Меню сайту

Нові користувачі
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Свєта
Користувачі
03.12.2020
Чи пишете ви самі роботи?


Наталія М. Б.

Рейтинг: 16
Черняк Катерина Василі

Рейтинг: 16
аватар
Максимів Юлія Романівна

Рейтинг: 16.9
аватар
Гуринова Ольга Александровна

Рейтинг: 10
аватар
Гордій Ірина Володимирівна

Рейтинг: 10
O. Norbert.

Рейтинг: 16

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Адміністративне право – підсумковий тест (МАУП)


Контрольна робота
K-22751

Question 1
Управління необхідне:
a. коли виникає потреба в об'єднанні дій певної кількості людей заради досягнення спільної мети
b. для об’єднання великої чисельності людей
c. для вирішення певного питання
d. для розвитку суспільства
Question 2
Суб’єкт державного управління:
a. громадяни України, особи без громадянства
b. держава, її органи
c. органи місцевого самоврядування
d. органи господарських товариств та об'єднань підприємств
Question 3
Державне управління розглядається в:
a. соціальному та технічному значенні
b. простому і складному значенні
c. вузькому і широкому розумінні
d. загальному та спеціалізованому значенні
Question 4
Адміністративне право це:
a. сукупність правових норм, які регулюють суспільні відносини, що формуються в ході забезпечення органами виконавчої влади і органами місцевого самоврядування реалізації та захисту прав, свобод і законних інтересів фізичних і юридичних осіб, а також: в процесі державного і самоврядного управління в сферах соціально-економічного й адміністративно політичного розвитку та охорони громадського порядку
b. сукупність правових норм, які регулюють суспільні відносини, що формуються в ході забезпечення органами виконавчої влади і органами місцевого самоврядування реалізації та захисту прав, свобод і законних інтересів фізичних і юридичних осіб
c. сукупність правових норм, які регулюють суспільні відносини, що формуються в ході формування органами виконавчої влади і органами місцевого самоврядування реалізації та захисту прав, свобод і законних інтересів фізичних і юридичних осіб
d. сукупність правових норм, які регулюють суспільні відносини в державі
Question 5
В адміністративному праві використовуються такі способи регулювання
a. імперативний
b. імперативний та диспозитивний
c. диспозитивний
d. встановленню заборон
Question 6
Принципи адміністративного права поділяються на такі групи:
a. загальні та спеціалізовані
b. загальні та спеціальні
c. законодавчо закріплені та незакріплені
d. основні та пріоритетні

Question 7
Адміністративна норма має таку структуру:
a. гіпотеза та диспозиція
b. диспозиція та санкція
c. гіпотеза, диспозиція та санкція
d. гіпотеза та санкція
Question 8
За галузевою належністю норми поділяються:
a. забороняючи, дозвільні, зобов’язуючі
b. матеріальні і процесуальні
c. регіональні і місцеві
d. загальні, особливі, місцеві
Question 9
Форми реалізації адміністративно-правових норм:
a. виконання та дотримання
b. дотримання і використання
c. виконання та застосування
d. виконання, застосування, дотримання, використання
Question 10
Систематизація адміністративно-правових норм здійснюється передусім завдяки:
a. кодифікації
b. інкорпорації, кодифікації, узагальненню
c. інкорпорації
d. інкорпорації та кодифікації
Question 11
Суб’єкти адміністративного права мають:
a. адміністративна дієздатність
b. адміністративну правоздатність, адміністративну дієздатність, адміністративну деліктоздатність
c. адміністративну правоздатність і адміністративну дієздатність
d. адміністративна правоздатність
Question 12
За ступенем можливості реалізації адміністративно-правові обов’язки поділяються на:
a. повні і неповні
b. прямі та непрямі
c. абсолютні і відносні
d. загальні та спеціальні
Question 13
Посадовими особами відповідно до Закону України "Про державну службу" вважаються:
a. посадові особи
b. керівники та заступники керівників державних органів
c. керівники та заступники керівників державних органів та їх апарату, інші державні службовці на яких законами або іншими нормативними актами покладено здійснення організаційно - розпорядчих та консультативно-дорадчих функцій
d. державні службовці

