Меню сайту

Нові користувачі
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Свєта
Користувачі
03.12.2020
Оцініть цей сайт


Тимошенко Яніна Анатоліївна

Рейтинг: 10
Роман

Рейтинг: 10
Смірнов Ігор Анатолійович

Рейтинг: 16
аватар
Васюк Тетяна Борисівна

Рейтинг: 10
Попп Наталія Олександрівна

Рейтинг: 13
аватар
Брагіна Катерина Ігорівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Психологічне консультування - тести (МАУП)


Контрольна робота
K-23156

ТЕСТ 1
Question 1
Оберіть правильну відповідь:
До групи професійних консультантів відносять:
a. психотерапевтів
b. священнослужителів
c. психологів
d. вчителів
Question 2
Хто із наступних спеціалістів має кваліфікацію лікаря:
a. клінічний психолог
b. народний цілитель
c. соціальний працівник
d. психіатр
Question 3
Існують три основні підходи до психологічного консультування:
a. проблемно-орієнтоване консультування, яке фокусується на аналізі сутності внутрішніх та зовнішніх причин проблеми, пошуку шляхів її розв’язання
b. особистісно-орієнтоване консультування, спрямоване на аналіз індивідуальних, особистісних причин виникнення проблемних та конфліктних ситуацій та шляхів запобігання їх у майбутньому
c. рішення-орієнтоване консультування, спрямоване на аналіз індивідуальних, особистісних причин виникнення проблемних та конфліктних ситуацій та шляхів подолання їх у майбутньому
ТЕСТ 2
Question 1
Перераховано види психологічного консультування за характером допомоги:
a. разова консультація, середньострокове консультування, короткострокове консультування, тривале консультування
b. разова консультація, діагностичне консультування, тривале консультування, консультування дитини
c. психологічне консультування, діагностичне консультування, просвітницько-рекомендаційне консультування
d. середньострокове консультування, просвітницько-рекомендаційне консультування, консультування батьків, короткострокове консультування
Question 2
Шкільний психолог:
a. має справу переважно з такими проблемами, як конфлікти між учнями та вчителями
b. допомагає учням адаптуватися до шкільного навчання
c. розглядає проблеми взаємин у сім’ї учня
d. займається розвитком здібностей учня
Question 3
Перераховано види консультування за тривалістю:
a. разова консультація, середньострокове консультування, короткострокове консультування, тривале консультування
b. психологічне консультування, діагностичне консультування, просвітницько-рекомендаційне консультування
c. разова консультація, діагностичне консультування, короткострокове консультування, тривале консультування, консультування дитини
d. середньострокове консультування, просвітницько-рекомендаційне консультування, консультування батьків, короткострокове консультування
ТЕСТ 3
Question 1
Прояв теплоти і поваги уміння прийняти клієнта таким, яким він є, не оцінювати і не засуджувати його норми і цінності, стиль життя і поведінку складає сутність:
a. принципу конфіденційності зустрічей з психологом
b. принципу особистих відносин між психологом і клієнтом
c. принципу доброзичливого і без оціночного ставлення до клієнта
d. принципу добровільності
ТЕСТ 4
Question 1

