Меню сайту

Нові користувачі
OOOOFF
Користувачі
26.11.2020
vbogdan
Автори робіт
13.11.2020
Frommu
Автори робіт
31.10.2020
Corse
Автори робіт
26.10.2020
VIKITORIA
Користувачі
21.09.2020
Ти користуєшся WEBMONEY?


аватар
Кукол Екатерина Валерьевна

Рейтинг: 10
аватар
Филищук Юрій Васильович

Рейтинг: 10
аватар
Фенюк Олена Миколаївна

Рейтинг: 16
аватар
Михайло Ігорович

Рейтинг: 10
Сторожев Евгений Владимирович

Рейтинг: 42
Маловичко Ірина Сергіївна

Рейтинг: 16

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Основи підприємницької діяльності - тести (МАУП)


Контрольна робота
K-21212

140 ответов. Внимательно читайте ответы они могут быть на любой позиции a b c
ТЕСТ ДО ТЕМИ 1
Question 1
Підприємництво та бізнес це тотожні поняття
Виберіть одну правильну відповідь
a. ні
b. так
Question 2
Підприємець, на Вашу думку, це те ж саме, що і:
Виберіть одну або кілька відповідей
a. людина, яка бере на себе відповідальність і ризик за організацію власної справи
b. менеджер
c. начальник відділу в універмазі
Question 3
Яким з документів регулюється підприємницька діяльність на Україні
Виберіть одну правильну відповідь
a. Законом України про підприємства
b. Господарським Кодексом України
c. Кримінальним Кодексом України
d. Законом України про підприємництво
Question 4
Балів: 1
Метою підприємницької діяльності є:
Виберіть одну правильну відповідь
a. одержання прибутку
b. вкладання грошів
c. отримання заробітної плати
d. задоволення суспільних потреб
Question 5
Категорії громадян, яким не дозволяється займатися підприємницькою діяльність:
Виберіть одну правильну відповідь
a. Особи, які не мають закінченої середньої освіти
b. Іноземцям, особам, що не мають громадянства України
c. Військовослужбовці, службові особи органів прокуратури, суду, служби безпеки, внутрішніх справ, органів державної влади і управління
d. Особи, які не мають вищої освіти
Question 6
Балів: 1
Підприємництво являє собою:
Виберіть одну правильну відповідь
a. самостійну, ініціативну, систематичну на власний ризик діяльність із виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг і заняття торгівлею з метою одержання прибутку
b. самостійну, ініціативну, систематичну на власний ризик діяльність із виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг і заняття торгівлею з метою налагодження зовнішньо-економічних зв’язків
c. виробничу діяльність з метою одержання прибутку
Question 7
Чи можлива абсолютна економічна свобода:
Виберіть одну правильну відповідь
a. ні
b. так
Question 8
Характерними рисами підприємницької діяльності є:
Виберіть одну правильну відповідь
a. Вільний рух капіталів
b. Самостійність здійснення підприємницької діяльності
c. Захист національного товаровиробника
d. Екологічна безпека
Question 9
Традиційними сферами контролю підприємницької поведінки з боку державних органів управління є:
Виберіть одну правильну відповідь
a. прибуток підприємця, організація виробництва, поведінка в конкуренції, майно підприємства, ресурси, право власності і організація внутріфірмового управління
b. продукція, технологія виробництва, поведінка в конкуренції, прибуток, ресурси, право власності і організація внутріфірмового управління
c. робочий час підприємця, контакти підприємця, його відпустки
Question 10
Монопольним визнається таке становище підприємця, коли його частка на ринку певного товару перевищує:
Виберіть одну правильну відповідь
a. 50%
b. 30%
c. 35%
d. 55%
ТЕСТ ДО ТЕМИ 2
Question 1
Суть визначення господарюючий суб'єкт для підприємства полягає в тому:
Виберіть одну правильну відповідь
a. що підприємство є товаровиробником, трудовим колективом, який на професійній основі виробляє і реалізує свій товар з метою задоволення суспільних потреб
b. що підприємство є товаровиробником, трудовим колективом, який на професійній основі виробляє і реалізує свій товар з метою одержання прибутку
c. що підприємство є товармство, якє на професійній основі виробляє і реалізує свій товар з метою одержання над прибутку
d. підприємство є командитним товариством, яке одержує прибуток
Question 2
Який документ є найважливішим правовим актом підприємства:
Виберіть одну правильну відповідь
a. внутрішнє розпорядження
b. статут підприємства
c. закон України про підприємницьку діяльність
d. договір купівлі продажу
Question 3
Характерними рисами господарського товариства є:
Виберіть одну правильну відповідь
a. Наявність господарської правосуб’активності
b. Мета діяльності – отримання прибутку
c. Мінімальна кількість засновників
d. Корпоративний характер управління
Question 4
Господарські товариства за ступенем відповідальності та за своїми зобов'язаннями поділяються на товариства:
Виберіть одну або кілька відповідей
a. закриті
b. з обмеженою відповідальністю та командитні
c. відкриті
d. з повною відповідальністю
Question 5
Корпорація – це:
Виберіть одну правильну відповідь
a. монополістичне об'єднання підприємств, що раніше належали різним підприємцям, у єдиний виробничо-господарський комплекс
b. договірне об'єднання підприємств переважно однієї галузі для здійснення спільної комерційної діяльності - регулювання збуту виготовленої продукції
c. договірне об'єднання, створене на основі поєднання виробничих, наукових і комерційних інтересів, з делегуванням окремих повноважень централізованого регулювання діяльності кожного з учасників
d. об'єднання юридичне та економічно самостійних підприємств різних галузей народного господарства

