Меню сайту

Нові користувачі
studenthelper
Автори робіт
24.05.2020
Юля20
Користувачі
22.05.2020
Tass
Користувачі
13.05.2020
Victoria5678900
Автори робіт
29.02.2020
GAVGAVAV
Користувачі
04.02.2020
Чи даєте Ви хабарі викладачам?


аватар
Кондратюк Надія

Рейтинг: 10
аватар
Книш Юлія Володимирівна

Рейтинг: 10
аватар
Маценко Назар Вікторович

Рейтинг: 10
аватар
Баратеон Станіс Лавовіч

Рейтинг: 10
Рябовол Александра Юрьевна

Рейтинг: 10
аватар
Когут Олег Богданович

Рейтинг: 16

Замовляйте роботи у професіоналів






Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Фінансова статистика (МАУП)


Контрольна робота
K-27165

23 задачи
Завдання до теми №2
Задача 1. Є такі дані про бюджетні витрати на охорону здоров”я в регіоні:
Рік 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Бюджетні витрати, млн.грн. 14,3 17,4 21,5 25,6 28,1 32,8
Знайти базові і ланцюгові абсолютні прирости бюджетних витрат на охорону здоров’я, а також ланцюгові і базові темпи зростання, темпи приросту та знайти тенденцію зміни бюджетних витрат на охорону здоров’я і прогнозні значення на 2012 і 2013 роки.
Задача 2. Є такі дані про бюджетні витрати в регіоні на навчання студентів:
Вищі навчальні заклади Чисельність студентів, тис.чол. Бюджетні витрати на навчання одного студента, грн.
Базовий рік Звітний рік Базовий рік Звітний рік
Економічні 34 49 925 1140
Педагогічні 28 25 718 895
Технічні 52 68 1220 1458
Визначити:
а) індивідуальні індекси бюджетних витрат на навчання одного студента по кожній групі вузів;
б) загальні індекси середніх бюджетних витрат на навчання одного студента змінного складу, фіксованого складу і
структурних зрушень.
Задача 3. Є такі дані про витрати місцевого бюджету ( тис.грн.):
• на освіту - 957
• на охорону здоров’я - 1 246
• на торгівлю - 724
• на благоустрій - 212
• на місцеву промисловість - 1854
• інші витрати - 984
Визначити показники структури витрат місцевого бюджету.
Задача 4. Є такі дані про кількість дітей у дитячому садку за березень місяць :
• 1 –12 березня – 112 чол.;
• 13 – 17 березня - 124 чол.;
• 18 – 19 березня - 118 чол.;
• 20 – 25 березня - 126 чол.;
• 26 – 31 березня - 128 чол.
Крім того, у лютому середньооблікова чисельність дітей складала 120 чол.,
у середньому на утримання однієї дитини було витрачено з бюджету 956 грн. ( у березні - 1228 грн.).
Визначити, на скільки збільшилися бюджетні витрати у цілому, у тому числі за рахунок зміни чисельності дітей та витрат на їх утримання.
Завдання до теми №3

Задача 1. Банк кредитує торговельні підприємства міста. На кінець 2010 року обсяг заборгованості по кредитах становив 1320 тися гривень. Протягом 2010 року було видано кредитів на суму 830 тис. гривень, було погашено позичок на суму 1100 тис . гривень. Визначити швидкість кредитообороту та тривалість одного обороту.
Задача 2. Є такі дані по банку:
Відділення банку Середні залишки заборгованості, тис. грн. Кредитооборот, тис. грн.
Базовий період Звітний період Базовий період Звітний період
1 830 1350 970 1260
2 1250 1720 1530 1940
3 1470 1930 1670 2150
Визначити індекси швидкості кредитообороту по кожному відділенню банку та індекси середньої швидкості кредитообороту по банку змінного складу, фіксованого складу та структурних зрушень.
Задача 3. Позичальник отримав в кредит 120 тис. грн. терміном на 5 років за простою позичковою ставкою 18 %. Визначити нарощену суму і відсоткові гроші, а також визначити нарощену суму і відсоткові гроші, якщо застосувати складну ставку позичкових відсотків, рівну 18%, та номінальну річну ставку, рівну 18% при щоквартальному нарахуванні відсотків.
Задача 4. Вексель номіналом 150 тис.грн. було акцептовано банком за 210 днів до терміну погашення векселя за простою обліковою ставкою 16% (рік має 365 днів). Визначити суму, яку отримав векселедавець, величину дисконту та еквівалентну ставку складних позичкових відсотків.
Задача 5. Є такі дані про обсяги кредитних ресурсів банку
Рік 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Обсяг кредитних ресурсів, млн. грн. 12,8 16,4 20,6 19,8 24,3 28,7
Визначити абсолютні прирости обсягів кредитних ресурсів (ланцюгові та базові), темпи зростання (ланцюгові та базові) і знайти рівняння тенденції зміни обсягів кредитних ресурсів. Побудувати лінійну діаграму зміни обсягів кредитних ресурсів.
Завдання до теми №4

