Меню сайту

Нові користувачі
makarenko22
Користувачі
24.01.2021
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Чи пишете ви самі роботи?


аватар
Галик Василь Богданович

Рейтинг: 10
аватар
Максимів Юлія Романівна

Рейтинг: 16.9
аватар
Месеча Алла Володимирівна

Рейтинг: 10
Вікторія

Рейтинг: 10
Тихончук Олена Миколаївна

Рейтинг: 10
Харитон Марина Володимирівна

Рейтинг: 16

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Геронтопсихологія (МАУП)


Контрольна робота
K-19446

Тест до теми 1
Question 1
Дайте правильну відповідь на питання, що вивчає геронтопсихологія:
a. психологічні якості особистості в процесі старінням організму, притуплення окремих психічних функцій, затухання окремих процесів
b. емоційно – особистісну сферу людини в процесі старіння та явища, які пов‘язані зі старінням організму
c. явища і процеси, пов’язані зі старінням організму, властивими йому інволюційними тенденціями (притупленням окремих психічних функцій, затуханням окремих процесів, спадом активності особистості)
Question 2
Балів: 1
Розвиток старіння характеризуєтьсятакими закономірностями, крім:
a. синхронністю
b. гетерокатефтенністю
c. гетерохронністю
d. гетеротопністю
e. гетерокінетичністю
Question 3
Балів: 1
Назвіть основний закон геронтогенезу:
a. закономірності
b. гетерохронності
c. системності
d. різноплановості
Question 4
Геронтогенез — це поняття, яке достатньо адекватно позначає:
a. функціонування організму, як цілісної системи в процесі діяльності
b. фзіологічний процес життєдіяльності
c. складний, суперечливий, нелінійний і фазний процес
Question 5
До законів геронтогенезу відносяться всі, крім:
a. закономірності
b. різноманітності
c. гетерохронності
d. специфічності
Question 6
Хто із вказаних вчених перший запропонував теорію походження старіння як риси, що виникла в результаті еволюції
a. Фішер
b. Бекон
c. Александров
d. Вайсман
Question 7
Психологічний вік це:
a. еволюційне виникнення старіння як корисного явища
b. вікова ідентифікація, яка може бути різного ступеню усвідомлення - аспект самосвідомості, пов'язаний з уявленнями про час
c. об'єктивний показник, пов'язаний чисто з фізичним перебігом часу, який виражається в абсолютних фізичних одиницях часу
Question 8
Предметом геронтопсихології є:
a. з‘ясування особливостей психологічного реагування людей на процес старіння
b. з’ясування психологічних аспектів старості і психологічної підготовки особистості до неї
c. з’ясування психологічних особливостей людей похилого віку
Question 9
Психічний розвиток людини проходить ряд періодів, послідовна зміна яких необоротна й передбачувана. Кожен віковий період це:
a. своєрідний ступінь психічного розвитку з притаманними йому психічними властивостями для людини
b. своєрідний ступінь психічного розвитку з притаманними йому відносно стійкими якісними особливостями
c. психофізіологічні можливості конкретної людини в певний віковий період
Question 10
Критеріями визначення основних періодів індивідуального психічного розвитку повинні бути:
a. кількісні ознаки психічного розвитку, що виявляє характерні для кожного віку цілісні новоутворення
b. взаємозв‘язок якісних і кількісних ознак, що характерні для кожного віку
c. якісні й суттєві ознаки, взяті в їх системному зв'язку, що виявляє характерні для кожного віку цілісні новоутворення
Question 11
Балів: 1
В процесі старіння на основі зсувів саморегуляції розвивається:
a. руйнування неживих систем
b. розвиток психічних розладів
c. деградація й важливі пристосувальні механізми
Question 12
Процес старіння це:
a. процес наповнений подіями, майбутньою метою і мотивами розгорненими в справжній діяльності
b. процес функціонування всієї системи вцілому, що обумовлена тим, наскільки "підігнані" один до одного її елементи, наскільки погоджено вони взаємодіють
