Меню сайту

Нові користувачі
VIKITORIA
Користувачі
21.09.2020
studenthelper
Автори робіт
24.05.2020
Юля20
Користувачі
22.05.2020
Tass
Користувачі
13.05.2020
Victoria5678900
Автори робіт
29.02.2020
Чи пишете ви самі роботи?


аватар
Матіяш Михайло Михайлович

Рейтинг: 10
аватар
Фенюк Олена Миколаївна

Рейтинг: 16
аватар
Жуковський Максим Ігорович

Рейтинг: 10
аватар
Петрович Інна Василівна

Рейтинг: 16
ЦАП МАР'ЯНА СТЕПАНІВНА

Рейтинг: 16.9
Лось Валерій Володимирович

Рейтинг: 16

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Регіональна економіка - підсумковий тест (МАУП)


Контрольна робота
K-27074

Question 1

Регіон – це економічний район, який виділяється:

a. спеціалізацією та структурою господарства

b. природно – ресурсним та демографічним потенціалами

c. соціально – економічними особливостями

d. всі відповіді вірні

Question 2

Предмет регіональної економіки – це:

a. закони і закономірності виникнення, розвитку поселень і виробництва та їх пропорції по території

b. територія, на якій розміщені населені пункти, виробничі об’єкти

c. виявлення дії економічних законів і закономірностей формування, принципів і методів функціонування регіональної економіки

d. всі відповіді вірні

Question 3

Об’єкт регіональної економіки – це:

a. закони і закономірності виникнення, розвитку поселень і виробництва та їх пропорції по території

b. територія, на якій розміщені населені пункти, виробничі об’єкти

c. виявлення дії економічних законів і закономірностей формування, принципів і методів функціонування регіональної економіки

d. всі відповіді вірні

Question 4

Завдання регіональної економіки – це:

a. закони і закономірності виникнення, розвитку поселень і виробництва та їх пропорції по території

b. територія, на якій розміщені населені пункти, виробничі об’єкти

c. виявлення дії економічних законів і закономірностей формування, принципів і методів функціонування регіональної економіки

d. всі відповіді вірні

Question 5

Демографічні фактори розвитку й розміщення продуктивних сил у регіоні враховують:

a. чисельність трудових ресурсів, їхній територіально-галузевий розподіл і якісні характеристики

b. розташування регіону

c. наявність розвиненої транспортної мережі міжнародного значення

d. стан навколишнього природного середовища й природоохоронну діяльність

Question 6

Ареал – це:

a. частина територіального простору, в межах якого проявляються природні господарські та інші явища, відсутні на суміжних територіях

b. частина території із сукупністю природних чи господарських явищ, які характеризуються показниками певного рівня інтенсивності їх прояву

c. частина території з особливими якісними і кількісними характеристиками природних явищ, які визначають розміщення і характер видів господарської діяльності

d. частина територіального простору, яка має населений пункт з заданими йому адміністративними функціями, наповнена природними і господарськими елементами

Question 7

Зона – це:

a. частина територіального простору, в межах якого проявляються природні господарські та інші явища, відсутні на суміжних територіях

b. частина території із сукупністю природних чи господарських явищ, які характеризуються показниками певного рівня інтенсивності їх прояву

c. частина території з особливими якісними і кількісними характеристиками природних явищ, які визначають розміщення і характер видів господарської діяльності

d. частина територіального простору, яка має населений пункт з заданими йому адміністративними функціями, наповнена природними і господарськими елементами

Question 8

Басейн – це:

a. частина територіального простору, в межах якого проявляються природні господарські та інші явища, відсутні на суміжних територіях

b. частина території із сукупністю природних чи господарських явищ, які характеризуються показниками певного рівня інтенсивності їх прояву

c. частина території з особливими якісними і кількісними характеристиками природних явищ, які визначають розміщення і характер видів господарської діяльності

d. частина територіального простору, яка має населений пункт з заданими йому адміністративними функціями, наповнена природними і господарськими елементами

Question 9

Територіально-адміністративний район (регіон) – це:

a. частина територіального простору, в межах якого проявляються природні господарські та інші явища, відсутні на суміжних територіях

b. частина території із сукупністю природних чи господарських явищ, які характеризуються показниками певного рівня інтенсивності їх прояву

c. частина території з особливими якісними і кількісними характеристиками природних явищ, які визначають розміщення і характер видів господарської діяльності

d. частина територіального простору, яка має населений пункт з заданими йому адміністративними функціями, наповнена природними і господарськими елементами