Перераховано лише види діяльності практичного психолога:
a. просвітницька та профілактична робота, психоконсультування, індивідуальна та групова психотерапія, психокорекція, психодіагностика
b. просвітницька та профілактична робота, психоконсультування, індивідуальна психокорекція, виставки літератури, психотерапія, «телефон довіри»
c. просвітницька та профілактична робота, психоконсультування, психокорекція, психотерапія, психогімнастика
d. просвітницька та профілактична робота, психоконсультування, індивідуальна психокорекція, виставки літератури, психологічні консиліуми, групова психотерапія
ТЕСТ 5
Question 1
Ефективною позицією взаємодіючих у консультуванні є:
Виберіть одну правильну відповідь a. зверху-вниз
b. жодна відповідь не є правильною
c. на рівних
d. знизу ввер
ТЕСТ 6
Question 1
Етичний кодекс психолога – це:
a. нормативний акт, сукупність етичних норм і правил поведінки, які склалися в психологічному співтоваристві й регулюють його життєдіяльність
b. це нормативний акт, який являє собою сукупність правових норм діяльності психолога
c. нормативний акт, що визначає які суспільно небезпечні діяння є злочинними, і встановлює покарання для осіб, які здійснюють цей злочин
Question 2
Етичний кодекс психолога - це документ, який регламентує діяльність лише:
a. психолога в будь-якій сфері соціальної політики
b. клієнта
c. практичного психолога в сфері освіти і медицини
Question 3
Якщо психолог порушує норми Етичного кодексу психолога, то:
a. його дії підлягають розгляду Комісії з етики, яка накладає відповідні стягнення
b. він підлягає суду відповідно до закону
c. виправдання цьому завжди можна знайти
Question 4
Прийняття Етичного кодексу психологу та побудова діяльності психологічної служби відповідно до нього:
a. не є обов’язковим для практикуючого психолога, а скоріше є необхідністю для психолога-науковця
b. необхідні, оскільки не всі проблеми, з якими зустрічається практичний психолог, можуть мати однозначне і точне правове розв’язання
c. є данина моді
Question 5
Виберіть рядок, в якому перераховані основні джерела, на основі яких вироблені норми Етичного кодексу психолога:
a. філософія, релігія, культура, звичаї, традиції, ідеологія, політика
b. культура, звичаї, традиції, художня література, кримінальний кодекс, цивільно-правовий кодекс
c. норми Етичного кодексу психолога, які розроблені в США, Німеччині, Іспанії, Англії
ТЕСТ 7
Question 1
Діалог, орієнтований на перебудову клієнтом власного внутрішнього психологічного життя, складає сутність:
a. психотерапії
b. психокорекційної роботи
c. психоконсультативної роботи
d. просвітницької роботи практичного психолога
Question 2
Складовими професійного консультативного контакту є:
a. простір бесіди
b. дистанція
c. площина контакту
d. всі відповіді є вірними
ТЕСТ 8
Question 1
Виберіть рядок, в якому перераховані основні фази психотерапії:
a. встановлення контакту між психолог та пацієнтом, визначення психологічної проблеми, діагностика; набуття соціальних навичок завдяки ідентифікації із психологом і закріплення адаптивних форм поведінки
b. робота над вирішенням проблеми. Формування особливих психотерапевтичних взаємин; досягнення взаєморозуміння між психологом та пацієнтом; матеріальна спроможність для тривалої роботи з психотерапевтом
c. встановлення контакту між психологом та пацієнтом, визначення психологічної проблеми, діагностика; робота над вирішенням проблеми, формування особливих психотерапевтичних взаємин; підготовка до реалізації знайдених рішень у життя
Question 2
Подана правильна послідовність дій практичного психолога при короткостроковому консультуванні:
a. психодіагностичне обстеження, короткий контакт під час запису, перша зустріч, заключна зустріч
b. первинний контакт, вислуховування і розпитування клієнта на першій зустрічі, психологічне обстеження, обговорення результатів обстеження, формулювання рекомендацій на завершальній зустрічі
c. первинний прийом, робота з клієнтом під час численних зустрічей, завершення консультування
ТЕСТ 9
Question 1
Робота з вивільнення почуттів, емоцій клієнтами є доречною у випадках:
a. коли клієнт щойно пережив емоційно напружену ситуацію
b. Всі відповіді є вірними
c. відсутність конкретного запиту, проблеми, якій клієнт хотів би зорієнтуватися