Задача 1. Середній залишок коштів на рахунку ”Розрахункові документи по факторингових операціях“ за рік склав 180 млн.грн., а оборот по списанню коштів з цього рахунка - 6 450 млн. грн.
Визначити тривалість перебування коштів на цьому рахунку та кількість оборотів в рахунку.
Задача 2. Є такі дані по області:
Показник Квартал
І ІІ ІІІ ІV
Середня маса грошей в обігу, млн.грн. 94 108 124 138
Надійшло готівки в каси банків, млн.грн. 488 546 580 640
Визначити швидкість обігу грошової маси по кожному кварталу, тривалість одного обороту, швидкість обігу грошової маси за рік та тривалість одного обороту.
Задача 3. За результатами вибіркового обстеження працівників підприємства одержано такі дані:
Показник Базовий рік Звітний рік
Середньомісячний грошовий дохід на одного члена домогосподарства, грн. 940 1230
Середньомісячні витрати на товари культурно-побутового призначення на одного члена домогосподарства, грн. 230 410
Визначити коефіцієнт еластичності залежності середньомісячних витрат на товари культурно-побутового призначення від обсягу середньомісячного грошового доходу на одного члена домогосподарства.
Задача 4. В звітному році населення регіону сплатило за товари 832 млн.грн., а за послуги - 128 млн.грн. Ціни на товари в звітному році в порівнянні з базовим роком зросли на 12%, а ставки і тарифи за послуги зменшилися на 5%.
Визначити, як змінилася купівельна спроможність гривні.
Задача 5. Є такі дані про обсяги грошової маси, готівкових грошей і валовий внутрішній продукт країни:
Показник Обсяг за рік, млрд.грн.
Базовий рік Звітний рік
Грошова маса (ГМ) 128 156
Готівкові гроші (ГГ) 46 58
ВВП 648 892
Визначти в кожному періоді:
1) швидкість обігу готівкових грошей;
2) тривалість одного обороту готівкових грошей;
3) швидкість обігу грошової маси;
4) тривалість одного обороту грошової маси;
5) частку готівкових грошей в грошовій масі;
6) абсолютний прирістшвидкості обігу грошової маси;
7) приріст швидкості обігу грошової маси за рахунок зміни швидкості обігу готівкових грошей;
8) приріст швидкості обігу грошової маси за рахунок зміни частки готівкових грошей.
Завдання до тем №5-6