c. процес поступового руйнування і втрати важливих функцій організму або його частин, зокрема здатності до розмноження і регенерації
Question 13
До принципів психічного розвитку вілносяться всі крім одного:
a. принцип диференціації-інтеграції
b. принцип взаємодії тенденцій до збереження і зміни
c. принцип діфицитарності психічних функцій
d. принцип стійкої динамічної нерівноваги
Question 14
Безумовно-рефлекторна система роботи мозку є:
a. диференціації наявних структур, виділення окремих функцій та їх інтеграції у нове ціле
b. основою виникнення первісної психічної структури, а кожна нова психічна структура утворюється з того, що вже є у психіці, і того, що людина засвоює з оточуючого середовища
c. формування різних видів діяльності
Question 15
Балів: 1
Поняття "розвиток " використовують найчастіше для визначення процесу:
a. руху від нижчого (простого) до вищого (складного)
b. руху від вищого (складного) до нижчого (простого)
c. ідеального відображення навколишньої дійсності т до теми 1
Тест до теми 2
Question 1
«Щаслива старість» характеризується
a. підвищенням рівня особистісної тривоги, тривожної уявності з приводу свого фізичного здоров'я
b. способом життя, перенесеними захворюваннями, стресовими ситуаціями, фізичною, психічною і інтелектуальною активністю
c. утихомиреною, мудрою просвітленістю світосприймання і світогляду, споглядальністю, стриманістю і самовладанням
Question 2
Стратегія "Ворожий" пристосування в старому віці характеризує
a. людей перебільшено емоційно стриманих, дещо прямолінійних в своїх вчинках і звичках, які люблять бути саме забезпеченими, неохоче приймають допомогу від інших людей
b. тенденцію до пасивності і залежності. Індивід добре інтегрований, але покладається на інших людей в забезпечення його матеріально і чекає від інших емоційної підтримки
c. Людей агресивних, схильних до емоційних сплесків, підозрілих, які мають тенденцію до перекладання на оточуючих власних претензій і приписуванню їм вини за все свої невдачі
Question 3
Стратегія " Самоненависний " пристосування в старому віці характеризує
a. тенденцію до пасивності і залежності. Індивід добре інтегрований, але покладається на інших людей в забезпечення його матеріально і чекає від інших емоційної підтримки
b. людей добре усвідомлюючих факти старіння, але вони не заздрять, молодим, вони не бунтують, проти власної старості лише покірливо приймають, що шле доля
c. Людей агресивних, схильних до емоційних сплесків, підозрілих, які мають тенденцію до перекладання на оточуючих власних претензій і приписуванню їм вини за все свої невдачі
Question 4
Балів: 1
Головним демографічним ефектом успіхів медицини та загального покращення умов життя протягом останнього століття є
a. падіння смертності та значне збільшення тривалості життя
b. забезпечення високого рівня здоров‘я населення
c. максимальне соціальне забезпечення людей похилого віку
Question 5
Балів: 1
Початок систематичного вивчення тривалості людського життя поклав
a. Е. Галлей
b. Дильман
c. В. Райт
d. Н. Рубнер
Question 6
Фізіологічні зміни, що протікають в тілі людини із віком, полягають
a. у віковому зниженні інтенсивності самовідновлення організму і втраті його опірності
b. у виникненні важливих адаптивних механізмів
c. в зниженні біологічних функцій і здатності пристосувати до метаболічного стресу
Question 7
Людина у пізньому віці на фізіологічному рівні характеризується
a. більшою уразливістю до хвороб
b. розвитком депресивних станів
c. різкими перепадами настрою
Question 8
“Психологічна старість” виявляється
a. віково-органічними порушеннями психіки, особи і поведінки
b. відчуттям безповоротності життєвих втрат «замиканням» інтересів на питаннях здоров'я
c. відхиленнями від нормативної лінії психологічного реагування
Question 9
Стратегія "Оборонний тип" пристосування в старому віці характеризує
