Меню сайту

Нові користувачі
OOOOFF
Користувачі
26.11.2020
vbogdan
Автори робіт
13.11.2020
Frommu
Автори робіт
31.10.2020
Corse
Автори робіт
26.10.2020
VIKITORIA
Користувачі
21.09.2020
Оцініть цей сайт


аватар
Павло Поліщук

Рейтинг: 10
Котова Ксения Александровна

Рейтинг: 10
Алексеева Марина Николаевна

Рейтинг: 16
аватар
Михайло Ігорович

Рейтинг: 10
аватар
Соколова О.М.

Рейтинг: 10
Потапенко Інна Миколаївна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

"Технологія організації будівництва " на тему: "Проектування будівельного генерального плану"


Курсова
K-13218

Графіка А1 DWG, пояснююча:

Зміст
Організація будівельно – монтажних робіт
1.1 Завдання проекта організації робіт 2
1.2 Визначення складу проекту організації будівництва 2
1.3 Підготовчі роботи на будівельному майданчику 3
1.4 Розрахунок нормативної тривалості будівництва 3
1.5 Будівельний генеральний план 4
1.6 Вибір типу крана і його прив'язка до об'єкту 8
Висновки 12
Література 13


Організація будівельно-монтажних робіт
1.1 Завдання проекта організації робіт
Розробка документації з організації будівництва і виконання будівельно-монтажних робіт регламентується ДБН А 3.1-5-96 "Організація будівельного виробництва".
Будівництво запроектоване по вул. Венеліна Гуци (м-рн.Шахта). Водопровід та каналізація підводяться з вул. Венеліна Гуци.
Проекти організації будівництва (ПОБ) є невід'ємною частиною в складі затверджених проектів і робочих проектів. ПОБ слугує основою для визначення тривалості будівництва, розподілу капітальних вкладень та обсягів будівельно-монтажних робіт по місцях, для вирішення питань матеріально-технічного забезпечення. В складі ПОБ розглянуто будівельний генеральний план, підготовчі роботи на будівельному майданчику, технічне забезпечення будівництва та ін.
Основним завданням розробки проектів організації будівництва на програму робіт будівельної організації є раціональне використання виробничих ресурсів, введення об'єктів в експлуатацію в визначені строки з високими техніко-економічними показниками.
1.2 Визначення складу проекту організації будівництва
При розробці проекту організації будівництва враховується ступінь складності об'єкта будівництва.
Оскільки відсутні складні архітектурно-планувальні і конструктивні рішення, будівництво виконується із застосуванням типових будівельних конструкцій та серійного технологічного обладнання, які потребують здійснення порівняно невеликої кількості будівельних процесів з обмеженою кількістю організацій, які беруть участь у будівництві і нескладні умови здійснення будівництва, то об'єкт відносять до нескладного за ступенем складності.
Склад проекту організації будівництва для одного 30-ти квартирного житлового будинку: будівельний генеральний план для підготовчого та основного періодів будівництва, організаційпо-технологічні схеми зведення об'єкта, відомість обсягів основних будівельних монтажних та спеціальних робіт, відомість потреби в будівельних конструкціях, графік потреби в основних будівельних машинах, графік, потреби в робочих кадрах.
1.3 Підготовчі роботи на будівельному майданчику
Під час підготовчих робіт заплановано:
- закріплення на місцевості знаками пунктів геодезичної розбивочної основи;
- підготовка приоб'єктних складів для прийому нового обладнання;
- розчищення території, першочергове вертикальне планування;
- прокладання тимчасових інженерних мереж, розміщення тимчасових будівель і споруд, прокладання тимчасових доріг, огорожі будівельного майданчика.
Огорожа прокладається по периметру будівельного майданчику, висотою 1,6 м - без додаткових козирків і навісів. Так як об’єкт будується в жилому секторі, можливість влаштування наскрізної дороги типу в’їзд-виїзд – відсутня. Організована тимчасова дорога на будівельний майданчик з площадкою для розвороту. Місце встановлення огорожі диктується радіусом небезпечної зони при падінні вантажу при монтажі.
1.4 Розрахунок нормативної тривалості будівництва
Календарний план будівництва житлово-цивільного призначення розробляється за формою 1 додатку 6 ДБН А.3.1-5-96 "Організація будівельного виробництва" незалежно від ступеня складності їх будівництва і встановлює черговість та строки будівництва основних та допоміжних об'єктів, а також пускових комплексів і робіт підготовчого періоду з розподілом капітальних вкладень та обсягів будівельно-монтажних робіт по кварталах будівництв підприємства, будівель (споруд), які входять до складу пускових комплексів, об'єктів основного, виробничого, підсобного і обслуговуючого призначення у відповідності з нормами тривалості будівництва.
Розрахунок нормативної тривалості будівництва житлової будівлі визначається згідно СНІП 1.04.03-85 «Нормы продолжительности и задела строительства в предприятиях, зданий и сооружений», в залежності від вартості БМР та загальної площі об'єкта будівництва (СНиП розділ III): загальна тривалість будівництва — 8 місяців, що включає підготовчий період - 1 місяць.
Коефіцієнт сейсмічності k=1,1;
Загальна тривалість будівництва- Т=9 місяців, Тз.буд=9 х 1,1 = 10 місяців
1.5 Будівельний генеральний план
Будівельний генеральний план - це генеральний план запроектованого об'єкта, на якому показано розміщення споруджуваних постійних і тимчасових будівель та споруд, а також визначені раціональний склад і розміщення об'єктів будівельного господарства з метою максимальної ефективності їх використання з урахуванням вимог охорони праці та пожежо- і вибухобезпеки. Він є основним проектним документом, який регламентує організацію будівельного майданчика і обсяг тимчасового будівництва.
При розробці будівельного генерального плану керуються наступними принципами:
- будівельний генеральний план є частиною комплексної документації на будівництво об'єкту, а його рішення пов'язані з рішенням окремих розділів проекту, в тому числі з прийнятою організацією і технологією робіт та строками будівництва, встановленими в календарних планах;

