Меню сайту

Нові користувачі
makarenko22
Користувачі
24.01.2021
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Скільки буде 2+2 x 2=


аватар
Тимчук Руслан Миколайович

Рейтинг: 21.1
аватар
Соколова О.М.

Рейтинг: 10
аватар
Миронець Олександр Іванович

Рейтинг: 10
аватар
Филищук Юрій Васильович

Рейтинг: 10
аватар
Панишева Л. Ф.

Рейтинг: 10
аватар
Жуковський Максим Ігорович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Міжнародна економіка


Контрольна робота
K-17360

Проблемна ситуація
Однією з глобальних проблем людства є сировинно-енергетична, пов’язана, по-перше, з технічною немоюливістю нелімітованого залучення паливно-сировинних ресурсів до процесу виробництва, по-друге, з екологічними рамками економічного зростання, промислової діяльності, кількості споживаної енергії, по-третє, з фізичним вичерпуванням природних ресурсів. В таблиці 35 наведено дані, які характеризують динаміку і структуру споживання паливно-енергетичних ресурсів за різними групами країн протягом 1990-2020рр
1) Розрахуйте частку країн та їх груп у загальному споживанні всіх видів паливно-енергетичних ресурсів
2) Обгрунтуйте шляхи та засоби розв’язання сировинно-енергетичної проблеми в регіональному аспекті
3) Які можливості для вирішення даної проблеми з’являються в умовах глобалізації економічної системи?
Необхідність подолання відсталості країн, що розвиваються, збільшення населення в них вимагає швидкого розвитку енергетики, зростання енергоспоживання
Ось заходи, що дозволили б переламати негативні тенденції у сфері енергетики:
1) підвищення ефективності використання енергії (за нинішнього рівня техніки можна зменшити сумарне споживання енергії на 35-45%);
2) зменшення шкідливих викидів в атмосферу завдяки новим технологіям очищення відпрацьованих газів;
3) зміна структури паливно-енергетичного балансу через розвиток альтернативної енергетики;
4) вжиття заходів для сповільнення темпів росту населення
Використання нових видів енергії
Енергія тепла землі. Теплова енергія, яка знаходиться в надрах Землі і виділяється при виверженні вулканів і гарячих джерел, знайома людству вже багато тисячоліть, але господарське використання її стало можливим лише з появою у другій половині XX століття геотермальних теплових електростанцій ГеоТЕС. Енергія, що виробляється ними, поки ще дорого коштує
Істотну складову загальних витрат на одержання електроенергії від ГеоТЕС і геотермального тепла складають затрати на вихід до використання на поверхню теплоносія у вигляді пари або гарячої води. Це залежить від глибини геотермальних ресурсів
Енергія океану. Для перетворення і використання енергії океану існують припливні електростанції (ПЕС), хвильові електростанції (ХвЕС) і електростанції морських терських течій (ЕСМТ). В усіх цих типах енергоустановок проходить перетворення механічної енергії океану на електричну. Окремим напрямом є енергоустановки, використовуючи наявність температурного перепаду між верхнім і нижнім шарами Світового океану. Їх називають гідротермальними електростанціями (ГітЕС). Можливі і гідротермальні енергоустановки, в яких використовується температурний перепад між водою океану і повітряними масами у північних районах
Припливні електростанції є новим напрямом енерговиробництва. Потенційна енергія припливів має значні ресурси. Передбачається, що тільки частина енергії припливів, яка розсіюється на тертя і вихровий рух мас води, складає біля 1 млрд. кВт., що відповідає енергетичному потенціалу майже всіх рік світу. Припливна електростанція (ПЕС) використовує обидві фази цього унікального явища - приплив і відплив
Черговість припливів і відпливів передбачає перемінні напрямки обертання гідротурбіни ПЕС. В процесі в кожної з двох фаз цього руху змінюється напір води перед гідротурбіною. Отже, компенсувати зниження напору можна збільшенням витрат вод. Це збільшує вартість будівництва через необхідність збільшення запасів води під час припливу і вартість земляних робіт при утворенні акумулюючих ємностей ПЕС
Енергія хвиль. Хвиля, висотою біля 3 м, несе приблизно 90 кВт. енергії на 1 м узбережжя
Відомі деякі технічні рішення щодо перетворення енергії хвиль на електричну. В 1978 році у Японії почала давати напругу плавуча електростанція, працююча на енергії морських хвиль. Енергоструктура змонтована на судні водотоннажністю 500 тонн, загальна довжина якого 80 м, ширина - 12 м. Максимальна потужність плавучої електростанції 2 кВт. Передбачається, що енергоустановки подібного типу економічно конкурентноспроможні щодо інших відомих методів енергопостачання