a. тенденцію до пасивності і залежності. Індивід добре інтегрований, але покладається на інших людей в забезпечення його матеріально і чекає від інших емоційної підтримки
b. зрілу особу, добре інтегровану, яка насолоджується життям, створеними тісними і близькими відносинами з іншими людьми
c. людей перебільшено емоційно стриманих, дещо прямолінійних в своїх вчинках і звичках, які люблять бути саме забезпеченими, неохоче приймають допомогу від інших людей
Question 10
Стратегія "Залежний тип "пристосування в старому віці характеризує
a. людей перебільшено емоційно стриманих, дещо прямолінійних в своїх вчинках і звичках, які люблять бути саме забезпеченими, неохоче приймають допомогу від інших людей
b. тенденцію до пасивності і залежності. Індивід добре інтегрований, але покладається на інших людей в забезпечення його матеріально і чекає від інших емоційної підтримки
c. зрілу особу, добре інтегровану, яка насолоджується життям, створеними тісними і близькими відносинами з іншими людьми
Question 11
Хто із вказаних вчених запропонував п'ять стратегій пристосування в старому віці
a. Ф.Гізе
b. Д.Б. Бромлей
c. А.І. Анциферова
d. Р. Тагор
Question 12
Який із типів не відноситься до запропонованих Ф. Гізе типів старих і старості
a. старий екстравертований
b. інтравертований
c. старий – негативний
d. лабільно - емоційний тип
Question 13
Балів: 1
"Конструктивна стратегія"пристосування в старому віці характеризує
a. зрілу особу, добре інтегровану, яка насолоджується життям, створеними тісними і близькими відносинами з іншими людьми
b. тенденцію до пасивності і залежності. Індивід добре інтегрований, але покладається на інших людей в забезпечення його матеріально і чекає від інших емоційної підтримки
c. людей перебільшено емоційно стриманих, дещо прямолінійних в своїх вчинках і звичках, які люблять бути саме забезпеченими, неохоче приймають допомогу від інших людей
Question 14
Хто із вказаних вчених запропонував три типи старих і старості?
a. Р. Тагор
b. Д.Б. Бромлей
c. Ф.Гізе
d. А.І. Анциферова
Question 15
Балів: 1
Який з вказаних типів не відноситься до типів вікових змін особистості в пізньому віці за А.У. Тибиловою?
a. тип гіпертрофованого сприйняття змін
b. тип особистісного зростання
c. тип адекватного самосприйняття
d. тип суб'єктивної недооцінки вікових змін
Тест до теми 3
Question 1
Найпомітніші зміни в роботі мозку під час старіння полягають в
a. погіршенні короткострокової пам'яті і збільшенні часу реакції
b. зниженням концентрації уваги
c. різноплановістю мислення
Question 2
Що з перерахованого не відноситься до показників рівня життя
a. Реальні доходи населення
b. Схильність до спадкових хвороб
c. Забезпеченість медичною допомогою
d. Забезпеченість житлом
Question 3
Що з перерахованого не відноситься до устрою життя
a. Рівень добробуту
b. Регламент праці, відпочинку, побуту
c. Порядок суспільного життя
Question 4
Балів: 1
Стиль життя
a. Умови життя
b. Індивідуальні особливості поведінки
c. Параметри життя
Question 5
Що з перерахованого не відноситься до якості життя
a. Поєднання умов життєзабезпечення і стану здоров'я
b. Рівень доходу
c. Ступінь сприйняття людиною і населенням задоволення потреб
Question 6
Балів: 1
Що з перерахованого не відноситься до соціально значущих захворювань
a. Незахищений секс
b. Обумовлені переважно соціально-економічними умовами
c. Такі, що приносять збиток суспільству
d. Такі, що потребують соціального захисту людини
Question 7
Що з перерахованого не відноситься до «Класичних соціальних хвороб»
a. Травматизм
b. Алкоголізм
c. Туберкульоз
d. Венеричні хвороби
e. Психози
Question 8
В процесі старіння, на біологічному рівні зміни зачіпають
a. фукції організму, що забезпечують життєдіяльність організму, як єдиного цілого
b. всі структури і функції організму, пронизуючи всі рівні його організації, починаючи з молекулярного і закінчуючи життєдіяльністю всього організму в цілому
