Меню сайту

Нові користувачі
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Свєта
Користувачі
03.12.2020
Чи пишете ви самі роботи?


Дяченко Вікторія Іванівна

Рейтинг: 10
аватар
Кондратюк Надія

Рейтинг: 10
Наталія М. Б.

Рейтинг: 16
Хом'як Олена Георгіївна

Рейтинг: 16
аватар
Сагула Дар`я Валеріївна

Рейтинг: 10
аватар
Михайло Сергійович Ткаченко

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Договірна документація в роботі підприємства


Дипломна
K-15956

Вступ
Розділ і особливості ведення та документування господарської діяльності на черкаському асфальтобетонному заводі
1.1 загальні відомості про підприємство
1.2 правовий статус акціонерних товариств
1. 3 господарські правовідносини та господарське право
1.4 загальна характеристика господарських договорів
1.5 класифікація і система господарських договорів за законодавством україни
1.6 функції господарського договору
1.7 форма господарського договору
1.8 порядок укладання господарських договорів
1.9 виконання господарських договорів
2. Договір та методика його укладення
2.1 вимоги до розробки договорів
2.2 структура договору та його основні умови
2.2.1 Преамбула (вступна частина) договору
2.2.2 Предмет договору. Права та обов'язки сторін
2.2.3 Додаткові умови
2.2.4 Інші умови договору
2.3 порядок оформлення тексту договору
2.4 поняття “договір”, його види
2.4.1 Договори з господарської діяльності
2.4.1.1 Види господарських договорів
2.4.2 Трудові договори
2.4.2.1 Трудовий контракт
2.4.2.2 Трудова угода
3. Лінгвістичний аналіз договірної документації
3.1 офіційно-діловий стиль
3.2 вимоги до текстів документів
3.2.1 Текст службового документа
3.2.2 Використання спеціальної лексики
3.2.3 Вживання застарілої лексики
3.2.4 Вживання неологізмів
3.2.5 Вживання іншомовних слів
3.2.6 Вживання скорочень
3.3 морфологічні засоби ділового мовлення
3.3.1 Особливості вживання іменників у мові документа
3.3.2 Прикметники і числівники ділового мовлення
3.4 особливості вживання у мові документів займенників, дієслів, прислівників, прийменників, сполучників
Розділ ii склад, загальна характеристика та порядок оформлення управлінської документації
2.1 постанова
2.2 рішення
2.3 розпорядження
2.4 вказівки
2.5 інструкції
2.6 статут
2.7 накази
Розділ iii розробка комплексу заходів для впроваджнння нових технологій автоматизації документної діяльностію. Характеристика пакету delopro
3.1 Інформаційні системи
3.1.1 Загальні положення
3.1.2 Класифікація автоматизованих інформаційних систем
3.2 загальні відомості про систему delopro
3.3 організація роботи підприємства з використанням системи delopro
3.3.1 Введення інформації про структуру і співробітників підприємства
3.3.2 Введення інформації про організації
3.3.3 Введення первинної інформації про товари і послуги
3.4 організація ведення закупок підприємства
3.4.1. Формування нової закупки
3.4.2. Оплата закупівлі
3.4.5. Оформлення відрядження
3.5 організація складського обліку товарів на підприємстві. Робота з формами «прайс-листы» і «проекти»
3.5.1. Оприбутковування товарів на склад
3.5.2 Формування і друк складської статистики
3.5.3 Робота з формою «Прайс-листы»
3.5.4. Робота з формою «проекты»
3.6 оганізація ведення замовлень підприємства
3.6.1 Формування нового замовлення
3.6.2. Підготовка і друкування документів для сформованого замовлення. Використання прапорців “Договор/счет”, а також прапорця «Торг»
3.6.3. Занесення в базу інформації про оплату замовлення
3.6.4. Відвантаження товару за замовленням. Оформлення і печать документів з використанням форми „Накладные”
3.6.5. Списання товарів
3.6.6. Формування і друкування звітів
Література

