Меню сайту

Нові користувачі
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Свєта
Користувачі
03.12.2020
Скільки буде 2+2 x 2=


аватар
Савка Роман Васильович

Рейтинг: 10
Анна Юрьевна

Рейтинг: 53.2
аватар
Комарницький Євген Євгенович

Рейтинг: 10
Замедянська Людмила Русланівна

Рейтинг: 16
аватар
Негода Інна Іванівна

Рейтинг: 16
аватар
Штогрін Роман Андрійович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

На біржі нерухомості за добу оформлено продаж 30 трикімнатних квартир, параметри яких наведено у табл. 9.


Контрольна робота
K-22697

19. На біржі нерухомості за добу оформлено продаж 30 трикімнатних квартир, параметри яких наведено у табл. 9. Коди розташування квартир: 1 — околиця; 2 — райони, прилеглі до центру; 3 — центр. Коди наявності телефону: 1 — є; 0 — немає.За даними табл. складіть комбінаційні розподіли проданих квартир за ознаками: місце розташування − вартість; поверх − вартість; наявність телефону — вартість; загальна площа — вартість. За кожною ознакою виділіть по 3 групи. Результати групувань викладіть у формі статистичних таблиць, проаналізуйте їх, зробіть висновки.
Таблиця 9

№ квар-тири Місце розташу-вання Поверх Наявність телефону Загальна площа,
м2 Вартість, тис. од.
1 1 5 1 70 29
2 2 8 1 70 38
3 1 13 1 65 28
4 3 4 1 84 79
5 2 4 1 79 48
6 2 6 1 68 36
7 2 9 0 63 34
8 2 9 0 68 32
9 3 2 1 91 84
10 3 5 0 82 60
11 2 1 1 68 28
12 2 4 1 70 41
13 2 5 1 66 36
14 3 1 0 89 65
15 2 10 0 69 32
16 1 15 0 68 29
17 1 5 1 75 48
18 3 3 1 90 82
19 1 9 1 70 37
20 1 12 0 68 27
21 2 10 1 75 60
22 2 3 1 80 65
23 2 16 1 78 58
24 2 3 1 61 28
25 1 8 1 66 30
26 1 5 1 79 62
27 2 13 0 66 27
28 1 15 0 81 60
29 1 11 1 87 61
30 3 7 1 91 83

20. За даними табл. 9 складіть аналітичні групування, які б описали залежність вартості квартир від кожної з наведених ознак. За кожною ознакою виділіть 3 групи квартир. Результати групувань викладіть у формі статистичних таблиць, проаналізуйте їх, зробіть висновки.

21. За даними табл. 9 складіть аналітичні групування, які б описали залежність вартості квартир від кожної з наведених ознак. За кожною ознакою виділіть 3 групи квартир. Результати групувань викладіть у формі статистичних таблиць, проаналізуйте їх, зробіть висновки.

22. За даними обстежень 40 фермерських господарств кількість членів домогосподарств становить (табл. 10): Складіть варіаційний ряд розподілу, наведіть дані таблично і графічно.

Таблиця 10
4 3 5 3 3 7 6 4
5 3 7 5 4 4 4 5
4 6 4 3 5 5 3 7
4 5 3 7 3 5 4 4
4 5 4 2 5 6 6 2

23. За даними вибіркового обстеження розмір земельної площі у 20 фермерських господарствах області становить (табл. 11):
Таблиця 11
7,6 4,3 6,8 7,1
6,3 4,6 10,8 7,1
8,1 11,8 8,6 9,2
10,2 9,6 6,3 11,8
9,3 6,8 6,2 8,0
Складіть варіаційний ряд розподілу фермерських господарств за розміром земельної площі, для чого утворити чотири групи з рівними інтервалами. Покажіть результати графічно.

24. Результати тестування 16 слухачів курсів східних мов за 100-бальною шкалою виявилися такими (табл. 12):
Таблиця 12
79 82 87 75 83 80 82 85
90 78 85 81 77 84 83 76
Складіть ряд розподілу слухачів за кількістю набраних балів ,виділивши 3 групи з рівними інтервалами. Результати покажіть графічно.

