Меню сайту

Нові користувачі
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Свєта
Користувачі
03.12.2020
Чи даєте Ви хабарі викладачам?


Онищенко Мальвіна Вадимівна

Рейтинг: 10
аватар
Гарус Марина Василівна

Рейтинг: 10
Романенко Маргарита Андріївна

Рейтинг: 10
аватар
Сергій Іванович

Рейтинг: 10
аватар
Гордій Ірина Володимирівна

Рейтинг: 10
аватар
Гуштан Іванна Юріївна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Соціальна робота – підсумковий тест (МАУП)


Контрольна робота
K-24833

Question1
Балів: 1
Добровольці, що допомагають вирішити різні соціальні проблеми, зокрема,
проблеми у межах громади називаються:
Виберіть одну правильну відповідь

a. піонерами

b. волонтерами

c. скаутами

d. пластунами
Question2
Балів: 1
У теорії соціальної роботи зазначається, що будь-яке суспільство поділяється на:
Виберіть одну правильну відповідь

a. дві частини

b. три сектори

c. чотири частини

d. два сектори
Question3
Балів: 1
Некомерційні організації – це:
Виберіть одну правильну відповідь

a. організації, які надають будь-які послуги у кредит

b. об’єднання людей, які зібралися разом, щоб допомогти собі та своїм близьким

c. організації, які надають будь-які послуги безкоштовно

d. об’єднання людей, які зібралися разом, щоб допомогти собі та іншим, не маючи на меті одержати прибутки
Question4
Балів: 1
Суспільство, за теорією соціальної роботи, поділяється на наступні сектори:
Виберіть одну правильну відповідь

a. держава, бізнес, некомерційні організації

b. некомерційні організації та держава

c. бізнес і влада

d. бізнес та держава
Question5
Балів: 1
Першим кроком у роботі із кандидатом у волонтери є:
Виберіть одну правильну відповідь

a. встановлення паспортних даних кандидата у волонтери

b. застосування випробного терміну

c. заповнення анкети

d. співбесіда
Question6
Балів: 1
Однією із заповідей роботи із волонтерами є наступна:
Виберіть одну правильну відповідь

a. не давай порад

b. залучаючи до роботи волонтера, необхідно врахувати його інтереси, бажання, можливості, в тому числі й можливості тимчасового навантаження, місце проживання, фізичні можливості, освіту

c. не нашкодь

d. не вступай із волонтерами у дружні стосунки
Question7
Балів: 1
На сьогодні кількість заповідей роботи із волонтерами дорівнює:
Виберіть одну правильну відповідь

a. п’яти

b. десяти

c. трьом

d. двадцяти
Question8
Балів: 1
Благодійні організації характеризуються тим, що:
Виберіть одну правильну відповідь

a. обмежуються допомогою тільки певним членам організації

b. не мають визначеної позиції щодо благодійної допомоги

c. обмежуються допомогою тільки членам організації

d. не обмежуються допомогою тільки членам організації
Question9
Балів: 1
Громадська організація відрізняється від доброчинної організації тим що:
Виберіть одну правильну відповідь

a. громадська організація надає допомогу тільки своїм членам

b. надає допомогу тільки тим, хто не є членами громадської організації

c. не має чітких критеріїв надання допомоги

d. надає допомогу не тільки своїм членам, але й іншим людям
Question10
Балів: 1
Змістовні принципи соціальної роботи включають:
Виберіть одну правильну відповідь

a. справедливість

b. гармонізація суспільних, групових і особистих інтересів

c. гуманізм

d. усе назване
Question11
Балів: 1
Одним із принципів, проголошених у “Декларації про етичні принципи в соціальній роботі” є наступний принцип:
Виберіть одну правильну відповідь

a. кожне суспільство, незалежно від форми правління, повинно намагатися забезпечити максимум благ для своїх членів

b. принцип історизму

c. кожен член суспільства має допомагати іншим його членам

d. принцип детермінізму
Question12
Балів: 1
До психолого-педагогічних принципів соціальної роботи належить:
Виберіть одну правильну відповідь

a. конгруентність

b. емпатія

c. усе означене

d. довіра
Question13
Балів: 1
У “Міжнародних етичних стандартах соціальної роботи” виокремлено:
Виберіть одну правильну відповідь

a. основний напрям етичної поведінки соціального працівника

b. дві групи стандартів етичної поведінки

c. п’ять груп стандартів етичної поведінки

d. усе вище назване
Question14
Балів: 1
Методи соціальної роботи можна поділити на:
Виберіть одну правильну відповідь