Задача 1. На основі вибіркового обстеження вкладів в ощадбанки регіону отримано такі дані про розміри вкладів:
Розмір вкладу, тис. грн. 2,2 – 3,4 3,4 – 4,6 4,6 – 5,8 5,8 – 7,0 7,0 – 8,2
Кількість вкладів 256 212 340 180 112
Визначити середній розмір вкладу та коефіцієнт варіації.
Задача 2. Є такі дані провклади по ощадному банку за звітний період
Вид вкладу Сума вкладу, тис. грн. Термін зберігання вкладу, міс.
До запитання 25,4 6
Строковий 36,8 10
Визначити середній розмір вкладу та середній термін зберігання вкладу.
Задача 3. Є такі дані про вклади населення в ощадний банк:
Населення Середній розмір вкладу, тис.грн., за рік Кількість вкладників, тис.чол., за рік
Базовий рік Звітний рік Базовий рік Звітний рік
Міське 5,2 6,8 84 95
Сільське 3,1 4,2 52 66
Разом - -
Визначити індекси середнього вкладу змінного складу, фіксованогоскладу, структурних зрушень. Пояснити економічну сутність отриманих індексів.
Задача 4. Збитковість страхових сум по окладному страхуванню будіваль громадян в сільських районах за ряд років становить:
Рік 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Збитковість страхових сум, тис.грн. 28 34 52 58 67 72 88
Визначити тарифну ставку – нетто-ставку, яка із ймовірністю 0,954 гарантує від збитків.
Задача 5. Частка об’єктів, що постраждали внаслідок страхових випадків у звітному періоді порівняно з базовим, знизилася на 12%, середній розмір страхового відшкодування збільшився на 8%, а середня страхова сума застрахованих об’єктів зросла на 18%. Визначити, як змінилася збитковість страхової суми.
Завдання до теми №7

Задача 1. Є такі дані про прибуток комерційної фірми:
Рік 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Прибуток фірми, тис.грн. 340 420 610 850 780 940 1250
Визначити абсолютні прирости прибутку фірми, ланцюгові та базові темпи зростання, темпи приросту прибутку. Знайти рівняння тенденції зростання прибутку фірми та прогнозні значення прибутку на 2012 - 2014 роки.
Задача 2. Є такі дані по підприємствах :
Підприємство Обсяг чистого прибутку, тис. грн. Обсяг впасного капіталу, тис грн.
Базовий рік Звітний рік Базовий рік Звітний рік
1 2 320 4 110 4 530 7 320
2 4 270 6 880 7 800 10 510
3 7 540 10 440 13 650 18 740
Визначити індекси середньої рентабельності підприємств змінного складу , фіксованого складу та структурних зрушень. Зробити висновки.
Задача 3. Є такі дані по підприємству: тис. грн.
Показник Період
базовий звітний
Власний капітал 12 300 13 840
Залучений капітал 2 420 3 120
Загальний обсяг активів 14 520 16 960
Власні оборотні кошти 2 150 3 640
Основні кошти та інші позаоборотні активи 10 530 10 410
Довгострокові зобов’язання 0 230
Розрахувати:
1. Коефіцієнти сталості підприємства:
• а) концентрації власного капіталу;
• б) фінансової залежності;
• в) маневреності власного капіталу;
• г) концентрації залученого капіталу;
• д) частки довгострокових вкладень;
• е) довгострокового залучення позичкових коштів;
• ж) структури залученого капіталу, співвідношення залученого і власного капіталу.
2. Показники динаміки фінансової сталості підприємства.
Задача 4. Є такі дані по підприємству: тис.грн.
Показник Базовий період Звітний період
Виручка від реалізації 5 410 4 120
Затрати на виробництво 3 250 2 480
Середні виробничі запаси 3 070 4 320
Середня вартість власного капіталу 10 180 12 260
Власний капітал на кінець періоду 12 640 13 880
Загальний обсяг активів ( підсумок балансу) 14 530 16 270
Чистий прибуток 1 590 1 120
Середня дебіторська заборгованість 680 870
Розрахувати:
1. Показники ділової активності підприємства:
• а) оборотність коштів в рахунках (кількість оборотів);
• б) оборотність коштів в рахунках (в днях);
• в) оборотність виробничих запасів (кількість оборотів);
• г) оборотність власного капіталу;
• д) оборотність основного капіталу;
• е) коефіцієнт стабільності економічного зростання.
2. Показники динаміки ділової активності : темпи зростання, темпи приросту, абсолютної зміни показників, в тому числі за рахунок окремих факторів.
Ціна

250

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:



Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
Статистика



Онлайн всього: 3
Гостей: 3
Користувачів: 0



Всі партнери




Студенський каталог готових робіт © 2020 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.