Меню сайту

Нові користувачі
makarenko22
Користувачі
24.01.2021
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Оцініть цей сайт


Ирина Вячеславовна

Рейтинг: 16
аватар
Кучерук Ірина Олександрівна

Рейтинг: 16
Мацюк Віталій Анатолійович

Рейтинг: 13
аватар
Гордій Ірина Володимирівна

Рейтинг: 10
аватар
Пирог Александр Викторович

Рейтинг: 10
Маловичко Ірина Сергіївна

Рейтинг: 16

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Конфліктологія №2 (МАУП)


Контрольна робота
K-25707

ВСЕГО 75 ОТВЕТОВ

ТЕСТ ДО ТЕМИ 1
Question 1
Конфліктологія спрямована на:
a. як поводитися в ході конфлікту
b. витиснення конфлікту у сферу несвідомого
c. утворення безконфліктного світу
Question 2
Конфліктологія –
a. конкретна причина, мотивація, рушійна сила конфлікту. Це матеріальна (ресурс), духовна (ідея, норма, принцип і так далі) або соціальна (влада) цінність, до володіння або користуванню якої прагнуть обидва опоненти. Умовою конфлікту є домагання однієї із сторін на неподільність об'єкту, володіння ним
b. те, із-за чого виникає конфлікт, об'єктивно існуюча або сприймана як така проблема, суперечність, ради вирішення якої сторони і вступають в конфлікт
c. галузь наукового знання про природу, причини, види і динаміку конфліктів, методи їх попередження і способи їх вирішення
Question 3
Предмет конфлікту
a. галузь наукового знання про природу, причини, види і динаміку конфліктів, методи їх попередження і способи їх вирішення
b. конкретна причина, мотивація, рушійна сила конфлікту. Це матеріальна (ресурс), духовна (ідея, норма, принцип і так далі) або соціальна (влада) цінність, до володіння або користуванню якої прагнуть обидва опоненти. Умовою конфлікту є домагання однієї із сторін на неподільність об'єкту, володіння ним
c. те, із-за чого виникає конфлікт, об'єктивно існуюча або сприймана як така проблема, суперечність, ради вирішення якої сторони і вступають в конфлікт
Question 4
Об’єкт конфлікту
a. те, із-за чого виникає конфлікт, об'єктивно існуюча або сприймана як така проблема, суперечність, ради вирішення якої сторони і вступають в конфлікт
b. галузь наукового знання про природу, причини, види і динаміку конфліктів, методи їх попередження і способи їх вирішення
c. конкретна причина, мотивація, рушійна сила конфлікту. Це матеріальна (ресурс), духовна (ідея, норма, принцип і так далі) або соціальна (влада) цінність, до володіння або користуванню якої прагнуть обидва опоненти. Умовою конфлікту є домагання однієї із сторін на неподільність об'єкту, володіння ним
Question 5
Наукова методологія –
a. методи, які використовують не лише в конкретній науці, а й в інших галузях наукового знання
b. уявлення про прийоми або техніки дослідження, тобто, методики або методи дослідження
c. певна система методів, форм, засобів і видів пізнання
Question 6
Під функцією конфлікту ми розуміємо
a. суб'єктивну оцінку поведінки партнера як неприпустиму
b. ту роль, яку виконує конфлікт по відношенню до суспільства і його різних структурних утворень: індивідів, соціальних груп, організацій
c. природне зіткнення інтересів людей в процесі їх життєдіяльності
Question 7
Виділяють чинники виникнення конфліктів:
a. соціальні, політичні, економічні, ідеологічні
b. соціальні протиріччя; несправедливий розподіл значущих для нормальної життєдіяльності людей матеріальних і духовних благ
c. організаційно-управлінські, соціально-психологічні, особистісні
Question 8
Вивчення продуктів діяльності –
a. метод психологічної діагностики, який застосовує стандартизовані питання та завдання , що мають певну шкалу значень
b. система дослідницьких процедур, спрямованих на збір, систематизацією, аналіз та тлумачення реально-практичних та ідеальних за формою проявів активності людини, спрямованих на пізнання або перетворення елементів життєдіяльності
c. соціально-психологічний метод, який використовується для оцінки міжособистісних зв'язків
Question 9
Тестування
a. система дослідницьких процедур, спрямованих на збір, систематизацією, аналіз та тлумачення реально-практичних та ідеальних за формою проявів активності людини, спрямованих на пізнання або перетворення елементів життєдіяльності
