Меню сайту

Нові користувачі
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
Скільки буде 2+2 x 2=


аватар
Дехтяренко Марина Вадимовна

Рейтинг: 10
аватар
Павло Поліщук

Рейтинг: 10
аватар
Тихонова Марина Борисовна

Рейтинг: 10
аватар
Миронець Олександр Іванович

Рейтинг: 10
Михальчук Сергій Богданович

Рейтинг: 10
аватар
Павленко Олена Віккторівна

Рейтинг: 16

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Оцінка фінансового стану підприємства


Дипломна
K-16593

Вступ
1. Роль і значення оцінки фінансового стану діяльності господарюючого суб’єкта
1.1. Економічна суть та система показників оцінки фінансового стану господарюючого суб’єкта
1.2. Методика розрахунку показників фінансового стану господарюючого суб’єкта та їх інформаційне забезпечення
2. Дослідження показників фінансового стану Полтавського заводу продтоварів "Світанок"
2.1. Аналіз господарсько-фінансової діяльності
2.2. Аналіз прибутку та рентабельності
2.3. Аналіз ліквідності, платоспроможності і кредитоспроможності
2.4. Аналіз використання майна
2.5. Аналіз власних фінансових ресурсів
2.6. Аналіз фінансової сталості
3. Оцінка фінансового стану Полтавського заводу продтоварів "Світанок"
3.1. Оцінка ділової активності
3.2. Комплексна оцінка фінансового стану
3.3. Шляхи зміцнення фінансового стану
Висновки та пропозиції
Список літератури

