Меню сайту

Нові користувачі
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Свєта
Користувачі
03.12.2020
Оцініть цей сайт


аватар
Жуковський Максим Ігорович

Рейтинг: 10
аватар
Михайло Ігорович

Рейтинг: 10
аватар
Попович Ірина Олександрівна

Рейтинг: 10
ЦАП МАР'ЯНА СТЕПАНІВНА

Рейтинг: 16.9
аватар
Колеснік Наталія Леонідівна

Рейтинг: 10
аватар
Середа Олена Володимирівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Документне забезпечення діяльності навчального закладу освіти


Дипломна
K-15998

Вступ
Розділ 1. Характеристика діяльності Олександрійського ліцею інформаційних технологій
1.1. Розвиток і надання якісної освіти
1.1.1. Підвищення кваліфікації викладачів
1.1.2. Вдосконалення навчальних планів
1.1.3. Вдосконалення методів навчання
1.1.4. Підтримка дослідницької діяльності
1.1.5. Використання традиційних та нових технологій в навчальному процесі
1.1.6. Розширення доступу до бібліотек та інформаційних технологій
1.2. Загальна характеристика Олександрійського ліцею інформаційних технологій
1.3. Дослідження організаційно-структурної схеми Олександрійського ліцею інформаційних технологій
1.4. Аналіз документообігу ліцею
1.4.1. Приймання вхідної та відправка вихідної документації
1.4.2. Попередній розгляд та первинна обробка
1.4.3. Реєстрація документів
1.4.4. Виконання документів та контроль за виконанням
Розділ 2. Аналіз нормативно-правового та документаційного забезпечення діяльності Олександрійського ліцею інформаційних технологій
2.1. Нормативно-правове забезпечення діяльності ліцею
2.1.1. Нормативно-правові документи, що регулюють діяльність учбового закладу
2.2. Докумнетаційне забезпечення діяльності ліцею
2.2.1. Аналіз управлінської документації
2.2.2. Аналіз навчальної документації ліцею
Розділ 3. Дослідження технічного та програмного забезпечення діяльності учбового закладу та пропозиції щодо його удосконалення
3.1. Інформаційне забезпечення діяльності ліцею
3.2. Структура системи інформаційно-документаційного забезпечення установи
3.3. Збір та обробка інформації
3.4. Пропозиції щодо впровадження програмного засобу Directum для автоматизації документообігу Олександрійського ліцею інформаційних
Висновки
Література

