Меню сайту

Нові користувачі
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
Ти користуєшся WEBMONEY?


аватар
Олена Дмитрівна

Рейтинг: 16
Голодрига Наталя Вікторівна

Рейтинг: 10
Коренівська Валентина Василівна

Рейтинг: 11
Сторожев Евгений Владимирович

Рейтинг: 42
аватар
Брагіна Катерина Ігорівна

Рейтинг: 10
Шамеян Алена Юрьевна

Рейтинг: 11

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Оцінка фінансового стану підприємства


Дипломна
K-16362

Вступ
Розділ 1 теоретичні аспекти оцінки фінансового стану підприємства в умовах ринку
1.1 Оцінка фінансового стану підприємства, її необхідність, значення та основні етапи проведення
1.2 Інформаційна база оцінки фінансового стану підприємства
1.3 Методика оцінки фінансового стану підприємства
Розділ 2 практичні засади оцінки фінансового стану підприємства ват «ватутінський хлібокомбінат»
2.1 Техніко – економічна характеристика підприємства
2.2 Оцінка майнового стану, ліквідності і платоспроможності
2.3 Аналіз фінансових результатів та рентабельності діяльності підприємства
2.4 Оцінка фінансової стійкості, ділової активності підприємства та показників діагностики банкрутства
Розділ 3 шляхи поліпшення фінансового стану підприємства
3.1 Напрями поліпшення фінансового стану підприємства
3.2 Пропозиції щодо покращення фінансового стану підприємства
3.3 Економічне обґрунтування запропонованих заходів
Висновки
Список використаної літератури
Додатки