c. психічну сфери стріючої людини
Question 9
В процесі старіння, на психологічному рівні зміни зачіпають
a. рівні когнітивних процесів
b. рівні коркових структур головного мозку
c. рівні психічних процесів, та зміни психічних станів і властивостей особистості
Question 10
Мудрість це
a. свідомі зусилля для підтримання розумової активності і розширенням соціальних контактів з людьми молодшої вікової групи
b. експертна система знань людини, орієнтована на практичну сторону життя, що дозволяє виносити виважені судження та давати корисні поради по життєво важливим питанням
c. зменшення рівня сучасних знань, пов'язане із погіршенням можливостей до навчання
Question 11
Демографія - це наука, що вивчає
a. факторну обумовленість здоров'я
b. питання шлюбу і продуктивності
c. здоров'я населення
d. чисельність, склад і відтворення населення в його суспільному розвитку
Question 12
Зазначте характер функціональних перебудов в організмі в процесі адаптації
a. певні зміни захисних і регуляторних реакцій організму на збурюючі фактори
b. здатність пристосовних механізмів змінювати функції систем організму під впливом факторів внутрішнього і зовнішнього середовища
c. пристосовні перебудови організму, які супроводжуються зміною регуляції функцій в умовах нового існування
d. утримання сталості внутрішнього середовища організму при змінах впливу зовнішнього середовища
Question 13
Загальні уявлення про механізми термінової і тривалої адаптації
a. при терміновій адаптації змінюються лише зовнішні прояви вегетативних реакцій, а при тривалій – нервові
b. термінова адаптація супроводжується частковою мобілізацією функціональних резервів, а тривала – повною
c. первинною реакцією організму на подразник є повна мобілізація фізіологічних резервів, потім, якщо подразнення повторюється, функція набуває нової якості
d. у відповідь на ругулярний подразник організм реагує тривалими проявами змін нервових процесів, а незнайомий подразник викликає специфічні реакції
Question 14
Функціональні стани організму у різні фази загального адаптаційного синдрому
a. початковою є реакція тривоги, потім змінюється опір організму дії стресора – рівень функціонування підвищується, закінчується цей процес повним незворотним виснаженням
b. першою реакцією є опір організму, потім поступове зниження всіх реакцій до рівня основного обміну, що закінчується повним пристосуванням
c. спочатку виникає активація усіх функцій організму, потім гальмування і нормалізація
d. організм адаптується до збуджуючих факторів, потім поступово змінює свої функції так, щоб забезпечити економізацію життєдіяльності до мінімальних рівнів
Question 15
Що не відноситься до типів адаптаційних реакцій?
a. реакція на впливи середньої сили – реакція активації
b. реакція на впливи приємних новин – реакція радості
c. реакія на сильні, надзвичайні впливи – срес-реакція
d. реакція на слабкі впливи – реакція тренування
Тест до теми 4
Question 1
Типовими психологічними особливостями літніх людей є всі нижеперераховані за виключенням:
a. егоцентризму
b. альтруїзму
c. тривожності
d. недовірливості
Question 2
З віком відбуваються зміни в процесі мислення, які виражаються в:
a. порушенні свідомості і планомірності
b. ослабленні критичності мислення: воно стає все менш об'єктивним і невиправдано категоричним
c. конкретизації і зіскальзування
Question 3
Назвіть основні емоційні прояви:
a. стан перенапруження, який супроводжується зовнішніми ознаками: втомленістю, невдоволеністю, незадовільним почуттям
b. зміни мови, рухів, жестів, набудую, жовнішнього супроводження поведінкових реакцій, які відбивають суб'єктивне ставлення людини до того, що відбувається
c. зміни набудую людини, які супроводжуються активізацією надниркової залози
Question 4
Характерними рисами інтелекту літніх людей стає:
a. певна мудрість, що базується на накопиченому життєвому досвіді, розсудливість, критичність
