Меню сайту

Нові користувачі
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Свєта
Користувачі
03.12.2020
Скільки буде 2+2 x 2=


Ильчишина Ирина Викторовна

Рейтинг: 16
O. Norbert.

Рейтинг: 16
Тихончук Олена Миколаївна

Рейтинг: 10
аватар
Янчук Олександр Володимирович

Рейтинг: 10
Анна Юрьевна

Рейтинг: 53.2
аватар
Колеснік Наталія Леонідівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Документне забезпечення діяльності банку


Дипломна
K-15995

Вступ
Розділ 1. Характеристика діяльності Городищенського відділення №3278 Ощадного банку
1.1. Організація діяльності Городищенського відділення №3278 Ощадного банку
1.2. Організаційно – структурна схема Городищенського відділення №3278 Ощадного банку
1.3. Організація роботи обліково – операційного відділу в Ощадному банку №3278 м. Городище
Розділ 2. Аналіз документного забезпечення городищенського відділення №3278 ощадного банку
2.1. Организація документообігу Городищенського відділення №3278 Ощадного банку
2.1.1. Реєстрація документів в Городищенському відділенні ощадбанку
2.1.2. Порядок роботи з вхідною та вихідною документацією
2.2. Особливості підготовки окремих видів документації установи
2.2.1. Організаційно – розпорядча документація
2.2.2 Довідково-інформаційні документи
2.2.3. Кадрова документація філії - Городищенського відділення №3278 ВАТ “Ощадбанк”
Розділ 3. Лінгвістичний аналіз документів ощадбанку
3.1. Особливості лексичного рівня документів
3.2. Морфологічна специфіка документів
3.3 Синтаксичні особливості документа
Висновки
Список використаних джерел
Додатки

