Меню сайту

Нові користувачі
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Свєта
Користувачі
03.12.2020
Чи даєте Ви хабарі викладачам?


аватар
Матіяш Михайло Михайлович

Рейтинг: 10
Любайкіна Катерина Іванівна

Рейтинг: 10
Даценко Анна Юріївна

Рейтинг: 10
аватар
Баратеон Станіс Лавовіч

Рейтинг: 10
аватар
Зубко Катерина

Рейтинг: 10
Коренівська Валентина Василівна

Рейтинг: 11

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Відомі такі дані про обсяги і ціни продажу продукції через товарну біржу:


Контрольна робота
K-22694

Індекси та їх використання в економіко-статистичних дослідженнях

93. Відомі такі дані про обсяги і ціни продажу продукції через товарну біржу:
Продукція Реалізовано, тонн Ціна за 1 тонну, грн.
травень червень травень червень
Цукор 500 700 5300 5500
Олія 200 180 3000 3450
Визначіть: а) індивідуальні індекси фізичного обсягу реалізованої продукції, цін і біржового обороту; б) загальні індекси фізичного обсягу реалізованої продукції, цін і біржового обороту. Покажіть взаємозв’язок індексів.

94. Відомі такі дані про реалізацію м’яса:
Продукція Товарооборот у фактичних цінах, грн. Збільшення (+),
зменшення (-) кількості проданих продуктів, %
базисний період звітний період
Яловичина 4000 5000 +15
Свинина 10000 11000 -5
Визначіть: а) індивідуальні індекси кількості проданої продукції; б) загальні індекси товарообороту, кількості проданої продукції і цін; в) збільшення (зменшення) товарообороту за рахунок зміни кількості проданої продукції та цін.

95. Відомі такі дані про товарооборот та зміну цін по групі непродовольчих товарів. Визначіть: 1) індивідуальні індекси цін; 2) загальний індекс цін; 3) загальний індекс товарообороту у фактичних цінах; 4) загальний індекс кількості проданих товарів; 5) збільшення (зменшення) товарообороту за рахунок зміни кількості проданих товарів та цін.
Товари Товарооборот у фактичних цінах, тис.грн. Збільшення (+), зменшення
(-) ціни, %
базисний період звітний період
Тканини 400 360 +10
Одяг 500 600 +5
Взуття 200 250 -15

96. Реалізація плодоягідної продукції характеризується такими даними:
Продукція Виручка від реалізації продукції, тис. грн. Індивідуальні індекси
базисний період звітний період фізичного обсягу продукції цін
Плоди 108 135 1,112 1,124
Ягоди 42 54 1,074 1,197
Виноград 20 27 0,945 1,429
Визначіть: 1) загальні індекси товарообороту, фізичного обсягу проданої продукції і цін; 2) розмір збільшення (зменшення) товарообороту за рахунок кількості проданої продукції та цін. Покажіть взаємозв’язок індексів, поясність його зміст.

97. Виробництво і собівартість продукції на підприємстві характеризується такими даними:
Продукція Обсяг продукції, тис.ц Собівартість 1 ц, грн.
базисний період звітний період базисний період звітний період
Хліб 10 12 35 40
Цукор 20 25 10 9
Визначіть: 1) загальні індекси виробничих витрат, собівартості і фізичного обсягу продукції; 2) абсолютне збільшення (зменшення) виробничих витрат за рахунок собівартості обсягу виробленої продукції.

98. Є такі дані про продаж сільськогосподарської продукції на ринку міста:
Товари Продано за період, т Середня ціна за 1 кг на протязі періоду, грн

базисний поточний базисний поточний
Картопля 800 950 2,00 1,75
Морква 90 100 1,30 1,50
Буряк 95 120 1,20 1,30
Капуста 20 15 1,20 1,40
Цибуля 30 35 1,50 2,00
Визначити: 1) агрегатні індекси фізичного обсягу продукції, цін, вартості (товарообороту); 2) абсолютний приріст (зменшення) вартості проданих товарів внаслідок зміни факторів у поточному періоді. Зробити висновки.

99. Є такі дані про обсяг виробленої про¬дукції та її собівартість на підприємстві:
Продукція Обсяг виробленої продукції, тис. шт. Собівартість продукції, гр. од.
базисний період поточний період базисний період поточний період
А 3.1 3,3 1,1 1.2
В 5,2 5.8 0.9 0,8
Визначити: 1) індивідуальні індекси фізичного обсягу продукції, собівартості і витрат на виробництво продукції; 2) агрегатні індекси фізичного обсягу, собівартості і витрат на виробництво продукції; 3) економічний ефект від зміни собівартості продукції.

100. Є такі дані про сільськогосподарські підприємства за вартістю реалізова¬ної продукції за базисний період і змінами в обсязі продукції у порівнюваний період:
Продукція Вартість продукції за базисний період, тис. грн Зміни обсягу продукції в звітному періоді порівняно з базисним
Зерно 310 +11%
Картопля 450 -3%
Овочі 102 без змін
Всього 862 X
Необхідно визначити індивідуальні та загальний індекс фізичного обсягу про-дукції і зробити висновки.