Question 10

Вугільні басейни знаходяться у таких областях:

a. Донецькій

b. Луганській

c. Закарпатській

d. Донецькій та Луганській

Question 11

Нафтогазоносні області:

a. Донецька

b. Луганська

c. Закарпатська

d. Харківська

Question 12

Основними регіонами розміщення підприємств для виробництва електроенергії є області:

a. Донецька

b. Луганська

c. Закарпатська

d. всі відповіді вірні

Question 13

Карпатський економічний район складається з:

a. Львівської, Івано-Франківської, Закарпатської та Чернівецької областей

b. Львівської, Івано-Франківської, Закарпатської та Рівненської областей

c. Львівської, Івано-Франківської, Чернівецької та Рівненської областей

d. Львівської, Івано-Франківської, Закарпатської та Тернопільської областей

Question 14

Продуктивні сили - це:

a. система факторів виробництва

b. система засобів виробництва

c. сили природи

d. система засобів і способів виробництва

Question 15

Дніпропетровська, Запорізька області є складовими:

a. Придніпровського економічного району

b. Центрально-Східного економічного району

c. Північно-Східного економічного району

d. Південно-Східного економічного району

Question 16

Споживчий фактор є вирішальним при розміщенні продуктивних сил за таких умов:

a. надлишку трудових ресурсів

b. виробництво продукції потребує висококваліфікованих працівників

c. готовий продукт не можна перевозити на значні відстані

d. нестача трудових ресурсів

Question 17

Коли масове споживання готової продукції локалізується в певних центрах, а сировина транспортується легко, впливає фактор:

a. сировинний

b. споживчий

c. земельний

d. транспортний

Question 18

Харківська, Полтавська, Сумська області утворюють економічний район:

a. Подільський

b. Північно-Східний

c. Поліський

d. Центральний

Question 19

Волинська і Рівненська області утворюють економічний район:

a. Подільський

b. Причорноморський

c. Поліський

d. Північно-західний

Question 20

Найвищий рівень розвитку і найпотужнішу економіку має економічний район:

a. Столичний

b. Причорноморський

c. Східний

d. Донецький

Question 21

Найнижчий рівень розвитку має економічний район:

a. Північно-західний

b. Карпатський

c. Центральний

d. Подільський

Question 22

Великі запаси корисних копалин (вугілля, залізні, манганітові, титанові руди) і родючі ґрунти є найважливішими природними ресурсами економічного району:

a. Придніпровського

b. Карпатського

c. Донецького

d. Причорноморського

Question 23

Родючі ґрунти і рекреаційні ресурси є найбільшими багатствами економічного району:

a. Подільського

b. Карпатського

c. Північно- Східного

d. Центрального

Question 24

Родючі чорноземи, природний горючий газ, залізна руда - найважливіші природні ресурси економічного району:

a. Подільського

b. Центрального

c. Північно-Східного

d. Карпатського

Question 25

Економічний район, в якому знаходиться столиця України:

a. Донецький

b. Столичний

c. Подільський

d. Карпатський

Question 26

Економічний район, в якому мешкає найбільша кількість сільського населення:

a. Придніпровський

b. Карпатський

c. Причорноморський

d. Подільський

Question 27

Найбільший за кількістю населення район:

a. Донецький

b. Східний

c. Карпатський

d. Причорноморський

Question 28

Економічний район, в якому досягнуто найвищий рівень розвитку сільського господарства:

a. Карпатський

b. Придніпровський

c. Подільський

d. Центральний

Question 29

Регіон —це:

a. будь-яка частина країни без чітко виражених меж

b. група поряд розташованих економічних районів

c. частина національної економіки, що характеризується єдністю та цілісністю відтворювального процесу й управління

d. група країн або частина світу

Question 30

Метод наукового дослідження, за якого розкриваються особливості розміщення промислових підприємств, центрів, галузей, їх взаємозв’язки щодо сировини і поставок продукції, транспортне покриття тощо, — це:

a. картографічний метод

b. метод системного аналізу

c. балансовий метод

d. метод планування

Question 31

Який процес в економіці країни є важливим фактором стимулювання інвестиційно-інноваційної активності:

a. роздержавлення

b. урбанізація

c. приватизація

d. санація

Question 32

Основним центром хімічного комплексу Центрального району є:

a. Київ

b. Васильків

c. Золотоноша

d. Черкаси

Question 33

Найбільш перспективним розвиток індустрії туризму є у:

a. Бердичеві

b. Львові

c. Миколаєві

d. Херсоні

Question 34

Найбільшими центрами суднобудування у межах Причорноморського економічного району є :

a. Бердянськ і Миколаїв

b. Керч і Феодосія

c. Миколаїв і Херсон

d. Херсон і Феодосія

Question 35

У структурі зайнятості Донецького району переважає:

a. промисловість

b. сільське господарство

c. транспорт

d. будівництво

Question 36

Південний машинобудівний завод, що випускає ракетоносії, побудований в:

a. Запоріжжі

b. Дніпропетровську

c. Кривому Розі

d. Марганці

Question 37

Курортним містом, де розташований відомий грязелікувальний санаторій, є:

a. Токмак

b. Нікополь

c. Бердянськ

d. Павлоград

Question 38

Найбільша кількість цукрових заводів зосереджена в:

a. Вінницькій області

b. Миколаївській області

c. Чернівецькій області

d. Харківській області

Question 39

Виберіть сферу, яка не формує агро-промисловий комплекс (АПК):

