Меню сайту

Нові користувачі
OOOOFF
Користувачі
26.11.2020
vbogdan
Автори робіт
13.11.2020
Frommu
Автори робіт
31.10.2020
Corse
Автори робіт
26.10.2020
VIKITORIA
Користувачі
21.09.2020
Який курс найскладніший?


Хом'як Олена Георгіївна

Рейтинг: 16
Грацонь Ірина Олександрівна

Рейтинг: 12
аватар
Занков Сергей Владимирович

Рейтинг: 10
Наталія Вікторівна

Рейтинг: 10
аватар
Поплаускас Виктория Юрьевна

Рейтинг: 10
аватар
Зубкович В'ячеслав Сергійович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Організація господарського - договірної документації як необхідна умова функціонування підприємства


Дипломна
K-15968

Вступ
Розділ 1. Організація, оформлення, та функціонування документів господарсько-договірної діяльності
1.1. Сутність господарсько-договірної діяльності
1.2. Поняття договору, основні засади укладання і здійснення договорів
1.3. Забезпечення виконання зобов’язань у договірних відносинах
1.4. Відповідальність за порушення умов договору
1.5. Складання та оформлення договору з господарської діяльності
1.6. Характеристика основних видів договорів з господарсько-договірної діяльності
1.7. Документування господарсько-претензійної діяльності
Розділ 2. Організація господарсько договірної документації на прикладі “головного інформаційно-обчислювального центру. Київської міської державної адміністрації. Державного комунального підприємства.” (гіоц кмда)
2.1. Характеристика гіоц кмда за видами діяльності
2.2. Структурно-організаційна схема гіоц кмда
2.3. Пвв, як структурний підрозділ гіоц кмда, який організовує господарсько-договірну діяльність
2.4. Характеристика договорів з господарської діяльності, які функціонують на гіоц кмда
2.5. Лінгвістичний аналіз договорів з господарської діяльності, які функціонують на гіоц кмда
Розділ 3. Рекомендації щодо удосконалення документування господарсько-договірної діяльності на підприємстві
3.1. Що таке електронний шаблон документа
3.2. Створення шаблона
3.3. Створення нового шаблона
3.4. Взаємозв'язок між стилями і шаблонами
3.5. Як завантажити загальний шаблон для поточної робочої сесії
3.6. Попередній перегляд нових шаблонів за допомогою бібліотеки стилів
3.7. Що таке надбудови
3.8. Програмна розробка електронного шаблона договору підряду
Висновок
Список використаної літератури
Додатки