b. розумова відсталість
c. значне зниження інтелекту, хвороба Альцгеймера
Question 5
В зміст психічного здоров‘я не входить:
a. Адекватність реакції на фактори середовища
b. Здатність до реалізації репродуктивної функції
c. Здатність до самоконтролю
d. Гармонійний взаємозв‘язок між відображенням дійсності і відношенням індивіда до неї
Question 6
В психомоториці при настанні старості відбуваються такі процеси, як:
a. слабшають саморегуляції найвитонченіших рухів
b. власні дії стають більш керовані і організовані
c. підвищення швидкості реакцій, підвищення працездатності нервової системи
Question 7
Старіння особистості може, пров'яляться у синдромі:
a. „афективного прийняття старості”
b. „адекватного прийняття старості”
c. "неприйняття старіння"
Question 8
Значення типології ВНД у виникненні стресу:
a. холерики і меланхоліки частіше зазнають впливу сильних подразників на НС
b. розвитку стресу сприяє одночасна дія кількох подразників з протилежною спрямованістю збудження і гальмування
c. меланхоліки більш стійкі до стресу у зв'язку з тим, що сморід на всі подразники реагують слабким проявом сили нервових процесів
Question 9
Назвіть основні захворювання внаслідок стресу:
a. різке зниження артеріального тиску і розвиток вегето-судинної дистонії за гіпотонічним типом з подальшим переходом у гіпертонічну форму
b. загострення хронічних хвороб, різні порушення рухової діяльності, виникнення дистрофічних змін
c. накопичення липідів у крові під годину стресу сприяє розвитку атеросклерозу, це призводить до гіпертонії і порушення регуляції обміну речовин; нервові процеси провокують розлади шлунково-кишкового тракту, розвитку гастритів і виразок
Question 10
Неспецифічна реакція організму під впливом стресора характеризується:
a. зростанням реактивності фізіологічних систем
b. однотипністю реагування організму, його мобілізацією
c. протидією фізіологічних систем, яка залежить від спадкових особливостей організму та сили дії стресора
d. зниженням резистентності органузму
Question 11
Які зміни відбуваються в організмі у процесі адаптації:
a. усі регуляторні процеси в організмі поступово вивільняються від зайвих дій, що створює сприятливі умови для фізіологічних процесів
b. при терміновій адаптації організм реагує зміною рухомості нервових процесів, після чого мобілізуються психічні процеси
c. термінові реакції організму мобілізують фізіологічні резерви, потім формується нова програма гомеостатичного регулювання, змінюється чутливість сенсорних систем; перебудови в організмі забезпечують тривале пристосування організму до нових розуму
Question 12
Психофізіологічною особливістю функціонального стану у похилому віці є:
a. набуття такого життєвого досвіду, який дозволяє знижувати функціональну напруженність, що виникає у відповідь на зовнішні впливи
b. порушення процесів внутрішнього гальмування, диференційовок, ослаблення вироблення умовних рефлексів, похудшення моторики
c. формування таких функціональних станів організму, які сприяють покращенню реактивності організму при зниженнях його резистентності
d. погіршення довгострокової пам'яті на фоні загострення короткочасної пам'яті
Question 13
Психофізіологічною характерною рисою качану інволюції організму є:
a. втрата зовнішньої прибавливості і можливе формування агресивності
b. поступове зниження життєвого тонусу, переважність втрати над придбанням, перебудова ендокринної регуляції фізіологічних функцій, зміна якості адаптивності реакцій на збурюючі фактори
c. більш виразні емоції, відсутність певного режиму життєдіяльності, загострення сенсорної чутливості
d. поступове зниження творчих здібностей
Question 14
У зрілому віці психофізіологічний стан людини характеризується:
a. диференціюванням розумової і фізичної працездатності, стабілізацією вегетативних функцій
