізму.
12. Принцип об’єктивності.
13. Принцип розвитку.
14. Принцип єдності психіки та діяльності.
15. Методологічні принципи психологічного дослідження. Принцип творчої самодіяльності.
16. Загальна характеристика психологічного дослідження. Рівні психологічного дослідження.
17. Методологічні принципи філософсько-психологічного рівня. Загальна характеристика.
18. Принцип єдності суб’єкта і об’єкта психологічного пізнання.
19. Принцип відображення.
20. Етика психологічного дослідження і проблема соціальної відповідальності дослідника.
21. Проблеми системного підходу у психології.
22. Проблема співвідношення соціального і біологічного в детермінації психіки людини.
23. Проблема діяльності і спілкування у психології.
24. Теорія, експеримент і практика у психології.
25. Співвідношення об’єкта, предмета та методу психологічного дослідження.
26. Класифікація методів психологічного дослідження. Загальна характеристика.
27. Методи теоретичного дослідження.
28. Емпіричні методи дослідження. Загальна характеристика.
29. Методи обробки даних.
30. Класифікація методів соціально-педагогічного дослідження (за Б.Ананьєвим). Загальна характеристика.
31. Класифікація методів соціально-педагогічного дослідження (за Б.Ананьєвим). Організаційні методи.
32. Класифікація методів соціально-педагогічного дослідження (за Б.Ананьєвим). Емпіричні методи.
33. Класифікація методів соціально-педагогічного дослідження (за Б.Ананьєвим). Методи обробки даних.
34. Спостереження та самоспостереження. Вимоги до проведення.
35. Вимоги до розробки та веденню протоколу спостереження.
36. Види наукового спостереження.
37. Психодіагностичні методи дослідження. Загальна характеристика.
38. Порівняльна характеристика спостереження та методу експерименту.
39. Метод експерименту. Види експерименту.
40. Процедура підготовки та техніка проведення лабораторного експерименту.
41. Процедура підготовки та техніка проведення природного експерименту.
42. Мета та зміст пілотного дослідження в експерименті.
43. Генеральна сукупність та вибірка в експериментальному дослідженні.
44. Типи експериментальних досліджень. Експлораторний та конфірматорний експеримент.
45. Алгоритм експериментального дослідження.
46. Інтерв’ю. Стандартизоване та нестандартизоване.
47. Метод анкетування, його специфіка. Процедура підготовки і техніка проведення анкетування.
48. Контент-аналіз. Призначення, сутність, особливості застосування.
49. Метод бесіди.
50. Опитування, його місце і значення в системі методів соціально-психологічного дослідження. Види опитування.
51. Метод опитування. Види запитань. Правила формування запитань.
52. Метод тестування. Типи тестів.
53. Методичний арсенал дослідження емоційно-вольової сфери особистості.
54. Методичний арсенал дослідження інтелекту.
55. Методичний арсенал дослідження особистості.
56. Можливості й обмеження застосування методу тестів.
57. Метод соціометрії, його призначення.
58. Переваги і недоліки методу соціометрії.
59. Особливості застосування біографічного методу у психологічному дослідженні.
60. Особливості застосування проективних методів у психологічному дослідженні.
61. Методи описової психології: загальна характеристика.
62. Методи практичної психології (психологічної практики). Загальна характеристика.
63. Співвідношення теоретичного та емпіричного рівнів дослідження.
64. Планування психологічного дослідження.
65. Загальна структура психологічного дослідження.
66. Підготовчий етап психологічного дослідження.
67. Дослідницький етап психологічного дослідження.
68. Етапи психологічного дослідження. Обробка даних дослідження.
69. Етапи психологічного дослідження. Інтерпретація даних та формулювання висновків.
70. Мета, гіпотеза і постановка завдань дослідження.
71. Вибір та обґрунтування теми і актуальності дослідження.
72. Факт і артефакт у психологічному дослідженні.
73. Соціально-психологічні фактори, що потребують контролю в експерименті. Загальна характеристика.
74. Соціально-психологічні фактори, пов’язані з досліджуваним, що потребують контролю в експерименті.
75. Соціально-психологічні фактори, пов’язані з експериментатором, що потребують контролю в експерименті.
76. Способи контролю впливу факторів, пов’язаних з дослідником, на результати експерименту.
77. Вибір методів і методик дослідження.
78. Взаємодоповнюваність, надійність та валідність методів і методик дослідження.
79. Математико-статистична обробка даних.
80. Сутність первинної обробки отриманих даних.
81. Психологічне дослідження. Робота над літературними джерелами.
82. Експеримент і квазіексперимент.
83. Психологічне дослідження. Констатувальний та формувальний експеримент.
84. Розвивальні можливості експериментального впливу.
85. Поняття про первинну та вторинну гіпотезу дослідження.
86. Форми презентації результатів психологічного дослідження. Переваги та недоліки кожної форми.
87. Суб’єкт-суб’єктні відносини в психології.
88. Математико-статистична обробка даних.
89. Використовування таблиць, графіків та малюнків у змісті матеріалів психологічного дослідження.
90. Способи представлення матеріалів дослідження.
Ціна

50

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2020 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.