Провівши дослідження нормативно-правового та документаційного забезпечення діяльності Олександрійського ліцею інформаційних технологій можна відзначити, що реформа системи освіти, яка нині відбувається на Україні висунула на порядок денний питання подальшої наукової розробки теоретичних та прикладних аспектів у відношенні молоді до нових умов навчання.
Для успішного завершення перехідного періоду і забезпечення ефективної економіки, Україна вкрай потребує мислячих по-новому керівників для управління бізнесом, підприємствами, економікою і Урядом. Освіта є вирішальним фактором, відколи вона поєднує наступний ряд елементів.
- підвищення кваліфікації викладачів;
- вдосконалення навчальних планів;
- підтримка дослідницької діяльності;
- використання традиційних та нових технологій в навчальному процесі;
- розширення доступу до бібліотек та інформаційних технологій.
Як показав аналіз, що усі ці вимоги та поєднання елементів і використовуються в ліцеї інформаційних технологій.
Головною метою ЛІТ є забезпечення реалізації права громадян на здобуття повної середньої освіти, а також забезпечення здобуття учнями освіти понад державний освітній мінімум, здійснення науково-практичної підготовки здібної та талановитої молоді та її допрофесійної підготовки.
ЛІТ в своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України „Про освіту”, „Про загальну середню освіту”, Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 14 червня 2000 року, іншими нормативно-правовими актами, власним Статутом.
Управління ЛІТ здійснюється його засновником - Олександрійською міською радою та управлінням освіти Олександрійської міської ради. Безпосереднє керівництво ЛІТ здійснює його директор.
Вищим органом громадського самоврядування ЛІТ є загальна конференція учасників навчально-виховного процесу, що скликається не менше одного разу на рік. У період між конференціями діє Рада ЛІТ.
При ЛІТ за рішенням конференції може створюватись і дитяча піклувальна рада. Колективним органом учнівського самоврядування є учнівська конференція. В період між учнівською конференцією діє шкільний парламент.
Колективним органом батьківського самоврядування є батьківські збори ЛІТ. Для ліцеїстів діє наукове ліцейне об’єднання.
У ЛІТ створюється постійно діючий дорадчий колегіальний орган - педагогічна рада.
Здійснивши аналіз нормативно-правого та документаційного забезпечення нами було з’ясовано, документи повинні оформлятися своєчасно, чітко, розбірливо, без підчисток, поправок, які викликають сумніви щодо правильності наведених даних. Записи в документах мають здійснюватися чорнилом (тушшю) чорного або фіолетового (синього) кольору, шариковими ручками, як правило, пастою фіолетовою чи синього кольору або на друкарській машинні.
За достовірність відомостей, які містяться в документах, і доброякісне їх оформлення несуть відповідальність посадові особи, які підписали документ.
Єдиним документом у плануванні роботи школи є річний план. Він складається за участю педагогічною колективу, громадських організацій, відображає найголовніші питання діяльності ліцею, в обов'язковому порядку обговорюється педагогічною радою. Річний план має ґрунтуватися на глибокому аналізі діяльності педагогічного й учнівською колективів і орієнтувати їх на досягнення визначеною кінцевою результату в навчально-виховному процесі.
У процесі аналізу нами було розроблено орієнтовну номенклатуру справ у ліцеї інформаційних технологій, яка наводиться у таблиці 2.
Дослідження технологічного та програмного забезпечення діяльності учбового закладу показало, що зважаючи на те, що Олександрійський ліцей інформаційних технологій відноситься до приватної категорії підприємств, організаційними документами його є статут, установчий договір та інші документи.
При написанні дипломної роботи нами був проведений аналіз організаційно-розпорядчої документації ліцею, документації що забезпечує навчальну роботу, кадрової документації, розроблені відповідні рекомендації.
Проведений аналіз основних типів документів, які функціонують у Олександрійському ліцеї свідчить про те, що в основному вони відповідають існуючим стандартам та вимогам Міністерства освіти України.
Разом з тим проведений аналіз дає підставу визначити такі основні рекомендації щодо його удосконалення:
Виходячи з цього можна відмітити, що діяльність установи в плані ведення документації та використання технічних засобів, потребує подальшого удосконалення.
Електронний документообіг - один з напрямів автоматизації управління організацією, став найбільш популярним останнім часом. Але важливо розуміти, що електронний документообіг сьогодні має на увазі не тільки автоматизацію традиційного діловодства, він повинен піднімати на якісно новий рівень процеси управління. Тому корпоративна система електронного документообігу DIRECTUM ґрунтується на використанні сучасних методів роботи з документами:
- моментальний доступ до документів всім співробітникам, кому це необхідно для виконання своїх обов'язків (в межах повноважень);
- вдосконалення системи комунікацій між співробітниками з використанням не тільки вертикальних (керівник - підлеглий), але і горизонтальних (співробітник - співробітник) зв'язків;
- накопичення корпоративних знань в ході роботи.
В системі виділено три модулі: «Управління електронними документами» «Управління діловими процесами» і «Канцелярія».
Ця система дозволяє автоматизувати процес розсилання по адресах, а також по заздалегідь сформованих групах. Ці можливості системи DIRECTUM дозволяють найбільше повно організувати роботу з документами і максимально точно змоделювати всі процеси реального документообігу. І тому в такій установі, як Олександрійський ліцей інформаційних технологій було б доцільно мати таку систему для удосконалення праці працівників всіх рівнів. А також, дасть змогу чіткого контролю за виконанням документів.
Висловлені нами рекомендації можуть бути впроваджені в роботу ліцею інформаційних технологій для підвищення рівня навчальної підготовки в сучасних умовах.
Перелік графічного матеріалу
Рис. 1.1 Організаційно-структурна схема Олександрійського ліцею інформаційних технологій
Таблиця 1.1 Статистичні дані по загальній кількості основних документів
Таблиця 1.2 Структура документообігу в розрізі окремих видів документів за 2003-20004 рр.
Рис. 1.2. Структура документообігу за 2003 рік
Рис. 1.3. Структура документообігу за 2004 рік
Таблиця 1.3 Статистичні дані по кількості вхідних та вихідних документів
Рис. 1.4. Статистичні дані по кількості вхідних документів
Рис. 1.5. Статистичні дані по кількості вихідних документів
Таблиця 2.1 Терміни зберігання ділової документації
Орієнтовна номенклатурі справ у ліцеї інформаційних технологій
Ціна

80

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 2
Гостей: 2
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.