a. п’ять груп

b. реальні та віртуальні

c. теоретичні та практичні

d. науково-дослідні та перетворюючі
Question15
Балів: 1
Група психолого-педагогічних методів соціальної роботи характеризується:
Виберіть одну правильну відповідь

a. директивністю

b. авторитетністю

c. невизначеністю

d. непрямим впливом на клієнта через механізм регуляції його самопочуття і поведінки
Question16
Балів: 1
Метод соціальної роботи під назвою “Соціальний діагноз” був запропонований:
Виберіть одну правильну відповідь

a. А.Капською

b. Н.Коломінським

c. Анрі Дюнаном

d. Мері Річмонд
Question17
Балів: 1
Метод соціального діагнозу:
Виберіть одну правильну відповідь

a. лише соціальний статус клієнта

b. передбачає оцінку як особистості клієнта, так і його соціального
оточення та його місця у соціумі

c. лише оцінку соціуму, у якому знаходиться клієнт

d. оцінку соціальної ситуації розвитку клієнта
Question18
Балів: 1
Методичні принципи соціальної роботи складають:
Виберіть одну правильну відповідь

a. усе назване

b. компетентність

c. послідовність та безперервність

d. диференційований підхід
Question19
Балів: 1
Організаційні принципи соціальної роботи визначають:
Виберіть одну правильну відповідь

a. всезагальність і комплексність

b. посередництво та солідарність

c. усе означене

d. субсидарність (матеріальну допомогу)
Question20
Балів: 1
Професійна роль соціального працівника як мобілізатора полягає у:
Виберіть одну правильну відповідь
a. об’єднанні зусиль клієнтів у вирішенні проблем

b. організації соціальної допомоги

c. активізації особистості клієнта

d. мобілізації державних служб на вирішення проблем клієнтів
Question21
Балів: 1
Перша згадка про соціальну роботу як таку належить до:
Виберіть одну правильну відповідь

a. 1930 р.

b. 1750 р.

c. 1913 р.

d. 1750 р. до н.е.
Question22
Балів: 1
Коли розпочалося навчання соціальній роботі в Україні
Виберіть одну правильну відповідь

a. 80-ті роки ХХ століття

b. на початку ХХІ століття

c. 80 - ті роки ХІХ століття

d. 50-ті роки ХХ століття
Question23
Балів: 1
Яка найбільша проблема існує в Україні, що гальмує розвиток соціальних служб?
Виберіть одну правильну відповідь

a. неналежна підготовка фахівців

b. відсутність соціального запиту

c. недостатня кількість спеціалістів

d. відсутність коштів
Question24
Балів: 1
Де з’явилися перші програми професійної підготовки соціальних працівників
Виберіть одну правильну відповідь

a. у Києві

b. у Амстердамі, Берліні та Лондоні

c. у Нью-Йорку

d. у Москві
Question25
Балів: 1
Коли з’явилися перші програми професійної підготовки соціальних працівників?
Виберіть одну правильну відповідь

a. на початку ХІХ сторіччя

b. у 70-ті роки ХХ сторіччя

c. на початку ХХ сторіччя

d. наприкінці ХІХ сторіччя
Question26
Балів: 1
Для успішного здійснення професійних завдань соціальний працівник повинен мати:
Виберіть одну правильну відповідь

a. віру у внутрішні сили клієнта, у його можливість змінити ситуацію

b. любов до ближнього, співчуття, співпереживання

c. усі відповіді правильні

d. бажання допомогти та пожертвувати
Question27
Балів: 1
Хто був першим проповідником гуманізму в Україні?
Виберіть одну правильну відповідь

a. Феофан Прокопович

b. Тарас Шевченко

c. Григорій Сковорода

d. Михайло Грушевський
Question28
Балів: 1
Чи вважається етичною поведінка соціального працівника, якщо він визнає відповідальність клієнта за прийняте рішення?
Виберіть одну правильну відповідь

a. ні

b. правильна відповідь не вказана

c. в етичному кодексі соціального працівника цього не зазначено

d. так
Question29
Балів: 1
Характер стосунків між спеціалістом і клієнтом у процесі соціальної роботи
Виберіть одну правильну відповідь

a. об’єкт-суб’єктні

b. суб’єкт-суб’єктні

c. суб’єкт-об’єктні

d. об’єкт-об’єктні
Question30
Балів: 1
У якому випадку конфіденційність обмежена правами третіх осіб і громадськості?
Виберіть одну правильну відповідь

a. існує ризик для життя клієнта чи третіх осіб

b. клієнт повернувся з місць позбавлення волі

c. усі варіанти правильні

d. клієнт раніше вживав наркотики
Ціна

15

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.