Сталий фінансовий стан –необхідна умова діяльності підприємства при ринкових відносинах, тому що від цього залежить своєчасність і повнота погашення його зобов’язань щодо оплати праці робітників, розрахунків з бюджетом, банками та постачальниками матеріальних ресурсів.
Основним видом дiяльностi товариства «Ватутінський хлібокомбінат» є виробництво i реалiзацiя хлiбобулочних, кондитерських, макаронних виробiв. Асортимент продукцiї ВАТ "Ватутiнський хлiбокомбінат" на протязi звiтного періоду складався: хлiбобулочнi вироби, макароннi вироби, печиво, торти та iнше. ВАТ "Ватутiнський хлiбокомбінат" постачає свою продукцію в торгiвельнi мережi Черкаської, Кiровоградської, Вiнницької, Одеської областей та мiста Київа. Випущена продукція реалiзовуються фізичним особам через торгiвельнi мережi та юридичним особам, згiдно укладених договорiв. Основними конкурентами у сферi збуту продукцiї є ВАТ "Черкасихлiб", Бiсквiтна фабрика м. Черкас. ВАТ "Ватутiнський хлiбокомбінат" постiйно вводить новi види виробленої продукцiї, пiдвищує якiсть. Вiддiл маркетингу товариства проводить велику роботу по вивченню ринку збуту та попиту виробляємої продукцiї.
Чистий дохід від реалізації продукції збільшився на 570,2 тис.грн. або 9,56% в 2007 році порівняно із попереднім, і на 1863,5 тис.грн. або 28,51% в 2008 році, собівартість реалізованої продукції зросла на 560 тис.грн. або 9,49% в 2007 році і знизилась на 55,4 тис.грн. або 0,85% в 2008 році.
Середньорічна чисельність працівників зросла на 46 осіб в 2007 році і знизилась на 82 особи в 2008 році, продуктивність праці знизилась на 0,19 тис.грн. або 1,32% в 2007 році і зросла на 7,93 тис.грн. або 56,13% в 2008 році. Фонд заробітної плати збільшився в 2007 році на 1231,3 тис.грн. або 55,83% і на 1079,3 тис.грн. або 31,41% в 2008 році. Середньорічна заробітна плата одного працівника збільшилась на 2,14 тис.грн. або 40,46% в 2007 році і на 4,43 тис.грн. або 59,63% в 2008 році.
Середньорічна вартість оборотних фондів збільшилась в 2007 році на 749,1 тис.грн. або 81,06% і на 6054,6 тис.грн. або 366,75% в 2008 році. Валовий прибуток зріс в 2007 році на 10,2 тис.грн. або 16,78% і виріс в 2008 році на 1918,9 тис.грн. або 2702,68%. Чистий прибуток в 2008 році збільшився на 15,3 тис.грн. або 153%, а в 2006 році становив 0.
Значення коефіцієнта загальної ліквідності, або коефіцієнта покриття, на в 2006-2008 роках не перебуває в межах норми, визначеної в межах не нижче 1,0…2,0. В 2006 році його значення становило 0,26, а в 2007році – зросло на 0,03 і становило 0,29, потім знову зросло на 2,58 і становило 2,87, що є більше за норму. Загалом значення коефіцієнта загальної ліквідності свідчить про достатність оборотних засобів для покриття поточних зобов’язань лише в 2008 році, у цьому відношенні стан платоспроможності підприємства можна вважати не досить задовільним.
Позитивна тенденція спостерігається у збільшенні коефіцієнта швидкої ліквідності від 0,07 до 0,92 в 2007 і 2008 роках відповідно. Значення значно вище за нормативну величину лише в 2008 році, і платоспроможність з такої позиції не можна вважати задовільною.
Значення коефіцієнта абсолютної ліквідності значно нижче нормативного мінімуму (0,2…0,25), так як становить 0,01 в 2006-2008 році. Проте в національних умовах показник абсолютної ліквідності є значно менш вагомим критерієм платоспроможності, ніж вище розглянуті коефіцієнти, а тому не може впливати на характер висновків.
Коефіцієнт ліквідності запасів характеризує ліквідність матеріальних оборотних активів і є значно нижчим за нормативне значення 1.
Доход від реалізації продукції в 2007 році порівняно з 2006 роком збільшується на 685,2 тис.грн. або 9,57%, а в 2008 році – на 2235,8 тис.грн. або на 28,5%. Відповідно податок на додану вартість зростає з 1193 тис.грн. на 115 тис.грн. або 9,64% в 2007 році і на 372,3 тис.грн. або 28,47% в 2008 році. Таким чином, сума чистого доходу від реалізації продукції в 2007 році збільшується на 570,2 тис.грн. або 9,56%, а в 2008 році – на 1863,5 тис.грн. або 28,51%.
Собівартість реалізованої продукції збільшується на 560 тис.грн. або 9,49% в 2007 році і знижується на 55,4 тис.грн. або 0,85% в 2008 році, таким чином зменшуючи чистий дохід. Валовий прибуток зростає в 2007 році на 10,2 тис.грн. або 16,78% і зростає в 2008 році на 1918,9 тис.грн. або 1702,68%.
Інші операційні доходи збільшуються в 2007 році на 24,8 тис.грн. або 129,85% і знижуються на 1,9 тис.грн. або 4,32% в 2008 році. Адміністративні витрати зростають в 2007 році на 362,6 тис.грн. або 87,55% і знижуються на 136,8 тис.грн. або 17,61% в 2008 році. Інші операційні витрати збільшуються в 2007 році на 6,6 тис.грн. або 4,32% і знижуються в 2008 році на 58,8 тис.грн. або 36,84%.
Таким чином, фінансовим результатом від операційної діяльності є збиток в 2006 році 767,4 тис.грн, 1214,6 тис.грн. в 2007 році, а в 2008 році підприємство отримало прибуток в сумі 963,5 тис.грн.
Інші фінансові доходи зростають в 2007 році на 463,7 тис.грн. або 41,78% і знижуються в 2008 році на 1562,2 тис.грн. або 99,26%. Інші доходи підприємства зросли в 2007 році на 328,2 тис.грн. або 492,8% і знизились в 2008 році на 379,5 тис.грн. або 96,12%. Інші витрати в 2006 році становили 4,4 тис.грн., в 2007 році відсутні, а в 2008 році 8,3 тис.грн.
Таким чином, фінансові результати до оподаткування зросли в 2007 році на 15 тис.грн. або 348,84% і в 2008 році на 16,7 тис.грн.або 86,53%.
Податок на прибуток підприємства зріс в 2007 році на 5 тис.грн. або 116,28% і в 2008 році на 1,4 тис.грн. або 15,06%.