При виконанні дипломного проекту було розглянуто і проаналізовано принципи ведення господарсько-договірної та управлінської документації на базі ЧАБЗ. Під час дипломного дослідження було проведено роботу щодо вивчення способів господарювання, аналізу видів документації, що функціонує на даному підприємстві та особливостям її ведення, запропоновано комплекс заходів для впровадження нових технологій автоматизації документної діяльності на цьому підприємстві.
Аналіз було проведено у правовому, документознавчому, мовознавчому аспектах та із застосуванням комп’ютерних технологій для впровадження комплексу автоматизації ведення господарської документації підприємства.
Проаналізувавши господарсько-договірну діяльність підприємства з точки зору правового регулювання зроблено такі висновки:
- за правовим статусом акціонерне товариство створюється і діє на підставі установчого договору і статуту. Це статутний господарюючий суб'єкт - підприємство колективної власності;
- господарські договори мають визначену економічну і правову мету; вони завжди укладаються з господарчою (комерційною) метою для досягнення необхідних господарчих і комерційних результатів. У даному випадку - це виробництво і реалізація продукції, виконання робіт і їх оплата;
- істотні умови договорів є обов'язковою економічною інформацією для складання планів підприємства;
- щодо договірної документації діє загальне правило, за яким вона має бути укладена у письмовій формі;
- при укладанні договорів слід посилатися на законодавчу базу;
- виконання господарських договорів має бути чітким і точним.
Проаналізовані договори є:
- регульованими, тобто укладаються без державного замовлення і регулюються самими сторонами;
- за суб'єктним складом є двосторонніми;
- за змістом істотних умов визначаються простими.
Документознавчий аналіз договірно-господарської документації дозволяє зробити такі висновки:
- положення договору мають відповідати чинному законодавству, на що є посилання у додатках;
- у структуру договору входять чотири складові частини, що відповідає нормативним вимогам укладення такого типу документів;
- незважаючи на те, що договорам притаманні певні реквізити, до місця їх розміщення є окремі зауваження, що було висвітлено у другому розділі дипломного дослідження;
- має місце неуважність при складанні;
- існують певні недоліки при написанні цифрової інформації;
- подекуди не відредаговано текст, присутні окремі пунктуаційні помилки;
- неправильне оформлення таких слів як "роботодавець" та "працівник", які набувають значення власного імені; правильніше було б написати: "Роботодавець", "Працівник".
Мовознавчий аналіз договірної документації свідчить про те, що:
- засобом викладення інформації у текстах договірної документації виступає офіційно-діловий стиль мовлення, якому притаманний нейтральний тон викладення (безособовий характер, сторони діють від імені юридичних осіб); точність викладення (застосування стійких зворотів - вставних слів, доповнень, уточнень, зворотів); ясність тексту (продуманість, чіткість формулювань) та ін.;
- текст документа є конкретним, об'єктивним. У наведених додатках спостерігаються різні види оформлення тексту: у вигляді анкети, складного тексту, або ж поєднання цих форм, з посиланнями на додатки;
- має місце спеціальна лексика, зокрема використовуються терміни, професіоналізми;
- спостерігається, як і очікувалося відсутність застарілої лексики;
- при складанні документів широко використовуються неологізми, іншомовні слова, що пов'язане з рухом нашої держави до ринкових відносин;
- досить поширене вживання скорочень, що значно полегшує сприйняття тексту.
При підведенні підсумків другого розділу “Склад, загальна характеристика та порядок оформлення управлінської документації” можна відмітити наступне:
- складені на підприємстві документи не повністю відповідають встановленим стандартами вимогам;
- неправильне розташування окремих реквізитів (посилання на додатки та ін.);
- в окремих випадках відсутні підписи сторін;
- недотримання вимог щодо розміру інтервалів;
- має місце неуважність при складанні.
У третьому розділі було дано загальну характеристику інформаційним системам, проведено їх класифікацію; запропоновано розробку заходів щодо впровадження спеціалізованих комплексних систем для автоматизації ведення господарської документації підприємства з використанням системи Delo Pro (схема функціональних модулів системи Delo Pro додається), розроблено зразки документів для кращого розуміння викладеного матеріалу за допомогою системи управління підприємством Delo Pro.
У ході написання роботи нами було висловлено управлінському персоналу Черкаського асфальтобетонного заводу ряд рекомендацій з метою удосконалення ведення діяльності:
- усі положення повинні складатися згідно з чинним законодавством;
- бути уважнішими при складанні документів, дотримуватися логіки викладення і видавати їх згідно з вимогами стандартів;
- впроваджувати новітні технології автоматизації господарської діяльності підприємства та її документального оформлення.
Розроблені зразки документів, висловлені рекомендації можуть бути корисними при складанні та веденні господарсько-договірної документації як на Черкаському асфальтобетонному заводі, так і на інших підприємствах, де має місце подібна документація.
Ціна

80

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 2
Гостей: 2
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.