Меню сайту

Нові користувачі
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Свєта
Користувачі
03.12.2020
Оцініть цей сайт


аватар
Жуковський Максим Ігорович

Рейтинг: 10
аватар
Гуштан Іванна Юріївна

Рейтинг: 10
аватар
Дар`я Дзен

Рейтинг: 10
аватар
Гончарова Юлія Володимирівна

Рейтинг: 10
Верейкін Михайло Олександрович

Рейтинг: 10
аватар
Олійник Артур Михайлович

Рейтинг: 16

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Загальні принципи та особливості формування документаційного забезпечення в фармацевтичному підприємстві


Дипломна
K-16557

Вступ
Розділ 1. Нормативно-законодавча база фармацевтичної галузі
1.1. Загальний огляд нормативної документації фармацевтичної галузі
1.2. Аналіз та характеристика супровідних нормативних актів
Розділ 2. Загальні відомості про діяльність приватної фірми „арніка-люкс”
2.1. Приватні аптеки – ситуація на Україні
2.2. Приватна фірма „Арніка-Люкс” як окрема структура в фармакології
Розділ 3. Загальні принципи та особливості формування документаційного забезпечення на пф „арніка-люкс”
3.1. Етапи формування документної інформації
3.2. Аналіз документування на ПФ „Арніка-Люкс”
3.3. Аналіз існуючих систем документації
3.4. Особливості формування та оформлення справ на ПФ „Арніка-Люкс”
Розділ 4. Впровадження програмних засобів для автоматизованого документаційно-інформаційного забезпечення на пф „арніка-люкс”
4.1. Аналіз спеціалізованого програмного забезпечення для фармації
4.2. Організація обліку медичних препаратів засобами 1С: Фармація
Висновок
Література