Результати функціонування господарюючих суб’єктів їх конкурентоспроможність залежать на самперед від ефективності управління економічними ресурсами, до складу яких входять і фінанансові ресурси.
Дослідження виконане на матеріалах Полтавського заводу продтоварів "Світанок" яке створено у формі акціонерного товариства відкритого типу. Це підприємство працює в галузі харчової промисловості, його спеціалізації – виробництво безалкогольних напоїв.
Дослідження показників фінансового стану дає підставу для наступних висновків.
Параметри господарської діяльності і розміщення фінансових ресурсів відповідають критеріям позитивної характеристики фінансового стану і свідчать про його фінансову стійкість.
У 1999 році Полтавський завод продтоварів "Світанок" збільшив обсяги виробництва товарної продукції на 64%, що дозволило виробити продукції на 1286,0 тис. грн. Балансовий прибуток у 1999 році склав 144,9 тис. грн., тоді як у 1998 році лише 28,7 тис. грн. Збільшення балансового прибутку позитивно вплинуло на величину чистого прибутку: в порівнянні з 1998 роком він збільшився майже у 8 разів, склавши 94,4 тис. грн. Це дуже важливо, адже прибуток є джерелом формування власних фінансових ресурсів підприємства і використовується ним для забезпечення господарської діяльності.
Узагальнюючі показники комплексної оцінки фінансового стану Полтавського заводу продтоварів "Світанок" (прибутковість і рентабельність) мали тенденцію до підвищення за всіма параметрами.
Аналіз власних фінансових ресурсів показав, що Полтавський завод продтоварів "Світанок" протягом 1999 року забезпечив приріст власних коштів на 211,7 тис. грн. За нашими розрахунками питома вага власного капіталу у його загальному розмірі збільшилася і досягла 94,3%, що підвищило рівень самофінансування підприємства. у 1999 році статутний фонд збільшився на 1231,3 тис. грн. Переважна частка власного капіталу авансована в оборотні засоби, що значно покращило можливості Полтавського заводу продтоварів "Світанок" щодо розширення виробництва готової продукції.
Позитивні зміни співвідношення вкладень капіталу в оборотні основні засоби забезпечили покращення фінансового стану. Збільшення прибутку який спрямовується на формування власного капіталу характеризує можливість подальшого виробничого і соціального розвитку Полтавського заводу продтоварів "Світанок".
В результаті перевищення темпів росту продуктивності праці над темпами росту фондоозброєності підвищився узагальнюючий показник ефективності використання основних засобів – фондовіддачі, яка зросла на 32,5%. Якісний стан виробничих засобів Полтавського заводу продтоварів "Світанок" дещо погіршився, про що свідчить коефіцієнт зносу, який у 1999 році складав 41% проти 36% у 1997 році.
Ефективність використання оборотного капіталу Полтавського заводу продтоварів "Світанок" покращилась. Так у 1998 році оборотний капітал здійснив 2,3 обороти, то у 1999 році – 2,8 оборота. Наслідком прискорення оборотності оборотного капіталу стало його вивільнення з обороту.
Витрати підприємства на одну гривню виробленої товарної продукції збільшилися проти 1998 року і склали 0,99 грн. проти 0,93 грн. у 1998 році. Тому при розробці фінансової стратегії підприємства ми орієнтувалися на розв’язання аналітичних задач, пов’язаних з пошуком резервів зменшення витрат на виробництво й оптимізацію асортимету продукції.
З метою зниження собівартості основної (профільної) продукції – безалкогольних напоїв, нами запропоновано інвестиційний проект, яким передбачається придбання комплексу обладнання з видуву поліетиленивих пляшок з терміном окупності 10 місяців.
Завдяки впровадження у виробництво даного обладнання загальна економія від зниження собівартості продукції за 10 місяців 2000 року (за рахунок скорочення витрат на покупні вироби, напівфабрикати, послуги сторонніх організацій виробничого характеру) становитиме 110,4 тис. грн.
З метою прискорення швидкості обороту фінансових ресурсів, вкладених в основні засоби, нами пропонується використання прискореної амортизації, що дозволить перенести 65% вартості обладнання по виготовленню пліетиленової тари протягом перших трьох років експлуатації на вартість готової продукції. Збільшення амортизаційних відрахувань сприятиме зростанню грошового потоку за рахунок зменшення бази оподаткування (прибутку) Полтавського заводу продтоварів "Світанок". Крім того, у підприємства з’явиться можливість швидше вкладати амортизаційні кошти у нове, прогресивніше і продуктивніше устаткування, або спрямувати їх на реконструкцію і модернізацію діючого обладнання. Завдяки цьому буде досягнуте зростання обсягів виробництва і зменшення трудомісткості продукції.
На реалізацію цього проекту Полтавському заводу продтоварів "Світанок" потрібні початкові вкладення у 91,5 тис. грн. За браком власного капіталу, призначеного на розвиток матеріально-технічної бази, можна залучити банківський кредит.
На основі проведеного аналізу з системи основних показників, що характеризують кредитоспроможність, ми визначили, що Полтавський завод продтоварів "Світанок" має високий клас надійності (клас Б) підприємства-позичальника. Відтак банк може застосувати пільговий режим кредитування та дифференціювати відсоткові ставки.
