Меню сайту

Нові користувачі
VIKITORIA
Користувачі
21.09.2020
studenthelper
Автори робіт
24.05.2020
Юля20
Користувачі
22.05.2020
Tass
Користувачі
13.05.2020
Victoria5678900
Автори робіт
29.02.2020
Ти користуєшся WEBMONEY?


Онищенко Мальвіна Вадимівна

Рейтинг: 10
аватар
Зубко Катерина

Рейтинг: 10
Костюк Вікторія Миколаївна

Рейтинг: 16
аватар
Квак Артур Васильвоич

Рейтинг: 10
Грацонь Ірина Олександрівна

Рейтинг: 12
Мацюк Віталій Анатолійович

Рейтинг: 13

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Фінансова статистика - тест (МАУП)


Контрольна робота
K-27166

ТЕСТЫ
Question 1
Структура доходів (витрат) державного бюджету обчислюється як відношення:
a. окремих груп (розділів, параграфів) доходів (видатків) до загального обсягу доходів (видатків)
b. окремих груп (розділів, параграфів) доходів (видатків) до якоїсь групи (розділу, параграфу), прийнятої за базу порівняння
c. загального обсягу доходів (витрат) до окремих груп (розділів, параграфів у процентах)
Question 2
Рівень централізації фінансових ресурсів у бюджеті визначається як відношення:
a. доходів (видатків) бюджету до ВВП
b. республіканського бюджету АРК до державного бюджету
c. державного бюджету до місцевих бюджетів
Question 3
Які чинники впливають на суму податкових надходжень до бюджету?
a. зміна податкової бази і податкової ставки
b. інфляція
c. зростання цін на товари та послуги
Question 4
Доходи зведеного бюджету України за 2002 р. склали 61936 млн.грн., видатки – 60308,6 млн.грн., ВВП – 220911 млн.грн. Профіцит бюджету дорівнює:
a. 27,3%
b. 1627,4 млн.грн.
c. 28,1%
Question 5
5. Доходи бюджету за 2002 р. склали 61936 млн.грн., за 2000 р., відповідно, – 49118 млн. грн. Темп приросту доходу бюджету за два роки склав:
a. 79,3%
b. 126,1%
c. 26,1%
Question 6
Кредит – це:
a. позичка у грошовій або товарній формах на умовах повернення, що надається банком або юридичною особою
b. фінансування за борговим зобов’язанням
c. це форма мобілізації тимчасово вільних грошових ресурсів підприємств, організацій, населення
Question 7
Протягом року було видано позичок на загальну суму 100 млн.грн., з них 30 млн.грн. – строком на 9 місяців, 50 млн.грн. – на 6 місяців, 20 млн.грн. – на 3 місяці. Середній розмір кредиту дорівнює, млн.грн.:
a. 35
b. 33
c. 5,5
Question 8
Протягом року було видано позичок: 30 млн.грн. строком на 9 місяців, 50 млн.грн. – на 6 місяців, 20 млн.грн. – на 3 місяці. Середній строк кредиту буде дорівнювати, місяців:
a. 4,0
b. 6,0
c. 6,3
Question 9
Залишки простроченої заборгованості банку по позичкам становили, тис.грн.:
на 01.01 – 428;
на 01.02 – 543;
на 01.03 – 687;
на 01.04 – 574.
Середній залишок простроченої заборгованості банку дорівнює, тис.грн.:
a. 308
b. 520
c. 577
Question 10
Сума погашеної простроченої заборгованості по позичках за перший квартал звітного року становила 3246 тис.грн., середній залишок простроченої заборгованості банку – 577 тис.грн. Середня тривалість простроченої заборгованості банку у днях дорівнює:
a. 30
b. 15
c. 16
Question 11
Під масою грошей в обігу розуміють:
a. кількість грошей, які фактично є у розпорядженні суб’єктів економіки, призначені для здійснення покупок
b. кількість готівки в обігу
c. готівка у сейфах і касах банків та резерви комерційних банків
Question 12
Що таке «грошовий агрегат»?
a. групування грошової маси за ступенем ліквідності
b. обсяг грошової маси у готівці
c. готівка в обігу, у сейфах і касах банків
Question 13
Населення сплатило за товари у звітному періоді 120 ум.од., а за послуги – 50 ум.од. Індекс цін у звітному періоді склав 17, а індекс ставок і тарифів на послуги – 1,6. Індекс купівельної спроможності грошової одиниці, виходячи з цієї інформації, дорівнює:
a. 165%
b. 167%
c. 59,94%
Question 14
Грошові доходи населення області у звітному кварталі становили 67 млрд. ум. од., у т.ч. безготівкові платежі – 2 млрд. ум. од., середня річна грошова маса в обігу – 5,5 млрд. ум. од. Швидкість обігу готівкових грошей буде дорівнювати, кількість оборотів:
a. 12,2
b. 11,8
c. 30,0
Question 15
За інформацією, наведеною в задачі №14, обчислена тривалість одного обороту грошової маси дорівнює у днях:
a. 5,1
b. 7,4
c. 7,6
Question 16
Що таке вклад?:
a. сума грошей, яку внесено в банк для зберігання на певних умовах
b. гроші вкладені у підприємницьку діяльність з метою отримання прибутку
c. частина валового наявного доходу, яка підлягає споживанню
Question 17
Є така інформація по ощадному банку:
Вклади Дата надходження Сума вкладу, грн. Дата видачі Сума виданого вкладу, грн.