Океанські течії. Тільки течії Гольфстрім і Куросіо несуть відповідно 83 млн. метрів кубічних і 55 млн. метрів кубічних води за секунду. Однак для реалізації енергії океанських течій потрібні турбіни діаметром у 170 метрів і довжиною ротора 80 метрів, виготовлені з алюмінієвого сплаву з припустимим строком служби не менше 30 років
Турбіну припускають встановити в районах течій на якорі і піднімати на поверхню з глибини робочого стану тільки для профілактичних оглядів. За оцінками спеціалістів, собівартість вироблюваної електроенергії на такій електростанції може бути в 1,8 раза нижче, ніж на ТЕС
Гідротермальні станції засновані на енергетичному використанні температурного градієнту різних шарів води в морях і океанах. Припущення щодо практичного використання різниці температури теплих верхніх і холодних глибинних шарів океану відоме достатньо давно. Зокрема, у Франції ще в середині 40-х років прагнули реалізувати цей температурний інтервал у 10-15% на рівні можливостей інженерних рішень тих років
Раціональне використання енергії
Швидкі темпи розвитку переробних, обробних та інших галузей народного господарства зумовлюють значні потреби у всіх видах енергії. Показником енергоємності того чи іншого технологічного процесу є витрата енергії на одиницю отриманої продукції. Чим менше енергії витрачається на виробництво одиниці продукції, тим нижча собівартість продукції, і навпаки, у процесі виробництва металів, фосфору, хлору - це одна з головних статей витрат
Зменшити енергоємність продукції можна різними шляхами - утилізацією вторинних енергоресурсів, удосконаленням технологічного обладнання, заміною енергоємних технологічних процесів процесами незначної енергоємності, кращою підготовкою сировини до переробки
Утилізація - це доцільне застосування відходів у господарстві
Через недосконалість технологічного обладнання велика кількість енергетичних ресурсів втрачається або використовується нераціонально. У кожному технологічному процесі існують різні шляхи вдосконалення технологічного обладнання та раціонального використання вторинних енергоресурсів. Так, у ході електрохімічних процесів, втрати електроенергії зменшаться, якщо вдосконалити контакти, підвідні шини та зменшити відстань між електродами. В електродугових печах зменшення витрат електроенергії досягається збільшенням кількості електродів і поліпшенням конструкції електричних печей. Раціональніше використовується теплота газів у мартенівських двованних печах, ніж в однованних
Розрахункове завдання
Нижче представлено таблицю, яка характеризує виробничі можливості Німеччини і Франції щодо продукування автомобілів і мотоциклів. Припустимо, що структура попиту така, що за відсутності зовнішньої торгівлі в Німеччині виробляється і споживається 7 тис. автомобілів і 3 тис. мотоциклів, а у Франції – 8 тис. автомобілів і 8 тис. мотоциклів
Таблиця
Виробничі можливості Німеччини і Франції
у виробництві автомобілів і мотоциклів
Продукт Виробничі можливості Німеччини
Автомобілі (тис. шт.) 10 8 6 4 2
Мотоцикли (тис. шт) 0 3 6 9 12
Виробничі можливості Франції
Автомобілі (тис. шт.) 20 16 12 8 4
Мотоцикли (тис. шт) 0 3 6 9 12
1) На виробництві яких товарів вигідно спеціалізуватися Німеччині і Франції?
2) Який буде приріст загального виробництва автомобілів і мотоциклів, отриманий в результаті подібної спеціалізації?
3) В яких межах може встановитися світова ціна одного автомобіля?
4) Припустимо, що світова ціна встановилася на рівні 1 автомобіль = 1 мотоцикл, а об’єми зовнішньої торгівлі складають 10 тис. автомобілів і 10 тис. мотоциклів. Яким буде виграш від спеціалізації і торгівлі для кожної країни?
Розрахункове завдання
Російська Федерація імпортує французьку парфумерію за ціною 6 дол. за одиницю. При цьому обсяг її внутрішнього споживання складає 110 млн. одиниць щороку, а вітчизняне виробництво – 30 млн. одиниць. Після введення Росією імпортного мита на французьку парфумерну продукцію внутрішня ціна товару зросла до 7,2 дол. за одиницю, а ціна його поставок з-за кордону знизилася на 0,5 дол. за одиницю. При цьому щорічний імпорт продукції скоротився до 40 млн. одиниць, а внутрішнє виробництво зросло до 50 млн. одиниць
Проілюструйте на графіку наслідки введення імпортного тарифу для внутрішнього ринку Росії і за допомогою цього графіка розрахуйте величину виграшу (втрат) російських споживачів і виробників парфумерної продукції
Як введення імпортного тарифу на французьку парфумерну продукцію вплинуло на добробут Росії?
Ціна

15

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.