Одним з основних шляхів підвищення рентабельності Полтавського заводу продтоварів "Світанок" є мінімізація фінансових втрат. Нами пропонується план реструктуризації організаційної побудови підприємства, який забезпечить значну економію коштів від зменшення податкових платежів, і що особливо важливо – без порушення чинного податкового законодавства України.
На базі дієчого заводу продтоварів доцільно створити чотири малих підприємства. Ці підприємства будуть підпадати під визначення суб’єкта малого підприємництва, і відповідно Указа Президента від 3 липня 1998 року "Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва" у них з’явиться можливість переходу на спрощену систему оподаткування.
Запровадження спрощеного порядку оподаткування завод отримає можливість залучити в оборот до 100 тис. грн. Кошти, отримані в результаті податкової економії, слід скерувати на розвиток і модернізацію матеріально- технічної бази підприємства.
Перелік графічного матеріалу
Таблиця 2.1.1. Динаміка випуску продукції Полтавським заводом продтоварів “Світанок” за 1998-1999 роки
Таблиця 2.1.2. Динаміка фінансових ресурсів Полтавського заводу продтоварів “Світанок” за 1997-1999 роки
Таблиця 2.1.3. Динаміка фінансових результатів господарської діяльності Полтавського заводу продтоварів “Світанок” у 1997-1999 роках
Таблиця 2.2.1. Аналіз динаміки виручки і прибутку Полтавського заводу продтоварів “Світанок” за 1998-1999 роки
Малюнок 2.1.1. Структурно-логічна схема формування прибутку від реалізації Полтавського заводу продтоварів “Світанок”
Таблиця 2.2.2. Аналіз витрат на виробництво готової продукції Полтавського заводу продтоварів “Світанок” за елементами витрат за 1998-1999 роки
Таблиця 2.2.3. Показники використання прибутку Полтавського заводу продтоварів “Світанок” у 1998-1999 роках
Таблиця 2.2.4. Динаміка рентабельності господарювання Полтавського заводу продтоварів “Світанок” за 1998-1999 роки
Таблиця 2.2.5. Динаміка рентабельності обсягів продажу Полтавського заводу продтоварів “Світанок” за 1998-1999 роки
Таблиця 2.2.6. Динаміка показників рентабельності Полтавського заводу продтоварів “Світанок”, розрахованих на основі активів, за 1998-1999 роки
Таблиця 2.2.7. Динаміка рівня рентабельності виробництва Полтавського заводу продтоварів “Світанок” за 1998-1999 роки
Таблиця 2.3.1. Аналіз ліквідності балансу Полтавського заводу продтоварів “Світанок” за 1999 рік
Таблиця 2.3.2. Оцінка основних показників діквідності і платоспроможності Полтавського заводу продтоварів “Світанок” за 1999 рік
Таблиця 2.3.3. Класифікація типів фінансової ситуації по ступеню ліквідності оборотних коштів Полтавського заводу продтоварів “Світанок”
Таблиця 2.3.4. Аналіз кредитоспроможності Полтавського заводу продтоварів "Світанок" за 1998-1999 роки
Таблиця 2.4.1. Динаміка ефективності використання основних фондів Полтавського заводу продтоварів "Світанок" за 1998-1999 роки
Таблиця 2.4.2. Динаміка фондовіддачі основних фондів Полтавського заводу "Світанок" за 1998-1999 роки
Таблиця 2.4.3. Динаміка оборотності оборотних коштів Полтавського заводу продтоварів "Світанок" за 1998-1999 роки
Малюнок 2.5.1. Місце власних фінансових ресурсів у формуванні власного капіталу підприємства
Малюнок 2.5.2. Процес формування та використання власних фінансових ресурсів
Таблиця 2.5.1. Динаміка складу і структури джерел формування фінансових ресурсів Полтавського заводу продтоварів “Світанок” протягом 1999 року
Таблиця 2.5.2. Рух та структура власного капіталу Полтавського заводу продтоварів “Світанок” за 1999 рік
Малюнок 2.5.3. Взаємозв’язок активів і пасивів балансу
Таблиця 2.5.3. Розміщення власних коштів і довгострокових пасивів Полтавського заводу продтоварів “Світанок” у 1999 році
Таблиця 2.5.4. Аналіз власного оборотного капіталу Полтавського заводу продтоварів “Світвнок” за 1999 рік
Таблиця 2.6.1. Аналіз фінансової стійкості Полтавського заводу продтоварів "Світанок" за 1999 рік
Таблиця 2.6.2. Показники фінансової стійкості та стабільності Полтавського заводу продтоварів "Світанок" за 1998-1999 роки
Таблиця 3.1.1. Динаміка показників ділової активності Полтавського заводу продтоварів "Світанок" у 1998-1999 роках
Таблиця 3.1.2. Оборотність оборотного капіталу Полтавського заводу продтоварів "Світанок" за 1998-1999 роки
Таблиця 3.1.3. Динаміка показників стану і використання основних фондів (засобів) Полтавського заводу продтоварів "Світанок" у 1998-1999 роках
Таблиця 3.2.1. Висхідні дані дані дял аналізу тенденції зміни фінансового стану Полтавського заводу продтоварів "Світанок" у 1998-1999 роках
Таблиця 3.2.2. Тенденції зміни фінансового стану Полтавського заводу продтоварів "Світанок" за 1998-1999 роки
Малюнок 3.3.1. Фінансова стратегія Полтавського заводу продтоварів "Світанок"
Таблиця 3.3.1. Розрахунок економічного ефекту від переходу Полтавського заводу продтоварів "Світанок" на спрощену систему оподаткування
Таблиця 3.3.2. Розрахунок амортизації активної частини основних засобів, придбаних Полтаським заводом продтоварів "Світанок" у 2000 році, без застосування норм прискореної амортизації
Таблиця 3.3.3. Розрахунок амортизації активної частини основних засобів, придбаних Полтаським заводом продтоварів "Світанок" у 2000 році, із застосування норм прискореної амортизації
Ціна

25

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.