101. Є дані про випуск продукції підприємствами галузі.
Номер підприємства

Випуск продукції, тис. шт. Ціна реалізації одиниці продукції, грн
базисний звітний базисна звітна
1 15 17 47,15 50.25
2 24 25 46,05 47.20
3 18 22 50,00 51.80
4 21 26 51,90 52.90
5 17 16 47,10 46.40
Всього 95 106 48,44 49,71
Потрібно визначити: 1) індекси цін змінного та постійного складу, структурних зрушень; 2) абсолютний загальний приріст середньої ціни, приріст ціни внаслідок змін самих цін і структурних зрушень; 3) абсолютне зростання вартісного обсягу реалізації продукції внаслідок зростання середньої ціни, в тому числі в результаті змін цін на окремих підприємствах і завдяки зміни струк¬тури реалізованої продукції.
102. Обсяги продажу та динаміка біржових цін акцій характеризується даними таблиці.
Емітент Обсяги продажу, млн. грн. Індекс цін
квітень травень
А 250 200 1,15
В 100 50 0,90
С 150 300 1,35
Визначити: 1) загальний індекс біржових цін акцій; 2) абсолютний приріст (зниження) обсягу продажу за рахунок зміни цін.

103. Є такі дані про собівартість продукції А, виготовленої на заводі міста:
Заводи Собівартість одиниці продукції, грн Виготовлено продукції в звітному періоді, шт.
Базисний період Звітний період
№1 0,30 0,28 6000
№2 0,60 0,56 7500
№3 0,16 0,13 1800
№4 0,84 0,80 5900
№5 0,80 0,76 4800
Визначити: 1) загальний індекс собівартості продукції; 2) економічний ефект від зміни собівартості продукції. Зробити висновки.

104. Динаміка виробництва продукції на цукровому заводі представлена даними:
Вид продукції Витрати на виробництво, млн.гр.од. Темп приросту фізичного обсягу виробництва, %
Жовтень Листопад
Цукор-пісок 16,0 27,6 +15
Цукор-рафінад 4,0 5,4 +8
Визначити: 1) загальний (зведений) індекс фізичного обсягу виробництва; 2) абсолютний приріст грошових витрат на виробництво в цілому та за рахунок зміни фізичного обсягу продукції.

105. Продаж безалкогольних напоїв на оптовому ринку характеризується даними:
Напій

Ціна за пляшку, гр. од. Кількість проданого товару, тис. шт.
Базисний період Поточний період Базисний період Поточний період
Мінеральна вода 1,5 1,2 72 80
Фруктова вода 1,2 0,8 56 64
Визначте зведені індекси цін, фізичного обсягу та товарообороту, а також абсолютний приріст товарообороту в цілому і вплив кожного фактора.

106. Динаміка виробництва продукції на шинному заводі характеризується даними:
Шини для автомобілів Вартість виробленої продукції у базисному періоді, млн гр. од. Індекс фізичного обсягу продукції
Вантажних Легкових 300
250 1,15
1,06
Визначити: 1) загальний (зведений) індекс фізичного обсягу виробництва; 2) абсолютний приріст грошових витрат на виробництво за рахунок зміни фізичного обсягу продукції.

107. Динаміка споживчих цін на окремі товарні групи характеризується даними:
Група товарів Товарооборот у фактичних цінах, млн гр. од. Темп приросту цін, %
Базисний період Поточний період
Продовольчі 526 583 +6
Непродовольчі 424 255 +2
Визначте зведений індекс цін на товари в цілому, %.

108. Динаміка виробництва прокату чорних металів на металургійному комбінаті характеризується даними:
Прокат

Обсяг виробництва, тис. т Собівартість виробниц¬тва 1 т, гр. од.
Базисний період Поточний період Базисний період Поточний період
Середньокатаний Тонкокатаний 40
25 44
35 550
380 500
360
Визначте зведені індекси фізичного обсягу, собівартості та витрат виробництва виробництва прокату, а також абсолютні зміни обсягів виробничих витрат в цілому та під впливом змін обсягів виробництва і собівартості продукції.

109. Сума грошових витрат та динаміка собівартості окремих видів продукції подані в таблиці. Визначте зведений індекс собівартості продукції.
Продукція Грошові витрати на виробництво у поточному періоді, тис. гр. од. Індекс собівартості
продукції
А 376 0,94
В 588 0,98

110. Динаміка продажу сучасних моделей комп'ютерів на внутрішньому ринку характеризується даними:
Комп'ютер Ціна за штуку, тис. гр. од. Продано, тис. шт.
Базисний період Поточний період Базисний період Поточний період
Настільний Ноутбук 0,8
3,5 0,5
2,5 10,5
1,5 12,0
4,0
Визначте зведений індекс цін на комп'ютери.

111. Динаміка експорту паперово-картонної продукції характеризується даними:
Продукція Експорт продукції, млн дол. США Темп скорочення обсягу експортованої продукції,%
Базисний період Поточний період
Папір Картон 25
55 35
68 -8
-4
Визначте індивідуальні та зведений індекс фізичного обсягу експортованої продукції.

112. Процентні ставки на кредити різного призначення характеризуються такими змінами:
Цільове спрямування кредиту Кредитна ставка, % Сума наданих кредитів, млн гр. од.
р0 р1 q0 q1
Інвестування 38 35 15 20
Розрахункові операції 36 32 5 10
Визначте індекси змінного, фіксованого складу та структурних зрушень кредитної ставки.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.