Меню сайту

Нові користувачі
studenthelper
Автори робіт
24.05.2020
Юля20
Користувачі
22.05.2020
Tass
Користувачі
13.05.2020
Victoria5678900
Автори робіт
29.02.2020
GAVGAVAV
Користувачі
04.02.2020
Який курс найскладніший?


аватар
Баратеон Станіс Лавовіч

Рейтинг: 10
аватар
Сергій Володимирович

Рейтинг: 10
аватар
Зубкович В'ячеслав Сергійович

Рейтинг: 10
аватар
Ирина Сергеевна

Рейтинг: 10
Токарєв В'ячеслав Миколайович

Рейтинг: 16
аватар
Василевич Юлія Анатоліївна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Комплексний випускний іспит з фахових дисциплін


Шпаргалка
K-27334

Комплексний випускний іспит з фахових дисциплін

Соціальна робота
1. Передумови виникнення соціальної роботи
2. Етапи розвитку соціальної роботи в Україні..
3. Сутність поняття «соціальна робота».
4. Предмет та завдання соціальної роботи.
5. Закономірності, функції соціальної роботи.
6. Змістова характеристика соціальної роботи. Принципи соціальної роботи.
7. Зв’язок соціальної роботи з іншими науками та галузями суспільної практики.
8. Соціальна робота як вид професійної діяльності.
9. Зміст соціальної роботи як навчальної дисципліни. Поняття тезаурусу соціальної роботи.
10. Сутність поняття «теорія соціальної роботи». Призначення теорії соціальної роботи.
11. Групи понять і категорій соціальної роботи. Запозичені поняття та категорії соціальної роботи. Зміст загальних понять і категорій соціальної роботи.
12. Класифікація теорій соціальної роботи.
13. Особливості соціальної роботи з дітьми вулиці.
14. Сутність понять «об’єкт», «суб’єкт», «клієнт». Характеристика категорій клієнтів соціальної роботи.
15. Структура соціальної роботи. Основні напрями соціальної роботи.
16. Ресурси та ресурсне забезпечення соціальної роботи.
17. Соціальна робота з неповнолітніми правопорушниками, засудженими до показання, не пов’язаного з позбавленням волі
18. Етичний кодекс – основа професійної діяльності соціальних працівників.
19. Соціальна робота з соціально-незахищеними категоріями клієнтів.
20. Класифікації соціальних технологій. Загальна характеристика технологій соціальної роботи.
21. Структура та особливості процесу соціальної роботи. Фази соціальної роботи.
22. Система соціальних служб в Україні.
23. Соціальна робота з різними цільовими групами і категоріями клієнтів в Україні.
24. Соціальна робота з уразливими категоріями клієнтів.
25. Соціальна робота з профілактики девіантної поведінки.
26. Система надання соціальної допомоги людям похилого віку та самотнім.
27. Соціальна допомога та підтримка осіб з обмеженими мож.ливостями.
28. Соціальна робота з дітьми, які залишилися без батьківського піклування.
29. Соціальна робота з сім'ями різного типу.
30. Соціальний захист жінок та соціальна робота.

Соціальна педагогіка
1. Сутність соціальної педагогіки як науки. Предмет, мета, завдання, принципи та функції соціальної педагогіки.
2. Історична ретроспектива становлення соціальної допомоги в Україні з архаїчного періоду до наших днів.
3. Зв’язок соціальної педагогіки з іншими науками та системою педагогічних наук.
4. Поняття соціалізації. Мегафактори соціалізації. Мезофактори соціалізації. Мікрофактори соціалізації.
5. Характеристика соціального виховання.
6. Соціальне середовище як необхідна умова соціалізації особистості. Соціальна адаптація, її види.
7. Зміст та види соціальної профілактики.
8. Сутність соціальної реабілітації. Характеристика ресоціалізації.
9. Віктимологія як соціально-педагогічна проблема.
10. Структура соціально-педагогічної діяльності.
11. Поняття професійної етики соціального педагога. Етичні принципи у соціальній педагогіці.
12. Сім’я як мала група та соціальний інститут. Функції сім’ї.
13. Типологія сімей.
14. Поняття батьківства. Стилі батьківства. Принципи усвідомленого батьківства.
15. Характеристика основних груп волонтерів.
16. Фактори вулиці та їх вплив на формування особистості. Причини бездоглядності та безпритульності. Характеристика основних груп дітей вулиці.
17. Поняття сирітства. Причини соціального сирітства.
18. Форми опіки та піклування дітей-сиріт у сучасних умовах: традиційні та інноваційні форми опіки і піклування.
19. Соціально-педагогічна діяльність у державних органах опіки та піклування.
20. Поняття та види інвалідності. Напрямки та види реабілітації.
21. Характеристика робочого столу соціального педагога.
22. Теорії девіацій. Причини девіантної поведінки. Класифікація девіантної поведінки підлітків.
23. Види психопатологічної поведінки.
24. Характеристика делінквентної поведінки. Статева деморалізація та шляхи її профілактики.
25. Характеристика адиктивної поведінки. Причини адиктивної поведінки.
26. Характеристика сучасних профілактичних підходів.Формування здорового способу життя як основа подолання негативних явищ.
27. Поняття важковиховуваності у соціальній педагогіці. Характеристика дітей групи ризику.
28. Функції та основні напрями роботи соціального педагога у різних соціально-педагогічних закладах.
29. Сутність інноваційної діяльності, інноваційна культура соціального педагога.
30. Зміст та принципи конвенції ООН про права дитини.