b. дисоціацієй корково-підкоркових відносин, що проявляється у стабілізації координацій рухових дій
c. стабілізацієй уявно-рухового мислення, контроль емоційних реакцій
Question 15
Адаптаційні можливості людини залежать від:
a. накопичення життєвого досвіду протидіяти чинникам зовнішнього середовища
b. спроможність швидко та ефективно ліквідувати або компенсувати дію несприятливих факторів
c. можливості підтримання гомеостазу та забезпечення необхідної розумової і фізичної працездатності
Тест до теми 5
Question 1
В групу ризику по демографічним ознакам не входять
a. Люди старшого віку
b. Пенсіонери
c. Мігранти
d. Діти
e. Одинокі
Question 2
Класична депресивна тріада характеризується
a. ідеаторним гальмуванням
b. всім перерахованим
c. руховим нальмуванням
d. эмоцйним гальмуванням
Question 3
До соматичних ознак депрессії відносяться
a. дисменорея
b. запори
c. похудіння
d. все перераховане
Question 4
Стресом називається
a. системна реакція організму на будь-який вплив, яка має пристосовне значення
b. така реакція організму, яка супроводжується розвитком нетиповим для фізіологічних систем напруженням
c. специфічна реакція, яка спрямована на подалання труднощів, що виникають в регулюванні фізіологічних функцій при дії стрес-чиннику
d. вкрай напружений стан організму, який зв'язаний із значними нервовими напруженнями
Question 5
Психофізіологічна характеристика стресу
a. це такий стан організму, при якому підвищуються захисні можливості
b. змінюються фізіологічні процеси регулювання нервової і ендокринної систем, активізуються вегетативні реакції, енергообмін, розвивається загальний адаптаційний синдром
c. стан, який супроводжується руйнівними процесами в нервовій системі
Question 6
Функціональні стани організму у різні фази загального адаптаційного синдрому
a. початковою є реакція тривоги, потім змінюється опір організму дії стресора – рівень функціонування підвищується, закінчується цей процес повним незворотним виснаженням
b. спочатку виникає активація усіх функцій організму, потім сморід гальмуються і нормалізуються
c. першою реакцією є опір організму, потім поступове зниження всіх реакцій до рівня основного обміну, що закінчується повним пристосуванням
Question 7
Характеристика факторів ризику виникнення стресу
a. зміни режиму праці
b. це вроджені порушення системи внутрішньої секреції, слабка ЦНС, негативні прояви характеру, що може сприяти психоемоційному напруженню, несприятливе соціальне середовище, небезпечені умови праці
c. зміни соціального характеру і контактів між співробітниками і близькими людьми
Question 8
Спосіб життя це
a. Рівень добробуту
b. Певний тип та сукупність істотних рис діяльності
c. Соціально – економічна стабільність
Question 9
Типові прояви деменції включають перераховані ознаки, окрім
a. порушення здібності до логічних думок
b. порушення здатності планувати свою діяльність
c. погіршення пам'яті
d. ознаки затьмарення свідомості
Question 10
Емоційно-вольові порушення в структурі деменції звичайно виявляються перерахованими ознаками, окрім
a. депрессія
b. апатія
c. дратівливість
d. огрубіння соціальної поведінки
e. емоційна лабільність
Question 11
Яке з приведених тверджень найбільшою мірою відповідає судинній деменції?
a. стан рідко характеризується раптовим початком і реміссією
b. жінки хворіють частіше, ніж чоловіки
c. деменція звичайно починається у людей старше 80 років
d. ранні ознаки судинної деменції включають порушення пам'яті і утруднення концентрації уваги
Question 12
Эмпатія - це:
a. прояв лікарем уваги і интересу до хворого
b. чуттєвее переживання лікарем внутрішнього світу пацієнта
c. співчуття лікаря до страждань хворого
d. інтеллектуальне розуміння лікарем внутрішнього світу пацієнта
Question 13
Субтест "кубики Косса" направлений на дослідження
a. Сенсомоторної координації
b. Уваги
c. Комбінаторного мислення
d. Пам‘яті