b. метод психологічної діагностики, який застосовує стандартизовані питання та завдання, що мають певну шкалу значень
c. соціально-психологічний метод, який використовується для оцінки міжособистісних зв'язків
Question 10
Соціометрія
a. система дослідницьких процедур, спрямованих на збір, систематизацією, аналіз та тлумачення реально-практичних та ідеальних за формою проявів активності людини, спрямованих на пізнання або перетворення елементів життєдіяльності
b. метод психологічної діагностики, який застосовує стандартизовані питання та завдання, що мають певну шкалу значень
c. соціально-психологічний метод, який використовується для оцінки міжособистісних емоційних зв'язків
ТЕСТ ДО ТЕМИ 2
Question 1
Концепція соціал-дарвінізму відноситься до:
a. соціотропного напряму (У. Мак-Дугалл, С. Сигеле і ін.)
b. психоаналітичного (3. Фрейд, А. Адлер, К. Хорні, Е. Фромм) напряму
c. класичних теорій конфіктології
Question 2
Біосоціальна причина конфліктів запропонована у межах
a. фрустраційно-агресивної гіпотези
b. соціотропного напряму
c. психоаналітичного напряму
Question 3
Відомим представником поведінкового напряму є
a. Д. Моренно
b. Л. Берковітц
c. А. Бандура
Question 4
Вставте пропущене ім’я автора. Якщо .... розглядав вирішення конфліктів як чинник інтеграції і стабільності соціальних систем, то Дарендорф пропонував зробити переворот в мисленні соціологів: остаточно відмовитися від позитивістської методології.
a. С. Сигеле
b. А. Бандура
c. Л. Козер
Question 5
Автор припущення: економічна організація, особливо власність, визначає організацію решти всього суспільства.
a. Л. Козер
b. А. Бандура
c. К. Маркс
Question 6
Автор припущення: Чим менше здатність пануючих класів виявляти свою колективну солідарність, тим більше ймовірно, що пригноблені групи будуть вступити в конфлікт спільно
a. А. Бандура
b. Л. Козер
c. К. Маркс
Question 7
Термін соціологія конфлікту вперше ввів
a. А. Бандура
b. Л. Козер
c. Г. Зіммель
Question 8
Причину конфліктів особистості із оточенням вбачав у спробах індивіда звільнитися від відчуття неповноцінності
a. Дж. Мід
b. Т. Шибутані
c. А. Адлер
Question 9
Гіпотеза про те, що головною причиною соціальних конфліктів є агресія запропонована
a. К. Левіним
b. Н. Тінбергеном
c. К. Лоренцом
Question 10
Аналіз узгодженості між системою атитюдів індивіда і його знаннями про поведінку значущих інших здійснено
a. Т. Шибутані
b. Ф. Хайдером
c. А. Басе
ТЕСТ ДО ТЕМИ 3
Question 1
Якщо у конфліктній взаємодії беруть участь більше двох сторін, конфлікт називається
a. множинним
b. простим
c. багатобічним
Question 2
Ролі тих, хто явно або неявне підтримує учасників конфлікту класифікують як:
a. ініціатор і жертва
b. непрямі і допоміжні
c. прямі і активні учасники конфлікту
Question 3
Ранг –
a. ідеальна модель, сукупність прав і обов'язків
b. позиція, мета якої спровокувати конфлікт для досягнення власних інтересів
c. позиція, займана однією із сторін по відношенню до протиборчої сторони
Question 4
Соціальний статус –
a. позиція, займана однією із сторін по відношенню до протиборчої сторони
b. можливість і здатність реалізувати свої цілі всупереч протидії опонента
c. положенням особи або групи в суспільстві, пов'язаним з певною сукупністю прав та обов'язків
Question 5
Потенціал (сила)
a. позиція, займана однією із сторін по відношенню до протиборчої сторони
b. можливість і здатність реалізувати свої цілі всупереч протидії опонента
c. положенням особи або групи в суспільстві, пов'язаним з певною сукупністю прав та обов'язків
Question 6
Динамічні характеристики це
a. позиція, займана однією із сторін по відношенню до протиборчої сторони
b. всі зміни, що відбуваються в конфлікті, всі особливості розвитку даного процесу
c. певна сукупність прав та обов'язків
Question 7
Психологічні сигнали конфлікту:
a. Дискомфорт, непорозуміння, напруга, криза
b. передконфліктна стадія, інцидент, ескалація конфлікту, збалансована протидія, завершення конфлікту, постконфліктна стадія
c. всі зміни, що відбуваються в конфлікті, всі особливості розвитку даного процесу
Question 8
Одна з форм редукції конфлікту:
a. незгода (розбіжність думок); спор (ідейне протиборство); напруженість (насторожене очікування недружніх дій); ворожість (неприязнь)
b. суперництво (конкуренція за визначеними правилами); агресивність (окремі ворожі дії); насильство (обмежена сфера крайнього протиборства); війна (необмежений спектр вживаних засобів боротьби)
c. спрощення елементів конфліктної ситуації, редукція від складного до простого, відсутність аналізу
Question 9
Підбурювач, провокатор – це
a. ініціатор конфлікту
b. жертва
c. непрямий учасник
Question 10
Посередник, медіатор, суддя – це
a. ініціатор конфлікту
b. непрямий учасник конфлікту
c. жертва
ТЕСТ ДО ТЕМИ 4
З метою аналізу конфліктів розрізняють декілька психологічних полів, в яких відбуваються конфліктні зіткнення, а саме:
a. ресурсні; статусний – ролеві; соціокультурні; ідеологічні і ін.
b. побутові; сімейні; трудові; військові; учбово-педагогічні і інші
c. поле психіки окремої особистості; поле взаємодії психік двох осіб; поле взаємодії психік більше двох осіб, об'єднаних в групу, прошарок, суспільство
Question 2
За спрямованістю дій і розподілом повноважень виокремлюють:
a. конфлікти “по вертикалі” і конфлікти “по горизонталі”
b. ресурсні; статусний – ролеві; соціокультурні; ідеологічні і ін.
c. побутові; сімейні; трудові; військові; учбово-педагогічні і інші
Question 3
Специфіка внутрішньоособистісного конфлікту полягає у:
a. виникненні в середовищі групових взаємин. Це конфлікти між особистістю і групою
b. зіткнення суперечностей між особами
c. відсутності суб'єктів конфліктного протистояння у вигляді окремих осіб або груп
Question 4
Конфлікти між особистістю і групою
a. виникають у середовищі групових взаємин
b. виникають як зіткнення суперечностей між особами
c. характеризуються відсутністю суб'єктів конфліктного протистояння у вигляді окремих осіб або груп
Question 5
Міжособистісні конфлікти – це
a. конфлікти між особистістю і групою
b. зіткнення суперечностей між особами
c. відсутність суб'єктів конфліктного протистояння у вигляді окремих осіб або груп
Question 6
Змістом рольових конфліктів є:
a. неможливість реалізації внутрішніх необхідностей свого життя (мотивів, прагнень, цінностей і так далі)
b. зіткнення несумісних ролевих принципів поведінки
c. зіткнення несумісних думок про одне і те ж явище
Question 7
Змістом когнітивних конфліктів є:
a. зіткнення несумісних ролевих принципів поведінки
b. неможливість реалізації внутрішніх необхідностей свого життя (мотивів, прагнень, цінностей і так далі)
c. зіткнення несумісних думок про одне і те ж явище
Question 8
Змістом мотиваційних конфліктів є:
a. зіткнення несумісних думок про одне і те ж явище
b. зіткнення несумісних ролевих принципів поведінки
c. неможливість реалізації внутрішніх необхідностей свого життя (мотивів, прагнень, цінностей і так далі)
Question 9
Адекватному сприйняттю однією людиною іншої заважають:
a. зіткнення несумісних ролевих принципів поведінки
b. зіткнення несумісних думок про одне і те ж явище
c. стереотипи, існуючі установки, непорозуміння; міжособистісна несумісність
Question 10
Міжгрупові конфлікти –
a. поле взаємодії психік двох осіб
b. конфлікти в полі взаємодії психік більше двох осіб, об'єднаних в групи, прошарок суспільства, суспільство скільки завгодно високого рівня
c. конфлікти у полі психіки окремої особистості
ТЕСТ ДО ТЕМИ 5
Question 1
За К. Томасом і Р. Килменна розрізняють такі стилів поведінки в конфлікті:
a. інцидент, ескалація конфлікту, збалансована протидія, завершення конфлікту
b. суперництво (конкуренція за визначеними правилами); агресивність (окремі ворожі дії); насильство (обмежена сфера крайнього протиборства); війна (необмежений спектр вживаних засобів боротьби)
c. ухилення, пристосування, конфронтація, співпраця, компроміс
Question 2
Ухилення –
a. індивідуальна або групова поведінка, направлена на нанесення фізичного або психологічного збитку іншій людині або соціальній групі
b. пасивна не співпраця, що характеризується відсутністю бажання як піти назустріч опонентові, так і захищати власні інтереси
c. стратегія поведінки в конфлікті, що характеризується прагненням отримати перемогу над суперником