Question 6
Державне підприємство являє собою організаційно-правову форму підприємства, заснованого на приватній власності.
Виберіть одну правильну відповідь
a. так
b. ні
Question 7
Картель – це:
Виберіть одну правильну відповідь
a. монополістичне об'єднання підприємств, що раніше належали різним підприємцям, у єдиний виробничо-господарський комплекс
b. договірне об'єднання, створене на основі поєднання виробничих, наукових і комерційних інтересів, з делегуванням окремих повноважень централізованого регулювання діяльності кожного з учасників
c. об'єднання юридичне та економічно самостійних підприємств різних галузей народного господарства
d. договірне об'єднання підприємств переважно однієї галузі для здійснення спільної комерційної діяльності - регулювання збуту виготовленої продукції
Question 8
Трест –це:
Виберіть одну правильну відповідь
a. договірне об'єднання підприємств переважно однієї галузі для здійснення спільної комерційної діяльності - регулювання збуту виготовленої продукції
b. об'єднання юридичне та економічно самостійних підприємств різних галузей народного господарства
c. монополістичне об'єднання підприємств, що раніше належали різним підприємцям, у єдиний виробничо-господарський комплекс
d. договірне об'єднання, створене на основі поєднання виробничих, наукових і комерційних інтересів, з делегуванням окремих повноважень централізованого регулювання діяльності кожного з учасників
Question 9
Приватне підприємство – це організаційно-правова форма підприємства, заснованого на приватній власності однієї і більше фізичних осіб:
Виберіть одну правильну відповідь
a. ні
b. так
Question 10
Спільні підприємства – це підприємства, які засновані на базі об'єднання майна різних власників (юридичних осіб та громадян інших держав) зі змішаною формою власності:
Виберіть одну правильну відповідь
a. вірно
b. невірно
ТЕСТ ДО ТЕМИ 3
Question 1
Якщо підприємство, що працює у сфері науці і науковому обслуговуванні має 70 співробітників, то підприємство вважається:
Виберіть одну правильну відповідь
a. середнім
b. науково-виробничим
c. великим
d. малим
Question 2
За допомогою яких заходів держава може впливати на розвиток малого підприємництва:
Виберіть одну правильну відповідь
a. збільшення процентної ставки
b. проведення стимулюючої податкової політики
c. за допомогою емісії грошів
d. за допомогою збільшення податкових ставок
Question 3
Мале підприємництво допомагає утвердженню конкурентних відносин:
Виберіть одну правильну відповідь
a. невірно
b. вірно
Question 4
Мале підприємництво робить незначний внесок у вирішення проблеми зайнятості:
Виберіть одну правильну відповідь
a. невірно
b. вірно
Question 5
Якщо підприємство, що працює у сфері промисловості та будівництві має 180 співробітників, то підприємство вважається:
Виберіть одну правильну відповідь
a. науково-виробничим
b. малим
c. великим
d. середнім
Question 6
Прояв активної державної підтримки малого бізнесу виражається у:
Виберіть одну правильну відповідь
a. високих ставках податків
b. нестабільному валютному курсі
c. регулюванні підприємницької діяльності
d. нестабільному валютному курсі
Question 7
Яку тенденцію у сфері підприємницькій політики можна виділити на сучасному етапі розвитку економіки:
Виберіть одну правильну відповідь
a. реформування системи державної підтримки підприємництва
b. посилення ролі державного втручання економіки
c. зменшення державного втручання у підприємницьку діяльність
d. початок формування державної політики підтримки малого підприємництва
Question 8
Балів: 1
Розвиток малого підприємства в Україні почався з:
Виберіть одну правильну відповідь
a. 2006 року
b. 1956 року
c. 1997 року
d. 1991 року
Question 9
Мале підприємництво — це самостійна, систематична, ініціативна господарська діяльність малих підприємств та громадян підприємців, яка проводиться на власний ризик з метою монополізації ринку
Виберіть одну правильну відповідь
a. невірно
b. вірно
Question 10
Якщо на підприємстві, що займається роздрібною торгівлею працює 35 чоловік, то до якої категорії підприємств воно належить:
Виберіть одну правильну відповідь
a. мале промислове підприємство
b. велике промислове підприємство
c. мале підприємство
d. середнє підприємство
ТЕСТ ДО ТЕМИ 4
Question 1
У період вільної конкуренції:
Виберіть одну правильну відповідь
a. державне втручання в підприємницьку діяльність мало обов’язковий характер
b. відбувалось командно- адміністративне регулювання підприємницької діяльності
c. мало обмежений та епізодичний характер
d. посилювалась роль держави в економіці
Question 2
Криза 1929-1933 рр підтвердила:
Виберіть одну правильну відповідь
a. державне втручання має носити обмежений характер
b. вільна конкуренція є необхідністю
c. державне втручання в підприємництво непотрібне
d. державне втручання в підприємництво є необхідністю
Question 3
До непрямих методів регулювання підприємницької діяльності відноситься:
Виберіть одну правильну відповідь
a. антимонопольне законодавство
b. регулювання відсоткової ставки
c. Закон України про підприємництво
d. Господарський кодекс України
Question 4
Яка політика сприяє оновленню основних фондів підприємства:
Виберіть одну правильну відповідь
a. соціальна
b. науково-технічна
c. грошово-кредитна
d. амортизаційна
Question 5
Методи регулювання підприємницької діяльності, які ґрунтуються на використанні різних економічних, фінансових важелів називаються:
Виберіть одну правильну відповідь
a. непрямими
b. прямими
c. адміністративними
d. ефективними
Question 6
Якщо держава, намагається обмежити приріст грошової маси в обігу, то ці дії називаються:
Виберіть одну правильну відповідь
a. інфляційна політика
b. податкова політика
c. антимонопольна політика
d. дефляційна політика
Question 7
Держава, виконуючи свої функції, завжди певною мірою втручалася в економічні процеси.
Виберіть одну правильну відповідь
a. вірно
b. невірно
Question 8
Балів: 1
Яким чином держава здійснює нагляд за монопольними цінами:
Виберіть одну правильну відповідь
a. збільшує державні виплати
b. сприяє отримати монополістам надприбутки
c. зменшує рівень податків для монополій
d. встановлює граничний поріг рентабельності для монополістів
Question 9
Балів: 1
Чи може підприємництво самостійно вирішити проблеми інфляції
Виберіть одну правильну відповідь
a. ні
b. так