Практична психологія
1. Поняття про надзвичайні ситуації та їх види. Психологічні та соціальні наслідки надзвичайних ситуацій.
2. Найбільш вразливі групи людей в умовах надзвичайних ситуацій.
3. Підходи до роботи з потерпілими в умовах надзвичайних ситуацій: підхід «резилієнс» та підхід «травма».
4. Поняття «резилієнс», його сутність і значення в контексті психосоціальної підтримки людей в умовах надзвичайної ситуації.
5. Основні принципи психосоціальної підтримки в умовах надзвичайних ситуацій.
6. Принцип багаторівневої підтримки. Піраміда інтервенцій (втручань) в умовах надзвичайних ситуацій.
7. Інтервенції з психосоціальної підтримки другого рівня піраміди втручань в умовах надзвичайних ситуацій – підтримки сім’ї та громади.
8. Інтервенції з психосоціальної підтримки третього рівня піраміди втручань в умовах надзвичайних ситуацій - цільової неспеціалізованої підтримки.
9. Інтервенції з психосоціальної підтримки четвертого рівня піраміди втручань в умовах надзвичайних ситуацій - спеціалізовані послуги.
10. Сутність перенаправлення клієнтів в системі психосоціальної підтримки в умовах надзвичайних ситуацій. Етичні вимоги до перенаправлення.
11. Стресові реакції людей в умовах надзвичайної ситуації. Ознаки психічних станів, за яких необхідна спеціалізована підтримка (інтенсивність, тривалість та обмеження повсякденного функціонування людини).
12. Психічні розлади, що виникають внаслідок надзвичайних ситуацій, їх загальний аналіз (ПТСР, депресія, зловживання хімічними речовинами, горе, тривожний розлад, розлад адаптації).
13. Поняття про гендерно зумовлене насильство, його види.
14. Соціальні і психологічні «міфи» про сімейне насильство. Цикли сімейного насильства.
15. Типові установки, що обмежують можливість допомоги жертвам сімейного насильства. Психологічні та поведінкові ознаки жертв домашнього насильства.
16. Психологічне насильство, його особливості та причини.
17. Психологічна допомога особам, які зазнали сімейного насильства: екстрена психологічна допомога і тривалий супровід, їх особливості.
18. Сексуальне насильство та згвалтування: психологічні наслідки, типи психологічних реакцій на насильство та стадії їх розвитку.
19. Соціально-психологічні «міфи» щодо сексуального насильства та згвалтування, їх спростування.
20. Особливості проведення первинної психологічної бесіди з жертвами гендерно зумовленого насильства.
21. Стадії психологічної роботи з наслідками сексуального насильства. Рекомендації консультантам щодо роботи з жертвами насильства.
22. Особливості телефонної служби довіри в роботі з жертвами сексуального насильства.
23. Психологічна робота з клієнтами, які мають проблеми хімічної залежності та/ або зловживання хімічними речовинами.
24. Психологічна та соціальна робота з немотивованими клієнтами.
25. Психологічна робота з клієнтами, які переживають горе / втрату.
26. Особливості психологічного консультування клієнтів з особистісними розладами (обсесивними, шизоїдними, параноїдальими).
27. Психологічне консультування тривожних та агресивних клієнтів.
28. Психологічне консультування асоціальних клієнтів.
29. Психологічна робота з клієнтами, які мають суїцидальні думки / наміри.
30. Особливості психологічної роботи з клієнтами, які мають психічну травму.
Ціна

150

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2020 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.