Question 14
Скільки встановлено категорій посад:
a. 9
b. 6
c. 7
d. 8
Question 15
Скільки встановлено рангів:
a. 16
b. 15
c. 17
d. 14
Question 16
Державний орган це:
a. державний апарат, який виконує безпосередньо завдання держави
b. колектив, який безпосередньо виконує завдання та функції держави, повноваження якого визначенні законом або нормативно правовим актом
c. частина державного апарату, організований колектив, який безпосередньо виконує завдання та функції держави, повноваження якого визначенні законом або нормативно правовим актом
d. організований колектив, який безпосередньо виконує завдання та функції держави повноваження якого визначенні законом або нормативно правовим актом
Question 17
Міністерство підпорядковане:
a. Прем’єр - міністру України
b. Кабінету міністрів Україні
c. Президенту Україні
d. Верховній Раді Україні
Question 18
Державні комітети здійснюють:
a. функціональну управлінську діяльність
b. інформаційно-координаційну діяльність
c. координаційно-функціональну діяльність
d. інформаційно-функціональну діяльність
Question 19
Функції державного управління поділяються на:
a. загальні, спеціальні, допоміжні
b. допоміжні та спеціальні
c. загальні та допоміжні
d. загальні та спеціальні
Question 20
Види методів державного управління:
a. заохочення і примус
b. переконання, заохочення
c. переконання та примус
d. переконання, заохочення і примус
Question 21
За порядком прийняття адміністративно-правових актів виділяють акти, що приймаються:
a. єдиноначальне; за узгодженням
b. єдиноначальне, колегіальне, спільно двома або більше суб’єктами
c. єдиноначальне; колегіальне; спільно двома або більше суб'єктами; за узгодженням
d. єдиноначальне, колегіальне
Question 22
За часом проведення контроль поділяється:
a. попередній, поточний, наступний
b. попередній, поточний
c. попередній, наступний
d. поточний, наступний
Question 23
Прокурорський нагляд за додержанням і правильним застосуванням законів Кабінетом Міністрів України, міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади здійснює:
a. Служба Безпеки України
b. Генеральний прокурор України
c. Президент України
d. Генеральний прокурор України і підпорядковані йому прокурори
Question 24
Правопорушення це:
a. активна форма поведінки правопорушника, що безпосередньо пов’язана з невиконанням обов'язків і законних вимог, порушенням заборони
b. суспільно-шкідливе, протиправне, винне діяння деліктоздатного суб'єкта (фізичної чи юридичної особи), яке передбачене чинним законодавством
c. протиправне, винне діяння деліктоздатного суб'єкта
d. протиправна, винна (умисна або необережна) дія чи бездіяльність, яка посягає на державний або громадський порядок, власність, права і свободи громадян
Question 25
Елементами складу адміністративного правопорушення є:
a. об'єкт, суб'єкт, об'єктивна сторона
b. об'єктивна сторона, суб'єктивна сторона
c. об'єкт, суб'єкт
d. об'єкт, суб'єкт, об'єктивна сторона, суб'єктивна сторона
Question 26
Фізичні особи як суб'єкти адміністративного правопорушення є:
a. осудні особи, що досягли на момент вчинення правопорушення 14-річного віку
b. осудні особи, що досягли на момент вчинення правопорушення 16-річного віку
c. осудні особи, що досягли на момент вчинення правопорушення 21-річного віку
d. осудні особи, що досягли на момент вчинення правопорушення 18-річного віку
Question 27
Юридичні особи як суб'єкти адміністративного правопорушення є:
a. правоздатні організації незалежно від форм власності, що підлягають адміністративній юрисдикції України
b. дієздатні організації незалежно від форм власності, що підлягають адміністративній юрисдикції України
c. правоздатні, дієздатні та деліктоздатні організації незалежно від форм власності, що підлягають адміністративній юрисдикції України
d. деліктоздатні організації незалежно від форм власності, що підлягають адміністративній юрисдикції України
Question 28
Конкретні види адміністративних стягнень передбачені в статті 24 КпАП України:
a. основні та додаткові
b. попереджувальні та додаткові
c. попереджувальні, додаткові, основні
d. основні та попереджувальні
Question 29
Принцип дотримання правових презумпції адміністративного процесу полягає в:
Виберіть одну правильну відповідь a. провадження за скаргами громадян на рішення, дії чи бездіяльність органів та посадових осіб
