Меню сайту

Нові користувачі
OOOOFF
Користувачі
26.11.2020
vbogdan
Автори робіт
13.11.2020
Frommu
Автори робіт
31.10.2020
Corse
Автори робіт
26.10.2020
VIKITORIA
Користувачі
21.09.2020
Який курс найскладніший?


Сторожев Евгений Владимирович

Рейтинг: 42
аватар
Лахман Надія Михайлівна

Рейтинг: 10
аватар
Антоненко Светлана Васильевна

Рейтинг: 10
Молотков Юрий Георгиевич

Рейтинг: 13.9
аватар
Федорова Лідія Юріївна

Рейтинг: 21.1
аватар
Гловюк Андрій Станіславович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Державний екзамен для бібліотекарів 3 курс, РДГУ


Шпаргалка
K-22714

Відповіді на усі питання. Перелік питань нижче.

Загальне бібліотекознавство
1. Бібліотекознавство, його предмет і об’єкт.
2. Бібліотекознавство в системі наук.
3. Методологія і методика бібліотекознавства.
4. Бібліотека як соціальний інститут, характеристика її соціальних функцій.
5. Типологія бібліотек.
6. Бібліотечні сітки і системи, їх сучасний стан в Україні.
7. Структура бібліотекознавства.
8. Національна бібліотека, її функції та завдання діяльності.
9. Основні принципи організації діяльності бібліотечної справи в Україні на сучасному етапі, їх характеристика.
10. Термінологія і стандартизація в бібліотекознавстві.
11. Універсальні бібліотеки, їх типологічні особливості.
12. Спеціальні бібліотеки. їх типологічні особливості.
ІБС
1. Національні бібліотеки зарубіжних країн: історія та тенденція їх розвитку на сучасному етапі.
2. Видатні бібліотечні діячі зарубіжних країн.
3. Міжнародні бібліотечні асоціації та міжнародне бібліотечне співробітництво на сучасному етапі.
4. Актуальні проблеми розвитку бібліотечної справи зарубіжних країн на сучасному етапі.
5. Проблеми становлення і розвитку НПБУ.
6. Видатні представники бібліотечної справи України.
7. Бібліотечні форуми та професійні бібліотечні обєднання в Україні на сучасному етапі.
8. Актуальні проблеми розвитку бібліотечної справи в Україні на сучасному етапі.
АСОД
1. Поняття про АСОД, її сутність. Види та процеси. Використання.
2. Бібліотечний опис документів: поняття, функції. вимоги. Загальна та спеціальна методика складання БО.
3. Сучасний стан стандартизації БО в Україні.
4. Монографічний БО видань індивідуального та колективного автора.
5. Методика складання БО багатотомних та серіальних видань.
6. Аналітичний БО: методика складання.
7. Теоретичні основи індексування документів. Систематичні документні класифікації.
8. Сучасні систематичні класифікації, що використовуються в Україні: загальна характеристика, зміст, структура, система ділення.
9. Методика систематизації документів: основні принципи, загальні правила та методи. Поняття про загальну та спеціальну методику систематизації.
10. Зміст та послідовність процесу систематизації. Уточнення таблиць класифікації.
11. Структура та методика використання другого видання «Таблиць ББК для масових бібліотек». Характеристика основних структурних одиниць.
БФ
1. Завдання створення БФ в Україні.
2. Державний БФ України: формування та використання.
3. БФ як наукове поняття та підсистема бібліотеки.
4. Теоретичні основи формування БФ.
5. Теорія відбору документів.
6. Технологічний цикл формування БФ.
7. Моделювання БФ.
8. Комплектування БФ.
9. Облік і обробка БФ.
10. Розміщення БФ. Доставка документів.
11. Зберігання БФ.
12. Вивчення і планування розвитку БФ.
13. Управління БФ: структура, функції, технологія.
14. Особливості формування фондів наукових і публічних бібліотек для дорослих.
15. Особливості формування фондів дитячих і юнацьких бібліотек.
БІО
1. Інформаційні потреби читачів. Сутність та формування інформаційних потреб читачів.
2. Сутність бібліотечного обслуговування як система: загальна характеристика.
3. Бібліотекар і користувач як суб’єкти обслуговування, їх взаємодія.
4. Бібліотечна послуга. Особливості даних послуг, їх класифікація.
5. Ресурси та технологія бібліотечного обслуговування.
6. Поняття про бібліотечне середовище. Взаємовплив зовнішнього середовища і бібліотечного обслуговування.
7. Загальна характеристика управління системою бібліотечного обслуговування.
8. Формування культури читання в бібліотеці.
9. Типологія читачів у бібліотеці.
10. Теоретичні основи бібліотечної психології.
11. Вивчення читачів в бібліотеці: історія, сучасний стан, перспективи розвитку.