25. Протягом тижня службою зайнятості району працевлаштовані 30 осіб з числа зареєстрованих безробітних. Характеристика працевлаштованих за статтю (0–чоловіки, 1-жінки) та тривалістю безробіття наведена в таблиці 13.
Таблиця 13
Порядковий
номер праце-влаштованого Стать Тривалість безробіття, місяців Порядковий
номер праце-влаштованого Стать Тривалість безробіття, місяців
1 0 3 16 1 4
2 0 2 17 0 2
3 1 4 18 0 1
4 0 1 19 0 3
5 0 2 20 0 2
6 1 3 21 1 3
7 1 3 22 0 2
8 0 1 23 0 3
9 1 2 24 1 4
10 1 2 25 1 2
11 0 3 26 0 1
12 0 2 27 1 3
13 1 4 28 1 2
14 0 1 29 0 2
15 1 3 30 0 3
Згрупуйте працевлаштованих:а) за статтю; б) за тривалістю безробіття; в) за статтю та тривалістю безробіття одночасно. Результати групувань викладіть у формі статистичних таблиць, проаналізуйте їх і зробіть висновки.

26. Вибіркове обстеження бюджетів 24 сімей, які складаються з чотирьох осіб і мають дітей у віці до 18 років, характеризується такими даними (табл. 14):
Таблиця 14
Номер домо-госпо-дарства Кількість дітей до 18 років Місячний грошовий дохід, грн. Витрати на хар-чування, грн. Номер домо-госпо-дарства Кількість дітей до 18 років Місячний грошовий дохід, грн. Витрати на хар-чування, грн.
1 1 2745 861 13 3 2653 872
2 3 2612 884 14 2 2701 864
3 2 2692 867 15 1 2763 850
4 1 2769 887 16 2 2714 893
5 2 2720 882 17 1 2780 861
6 3 2629 874 18 1 2792 872
7 2 2710 859 19 2 2643 880
8 1 2779 873 20 2 2681 867
9 3 2733 888 21 1 2754 869
10 2 2703 861 22 1 2737 861
11 2 2734 865 23 1 2719 852
12 1 2731 874 24 1 2728 854
Згрупуйте сім’ї за кількістю дітей. Для кожної групи визначіть середній місячний дохід на одну сім’ю, середні витрати на харчування та відношення витрат на харчування до грошового доходу. Результати групування викладіть у формі таблиці, проаналізуйте їх і зробіть висновки.

27. За даними таблиці 14 згрупуйте сім’ї за місячним грошовим доходом (n=3). Для кожної групи визначіть середню кількість дітей та середні витрати на харчування. Результати групування викладіть у формі таблиці, проаналізуйте їх і зробіть висновки.

28. Прибутковість активів комерційних банків міста характеризується даними, наведеними в табл. 15..
Таблиця 15

№ з/п
Прибутковість активів, % N°
з/п
Прибутковість активів, %
на початок року на кінець року на початок року на кінець року
1 4,2 9,4 16 13,2 9,8
2 20,1 23,2 17 8,4 14,3
3 16,5 18,5 18 14,8 20,2
4 7,6 14,3 19 6,9 19,6
5 10,3 16,7 20 12,3 15,8
6 18,4 17,4 21 10,6 13,7
7 12,7 15,3 22 17,4 26,0
8 21,5 25,2 23 11,7 13,2
9 12,8 12,8 24 14,2 18,4
10 17,2 19,4 25 22,3 21,7
11 3,0 6,0 26 9,7 8,3
12 9,4 13,5 27 16,4 19,2
13 18,3 24,9 28 13,6 15,9
14 13,6 18,7 29 5,9 11,7
15 23,0 22,4 30 8,7 12,4
Згрупуй¬те банки за прибутковістю активів, виділивши групи з рівни¬ми інтервалами: на початок року — 5 груп, на кінець року — 4 групи. Результати групувань викладіть у формі статистичних таблиць.

29. За наведеними в табл. 16 даними складіть аналі¬тичне групування, яке б описувало залежність якості роботи ткацьких верстатів від їх технічного стану (0 — пройшов планово-попереджувальний ремонт; 1 — потребує ремонту). Результати викладіть у формі статистич¬ної таблиці, зробіть висновок.
Таблиця 16

№ з/п Технічний Число обривів № з/п Технічний Число обривів

стан верстата нитки на 100 м2 тканини
стан верстата нитки на 100 м2 тканини
1 1 73 11 1 71
2 1 76 12 0 66
3 0 58 13 0 65
4 0 34 14 1 76
5 1 70 15 1 72
6 0 37 16 0 69
7 1 79 17 1 71
8 1 75 18 0 72
9 0 73 19 1 70
10 1 70 20 1 73

30. Термін розгляду цивільних справ у суді має таке число місяців:
2 2 1 2 2
4 1 3 3 1
1 2 3 4 4
3 4 1 2 1
3 3 2 2 1
Побудувати ряд розподілу цивільних справ у суді за терміном їх розгляду. Дані показати на графіку. Зробити висновки.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 2
Гостей: 2
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.