власне сільськогосподарське виробництво;

a. галузі, що здійснюють переробку, транспортування і збут сільськогосподарської продукції

b. галузі, що виробляють засоби виробництва для АПК

c. галузі, що здійснюють побутове обслуговування сільського населення

Question 40

До наукомістких галузей економіки відноситься:

a. автомобілебудування

b. приладобудування

c. верстатно-інструментальне машинобудування

d. ракетно-космічна галузь

Question 41

Майже половину всього експорту України становить продукція:

a. металургії та машинобудування

b. металургії та хімічної промисловості

c. хімічної промисловості та промисловості будівельних матеріалів

d. паливної промисловості та машинобудування

Question 42

Де в Україні випускають автобуси?

a. Києві

b. Луцьку

c. Запоріжжі

d. Львові

Question 43

Виробництво кухонної солі та соди зосереджене на підприємствах:

a. Слов’янська

b. Черкас

c. Херсона

d. Севастополя

Question 44

Лідером по вирощуванні картоплі є :

a. Черкаська

b. Чернігівська

c. Чернівецька

d. Вінницька область

Question 45

Лідером по вирощування хмелю є:

a. Закарпатська

b. Запорізька

c. Сумська

d. Житомирська область

Question 46

Основними експортними товарами України є:

a. легкові автомобілі

b. залізна та марганцева руди

c. готовий одяг

d. медикаменти

Question 47

Найбільший центр видобутку урану в Україні:

a. Дніпродзержинськ

b. Кривий Ріг

c. Жовті Води

d. Павлоград

Question 48

Промисловий центр – це місто:

a. середнє

b. велике

c. мале

Question 49

В якому місті України знаходиться завод по виготовленню турбін – найбільший в Європі:

a. Запоріжжі

b. Павлограді

c. Харкові

d. Херсоні

Question 50

Який з економічних районів є найбільшим за площею:

a. Центральний

b. Північно-Західний

c. Донецький

d. Причорноморський

Question 51

Назвіть родовища калійних солей в Карпатському районі:

a. Долина, Борислав, Надвірна

b. Калуш, Стебник

c. Долина, Дрогобич

d. Дашава, Павлоград, Шебелинка

Question 52

В якому місті України розташований найбільший бавовняний комбінат України:

a. Херсоні

b. Харкові

c. Дубно

d. Яремчі

Question 53

Найчистішим видом палива є :

a. торф

b. нафта

c. кам’яне вугілля

d. природний газ

Question 54

«Україна має достатні запаси водних ресурсів» - твердження:

a. вірне

b. невірне

Question 55

Промислове значення для України мають такі види паливно-енергетичних ресурсів:

a. кам’яне вугілля

b. буре вугілля

c. нафта

d. торф

Question 56

Україна має торговельне сальдо:

a. негативне

b. позитивне

Question 57

До місцевих видів паливно-енергетичних ресурсів відносять:

a. горючі сланці

b. торф

c. вугілля

d. нафта

Question 58

Визначте основні порти Азовського моря:

a. Маріуполь

b. Херсон

c. Керч

Question 59

«Україна має достатню базу для розвитку чорної металургії» - твердження:

a. вірне

b. невірне

Question 60

«Населення і трудові ресурси – це тотожні демографічні поняття» - твердження:

a. вірне

b. не вірне

Question 61

Демографічна криза в Україні полягає в:

a. стрімкому зростанні природного приросту населення

b. перевищенні смертності над народжуваністю

c. зменшенні чисельності населення

Question 62

Чорна металургія – є галуззю спеціалізації:

a. Донецького

b. Придніпровського

c. Північно-Східного

d. Подільського району

Question 63

Садівництво, виноградарство характерне для:

a. Центрального

b. Причорноморського

c. Столичного районів

Question 64

Основні статті експорту України:

a. деревина та вироби з неї

b. пластмаси

c. устаткування та механізми

d. продукція хімічної промисловості

Question 65

Яке практичне значення дисципліни РЕ:

a. обґрунтування економічного розвитку

b. обґрунтування соціального розвитку

c. обґрунтування комплексного економічного й соціального розвитк
Ціна

35

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2020 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.