Question 3
Суперництво –
a. стратегія поведінки в конфлікті, що характеризується прагненням отримати перемогу над суперником
b. індивідуальна або групова поведінка, направлена на нанесення фізичного або психологічного збитку іншій людині або соціальній групі
c. пасивна не співпраця, що характеризується відсутністю бажання як піти назустріч опонентові, так і захищати власні інтереси
Question 4
Агресія
a. стратегія поведінки в конфлікті, що характеризується прагненням отримати перемогу над суперником
b. пасивна не співпраця, що характеризується відсутністю бажання як піти назустріч опонентові, так і захищати власні інтереси
c. індивідуальна або групова поведінка, направлена на нанесення фізичного або психологічного збитку іншій людині або соціальній групі
Question 5
Пристосування
a. пасивна не співпраця, що характеризується відсутністю бажання як піти назустріч опонентові, так і захищати власні інтереси
b. форма пасивної співпраці, що характеризується бажанням пом'якшити конфліктну взаємодію, зберегти гармонію стосунків за допомогою згоди
c. стратегія поведінки в конфлікті, що характеризується прагненням протиборчих сторін спільними зусиллями вирішити виниклу проблему
Question 6
Співпраця
a. пасивна неспівпраця, що характеризується відсутністю бажання як піти назустріч опонентові, так і захищати власні інтереси
b. форма пасивної співпраці, що характеризується бажанням пом'якшити конфліктну взаємодію, зберегти гармонію стосунків за допомогою згоди
c. стратегія поведінки в конфлікті, що характеризується прагненням протиборчих сторін спільними зусиллями вирішити виниклу проблему
Question 7
До тактик суперництва відносять:
a. позиційний торг
b. тактику спокуси, тактику зваблювання
c. тактику переконливої аргументації
Question 8
До тактик співпраці відносять:
a. позиційний торг
b. тактику переконливої аргументації
c. тактику спокуси, тактику зваблювання
Question 9
Компроміс
a. стратегія поведінки в конфлікті, що характеризується прагненням протиборчих сторін спільними зусиллями вирішити виниклу проблему
b. пасивна неспівпраця, що характеризується відсутністю бажання як піти назустріч опонентові, так і захищати власні інтереси
c. стиль поведінки займає проміжне місце і означає врегулювання розбіжностей на основі взаємних поступок, досягнення часткового задоволення своїх інтересів
Question 10
Якщо проблема не є істотною і значущою для суб'єкта рекомендується обрати:
a. конфронтації
b. пристосування
c. стиль співпраці
ТЕСТ ДО ТЕМИ 6
Question 1
Переговори –
a. процес, при якому партнери з різними точками зору, вимогами, очікуваннями приходять до укладення договору
b. процес пасивної неспівпраці, що характеризується відсутністю бажання як піти назустріч опонентові, так і захищати власні інтереси
c. стратегія поведінки в конфлікті, що характеризується прагненням протиборчих сторін спільними зусиллями вирішити виниклу проблему
Question 2
Будь-які переговори складаються з 3 стадій:
a. переговори з метою нормалізації стосунків, перерозподіл прав і обов'язків, переговори з новим партнером
b. підготовка; процес переговорів; аналіз підготовки, процесу і результатів переговорів
c. вибір цілей, вибір і підготовку основної і альтернативних стратегій; підготовку плану проведення переговорів
Question 3
До стратегії переговорів відносять:
a. компроміс, співпраця, пристосування
b. стратегію відкритої співпраці, відкритого суперництва і аналітичну стратегію
c. позиційний торг
Question 4
До жорсткого силю в переговорах відносять:
a. конфронтацію
b. ультимативну тактику
c. суперництво
Question 5
Ультимативна тактика
a. опонентові в категоричній, не припускаючи заперечень, формі вказується, що йому належить зробити
b. процес пасивної неспівпраці, що характеризується відсутністю бажання як піти назустріч опонентові, так і захищати власні інтереси
c. врегулювання розбіжностей на основі взаємних поступок, досягнення часткового задоволення своїх інтересів
Question 6
Тактика позиційного торгу у переговорах відповідає стратегії
a. співпраці
b. суперництва
c. компромісу
Question 7
Ультимативна тактика у переговорах відповідає стратегії