d. коли активне втручання психолога, пропозиція розібратися у тому чи іншому моменті співбесідника ігнорується, та він продовжує своє
Question 2
Вияснення прихованих думок та почуттів через рефлексування переживань та почуттів можливе, якщо:
a. відслідковувати невербальні реакції клієнта, помічати невідповідність невербальних та вербальних повідомлень значенню, яке передається
b. звертати увагу на слова та висловлювання, які використовуються для позначення почуттів; уточняти емоційно насичені слова
c. точно ідентифікувати та відтворювати емоції співбесідника, проникатися його станом
d. всі відповіді є вірними
ТЕСТ 10
Question 1
Діалог, орієнтований на перебудову клієнтом власного внутрішнього психологічного життя, складає сутність:
a. психотерапії
b. психоконсультативної роботи
c. просвітницької роботи практичного психолога
d. психокорекційної роботи
Question 2
Виберіть рядок, у якому перераховані фактори ефективності консультування:
a. особистість клієнта, особистість психолога, кількість та частота зустрічей, наявність контакту, дотримання принципів консультування
b. особистість психолога, адекватність психотехнік і методів, стать клієнта, довіра у стосунках між клієнтом і психологом, дотримання принципів консультування
c. особистість психолога, адекватність психотехнік і методів, платоспроможність клієнта, наявність контакту, дотримання принципів консультування
d. особистість клієнта, особистість психолога, адекватність психотехнік і методів, наявність контакту, дотримання принципів консультування
ТЕСТ 11
Question 1
Коли людина переповнена проблемами, вона:
Виберіть одну правильну відповідь a. говорить не те, що відчуває
b. не може зрозуміти іншу людину
c. не може усвідомити свої почуття та виразити їх словами
d. всі варіанти є правильними
Question 2
Психолог-консультант:
a. працює з тими людьми, які звертаються до нього
b. допомагає віднаходити потрібні відповіді на проблеми, які стосуються людей
c. Вірними є всі відповіді
d. має справу головним чином з такими проблемами, як самогубства та наркоманія
ТЕСТ 12
Question 1
Зустрічаючись із маніпулятивним запитом, ми маємо повідомити клієнту, що:
a. всі відповіді є вірними
b. не можна розв’язати проблеми третіх осіб заочно, тим більше, якщо вони самі цього не бажають
c. виключення становить запит батьків стосовно дитини із важкими поведінковими і психічними порушеннями, оскільки батьки продовжують нести відповідальність за таких дітей, а їх власні ресурси взаємодії з такою дитиною повністю є вичерпаними
d. ми не можемо допомогти клієнту розв’язати його проблеми, які виникли у зв’язку із відносинами третіх осіб
ТЕСТ 13
Question 1
Інтерпретація як коментар – це:
a. виявлення причинно-наслідкових зв’язків між явищами
b. жодна з відповідей не є вірною
c. тлумачення та подача у новому ракурсі висловленого чи продемонстрованого клієнтом, а також того, що було виявлено за допомогою діагностичних методик та процедур до початку та у процесі спілкування
d. перехід до іншого масштабу бачення ситуації чи в зведенні в одну логічну систему розрізнених і часто не зв’язаних у свідомості клієнта деталей психологічної ситуації, який піднімає його на новий рівень розуміння проблем
Question 2
Реалізації відображення в активному слуханні притаманні:
a. всі ключові слова, які несуть смислове та емоційне навантаження, мають бути точно повторені, при цьому можна змінити допоміжні чи несуттєві слова
b. найважливішим моментом адекватного повторення є відсутність у ньому перцептивних викривлень, які можуть бути допущені слухачем
c. всі відповіді є вірними
d. із кожного фрагменту монологу того, хто говорить слухач обирає та повторює те, що, на його думку, є центральною ланкою фрагменту, його базисним початком
Question 3
Гіпотеза психолога - консультанта являє собою набір тверджень, які встановлюють зв'язок між:
a. його психічними станами ( переживаннями, почуттями) ,які є результатом не завжди усвідомленого опрацювання цих подій
b. подіями життя, детермінованими з точки зору клієнта, ззовні
c. вчинками, які завжди є результатом особистісного вибору, незалежно від того, визнає це клієнт чи ні
d. всі варіанти є вірними
ТЕСТ 14
Question 1
Який із тривожних розладів зустрічається найчастіше?
a. фобії
b. обсесивно-компульсивний розлад