У результаті дослідження ми дійшли наступних висновків.
Господарсько-договірна діяльність - це діяльність, яка охоплює питання про взаємні відносини підприємств, організацій, установ. Ці відносини ґрунтуються на договірних засадах. Договір - це документ, що фіксує взаємні зобов'язання про права і обов'язки між державними, двома чи кількома державними, кооперативними чи громадськими організаціями, установами, підприємствами та окремими особами. Цей документ вважаються дійсним, якщо сторони досягли взаємної згоди з усіх пунктів і належно його оформили.
Слово-термін "угода" також може вживатися, коли йдеться про дипломатичну роботу (міжнародні угоди).
Основними видами господарських договорів є договори: про постачання; про закупівлю; про оренду; про купівлю-продаж; про спільну діяльність; договір позики, договір міни (бартеру), договір доручення та ін. Але найпоширенішими договорами між підприємствами, організаціями, установами та фірмами є договори про постачання, оренду, спільну діяльність, підряд.
При оформленні господарських договорів обов’язково потрібно дотримуватися порядку складання і розташування реквізитів, які проставляються на договорі з господарсько-договірної діяльності. Це такі реквізити як: найменування відомств, організацій, установ, які вступають у договірні стосунки; дата укладання договору; місто; предмет договору; юридичні адреси; підписи представників; печатки.
Розглянуті документи, які функціонують на етапі врегулювання відносин у випадку невиконання договору або порушення взятих сторонами зобов’язань це так звані господарсько-претензійні документи. Це – протоколи розбіжностей до договорі, які складаються при виникненні суперечок з тексту договору; комерційні акти - це документ який складається в основному між представниками транспортних організацій з метою посвідчення обставин, які можуть бути підставою для встановлення вини за порушення договору перевезення вантажів; претензійні листи – це листи, які обґрунтовують вимоги однієї організації до іншої, що стосуються порушення договірних зобов’язань; позовні заяви – документи, які передаються до суду, і в яких викладаються прохання про стягнення з відповідача претензійних сум або якого-небудь майна.
У ході дослідження було розглянуто Організацію господарсько-договірної документації на прикладі “Головного інформаційно-обчислювального центру. Київської міської державної адміністрації. Державного комунального підприємства. ” (ГІОЦ КМДА).
Діяльність ГІОЦ КМДА спрямована на комп’ютеризацію та інформаційно-обчислювальне обслуговування галузей міського господарства, від ефективної діяльності яких багато в чому залежить життєздатність міста.
ГІОЦ КМДА займається розробками, впровадженням та інформаційним супроводженням загальноміських баз даних, комп’ютеризацією в житлово-комунальній галузі, освіті, охороні здоров’я, культурі, будівництві, на транспорті і в енергетиці, в державному управлінні на рівні міської та районних державних адміністрацій.
Дослідження структурно-організаційної схеми даного підприємства показало, що Господарсько-договірною діяльність на ГІОЦ КМДА займається Планово-виробничий відділ (ПВВ), який є структурним підрозділом цього підприємства.
Цей відділ постійно контролює зміст та показники договорів, контрактів; контрактів, зовнішніх і внутрішніх замовлень, узгоджує на їх основі плани відділів; вносить поточні узгоджені зміни в плани робіт відділів, у випадках змін умов договорів, контрактів, замовлень та завдань за розпорядженням директора підприємства; організовує контроль за виконанням виробничих завдань випуску та реалізації продукції, правильністю застосування встановлених цін, оформляє акти виконаних робіт та здійснює контроль за їх затвердженням; бере участь в розробці та укладанні договорів, контрактів і замовлень, обґрунтуванні умов та вимог до них, контролює їх виконання.
Начальник планово-виробничого відділу має право вимагати від структурних підрозділів підприємства своєчасного підписання договорів, контрактів, замовлень та актів виконаних робіт, надходження оплати за виконані роботи, контролювати виконання цих вимог.
Економіст з планування та фінансової роботи, який підпорядковується начальнику ПВВ, займається розробкою та складання договорів на надання інформаційно-обчислювальних послуг і веде їх облік.
На даному підприємстві функціонують такі види договорів:
- Договір по прийому комунальних платежів від населення з банками;
Зазначений договір за своєю природою є цивільним договором, згідно з яким банк приймає готівкові платежі від фізичних осіб за комунальні послуги, здійснює касову обробку готівки та зараховує її на транзитний рахунок Одержувача.
- Договір на виконання робіт (нарахування комунальних платежів для ЖБК та відомчого житла) Предметом договору є те що, Замовник доручає, а Виконавець приймає на себе виконання робіт по певним задачам, а саме – по задачі “Розрахунок платні за житло та комунальні послуги для населення” і виготовленню на паперових носіях “Рахунків на сплату комунальних послуг”.
- Договір на виконання робіт (розщеплення комунальних платежів по ЖЕКам) Предметом договору є те що, Замовник доручає, а Виконавець приймає на себе виконання робіт по розщепленню та перерахуванню комунальних платежів населення, які поступили на транзитний рахунок Виконавця за надані Замовником і підприємствами-постачальниками комунальні послуги та виготовлення для квартиронаймачів “Рахунків на сплату комунальних послуг.”
- Договір на виконання робіт (по обробці інформації). Предметом цього договору є те, що Замовник доручає Виконавцю прийняти на себе виконання робіт по обробці інформації, обслуговуванню ПЕОМ Замовника та наданню консультацій спеціалістам Замовника. Роботи виконуються спеціалістами Виконавця на ПЕОМ Замовника та Виконавця з використання програмного забезпечення Виконавця.
У ході лінгвістичного аналізу господарської документації, яка функціонує на ГІОЦ КМДА було з’ясовано, що за рахунок синтаксису досягається загальна грамотність документа, яка виражається в чіткості й логічності викладу, дотриманні правописних норм, а також дотриманні правил, обов’язкових для ділових паперів. Різні типи синтаксичних структур дають надзвичайно багаті можливості для якнайточнішого вираження змісту ділових паперів та передачі різноманітних логічних відношень.
Одна з основних вимог до речення будь-якого типу синтаксичної структури у діловому мовленні є вимога чітко й змістовно виражати значний за обсягом і складний за змістом матеріал.
Підприємства, в яких виникають відносини з іншими підприємствами, організаціями і громадянами для досягнення ефективного функціонування в усіх сферах господарської діяльності здійснюється на основі договорів. Договір – це юридичний документ, в якому фіксують угоду між сторонами про встановлення ділових відносин, пов’язаних з господарською діяльністю, і який регулює ці відносини. Такі договори між підприємствами належать до найважливіших засобів міжвиробничих зв’язків у нових умовах господарювання й розвитку ринкових відносин. Без функціонування на підприємствах господарських договорів, які вважаються дійсними, якщо сторони досягли взаємної згоди з усіх пунктів і належно їх оформили, підприємство не може ефективно функціонувати, тому організація господарсько-договірної документації вважається необхідною умовою ефективного функціонування підприємства.
Список додатків
Зразок договору купівлі-продажу
ДОГОВІР поставки
Зразок договору оренди
Зразок договору лізингу
Зразок договору про спільну діяльність
Зразок договору підряду
Зразок договору позики
Зразок договору доручення
Зразок договору комісії
Зразок договору консигнації
Зразок договору міни (бартеру)
Зразок договору про матеріальну відповідальність
Зразок Протоколу розбіжностей до договорів
Зразок комерційного акта
Зразок претензійного листа
Зразок позовної заяви
Структурно-організаційна схема ГІОЦ КМДА
Зразок договору по прийому комунальних платежів, який функціонує на ГІОЦ КМДА
Виправлений варіант договору, який подано у додатку 18.
Зразок договору на виконання робіт (нарахування комунальних платежів для ЖБК та відомчого житла), який функціонує на ГІОЦ КМДА
Виправлений варіант договору, який подано у додатку 20.
Зразок договору на виконання робіт (розщеплення комунальних платежів по ЖЕКам), який функціонує на ГІОЦ КМДА
Виправлений варіант договору, який подано у додатку 22.
Зразок договору на виконання робіт (по обробці інформації), який функціонує на ГІОЦ КМДА
Виправлений варіант договору, який подано у додатку 22.
Розроблений електронний шаблон Договору Підряду
Ціна

100

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2020 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.