Question 10
До прямих методів регулювання підприємницької діяльності відноситься:
Виберіть одну правильну відповідь
a. збільшення відсоткової ставки
b. податкова політика
c. державні замовлення
d. Господарський кодекс України
ТЕСТ ДО ТЕМИ 5
Question 1
Які методи використовуються для пошуку підприємницької ідеї:
Виберіть одну правильну відповідь
a. непрямі
b. прямі
c. соціально- економічні
d. мозкового штурму
Question 2
Що є початком заснування власної справи:
Виберіть одну правильну відповідь
a. наявність офісу
b. підприємницька ідея
c. знаходження інвесторів
d. підприємницький хист
Question 3
Що необхідно виконати для обґрунтування підприємницької ідеї
Виберіть одну правильну відповідь
a. отримати дозвіл на заняття підприємницькою діяльністю
b. створити імідж
c. розробити стратегію фінансування
d. маркетингове дослідження
Question 4
Маркетинг — це
Виберіть одну правильну відповідь a. некомерційна діяльність підприємства, спрямована на виявлення і задоволення потреб в його продукуй (послугах) за допомогою обміну з метою одержання прибутку
b. маркетингова діяльність підприємства, спрямована на виявлення і задоволення потреб в його продукуй (послугах) за допомогою обміну з метою задоволення потреб суспільства
c. виробнича-комерційна діяльність підприємства, спрямована на виявлення і задоволення потреб в його продукуй (послугах) за допомогою обміну з метою одержання прибутку
Question 5
Конкурентоспроможність є відносна характеристика споживчих якостей продукції у порівнянні з аналогічною продукцією конкурентів
Виберіть одну правильну відповідь
a. вірно
b. невірно
Question 6
До функцій маркетингу відноситься:
Виберіть одну правильну відповідь
a. розробка стратегії виходу на ринок і реакції на дії конкурентів
b. організаційна структура управління підприємством
c. підвищення заробітної плати персоналу
d. проведення податкової політики
Question 7
Стратегія диверсифікації означає, що підприємство зменьшує номенклатуру своєї продукції і виступає з цими товарами на ринку
Виберіть одну правильну відповідь
a. вірно
b. невірно
Question 8
Продуктова концепція маркетингу
Виберіть одну правильну відповідь a. орієнтує підприємство на виявлення індивідуальних потреб покупців
b. базується на поліпшенні споживчих параметрів виробів, їх конструктивних, експлуатаційних показників, підвищенні якості й завдяки цьому забезпечується належний збут продукції
c. базується на спрямування зусиль підприємства тільки на мобілізацію внутрішніх резервів
d. передбачає спрямування головних зусиль підприємства на удосконалення виробництва і мобілізацію внутрішніх резервів
Question 9
До джерел коштів для фінансування нового бізнесу відноситься:
Виберіть одну правильну відповідь
a. власний капітал
b. боргове фінансування
c. власний капітал і боргове фінансування
d. не має вірної відповіді
Question 10
Стратегія і тактика маркетингу ґрунтуються на вивченні ринку, його постійному аналізі й структуризації.
Виберіть одну правильну відповідь
a. вірно
b. невірно
ТЕСТ ДО ТЕМИ 6
Question 1
До комерційної діяльності відноситься:
Виберіть одну правильну відповідь
a. виробництво
b. роздрібна та оптова торгівля
c. немає вірної відповіді
d. зовнішньо-економічна діяльність
Question 2
Для державної реєстрації суб’єкта підприємництва (юридичної особи) в органи державної реєстрації подаються такі документи:
Виберіть одну правильну відповідь
a. немає вірної відповіді
b. бізнес-план підприємства
c. засновницькі документи
d. копію документів про освіту
Question 3
До основних засновницьких документів, що підтверджують статус юридичних осіб, відносять статут та засновницький договір.
Виберіть одну правильну відповідь
a. так
b. ні
Question 4
Статутний фонд підприємства створюється:
Виберіть одну правильну відповідь
a. внесенням банківських вкладів
b. за рахунок державного фінансування
c. внесенням вкладів засновниками
Question 5
Внеском до статутного фонду можуть бути будівлі та споруди
Виберіть одну правильну відповідь
a. невірно
b. вірно
Question 6
Сутність засновницького договору полягає в тому
Виберіть одну правильну відповідь
a. що він є згодою про спільну господарську діяльність з згодою сплачувати податки
b. що він є одним з різновидів згоди про спільну господарську діяльність з утворенням самостійної фізичної особи
c. що він є одним з різновидів згоди про спільну господарську діяльність з утворенням самостійної юридичної особи
Question 7
Засновницькі документи – це документи, що підтверджують фізичний статус підприємства
Виберіть одну правильну відповідь