Виходячи з виконаної роботи, нами були виконані наступні завдання:
Розглянуто функції та завдання діяльності Городищенського відділення ВАТ „Ощадбанк”.
Державний спеціалізований комерційний Ощадний банк України (Ощадбанк України), створений відповідно до Закону України від 20 березня 1991 року “Про банки і банківську систему України”.
Банк є юридичною особою і з усіма своїми установами складає єдину систему банку.
У своїй діяльності він керується Законом України “Про банки і банківську діяльність”, та іншими законодавчими актами, що діють на території України, і Статутом.
Метою діяльності Банку є залучення грошових коштів від юридичних і фізичних осіб і розміщення їх на комерційних принципах в інтересах вкладників Банку і розвитку народного господарства: здійснення кредитно-розрахункового обслуговування громадян і підприємств, а також інших банківських операцій.
Ознайомилися з організаційно-структурною схемою Городищенського відділення №3278 ВАТ „Державний ощадний банк України”. В головному відділенні 7 структурних підрозділів. Вищим органом управління Банку є Рада Банку. Правління складається з Голови Правління, першого заступника і заступників Голови та членів Правління, які обираються з числа осіб, що мають досвід практичної роботи в установах банків не менш як 3 — 5 років.
Розглянуто організацію роботи обліково-операційного відділу.
Організаційно-обліковий відділ банку складається з 10 чоловік: завідуючий операційною частиною (далі ОПЧ), два бухгалтера-контролера; старший контролер операційної частини, два контролера, завідуючий касою, старший касир, два контролера-касира.
Кваліфікаційні вимоги, які висуваються до працівника відділу –це базова вища освіта за спеціальністю „Банківська справа”, та стаж роботи не менше 3 років. Підпорядковується працівники банку безпосередньо керуючому відділенням.
Розглянуто організацію документообігу Городищенського відділення. Під обсягом документообігу розуміється кількість документів, отриманих і створених за визначений період часу. Показники обсягу документообігу використовуються для визначення технологічної оснащеності процесів роботи з документами, а також для аналізу різних аспектів управлінської діяльності. Аналізуючи документообіг за останні 3 роки, була виявлена тенденція до його росту. У документаційному забезпеченні виділяють три групи документів: що надходять (вхідні); що відправляються (вихідні); внутрішні.
Найбільший документообіг спостерігається в 2004 році – це 920 документів, а найменший документообіг спостерігається 2002 році – це 720 документів.
Підвищення ефективності роботи апарата керування може бути досягнуте за рахунок удосконалювання його структури, підвищення кваліфікації кадрів, поліпшення організації, механізації й автоматизації виконання найбільш трудомістких процесів управлінської діяльності. Найбільший ефект досягається при комплексному, взаємозалежному і гармонічному розвитку всіх цих напрямків.
При аналізі реєстрації документів була виявлена серйозна помилка в процесі реєстрації: реєстрація наказів по особовому складі і накази по основній діяльності здійснюється в одному журналі. Терміни збереження наказів по особовому складі й основній діяльності зовсім різні. Це є грубим порушенням стандартів. Варто розділити реєстрацію цих наказів на двох груп відповідно їхній тематиці.
Для реєстрації вихідних документів пропонується використовувати тільки електронну форму з можливістю пошуку по максимально більшій кількості реквізитів. Базу, що буде утворюватися при реєстрації документів, можна буде використовувати при веденні контролю за їх виконанням. Також це дозволило б зробити інформаційно-пошукову роботу більш упорядкованою і централізованою
Визначено особливості підготовки окремих видів документації в установі. Серед великої розмаїтості видів ділових документів, що обертаються на підприємствах і в організаціях, організаційно-розпорядницька управлінська діяльність головним чином полягає в розробці і реалізації рішень, які фіксуються в організаційно-розпорядницькій документації. Організаційно-розпорядницької документація є найбільше широко використовуваним видом документації.
Розпорядницька документація складається в ощадкасі відповідно до нормативно-правових актів. Не один з них не містить положень, які б суперечили закону.
Проаналізувавши з точки зору документознавчого аналізу організаційно-розпорядчу документацію, зробили такі висновки:
- накази оформлені з точки зору державного стандарту невірно.
- незважаючи на те, що організаційно-розпорядчій документації притаманні певні реквізити, до місця їх розміщення є окремі зауваження, що було висвітлено в даній випускній роботі.
- має місце неуважність при складанні;
- подекуди не відредаговано текст, присутні окремі пунктуаційні помилки.
Вся документація ВАТ „Ощадбанк” має свої мовні особливості, вони були проаналізовані в даній випускній роботі.
В ході проведеного дослідження встановлено, що документи, взяті за основу, майже повністю відповідають нормам офіційно-ділового стилю, хоча є й незначні помилки, на які вказано в тексті випускної роботи.
Провівши аналіз особливостей вживання іменників в службовій документації, було виявлено, що загальні і власні іменники було використано правильно.
Проаналізувавши вживання прикметників в службовій документації слід зазначити, що в даній документації переважає використання відносних прикметників.
Провівши аналіз використання займенника першої особи однини виявлено, що він був використаний правильно.
Проаналізувавши використання дієслова в діловій документації бачимо, що найчастіше використовується дійсний спосіб дієслова.
Провівши аналіз особливостей вживання скорочень в службовій документації бачимо, що цей документ має занадто багато скорочень, що по-перше недопустимо, так як деякі скорочення порушують правила їх вживання. В тексті документа є скорочення слів, які не підлягають скороченню.
Документ, що містить таку кількість скорочень, погано сприймається, говорить про непрофесійне складання його автором, справляє враження чорнового варіанту.
У ході дослідження й аналізу процесу організації і технології документаційного забезпечення керування, були виявлені недоліки, що послужили підставою для розробки пропозицій по удосконалюванню діловодства. Були подані пропозиції щодо удосконалювання та оптимізації роботи з документами:
- внесені пропозиції по оптимізації порядку реєстрації документів;
- пропонується підсилити контроль за дотриманням правил оформлення і підготовки документів;
- рекомендується проводити реєстрацію тільки в комп'ютерній формі;
- пропонується автоматизувати процес документаційного забезпечення керування;
- при внутрішньому переписуванні співробітників пропонується використовувати тільки доповідні записки і тільки з питань, що неможливо вирішити шляхом усних переговорів.
Таким чином, матеріали випускної роботи можуть бути корисними як для фахівців обліково-операційного відділу так і для всієї установи.
Ціна

50

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.