b. дотримання цих презумпцій має за мету виконання рішень
c. дотримання цих презумпцій має за мету здійснити та надійно захистити права і законні інтереси громадян
d. дотримання цих презумпцій має за мету надійно захистити права і законні інтереси громадян, котрі беруть участь у процесуальних діях
Question 30
Суб'єкти адміністративного процесу за характером процесуального статусу поділяються на:
a. суб'єкти, що вирішують справу. Суб'єкти, відносно яких вирішується справа. Допоміжні учасники процесу (свідки, постраждалі, експерти перекладачі, адвокати)
b. суб'єкти, відносно яких вирішується справа
c. суб'єкти, що вирішують справу
d. суб'єкти, що вирішують справу та суб'єкти, відносно яких вирішується справа
Question 31
Види проваджень:
a. установчі
b. нормотворчі, установчі
c. нормотворчі, установчі, правозастосовні
d. установчі, правозастосовні
Question 32
Метою оборони України є:
a. створення необхідних умов для запобігання воєнному нападу й збройної відсічі можливій агресії проти України в будь-який час і за будь-яких обставин
b. формування і проведення воєнної політики України
c. створення необхідних умов для запобігання воєнному нападу й збройної відсічі можливій агресії проти України в будь-який час і за будь-яких обставин, а також захист насилля від будь якого втручання з боку інших держав
d. створення необхідного захисту
Question 33
Під мобілізацією розуміється:
a. комплекс заходів щодо переведення економіки країни, органів державної влади, органів місцевого самоврядування й організацій на роботу в умовах воєнного часу
b. комплекс заходів, що проводяться у мирний час по завчасній підготовці економіки країни, органів державної влади, органів місцевого самоврядування й організацій, Збройних Сил України, інших військ, військових формувань, органів і створюваних на воєнний час спеціальних сил до забезпечення захисту держави від збройного нападу
c. комплекс заходів щодо переведення економіки країни, органів державної влади, органів місцевого самоврядування й організацій на роботу в умовах воєнного часу, переведенні Збройних Сил України, інших військ, військових формувань, органів і спеціальних формувань на організацію і стан воєнного часу. Мобілізація в Україні може бути загальною або частковою
d. комплекс заходів, що проводяться у мирний час по завчасній підготовці економіки країни
Question 34
Відповідно до Конституції України і Закону України «Про Службу безпеки України» від 25 березня 1992 р. загальне керівництво безпекою здійснює:
a. Служба безпеки України
b. Верховна Рада України
c. Президент України
d. Кабінет Міністрів України
Question 35
Головою Ради безпеки є:
a. Міністр оборони України
b. Президент України
c. Голова Служби безпеки України
d. Прем'єр-міністр України
Question 36
Засідання Ради безпеки проводяться:
a. не рідше одного разу на три місяця
b. не рідше одного разу на шість місяців
c. не рідше одного разу на рік
d. не рідше одного разу на місяць
Question 37
Державний кордон визначається:
a. Конституцією
b. Конституцією та законами України
c. Конституцією та міжнародними актами
d. Конституцією та законами України, а також міжнародними договорами України
Question 38
Координація діяльності військових формувань та правоохоронних органів держави із захисту державного кордону здійснюється:
a. Державною прикордонною службою України
b. Прем’єр - міністром України
c. Адміністрацією Державної прикордонної служби України
d. Збройними Силами України
Question 39
Відповідно до ст. 8 Закону України «Про Державну прикордонну службу України» керівництво Державною прикордонною службою України та діяльністю Адміністрації Державної прикордонної служби України здійснює:
a. Міністр оборони України
b. Голова Державної прикордонної служби України
c. Прем'єр-міністр України
d. Президент України
Question 40
Митний режим:
a. частина території України, яка безпосередньо прилягає до державного кордону на всьому його протязі
b. сукупність положень, які визначають статус товарів та транспортних засобів, які переміщуються через митний кордон України
c. сукупність правил, що встановлюють порядок його дотримання, перетинання громадянами і транспортними засобами; переміщення через кордон товарів і тварин; ведення на ньому господарської, промислової та іншої діяльності; вирішення з іноземними державами інцидентів, пов'язаних із порушенням режиму кордону