Книгознавство. Історія книги.
1. Початок словянського книгодрукування.
2. Проблеми та перспективи розвитку книжкової справи в Україні на сучасному етапі.
3. Книга як суспільне явище, її соціальні функції.
4. Книжкова справа як система.
5. Книгознавство як суспільна наука.
Загальне бібліографознавство
1. Термін «бібліографія» та його тлумачення в різні історичні періоди.
2. Сучасне визначення бібліографії.
3. Компонентна структура бібліографічної діяльності. Загальна характеристика бібліографічних об’єктів, суб’єктів. процесів.
4. Бібліографічний пошук як вихідна основа всіх бібліографічних процесів.
5. Загальна характеристика методів бібліографування.
6. Класифікація бібліографічних посібників: загальна характеристика.
7. Класифікація бібліографії за ознакою її суспільного призначення: різні підходи.
8. Організаційно-відомча структура бібліографії.
9. Поточна державна бібліографія, її завдання і сучасний стан.
10. Загальна ретроспективна бібліографія, її завдання і функції. Проблема створення українського бібліографічного репертуару.
11. Науково-допоміжна бібліографія: її завдання і організація.
12. Суспільне призначення рекомендаційної бібліографії та її завдання на сучасному етапі.
13. Проблеми створення системи рекомендаційних БП.
14. Видавничо-книготоргівельна бібліографія: проблеми визначення і система посібників.
15. Бібліографія бібліографії: її визначення, функції, система покажчиків БП.
16. Обєкт і предмет бібліографознавства.
17. Структура і завдання бібліографознавства.
18. Методологія бібліографії і бібліографознавства. Поняття про «бібліографічний метод» і методи бібліографознавства.
19. Принципи бібліографії.
20. Бібліографознавство в системі суміжних галузей знань.
ОМБР
1. Основні напрямки бібліографічної роботи.
2. Організаційна структура та функції бібліографічної служби в бібліотеках різних типів.
3. Планування та облік бібліографічної роботи бібліотек, звітність до неї.
4. ДБА бібліотек: структура, функції, основні вимоги до організації.
5. Система каталогів і картотек як частина ДБА бібліотеки.
6. Довідково-бібліографічний фонд та його місце у ДБА бібліотеки.
7. Підготовчий та аналітичний етап підготовки БП.
8. Синтетичний та заключний етап підготовки БП.
9. Бібліографічне інформування споживачів у бібліотеці: організація, види, форми.
10. Довідково-бібліографічне обслуговування читачів у бібліотеці: організація та методика виконання довідок.
11. Рекомендаційно-бібліографічне обслуговування читачів у бібліотеці: зміст, організація, форми.
12. Бібліографічне навчання читачів у бібліотеці: зміст та форми.
Бібліографія суспільствознавства
1. Змістова, тематична та видова структура масиву та потоку публікацій суспільствознавства.
2. Типологія видань праць видатних діячів суспільствознавства. Види та методика їх пошуку.
3. Основні ланки системи джерел поточної бібліографічної інформації з суспільствознавства. Їх характеристика.
4. Бібліографія історії України: організація та система БП.
5. Особливості методики бібліографування СПЛ.
6. Особливості довідково-бібліографічного обслуговування читачів СПЛ.
7. Типологія видань політичних першоджерел.
8. Типологія видань правових першоджерел.
9. Сучасні періодичні видання суспільно-політичного змісту: їх види і типи.
10. Диференціація читачів-споживачів бібліографічної інформації ї суспільствознавства.
11. Структура потреб у бібліографічній інформації з суспільствознавства.
12. Довідкова література з суспільствознавства. Її різновиди та довідково-пошукова можливості.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2020 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.