1 01,01 500 - -
2 01,05 1000 01,09 200

За даними таблиці середній термін зберігання вкладу у днях дорівнює:
a. 200
b. 264
c. 120
Question 18
За даними задачі №17 обчислена сума річних нарахувань виходячи з десятипроцентної ставки становила у грн.:
a. 86
b. 150
c. 100
Question 19
Середній розмір вкладу обчислюється діленням:
a. суми залишків вкладу на кількість поточних вкладів
b. чисельності вкладників на суму залишків вкладу
c. суми залишків вкладу на чисельність вкладників
Question 20
За даними задачі №17 середній розмір вкладу у гривнях дорівнює:
a. 650
b. 750
c. 850
Question 21
Середня страхова сума об’єктів, що постраждали, обчислюється діленням:
a. страхової суми застрахованих об’єктів на кількість застрахованих об’єктів
b. страхової суми всіх застрахованих об’єктів на кількість об’єктів, що постраждали
c. страхової суми застрахованих об’єктів, що постраждали на їх кількість
Question 22
Страхове відшкодування за рік становить 145 тис. ум. од., страхова сума – 62000 тис. ум. од., збитковість страхової суми на 100 ум. од. страхової суми при таких умовах буде дорівнювати:
a. 0,0023
b. 0,23
c. 428
Question 23
Коефіцієнт збитковості на 100 грн. страхової суми (д) дорівнює 1,89, а середнє квадратичне відхилення коефіцієнта збитковості дорівнює 0,273. З імовірністю 0,954 можна стверджувати, що рівень збитковості страхової суми компанії буде дорівнювати:
a. 3,78
b. 2,583
c. 2,436
Question 24
Страхова сума застрахованих об’єктів майнового страхування слала 400 тис. грн., страхова сума об’єктів, що постраждали – 3 тис.грн., сума виплат страхового відшкодування – 2 тис.грн. За цими даними показник збитковості страхової суми буде дорівнювати:
a. 0,005
b. 0,700
c. 0,0075
Question 25
Загальна кількість страхувань майна в області – 50 тис.грн. Від пожеж та інших подій постраждало майно 430 сімей. Сума витрат страхового відшкодування – 1050 тис.грн. Середній розмір виплаченого обрахованого відшкодування буде дорівнювати, тис.грн.:
a. 47,6
b. 4,19
c. 116,3
Question 26
Що таке інвестиції?
a. усі види майнових та інтелектуальних цінностей, які вкладені в об’єкти підприємницької діяльності для одержання прибутку
b. сума грошей внесена в банк для зберігання і отримання прибутку
c. система економічних відносин створена для відшкодування втрат
Question 27
Обсяг інвестованих коштів – 5,0 млн.грн. Період експлуатації – 2 роки, чистий грошовий потік за всіма роками разом – 7,0 млн.грн., у т.ч. за перший рік – 4,2 млн.грн., за другий – 2,8 млн.грн. Дисконтна ставка – 12%. Сучасна вартість чистого грошового потоку за цією інформацією буде дорівнювати, млн.грн.:
a. 5,98
b. 5,0
c. 7,9
Question 28
Середні залишки обігових коштів у І кварталі склали 50 млн.грн., обсяг реалізованої продукції – 350 млн.грн. Скільки разів обернулись обігові кошти, щоб забезпечити цей товарообіг:
a. 12,9
b. 7,0
c. 1,8
Question 29
Обсяг реалізованої продукції фірми за ІІ квартал – 400 тис.грн., середні залишки обігових коштів – 52 тис.грн. Обчислити швидкість обігових коштів у днях:
a. 11,7
b. 7,7
c. 12,9
Question 30
Прибуток фірми від реалізації товарної продукції у звітному періоді склав 1200 тис.грн., від непромислової діяльності – 100 тис.грн. Середня річна вартість основних виробничих засобів – 7200 тис.грн., середня річна вартість нормованих оборотних засобів – 2400 тис.грн. Загальна рентабельність обчислена за цими даними буде дорівнювати, %:
a. 18,1
b. 13,5
c. 16,6
Ціна

20

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2020 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.