a. вірно
b. невірно
Question 8
Основним завданням для засновницького договору є визначення норми рентабельності підприємства
Виберіть одну правильну відповідь
a. невірно
b. вірно
Question 9
Чи дозволяється икористовувати кошти статутного фонду на заробітну плату
Виберіть одну правильну відповідь
a. дозволяється
b. забороняється
Question 10
З якого моменту підприємство набуває статусу юридичної особи:
Виберіть одну правильну відповідь
a. отримання свідоцтва про реєстрацію
b. з моменту укладання засновницького договіру
c. з моменту появи бізнес ідеї
d. з моменту написання бізнес-плану
ТЕСТ ДО ТЕМИ 7
Question 1
Головна мета бізнес-плану:
Виберіть одну правильну відповідь
a. отримання прибутку
b. випуск запланованого обсягу продукції
c. розширення підприємницької діяльності
Question 2
У стратегії просування товару на ринок повинно бути розглянуто:
Виберіть одну правильну відповідь
a. маркетинговий аналіз
b. якими саме методами і каналами збуту пропонується реалізовувати товар або послугу
c. аналіз конкурентів
d. організаційна структура управління
Question 3
За сферою бізнесу бізнес плани можна поділити на:
Виберіть одну правильну відповідь
a. великі, середні, малі
b. традиційні, принципово нові
c. у сфері виробництва, будівництва, роздрібної та оптової торгівлі, наданні послуг, посередницької діяльності тощо
Question 4
Який розділ бізнес плану дає відповіді на запитання „ Якого товару потребує ринок?”
Виберіть одну правильну відповідь
a. план персоналу
b. фінансовий план
c. маркетинговий план
d. виробничий план
Question 5
Метою написання резюме бізнес плану є:
Виберіть одну правильну відповідь
a. описати підприємство
b. розрахувати витрати підприємства
c. зацікавити інвестора
d. розкрити маркетингову стратегію підприємства
Question 6
У виробничому плані розглядається
Виберіть одну правильну відповідь
a. структура персоналу підприємства
b. історія розвитку підприємства
c. технологічний процес
d. прибуток підприємства
Question 7
Бізнес-план — це письмовий документ, в якому викладено сутність підприємницької ідеї, шляхи й засоби її реалізації та охарактеризовано ринкові, виробничі, організаційні та фінансові аспекти майбутнього бізнесу, а також особливості управління ним.
Виберіть одну правильну відповідь
a. невірно
b. вірно
Question 8
Головна мета фінансового плану :
Виберіть одну правильну відповідь
a. відповісти на запитання „ Що виробляти?”
b. узагальнити основні положення всіх попередніх розділів бізнес-плану, зводячи їх в одне ціле у вартісній формі
c. розрахувати витрати виробництва
Question 9
В якому розділі бізнес-плану знаходиться план доходів і видатків:
Виберіть одну правильну відповідь
a. у фінансовому плані
b. він не входить до бізнес-плану
c. у виробничому плані
d. у плані персоналу
Question 10
У бізнес-плані формулюються перспективи та поточні цілі реалі¬зації ідеї, оцінюються сильні й слабкі сторони бізнесу
Виберіть одну правильну відповідь
a. невірно
b. вірно
ТЕСТ ДО ТЕМИ 8
Question 1
Виробничий процес:
Виберіть одну правильну відповідь
a. являє собою сукупність організованих в певній послідовності процесів праці і природних процесів, в результаті яких сировина і матеріали перетворюються в готову продукцію
b. це сукупність взаємозв’язаних дій працюючих людей, засобів праці та природи – складових виготовлення продукції
c. не має правильної відповіді
Question 2
Масовий тип виробництва:
Виберіть одну правильну відповідь a. характеризується дуже малою кількістю продукції, що випускається
b. передбачає виготовлення виробів великими партіями
c. характеризується постійним випуском однорідного продукту
d. характеризується виготовленням виробів періодично, змінними серіями
Question 3
Безперервний тип виробництва:
Виберіть одну правильну відповідь
a. передбачає виготовлення виробів великими партіями
b. характеризується постійним випуском однорідного продукту
c. характеризується дуже малою кількістю продукції, що випускається
d. характеризується виготовленням виробів періодично, змінними серіями
Question 4
Партія - це певна кількість виробів одного типорозміру, що виготовляється за незмінною технічною документацією
Виберіть одну правильну відповідь
a. невірно
b. вірно
Question 5
Метою управління запасами є:
Виберіть одну правильну відповідь
a. знаходження такий величини запасів, яка, з одного боку, мінімізує прибуток підприємства
b. знаходження такий величини запасів, яка максимізує витрати
c. знаходження такий величини запасів, яка, з одного боку, мінімізує загальні витрати по їх підтримці і, з іншого боку, була б достатньою для успішної роботи підприємства