При виконанні дипломної роботи на базі ПФ „Арніка-Люкс” проведені наступні дослідження:
• проаналізовано нормативно-законодавчі акти, що регулюють розвиток фармацевтичної галузі;
• визначено законодавчі засади аптечної діяльності в Україні;
• проаналізовано основні напрямки діяльності установи;
• проаналізовано принципи та особливості документаційного забезпечення на ПФ "Арніка-Люкс";
• проаналізовано рівень автоматизації при роботі з документаційним забезпечення;
• досліджено та розроблено рекомендації щодо впровадження програмних засобів для автоматизації документаційно-інформаційного забезпечення на ПФ „Арніка-Люкс”.
Провівши аналіз нормативно-законодавчої бази фармацевтичної галузі було з’ясовано, що Верховна Рада України визначає державну політику і здійснює законодавче регулювання відносин у сфері створення, виробництва, контролю якості та реалізації лікарських засобів.
Також аналіз показав, що основним Законом яким повинні керуватися фармацевтичні установи є Закон України „Про лікарські засоби” від 04.04.96 № 124/96. Цей Закон регулює правовідносини, пов'язані зі створенням, реєстрацією, виробництвом, контролем якості та реалізацією лікарських засобів, визначає права та обов'язки підприємств, установ, організацій і громадян, а також повноваження у цій сфері органів державної виконавчої влади і посадових осіб. Також було проаналізовано пов’язані з основним Законом для фармації наступні нормативні акти:
1. Україна бере участь у міжнародному співробітництві у сфері створення, виробництва, контролю якості та реалізації лікарських засобів. Реалізація передбачає доведення інформації про лікарські засоби до споживача. Закон України „Про лікарські засоби” дозволяє використовувати рекламу лікарських засобів відповідно до Закону України "Про рекламу" розділ III ст.21.
Цей Закон визначає засади рекламної діяльності в Україні, регулює відносини, що виникають у процесі виробництва, розповсюдження та споживання реклами на території України.
2. Витрати на фінансування наукових робіт по створенню нових лікарських засобів відносяться на рахунок собівартості продукції в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України та здійснюється на підставі Закону України „Про джерела фінансування органів державної влади”.
3. Відповідно до статті 15 Закону України "Про лікарські засоби" Кабінет Міністрів України видав Постанову „Про затвердження порядку відбору зразків лікарських засобів для державного контролю їх якості”
Цей документ визначає засади відбіру зразків лікарських засобів для державного контролю їх якості проводиться за рішенням Державної інспекції з контролю якості лікарських засобів МОЗ, а також за рішенням державних інспекцій з контролю якості лікарських засобів в Автономній Республіці Крим, областях, м. Києві та Севастополі.
Зразки лікарських засобів можуть братися у суб'єктів господарської діяльності незалежно від організаційно-правової форми та форми власності, які зобов'язані створити для цього належні умови в місцях їх виробництва, зберігання, транспортування, реалізації та медичного застосування.
4. Відповідно до статті 19 Закону України "Про лікарські засоби" Кабінет Міністрів України видав Постанову „Про затвердження правил торгівлі лікарськими засобами в аптечних закладах”
Цей документ визначає загальні умови та порядок здійснення торгівлі лікарськими засобами в аптечних закладах і поширюються на всіх суб'єктів господарювання, які провадять підприємницьку діяльність з оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами.
5. Відповідно до Закону України "Про лікарські засоби", постанови Кабінету Міністрів України від 2 червня 2003 року № 789 "Про утворення Державної служби лікарських засобів і виробів медичного призначення" затверджено правила проведення утилізації та знищення неякісних лікарських засобів.
Ці правила визначають загальні вимоги до проведення робіт з утилізації та знищення неякісних лікарських засобів з метою попередження негативного впливу на здоров'я людини.
Правила поширюються на вилучені з обігу неякісні та фальсифіковані вітчизняні та зарубіжні лікарські засоби.
У підсумку цього розділу автор дійшов до висновку, що необхідно, у першу чергу, реформування законодавства таким чином, аби врахувати інтереси усіх зацікавлених сторін. Не можна затверджувати законодавчі акти, які не пройшли апробацію з боку виробників, дистриб’юторів, гуртовиків, аптек, та, найголовніше, споживача. Щоб не відбувалася стагнація фармакологічного ринку, необхідно вносити пропозиції до Верховної Ради про модернізацію та формування сучасного виробництва сировини, аби технічні та якісні показники відповідали європейським вимогам.
Для реконструкції галузі підприємства повинні мати інноваційні програми для відновлення наукового потенціалу та відродження наукових інститутів, мати змогу отримувати обладнання без кредиту у лізинг. І, звичайно, необхідно досягнути адекватних механізмів оподаткування та ліцензування підприємств фармакологічної промисловості, та розробити карти здоров’я кожного громадянина та сформувати національний перелік лікарських засобів, що дасть змогу визначити пріоритети та напрям розвитку цієї галузі.
Також при проведенні аналізу були виявлені на ПФ „Арніка-Люкс” документи, які відображають правові норми та правопорушення в торгівлі лікарськими засобами.
Проаналізувавши з точки зору документознавчого аналізу організаційно-розпорядчу документацію, зроблено такий висновок:
- накази оформлені з точки зору державного стандарту невірно.
- незважаючи на те, що організаційно-розпорядчій документації притаманні певні реквізити, до місця їх розміщення є окремі зауваження, що було висвітлено у другому розділі курсового дослідження;
- має місце неуважність при складанні;
- подекуди не відредаговано текст, присутні окремі пунктуаційні помилки.
За результатами проведених досліджень, які знайшли відображення у дипломній роботі, можливо надати ряд рекомендацій, а саме:
1. Впровадження ПК у фармації відкриває принципово нові можливості для документаційного забезпечення управління, дає змогу піднести діяльність на сучасний рівень, кардинально підвищити продуктивність та якість роботи працівників.
2. Серед основних напрямів розвитку сучасних інформаційних технологій в забезпеченні розвитку фармацевтичного бізнесу можна виділити:
• Автоматизація документообігу.
• Комунікації.
• Управління технологією фармацевтичного виробництва.
• Автоматизація бухгалтерського обліку і планування.
• Розробка систем ухвалення рішень.
• Автоматизація банківських операцій.
• Створення автоматизованих робочих місць.
3. Величезне значення в автоматизації роботи підприємства має об'єднання існуючих автоматизованих робочих місць в єдину інформаційну систему підприємства.
4. Застосування системи електронної пошти передбачає передачу повідомлень і електронних документів за допомогою якої-небудь комп'ютерної мережі з одного комп'ютера на інший.
5. Окрім системи електронної пошти, важливим джерелом отримання інформації є глобальна комп'ютерна мережі Internet. За допомогою таких послуг мережі Інтернет, як телеконференції, World Wide Web, можна використовувати різноманітну наукову і технічну інформацію з численних баз даних, організовувати діалоги в реальному часі Управління технологією виробництва.
Для успішної реалізації вище перелічених інформаційних технологій на приватній фірмі „Арніка-Люкс” автор пропонує застосувати комплексну бухгалтерську розробку 1С:Фармація, яка є системою програм "1С:Підприємство" з компонентою "Бухгалтерський облік", в якій може бути реалізована будь-яка схема бухгалтерського обліку, і типова конфігурація.
Основні контури (механізми) які можуть бути застосовані в роботі аптеки:
Механізм автоматичного завантаження прибуткових накладних - механізм автоматичного завантаження прибуткових накладних дозволяє істотно заощадити час на проведення в програму приходів від постачальників.
Механізм автоматичної перевірка забракованих серій. Для того щоб інформація була актуальною, необхідно, з офіційного сайту фундації «ФармІнформація» планово викачувати файл, що постійно обновляється із забракованими серіями, яке в автоматичному режимі буде вам пересилати свіжі файли із забракованими серіями.
Механізм - підключення до Фіскальних Реєстраторів, штрих коди. Дані про продаж з аптеки вивантажуються в базу аптечного складу з будь-якою необхідною періодичністю, що дозволяє робити заявки оптовикам централізований з аптечного складу, оперативно контролює запаси медикаментів в аптеках, своєчасно здійснює заявки постачальникам і аналізувати продажі медикаментів в аптеках.
Механізм корпоративна довідка. Передбачений облік медпрепаратів в яких закінчився термін придатності і препаратів які не користуються попитом, відповідно, при звертанні співробітники СІБ можуть пропонувати клієнтам в першу чергу препарати в яких закінчився термін придатності і тих які в малій кількості реалізуються.
Механізм по облік відкритих торгів. Механізм оптова торгівля фармпрепаратами. Ці настройки дозволяють в одній інформаційній базі організувати ведення бухгалтерського і складського обліку.
Розроблений механізм по оперативному розпізнаванню забракованих серій, який дозволяє провіряти серії, що є в наявності, і оперативно сигналізувати при заповненні прибуткової накладної про надходження забракованої серії медикаментів.
У четвертому розділі показано усі переваги та властивості програмних засобів які можна застосувати для покращення роботи на даному підприємстві. Використання документів з розрахунками алгоритму та результатів впровадження системи автоматизації процесів документообігу дозволить вирішити задачі електронного документообігу.
Таким чином, матеріали дипломної роботи можуть бути корисними для використання в практичній діяльності ПФ „Арніка-Люкс”, де на даний час цей процес досі не завершений.
Ціна

45

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.