- рішення будівельного генерального плану забезпечують найбільш повне задоволення побутових потреб працюючих на будівництві;
- тимчасові інвентарні будівлі і споруди та інженерні мережі розміщені на вільних ділянках майданчика і в таких місцях, які дозволяють здійснювати їх експлуатацію протягом всього періоду будівництва без розбирання та переносу з місця на місце;

- розміщення тимчасових інвентарних будівель та механізованих установок здійснюють найближче до місць максимального споживання їх продукції;
- забезпечене проходження вантажів на майданчику за рахунок скорочення кількості перевантажень та зменшення відстаней перевезень.
Крім того, при розробці будівельного генерального плану враховано наступні вимоги:
- розміщення тимчасових та інвентарних будівель і споруд відносно об'єктів, що будуються, сторін світу та пануючих вітрів здійснюють таким чином, щоб забезпечити умови для найбільш сприятливого природного освітлення та провітрювання приміщень;
- тимчасові інвентарні об'єкти розміщують компактно на обмеженій території з метою скорочення довжини тимчасових мереж і полегшення умов керування будівництвом;
- виробничі, складські приміщення розміщують таким чином, щоб виключити несприятливу дію (в санітарному відношенні) одного об'єкта на інший;
- розміщення майданчиків для складування займистих матеріалів та
складів легкозаймистих матеріалів та рідин здійснюють з протипожежними
розривами між ними у відповідності з діючими нормами;
Вихідними даними для розробки будівельного генерального плану є:
- ситуаційний план;
- проектно-кошторисна документація;
- нормативні документи по проектуванню будівельних планів;

- розрахунки та обґрунтування необхідності в матеріально-технічних і енергетичних ресурсах, тимчасових будівлях і спорудах та інші рішення і матеріали проекту організації будівництва.
При розробці будівельного генерального плану визначена потреба і вирішені питання забезпечення будівництва електроенергією, водою, стисненим повітрям, киснем, ацетиленом та іншими газами.

Розробки будгенплану проекту організації включає також розрахунок необхідності в матеріально-технічних і енергетичних ресурсах, тимчасових інвентарних будівлях і спорудах:
Розрахунок потреби виконано згідно розрахункових нормативів для складання ПОБ (частина 1).
1. Потреби в електроенергії:
Р е-е = 170 • 7,87=1338,34 тис.кВт/год
де: 170 тис.кВт/год - на 1 млн. грн. БМР
0,6 - вартість БМР по зведеному кошторису.
2. Потреба в воді:
Ри=0,3 • 0,98 • 7,5=2.20 л/сек
3. Потрібна площа складу навісу: Рскл.нав.= 76,3\2 • 7 5=286,12 м2
4. Потрібна площа закритого складу (не опалювального складу):
Рскл.зак. =51,2 • 4,5=230 м2
5. Середня кількість працюючих:
Рн = 75 чол.
0,12тис. грн. - середній виробіток на 1 працюючого; 7,2 місяців - нормативна тривалість будівництва (див пункт 4);
22- середньомісячна кількість робочих днів. У найбільш багато чисельну зміну кількість робочих днів працюючих складає 70% від max чисельності, яка складає 75 • 1,5 = 112,5 чол.
6. Розрахунок потреби площі тимчасових будівель:
Рт б=П.Н. -P.M. -K,-K2;
де: П.Н. - нормативний показник на 1 працюючого
P.M. - max чисельність працюючих
К| - коефіцієнт до max чисельності працюючих (в нашом випадку 70% - для нашої категорії будівель);
K2 - коефіцієнт, що враховує співвідношення чоловіків і жінок: 0.7 - чоловіки і 0,3 - жінки.
а) Гардеробні
Рг.чол = 0,1 • 6 • 112,5 • 0,7 • 0,7 = 33 м2
Рг.жін = 0,1 • 6 • 112,5 • 0,7 • 0,3 = 14,2 м2
б) Душові
Рд.чол = 0,1 • 8,2 • 112,5 • 0,7 • 0,7 = 45 м2
Рд.жін = 0,1 • 8 ,2 • 112,5 • 0,7 • 0,3 = 19 м2
в)Умивальники
Pу.чол = 0,1 • 0,65 • 112.5 • 0,7 • 0,7 = 3,6 м2
Ру.жін = 0,1 • 0,65 • 112,5 • 0,7 • 0,3 = 1,5 м2
г) Приміщення для обігріву
Роб = 80 • 0,7=56м2
д) Сушильня
Рс = 0,2 • 112,5 • 0,7 = 15,75 м2
е) Контора для майстра виконроба
Рм = 20 м2
У якості тимчасових будівель приймаються інвентарні будівлі універсального призначення.
Для забезпечення будівництва стисненим повітрям передбачено використання пересувних компресорних установок.
Схеми енергопостачання, водопостачання, газопостачання та зв'язку вирішені комплексно в ув'язці з усіма етапами виконання робіт і з урахуванням наступного розвитку будівництва в даному районі.
1.6 Вибір типу крана і його прив'язка до об'єкту
Вибір типу баштового крану виконується з урахуванням його параметрів і монтажної характеристики будівлі. Висота підйому крюка:
Нкр = hо + hз+hе+ hm, м де
hо - відстань від рівня стоянки крана до опори збірного елемента, на верхньому монтажному горизонті;
hз - запас по висоті, необхідний по установці елемента і монтуванню його над раніше змонтованими конструкціями;
hе - висота елемента в положенні підйому;
hm - висота вантажозахватного пристрою.
h0= 15,6 + 0,5 = 16,1 м;
hз = 0,5 м;
hе = 0,3 м;
hm = 2,5 м;
Нкр = 16,1 + 0,5+0,3 + 2,5 = 19,4 м.
Виліт крюка: Lкр = b0 + r + b1 + b2, м. де b0 - розмір будівлі з прив'язкою стін; r, - задній габарит крану;
b1 - розмір балконної плити і виніс по техніці безпеки;
b2 - виніс балконних плит.
b0 = 12+2 ∙ 0,3 = 12.6 м;
r = 4 м;