Question 14
Для экспресс-діагностики невротичої патології найбільш придатний:
a. опитувальник "Рівень невротизації"
b. опитувальник Кэттела
c. "Опитувальник невротичних розладів"
d. кольоровий тест Люшера
Question 15
Рівень депрессії оцінюється за допомогою:
a. шкалы Спилбергера
b. шкалы Тейлора
c. шкалы Шихана
d. шкалы Зунга
Тест до теми 5
Question 1
Важливим чинником психічного і фізичного старіння людини є:
a. негативна модальність суб'єктивного відношення до себе
b. віра в себе, свої здібності і прагнення до спілкування
c. оптимальне функціонування особистості старої людини
Question 2
До судинних захворювань головного мозку відносяться всі, окрім:
a. Атеросклероз
b. Гіпертонічна хвороба
c. Базедова хвороба
d. Інсульт
Question 3
Пенсійний вік відносять до періоду від:
a. 45 до 55 років
b. 50 до 65 років
c. 55 до 70 років
d. 60 до 70 років
Question 4
Вихід на пенсію може розглядається як:
a. завершення однієї діяльної фази соціального життя людини і початок іншої
b. напрямок діяльності с ціллю подолання будь-якої проблеми
c. переосмислення цінностей, відносини до себе і до оточуючого
Question 5
Самореалізація – це:
a. момент розвитку вищих почуттів і цінностей
b. активність, пов‘язана з процесом самовизначення особистості
c. самопізнання
Question 6
Вітаукт – це:
a. адаптаційно регуляторна теорія старіння
b. процеси, спрямовані на подтримку высокої життєздатності і збільшення тривалості життя
c. біологічно – активная добавка
Question 7
Соціальне старіння – це:
a. місце похилої лудини в суспільстві
b. як індивід пов‘язує старіння з суспільством; поведінка и виконання соціальных ролей похилими
c. старіння суспільства
Question 8
Що з перерахованого не відноситься до чинників, які впливають на стан емоційної сфери людей похилого віку:
a. втрату близьких друзів і родичів
b. задовільне матеріальне положення
c. відчуття самотності, непотрібності, відчуженості від зовнішнього світу
d. відхід з сім'ї дітей або погані відносини з ними
e. страх перед захворюванням і неміччю
Question 9
Психічне зниження за визначенням Ю. Ф. Шахматова це:
a. одна з форм природного, безболісного старіння
b. стани психічного здоров‘я
c. відхилення у психіці в процесі старіння
Question 10
Депресія - афективний стан, що характеризується:
a. відчуттям важкості, болісних емоцій і переживань
b. негативним емоційним фоном, зміною мотиваційної сфери, когнітивних уявлень і загальною пасивністю поведінки
c. відчуттям втрати свєї компетентності, і контролю над обставинами життя
Question 11
Психогенна депресія частіше за все розвивається на фоні:
a. патології ендокринної системи
b. захворювань, властивих людям немолодого і старечого віку
c. інфекційних хвороб
d. інтоксикації
Question 12
Прогерія або передчасне старіння — надзвичайно рідкісна хвороба раннього дитинства, що характеризується такими проявами як:
a. підвищення артеріального тиску, що супроводжується головним болем, тремтінням в тілі, болями в області серця, запамороченням, нудотою і т.д.
b. випадіння волосся, зморщена шкіра, опуклість кровоносних судин голови та судинні хвороби
c. нездатність постачання достатньої кількості кисню, що відбувається через зменшення еластичності судин та максимального серцевого ритму
Question 13
Балів: 1
Вкажіть синдром характерний для розвитку в літньому віці:
a. Болі в животі
b. Клімактеричний синдром
c. Болі в спині
d. Біль в грудній клітці
e. Головні болі
Question 14
Вкажіть вид психічного розладу, який не характерний в передстаречому й старечому віці:
a. Пресенильна ідіотія
b. Пресенільні психози
c. Інволюційна меланхолія
d. Пресенільні деменції
Question 15
Вкажіть вид захворювання, який не характерний в передстаречому й старечому віці:
a. Хвороба Піка
b. Хвороба Дауна
c. Хвороба Альцгеймера
d. Старечі (сенільні) психози
Ціна

40

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.