d. сукупність правил в'їзду (проходу), тимчасового перебування осіб і транспортних засобів у прикордонній смузі; здійснення в її межах господарської, промислової та іншої діяльності; проведення масових суспільно-політичних, культурних та інших заходів у прикордонній смузі і т. п;
Question 41
Державна митна служба України створюється:
a. Державною прикордонною службою України
b. Президентом України
c. Кабінетом Міністрів України
d. Адміністрацією Державної прикордонної служби Ук¬раїни
Question 42
Під “складом митниці” розуміється:
a. товари та інші предмети, що не підлягають обов’язковій передачі митниці для зберігання, можуть зберігатися на підставі договору підприємств або громадян та митниці
b. товари та інші предмети, зберігання яких потребує наявності у приміщенні спеціального обладнання, якого немає на цьому складі
c. спеціально обладнане приміщення для зберігання товарів та інших предметів, що є власністю митниці України або використовується нею
d. службовий персонал митниці
Question 43
Власником митного ліцензійного складу може бути:
a. будь-яка юридична чи фізична особа
b. будь-яка юридична чи фізична особа, що є учасником зовнішньоекономічної діяльності, а також будь-який іноземний суб’єкт господарської діяльності
c. будь-який іноземний суб’єкт господарської діяльності
d. будь-яка юридична чи фізична особа, що є учасником зовнішньоекономічної діяльності, а також будь-який іноземний суб’єкт господарської діяльності за умови дотримання ними вимог законодавства України і положення про порядок відкриття та діяльності митних ліцензійних складів
Question 44
Товари та інші предмети можуть зберігатися під митним контролем протягом:
a. трьох місяців, крім товарів та інших предметів з обмеженим строком зберігання
b. шесті мисяців, крім товарів та інших предметів з обмеженим строком зберігання
c. шесті мисяців
d. трьох місяців
Question 45
Громадський порядок це:
a. певний позитивний стан, наявний у суспільстві
b. певна система відносин, належний порядок, що склався в суспільстві, який відповідає інтересам держави та всіх її громадян
c. певна система відносин, належний порядок
d. система суспільних відносин, де обов'язковим суб'єктом є орган внутрішніх справ, його підрозділ, установа або окремий службовець
Question 46
Функції органів внутрішніх справ визначено у:
a. Конституції України, законах України, підзаконних актах
b. законах України, так і в підзаконних актах, серед яких важливе місце посідає Положення про Міністерство внутрішніх справ України від 17 жовтня 2000 р.
c. законах України, так і в підзаконних актах
d. Конституції України та законах України
Question 47
Безпосереднє оперативне управління внутрішніми військами здійснює:
a. Президент України
b. Командувач цих військ
c. Міністр України
d. Міністр внутрішніх справ України
Question 48
Найважливішими обов'язками міліції є:
a. охорона державного устрою України
b. охорона прав і свобод громадян
c. охорона суспільства від протиправних посягань
d. охорона Конституційного ладу України
Question 49
Адміністративну діяльність міліції регламентують:
a. регулюють норми різних галузей права: адміністративного, кримінального, кримінально -процесуального тощо
b. регулюють закони та відомчі нормативні акти, що регламентують діяльність міліції і насамперед служб і підрозділів кримінальної міліції та міліції громадської безпеки
c. кримінально-процесуальне законодавство, здійснюють її різні служби й підрозділи кримінальної міліції та міліції громадської безпеки
d. норми адміністративного права, й полягає вона в організації і практичному провадженні заходів щодо охорони правопорядку
Question 50
Система органів міліції:
a. кримінальної міліції, міліції громадської безпеки, транспортної міліції, підрозділів забезпечення безпеки дорожнього руху
b. кримінальної міліції, міліції громадської безпеки
c. кримінальної міліції, міліції громадської безпеки, транспортної міліції, підрозділів забезпечення безпеки дорожнього руху, міліції охорони, спеціальної міліції, судової міліції, місцевої міліції
d. кримінальної міліції, міліції громадської безпеки, транспортної міліції

ПРИМІТКА. Є ТАКОЖ КОНТРОЛЬНІ (ОКРЕМО). ЗАПИТУЙТЕ.
Ціна

25

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.