b1 = 1 + 1 = 2 м;
b2 = 1 м;
Lкр = 12,6 + 4 + 2 + 1 = 19,6 м.
Підбір довжини підкранового шляху здійснюється з врахуванням кратності довжини рейок
Lд.ш. = п ∙ 6,25 м
Lд.ш = 2 ∙ 6,25 = 12.5 м.
Прив'язку огородження кранового шляху виконують із забезпеченням безпечної відстані між краном і огородженням.
Мінімальна безпечна відстань встановлення баштового крану від вбудованого об'єкта, яка найбільше виступає на висоті до 2 м, має перебувати від краю будівлі не ближче 0.7 м, а на висоті понад 2 м - не ближче 0.4 м.
Відстань між рухомими частинами стрілового самохідного крану і елементами будівлі має бути по горизонталі не менше 1 м.
Для баштових кранів, радіус небезпечної зони визначаєтся формулою:
RH3 = Rmax + n + Sb=19.6+2 + 7=28,6 м;
Rmax = Lr+C=15,6+4 = 19,6 м;
n - максимальний габарит вантажу від гаку
Sb - відстань дальності відлітання вантажу
Lr - довжина стріли крана з гуськом
С - відстань від осі обертання крану до осі стріли
Робоча зона крану визначається за формулою:
Rпз = Rmax + n=19,6+2=21,6 м;

Межі небезпечних робочих зон кранів, обмеження кутів повороту обов'язково позначаються на об'єктових будівельних планах. Для цього застосовують умовні позначення і відповідні написи.
За даними розрахунками підбирається башенний кран КБМ-401 ХЛ. Даний кран призначений для механізації підйомно-транспортних робіт на будівництві жилих громадських споруд та будівель різної поверховості з елементами будівельних конструкцій до 10 т. Виконання крана також можуть використовуватись для механізації робіт в промисловому, енергетичному, транспортному та інших видах дотриманні показників роботи. Кран призначений для експлуатації в районах з холодним кліматом при температурі повітря від -60 до плюс 40С. Кран є будівельним пересувним повноповоротним краном на рельсовому ході з поворотною баштою і балочною стрілою. Кран монтується і демонтується за допомогою власних механізмів та автокрана. Кран перевозиться в зібраному вигляді на підкатних візках.
Технічні дані: Вантажопідйомність 10 т
Виліт стріли 20 м
Потужність електродвигуна 113.8 кВт
Частота обертання крана 0.72 об\хв
База 6м
Колія 6 м
Висота підйому крана 25 м
Шв. підйому (опускання) вантажу ЗО м\хв
Посадки вантажа 4.8 м\хв
Пересування крану 27 м\хв

Висновки
В ході виконання курсового проекту, було вивчено порядок дій по підготовчим роботам на будівельному майданчику. Підібрано робочий кран. Усе це схематично зображено на форматі А1.

Література
1. Тексти лекцій з курсу «Організація будівництва» (для студентів 5 курсу денної заочної форм навчання спец. 6.092100 – „Промислове і цивільне будівництво”, 6.092100 – „Міське будівництво та господарство”)
2. Конспект.
Ціна

100

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 2
Гостей: 1
Користувачів: 1

vipbond

Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2020 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.