Question 6
Контроль якості охоплює три сфери: якість продукції, виробничі процеси, обладнання для одержання та обробки інформації про якість
Виберіть одну правильну відповідь
a. невірно
b. вірно
Question 7
Товарно-матеріальний запас — це запас грошів, які використовуються організацією
Виберіть одну правильну відповідь
a. вірно
b. невірно
Question 8
Такі витрати, як поштові витрати або витрати на міжміські телефонні переговори, налагодження устаткування і приймання партії відносяться до:
Виберіть одну правильну відповідь
a. Витрат по зберіганню
b. Витрат по розміщенню і виконанню замовлень
c. Витрат по освоєнню нової продукції
Question 9
Категорія витрат, що включає витрати на складське устаткування і приміщення, обробку, страховку, а також витрати, пов'язані з дрібними крадіжками, псуванням, старінням, знеціненням, податками називається:
Виберіть одну правильну відповідь
a. Витрати по зберіганню
b. Витрати по освоєнню нової продукції
c. Витрати по розміщенню і виконанню замовлень
Question 10
Від типу виробництва залежить
Виберіть одну правильну відповідь
a. виробнича структура підприємства і його підрозділів
b. вибір методів організації виробництва та управління
c. вибір технологічних процесів, устаткування і оснащення
d. всі відповіді вірні
ТЕСТ ДО ТЕМИ 9
Question 1
Спосіб реалізації товарів за допомогою конкуренції покупців називається
Виберіть одну правильну відповідь
a. комерційна торгівля
b. аукціонна торгівля
c. роздрібні торгівля
d. оптова торгівля
Question 2
Посередницькі операції на біржі мають право здійснювати тільки члени біржі, брокерські контори, фірми, у тому числі маклери, брокери, які від імені своїх клієнтів і укладають торгові контракти
Виберіть одну правильну відповідь
a. невірно
b. вірно
Question 3
Торгівля - це
Виберіть одну або кілька відповідей
a. галузь господарства, яка виконує функції обігу товарів
b. комерція
c. комерційна діяльність з обороту, купівлі та продажу товарів
Question 4
Форма організації торгівлі, коли потенційні продавці обумовлюють письмово умови купівлі, а також характеристики товарів та послуг, а покупець вибирає найкращу пропозицію називається
Виберіть одну правильну відповідь a. комерційна торгівля
b. оптова торгівля
c. роздрібна торгівля
d. конкурентні торги
Question 5
Угоди, що здійснюються без залучення коштів у готівковому або безготівковому вигляді на основі прямого товарообміну називаються
Виберіть одну правильну відповідь
a. основними
b. бартерними
c. комерційними
d. допоміжними
Question 6
До форм оптової торгівлі відносяться:
Виберіть одну або кілька відповідей
a. продаж продукції за прямими зв'язками між виробником і споживачем
b. торгівля через територіальні бази
c. торгівля через товарно-сировинні біржі
Question 7
Які елементи входять у план збуту:
Виберіть одну правильну відповідь
a. маркетингове дослідження за товарними групами
b. обсяг продажу, розподіленого за певними проміжками часу і за товарними групами; канали збуту
c. немає вірної відповіді
d. організаційний план підприємства
Question 8
Завданням статистичного обліку продаж на підприємстві є:
Виберіть одну правильну відповідь
a. своєчасне повідомлення про будь-які істотні відхилення від планів і кошторисів продажу
b. переорієнтація виробництва
c. для надання інформації у податкову інспекцію
d. зміни у технології виробництва
Question 9
Одним з засобів стимулювання збуту продукції є система виплат преміальних сум понад заробітну плату
Виберіть одну правильну відповідь
a. вірно
b. невірно
Question 10
Кожне підприємство намагається скоротити шлях товару від заводу до споживача з метою збільшення продажу і зменшення витрат
Виберіть одну правильну відповідь
a. вірно
b. невірно
ТЕСТ ДО ТЕМИ 10
Question 1
Діяльність в якій бере участь спільний капітал, що утворився з пайових внесків партнерів двох, або більше країн, котрі спільно здійснюють господарську діяльність, керуючи створеним спільним підприємством і розподіляючи між собою отримані прибутки пропорційно до вкладених капіталів називається:
Виберіть одну правильну відповідь
a. міжнародний бізнес
b. фінансовий підприємництво
c. спільне підприємництво
d. міжнародна кооперація
Question 2
Митний, податковий і інвестиційний режим вільних економічних зон є несприятливий для зовнішніх і внутрішніх інвестицій
Виберіть одну правильну відповідь
a. вірно
b. невірно
Question 3
Пільгі, які пов'язані з податковим стимулюванням визначених видів підприємницької діяльності називаються:
Виберіть одну правильну відповідь
a. фіскальними пільгами
b. адміністративними пільгами
c. зовнішньоторгівельними пільгами
d. фінансовими пільгами
Question 4
Пільги у виді встановлення низьких цін на комунальні послуги, зниження орендної плати за користування землею і виробничими приміщеннями, а також надання різних форм субсидій за рахунок бюджетних засобів і преференційних державних кредитів називаються:
Виберіть одну правильну відповідь
a. адміністративними пільгами
b. зовнішньоторгівельними пільгами
c. фіскальними пільгами
d. фінансовими пільгами
Question 5
Обмежена ділянка митної території країни, де встановлюється особливий режим підприємницької діяльності називається
Виберіть одну правильну відповідь
a. вільна економічна зона
b. вільна митна зона
c. міжнародна економічна зона
d. обмежена економічна зона
Question 6
Офшорна компанія- це:
Виберіть одну правильну відповідь
a. підприємство, яке займається мінімізацією податків
b. державні компанії
c. товариство з обмеженою відповідальністю
d. компанія, що є стосовно країни реєстрації не резидентської і цілком звільненої від податків
Question 7
Яки з цих видів компаній відносяться до оффшорних:
Виберіть одну або кілька відповідей
a. нерезидентська (Non – Resident)
b. компанія міжнародного бізнесу
c. компанія, звільнена від податків (Exempt)
Question 8
Реінвойсинг – це процес руху товарів від постачальника до покупця, у якому офшорна компанія використовується лише для оформлення контрактів і рахунків.
Виберіть одну правильну відповідь
a. вірно
b. невірно
Question 9
Характерною рисою різних видів вільних економічних зон є:
Виберіть одну правильну відповідь
a. наявність сприятливого інвестиційного клімату, що включає в себе митні, фінансові, податкові пільги і переваги в порівнянні з загальним режимом для підприємців
b. наявність несприятливого інвестиційного клімату
c. незалежність зон від інших країн
Question 10
Важливою причиною утворення вільних економічних зон є те, що часто країна не бажає цілком відкривати свою економіку для припливу іноземного капіталу і тому використовує часткову, локальну відкритість у виді спецзони
Виберіть одну правильну відповідь
a. невірно
b. вірно
ТЕСТ ДО ТЕМИ 11
Question 1
Суб'єктами підприємництва у фінансовій сфері є
Виберіть одну правильну відповідь
a. фінансові установи, комерційні та виробничі підприємства
b. банки, інвестиційні компанії, інвестиційні фонди, фондові біржі, страхові компанії
c. малі підприємства, інноваційні компанії
d. виробничі підприємства на яких відбувається фінансовий менеджмент
Question 2
Банки, які займаються фінансуванням та довгостроковим
кредитуванням різних галузей, головним чином промисловості, торгівлі та
транспорту називаються:
Виберіть одну правильну відповідь
a. комерційні
b. емісійні
c. інвестиційні
d. іпотечні
Question 3
Факторинг - це
Виберіть одну правильну відповідь
a. банківська послуга, що являє собою купівлю банком у клієнта права брати участь у розподіленні прибутку
b. банківська послуга, що являє собою купівлю банком у клієнта права на вимогу боргу
c. послуга, що являє собою купівлю банком у клієнта права займатись підприємницькою діяльністю
Question 4
Послуги засновані на довірчих правовідносинах, коли одна особа-засновник передає своє майно у розпорядження іншої особи для управління в інтересах третьої особи називаються
Виберіть одну правильну відповідь
a. гарантійні послуги
b. трастові послуги
c. інтернет банкінг
d. факторингові послуги
Question 5
Такі банківськи послуги, як здійснення розрахунків за власні кошти клієнтів, інкасові послуги, інкасація готівки, касове обслуговування відносять до:
Виберіть одну правильну відповідь
a. спредових послуг
b. комісійних послуг
c. лізінгових послуг
d. чистих послуг
Question 6
Фондова біржа набуває прав юридичної особи з:
Виберіть одну правильну відповідь
a. дня її реєстрації Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку
b. немає вірної відповіді
c. моменту укладання статуту фондової біржі
d. з моменту підписання ф’ючерсної угоди
Question 7
Фондова біржа є організаційно оформлений, постійно діючий ринок, на якому здійснюється торгівля цінними паперами
Виберіть одну правильну відповідь
a. невірно
b. вірно
Question 8
Страхування є найбільш вигідним відшкодуванням таких втрат, оскільки сума його може бути більшою страхових внесків
Виберіть одну правильну відповідь
a. вірно
b. невірно
Question 9
Дохід банку від лізингових послуг включає:
Виберіть одну правильну відповідь