Мінімальний нормативний рівень коефіцієнта фінансової автономії (коефіцієнта власності) становить 0,5. У товариства коефіцієнт менший за норму в 2006-2007 роках, але в 2008 році становить 0,53. Що свідчить про цілком задовільний рівень фінансової стійкості в 2008 році, хоча на протязі 2006-2007 років цей показник завжди залишався досить низьким. Це свідчить про те, що всі зобов’язання підприємства в 2008 році можуть бути покриті власними коштами.
Коефіцієнт фінансової залежності – відображає збільшення залежності підприємства від джерел зовнішнього фінансування. Зменшення коефіцієнта в 2008 році значить, що на 1 грн. власних коштів припадає 1,89 грн. фінансових ресурсів. Хоча в підприємства знизився цей коефіцієнт, він не досягає критичного значення – 2, є меншим лише в 2008 році.
Коефіцієнт маневреності власного капіталу становить в 2006-2008 роках невисоку величину, хоча він і є більшим за критичне значення 0, але знижується в 2008 році. Таке значення цього коефіцієнта негативно характеризує зміни у фінансовому стані підприємства свідчать про зниження можливості вільно маневрувати власними коштами. В нашому випадку, у підприємства менше свободи маневрувати мобільними коштами, хоча підприємство і знаходиться в межах допустимих критичних значень.
Коефіцієнт структури покриття довгострокових вкладень в 2008 році значно зростає, порівняно із 2007 роком, що означає збільшення довгострокових зобов’язань і є негативним.
Коефіцієнт довгострокового залучення позичкових коштів знижується в 2008 році порівняно з 2007, що є позитивним і є менше критичного значення 0,4.
Коефіцієнт фінансової незалежності капіталізованих джерел значно вищий за критичне значення 0,4 в 2006 і 2007 роках, але в 2008 ситуація покращується.
Коефіцієнт поточної фінансової сталості показує, яка частина поточних зобов’язань може бути погашена власним капіталом підприємства. В нашому випадку коефіцієнт має значення в 2007-2008 рр. набагато більше, ніж критичне значення, що є позитивним.
Отже, в цілому фінансовий стан підприємства можна охарактеризувати як стабільний.
В третьому розділі дипломної роботи пропонується впровадити наступні пропозиції:
-автоматизація аналізу фінансового стану підприємства
- підвищення ефективності використання обладнання підприємства та відкриття нового магазину.
Виходячи з наведених розрахунків можна зробити висновки про доцільність впровадження даних заходів технічного планування з метою поліпшення ефективності використання матеріальних ресурсів ВАТ "Ватутінський хлібокомбінат", оскільки даний захід доводить практично, що ефективне вкладення додаткових фінансових ресурсів сприяє зростанню обсягу прибутку підприємства при одночасному проведенні технічного переоснащення виробничих підрозділів ВАТ "Ватутінський хлібокомбінат", що, в свою чергу, сприяє підвищенню фінансової стійкості, платоспроможності та показників фінансового стану підприємства.
Перелік графічного матеріалу
Рис. 1.1 Схема аналізу фінансового стану підприємства
Рис. 1.2 Місце фінансового аналізу у загальній системі аналізу господарської діяльності
Таблиця 1.1 Основні особливості внутрішнього і зовнішнього аналізу
Таблиця 1.2 Мета фінансового аналізу залежно від різних партнерських груп
Таблиця 1.3 Призначення основних компонентів фінансової звітності
Таблиця 1.4 Баланс підприємства (в агрегованому вигляді)
Таблиця 1.5 Класифікація та порядок розрахунку основних показників оцінки майнового стану підприємства
Рис. 1.3 Взаємозв’язок між показниками ліквідності і платоспроможності
Таблиця 1.6 Класифікація активів та пасивів підприємства
Таблиця 1.7 Показники ліквідності
Таблиця 1.8 Показники фінансової стійкості
Таблиця 1.9 Показники оцінки ділової активності підприємства
Таблиця 1.10 Показники рентабельності
Рис. 2.1 Організаційна структура ВАТ “Ватутінський хлібокомбінат”.
Таблиця 2.1. Основні техніко – економічні показники діяльності підприємства ВАТ «Ватутінський хлібокомбінат»
Таблиця 2.2 Динаміка вартості основних фондів підприємства
Рис. 2.2 Динаміка вартості основних фондів підприємства
Таблиця 2.3 Оцінка ефективності використання основних фондів підприємства
Рис. 2.3 Динаміка показників ефективності використання основних фондів
Таблиця 2.4 Аналіз оборотних активів підприємства
Таблиця 2.5 Ефективність використання оборотних активів підприємства
Таблиця 2.6 Аналіз джерел формування коштів підприємства
Таблиця 2.7 Аналіз показників ліквідності
Таблиця 2.8 Аналіз ліквідності статей балансу, тис.грн.
Таблиця 2.9 Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства
Таблиця 2.10 Вихідні дані для оцінки рентабельності власного капіталу
Таблиця 2.11 Зведена таблиця впливу факторів на зміну рентабельності власного капіталу
Таблиця 2.12 Аналіз показника прибутку на 1 гривню реалізованої продукції
Рис. 2.4 Динаміка показника прибутку на 1 гривню реалізованої продукції
Таблиця 2.13 Аналіз фінансової стійкості підприємства
Таблиця 2.14 Показники ділової активності ВАТ “Ватутінський хлібокомбінат”
Таблиця 3.1 Витрати ВАТ «Ватутніський хлібокомбінат» на відкриття нового магазину в місті Ватутіне
Таблиця 3.2 Розрахунок амортизаційних відрахувань
Таблиця 3.3 Виручка і прибуток від реалізованої продукції в 2008 році
Таблиця 3.4 Показники доходності проекту (без дисконтування)
Таблиця 3.5 Розрахунок дисконтованих грошових потоків підприємства за 4 роки проекту
Таблиця 3.6 Показники доходності проекту (з дисконтуванням)
Таблиця 3.7 Основні показники діяльності підприємства до і після впровадження пропозиції
До роботи є звіт з практики, доповідь, роздатковий матеріал, звітність
Ціна

90

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.