a. компромісу
b. співпраці
c. суперництва
Question 8
Тактика відкритої співпраці і аналітична тактика у переговорах відповідають стратегії
a. співпраці
b. компромісу
c. суперництва
Question 9
Принципові переговори
a. ставлять за мету врегулювання розбіжностей на основі взаємних поступок, досягнення часткового задоволення своїх інтересів
b. ставлять своєю за мету максимально задовольнити як свої власні інтереси, так і інтереси опонента
c. характеризуються відсутністю бажання як піти назустріч опонентові, так і захищати власні інтереси
Question 10
Кокус – це
a. окрема закрита нарада, на час якої сторона, що бере участь в переговорах, уходить із загальної сесії переговорів
b. процес, в якому нейтральна третя сторона, медіатор, допомагає вирішити конфлікт
c. процес врегулювання розбіжностей на основі взаємних поступок, досягнення часткового задоволення своїх інтересів
ПІДСУМКОВИЙ ТЕСТ
Конфліктологія спрямована на:
a. як поводитися в ході конфлікту
b. витиснення конфлікту у сферу несвідомого
c. запобігання розвитку конфліктних ситуацій
Question 2
Чинники виникнення конфліктів.
a. організаційно-управлінські
b. соціально-психологічні
c. особистісні
Question 3
Відомим представником поведінкового напряму є
a. А. Басі
b. С. Сигеле
c. А. Бандура
Question 4
Вставте пропущене ім’я автора. Якщо .... розглядав вирішення конфліктів як чинник інтеграції і стабільності соціальних систем, то Дарендорф пропонував зробити переворот в мисленні соціологів: остаточно відмовитися від позитивістської методології.
a. А. Бандура
b. С. Сигеле
c. Л. Козер
Question 5
К. Маркс автор припущення:
a. чим менше здатність пануючих класів виявляти свою колективну солідарність, тим більше ймовірно, що пригноблені групи будуть вступити в конфлікт спільно
b. причина конфліктів особистості із оточенням лежить у спробах індивіда звільнитися від відчуття неповноцінності
c. економічна організація, особливо власність, визначає організацію решти всього суспільства
Question 6
Аналіз узгодженості між системою атитюдів індивіда і його знаннями про поведінку значущих інших здійснено
a. Ф. Хайдером
b. А. Басе
c. Т. Шибутані
Question 7
Форми редукції конфлікту
a. фільтрація інформації і інтерпретація відповідно до існуючих упереджень
b. спрощення елементів конфліктної ситуації, редукція від складного до простого, відсутність аналізу
c. форма суперництва (конкуренція за визначеними правилами)
Question 8
З метою аналізу конфліктів розрізняють декілька психологічних полів, в яких відбуваються конфліктні зіткнення, а саме:
a. поле взаємодії психік двох осіб
b. поле психіки окремої особистості
c. поле взаємодії психік більше двох осіб, об'єднаних в групу, прошарок, суспільство
Question 9
За спрямованістю дій і розподілом повноважень виокремлюють:
a. конфлікти: начальник — підлеглий, вищестояща організація — нижчестояща організація
b. конфлікти між керівниками одного рангу, між колегами
c. побутові; сімейні; трудові; військові; учбово-педагогічні і інші
Question 10
До тактик суперництва відносять:
a. тактику наїжачування пір'я; тактику прихованих докорів
b. тактику спокуси, тактику зваблювання
c. тактику переконливої аргументації
Question 11
Стиль поведінки займає проміжне місце і означає врегулювання розбіжностей на основі взаємних поступок, досягнення часткового задоволення своїх інтересів.
a. пристосування
b. компроміс
c. співпраця
Question 12
Форма пасивної співпраці, що характеризується бажанням пом'якшити конфліктну взаємодію, зберегти гармонію стосунків за допомогою згоди.
a. компроміс
b. пристосування
c. співпраця
Question 13
Стратегія поведінки в конфлікті, що характеризується прагненням протиборчих сторін спільними зусиллями вирішити виниклу проблему
a. співпраця
b. пристосування
c. компроміс
Question 14
Стратегія поведінки в конфлікті, що характеризується прагненням отримати перемогу над суперником
a. компроміс
b. співпраця
c. суперництво
Question 15
Окрема закрита нарада, на час якої сторона, що бере участь в переговорах, уходить із загальної сесії переговорів – це
a. кокус
b. медіація
c. радник
Ціна

40

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.