c. посттравматичний стресовий розлад
d. розлад прийому їжі
Question 2
Що спільного між людьми, які страждають на анорексію та булімію?
a. у тих і інших – розлад прийому їжі
b. у тих і інших – пост травматичний стресовий розлад
c. у тих і інших – обсесивно-компульсивний розлад
d. і ті і інші нічим не хворіють
Question 3
Хто із перерахованих осіб, можливо, страждає на посттравматчний стресовий розлад?
a. всі перераховані особи
b. ветеран війни у В’єтнамі
c. жінка, яка пережила землетрус
d. жертва насильства
ТЕСТ 15
Question 1
Що таке фобія?
a. страх, що має реальну причину
b. страх без причини
c. харчовий розлад
d. страх чого не будь
Question 2
Пані Н. страждає агорафобією. Що це означає?
a. вона боїться води
b. вона боїться застрягнути у димовій трубі
c. вона боїться вийти із свого будинку
d. вона не зазнає відчуття тривоги взагалі
Question 3
Яка з фобій є найбільш сильним розладом?
a. акрофонія
b. агорафобія
c. клаустрофобія
d. зоофобі
ТЕСТ 16
Question 1
Що є причиною почуття провини?
a. Порушення моральних принципів
b. Депресія
c. Витіснена депресія
d. Помста за критику
ТЕСТ 17
Question 1
Які види сильних емоцій можуть викликати стрес?
a. тільки гнів
b. Гнів, страх та радість
c. гнів та страх
d. Страх та радість
Question 2
Деякі психологи стверджують, що побутові негаразди є більш сильним факторами стресу, ніж важливі події. Згідно наукових уявлень, що може підвищити ваш опір стресам?
a. Інші негаразди
b. Хвороба
c. Великі неприємності
d. Події, що спричиняють душевний підйом
ТЕСТ 18
Question 1
Пані Х. постійно думає, що у неї не зібране у хвіст волосся і що вона може у ньому заплутатись та задихнутись. Через це вона кожні 5 хвилин кидає всі справи та здійснює ритуал розчісування волосся. Прикладом якого з перерахованих розладів є її поведінка?
a. Арахібутирофобія
b. Обсесивно-компульсивний розлад
c. Посттравматичний стресовий розлад
d. Анорексія
ТЕСТ 19
Question 1
Що «розщеплюється» при шизофренії?
a. свідомість та реальність
b. пам'ять та рухові здібності
c. особистість
d. мозок
ТЕСТ 20
Question 1
Хто із наступних осіб ймовірніше стане крадієм?
a. Людина, яка переживає почуття провини
b. Алкоголік
c. Наркоман
d. Людина у стані депресії
ТЕСТ 21
Question 1
Першою стадією гетеро сексуальних стосунків є?
a. сексуальна близькість
b. будь-яка із перерахованих
c. емоційна близькість
d. потяг
Question 2
Як довго, за звичай, триває прив’язаність?
a. не довше року
b. не довше трьох
c. усе життя
d. не довше місяця
ТЕСТ 22
Question 1
Нижче перераховані деякі симптоми. Відмітьте галочкою всі симптоми, які можуть вказувати на можливість депресії
a. Почуття безнадії
b. Роздратованість
c. Гіперкомунікативність
d. Плаксивість
e. Низька самооцінка
f. Безсоння
g. Думки про смерть
h. Нестача життєвої енергії
i. Цілеспрямованість
j. Катастрофізація
Question 2
У яку пору року люди, які страждають на сезонні афективні розлади, найчастіше переживають стан депресії?
a. Зима
b. Літо
c. Весна
d. Осінь
Question 3
Уявімо, що Ви щойно похвалили шаль, яку зв’язала жінка, що знаходиться у стані депресії. Як вона, швидше за все, відреагує?
a. Скаже, що цей узор настільки є простим, що його зміг би виконати кожен бажаючий
b. Буде у захваті від вашого компліменту
c. Пояснить Вам усі труднощі та тонкощі в’язки
d. Відчує вашу підтримку та розповість про інші свої досягнення
Question 4
У якому випадку варто сприймати серйозно загрозу здійснення самогубства?
a. коли людині від 15 до 24 років
b. Коли існує конкретний план самогубства
c. коли про це говорить людина похилого віку
d. Завжди
Question 5
Хто із наступних осіб ймовірно здійснить самогубство?
a. людина, яка страждає амнезією
b. алкоголік
c. людина, яка страждає біполярним розладом
d. людина, яка страждає роздвоєнням особистості
ТЕСТ 23
Question 1
Чотири дні потому дружину Олександра госпіталізували із серцевим нападом. Щойно Олександрові повідомили, що вона померла. Які почуття ймовірно він переживає зараз?
a. Шок
b. Бажання забути про це
c. Гнів та обурення
d. Депресію та почуття провини
Question 2
Більшу частину дня Оксана пригадує покійного чоловіка. На якій стадії переживання втрати вона знаходиться?
a. Стадії протесту
b. Стадії депресії
c. Стадії відновлення
d. Стадії шоку
Ціна

25

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.