a. залишкову вартість майна до моменту закінчення строку оренди
b. лізинговий процент
c. всі відповіді врні
d. податкові пільги, пов'язані з інвестуванням в обладнання
Question 10
Страхові компанії у розвинутих країнах мобілізують величезні фінансові ресурси і є головними постачальниками довгострокових капіталів на грошовому ринку:
Виберіть одну правильну відповідь
a. вірно
b. невірно
ПІДСУМКОВИЙ ТЕСТ
Question 1
Диверсифікованість максимізує ризик при розподілі капіталу між різноманітними видами діяльності
Виберіть одну правильну відповідь
a. невірно
b. вірно
Question 2
Організаційно-правові форми підприємництва:
Виберіть одну правильну відповідь
a. усі відповіді правильні
b. спільне підприємство
c. акціонерне товариство
d. мале підприємство
e. державне підприємство
Question 3
До форм суспільної організації виробництва відносяться:
Виберіть одну правильну відповідь
a. концентрація
b. монополізація
c. спеціалізація
d. кооперація
Question 4
Головна мета бізнес-плану:
Виберіть одну правильну відповідь
a. отримання прибутку
b. розширення підприємницької діяльності
c. випуск запланованого обсягу продукції
Question 5
Центральним розділом плану розвитку підприємства є:
Виберіть одну правильну відповідь
a. план розвитку науки і техніки
b. виробнича програма
c. фінансовий план
Question 6
Основні умови існування підприємництва:
Виберіть одну правильну відповідь
a. новаторство та творчий пошук
b. усі відповіді правильні
c. особиста зацікавленість та вільний вибір
d. економічна свобода та рівні можливості
e. особиста відповідальність та обов’язок
Question 7
Державне регулювання підприємництва:
Виберіть одну правильну відповідь
a. всі відповіді правильні
b. бюджетна підтримка, дотації та цільові програми підтримки
c. податкова політика
d. законодавча та нормативна регламентація
e. вплив на ціноутворення і антимонопольні обмеження
f. грошова, банківська і економічна система
Question 8
Суб’єктами підприємницької діяльності в Україні можуть бути:
Виберіть одну правильну відповідь
a. нелегалізовані іноземці та громадяни без громадянства
b. юридичні особи всіх форм власності
c. громадяни України, які не обмежені у правоздатності або дієздатності
d. військовослужбовці та службові особи органів правопорядку
e. працівники державних органів управління
Question 9
Можливість небезпеки несплати позичальником основного боргу і відсотків, що належать кредитору називається:
Виберіть одну правильну відповідь
a. валютним ризиком
b. кредитним ризиком
c. фінансовим ризиком
Question 10
Статутний фонд підприємства створюється:
Виберіть одну правильну відповідь
a. всі відповіді правильні
b. внесенням банківських вкладів
c. внесенням вкладів засновниками
d. за рахунок державного фінансування
Question 11
Мале підприємництво — це самостійна, систематична, ініціативна господарська діяльність малих підприємств та громадян підприємців, яка проводиться на власний ризик з метою монополізації ринку
Виберіть одну правильну відповідь
a. вірно
b. невірно
Question 12
Якщо на підприємстві, що займається роздрібною торгівлею працює 5 чоловік, то до якої категорії підприємств воно належить:
Виберіть одну правильну відповідь
a. велике промислове підприємство
b. середнє підприємство
c. мале промислове підприємство
d. мале підприємство
Question 13
До джерел коштів для фінансування нового бізнесу відноситься:
Виберіть одну правильну відповідь
a. боргове фінансування та власний капітал
b. боргове фінансування
c. власний капітал
Question 14
Організаційно підготовчі заходи започаткування підприємницької діяльності це:
Виберіть одну правильну відповідь
a. вироблення, експертна оцінка та самоаналіз підприємницької ідеї
b. всі відповіді вірні
c. розробка установчих документів та державна реєстрація
d. підбір складових підприємництва
Question 15
Для державної реєстрації суб’єкта підприємництва (юридичної особи) в органи державної реєстрації подаються такі документи:
Виберіть одну правильну відповідь
a. документ, що підтверджує сплату акцизного збору
b. копію документів про освіту або кваліфікацію
c. засновницькі документи
d. свідотство про народження
Question 16
Визначити зовнішні ознаки банкрутства:
Виберіть одну правильну відповідь
a. неспроможність забезпечити виконання вимог кредиторів протягом трьох місяців від часу їх виконання
b. збитки
c. перевищення розмірів позичкового капіталу над розмірами власного
Question 17
Категорія витрат, що включає витрати на складське устаткування і приміщення, обробку, страховку, а також витрати, пов'язані з дрібними крадіжками, псуванням, старінням, знеціненням, податками називається:
Виберіть одну правильну відповідь
a. Витрати по зберіганню
b. Витрати по освоєнню нової продукції
c. Витрати по розміщенню і виконанню замовлень
Question 18
Балів: 1
Від типу виробництва залежить
Виберіть одну правильну відповідь a. виробнича структура підприємства і його підрозділів
b. вибір методів організації виробництва та управління
c. всі відповіді вірні
d. вибір технологічних процесів, устаткування і оснащення
Question 19
Підприємництво - це самостійна, ініціативна, систематична на власний ризик діяльність щодо виробництва продукції, використання робіт, надання послуг, торгівлі з метою одержання прибутку. До принципів підприємництва відносяться:
Виберіть одну правильну відповідь
a. економічна відповідальність
b. економічна свобода підприємця
c. новаторства, економічна творчість в різних сферах виробництва
d. ризик та ін
e. конкуренція
f. усі відповіді правильні
g. економічна заінтересованість
Question 20
Виробничий процес:
Виберіть одну правильну відповідь
a. являє собою сукупність організованих в певній послідовності процесів праці і природних процесів, в результаті яких сировина і матеріали перетворюються в готову продукцію
b. не має правильної відповіді
c. це сукупність взаємозв’язаних дій працюючих людей, засобів праці та природи – складових виготовлення продукції
Question 21
Масовий тип виробництва:
Виберіть одну правильну відповідь
a. передбачає виготовлення виробів великими партіями
b. характеризується дуже малою кількістю продукції, що випускається
c. характеризується виготовленням виробів періодично, змінними серіями
d. характеризується постійним випуском однорідного продукту
Question 22
Від типу виробництва залежить
Виберіть одну правильну відповідь
a. виробнича структура підприємства і його підрозділів
b. вибір технологічних процесів, устаткування і оснащення
c. вибір методів організації виробництва та управління
d. всі відповіді вірні
Question 23
Митний, податковий і інвестиційний режим вільних економічних зон є несприятливий для зовнішніх і внутрішніх інвестицій
Виберіть одну правильну відповідь
a. вірно
b. невірно
Question 24
Пільгі, які пов'язані з податковим стимулюванням визначених видів підприємницької діяльності називаються:
Виберіть одну правильну відповідь
a. фінансовими пільгами
b. фіскальними пільгами
c. адміністративними пільгами
d. зовнішньоторгівельними пільгами
Question 25
Послуги засновані на довірчих правовідносинах, коли одна особа-засновник передає своє майно у розпорядження іншої особи для управління в інтересах третьої особи називаються
Виберіть одну правильну відповідь
a. факторингові послуги
b. трастові послуги
c. інтернет банкінг
d. гарантійні послуги
Question 26
Такі банківськи послуги, як здійснення розрахунків за власні кошти клієнтів, інкасові послуги, інкасація готівки, касове обслуговування відносять до:
Виберіть одну правильну відповідь
a. чистих послуг
b. лізінгових послуг
c. комісійних послуг
d. спредових послуг
Question 27
Державне підприємство являє собою організаційно-правову форму підприємства, заснованого на приватній власності.
Виберіть одну правильну відповідь
a. так
b. ні
Question 28
Картель – це:
Виберіть одну правильну відповідь
a. договірне об'єднання, створене на основі поєднання виробничих, наукових і комерційних інтересів, з делегуванням окремих повноважень централізованого регулювання діяльності кожного з учасників
b. об'єднання юридичне та економічно самостійних підприємств різних галузей народного господарства
c. монополістичне об'єднання підприємств, що раніше належали різним підприємцям, у єдиний виробничо-господарський комплекс
d. договірне об'єднання підприємств переважно однієї галузі для здійснення спільної комерційної діяльності - регулювання збуту виготовленої продукції
Question 29
Банки, які займаються фінансуванням та довгостроковим
кредитуванням різних галузей, головним чином промисловості, торгівлі та
транспорту називаються:
Виберіть одну правильну відповідь
a. іпотечні
b. емісійні
c. комерційні
d. інвестиційні
Question 30
Факторинг - це
Виберіть одну правильну відповідь
a. послуга, що являє собою купівлю банком у клієнта права займатись підприємницькою діяльністю
b. банківська послуга, що являє собою купівлю банком у клієнта права на вимогу боргу
c. банківська послуга, що являє собою купівлю банком у клієнта права брати участь у розподіленні прибутку
Ціна

70

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2020 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.