Меню сайту

Нові користувачі
OOOOFF
Користувачі
26.11.2020
vbogdan
Автори робіт
13.11.2020
Frommu
Автори робіт
31.10.2020
Corse
Автори робіт
26.10.2020
VIKITORIA
Користувачі
21.09.2020
Чи пишете ви самі роботи?


аватар
Дехтяренко Марина Вадимовна

Рейтинг: 10
Рибак Микола Сергійович

Рейтинг: 10
Голодрига Наталя Вікторівна

Рейтинг: 10
Халупка Оксана Михайлівна

Рейтинг: 28
аватар
Побережна Тетяна Анатоліївна

Рейтинг: 16
аватар
Занков Сергей Владимирович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Аналіз стратегії покращення фінансового стану підприємства


Дипломна
K-16623

Вступ
1 Теоретичні основи та аспекти формування стратегії фінансово-
економічного стану
1.1 Сутність, задачі та цілі аналізу фінансового стану підприємства
1.2 Проблеми стабілізації фінансово–економічного стану підприємства
1.3 Теоретичні основи стратегії підприємства
1.4 Основні цілі та задачі формування стратегії фінансово-економічного стану підприємства
1.5 Принципи та складові економічної стратегії
2 Аналіз фінансового стану ЗАТ „Черкаси-Лада”
2.1 Оцінка показників фінансово- економічного стану ЗАТ „Черкаси-Лада”
2.2 Аналіз фінансової стійкості ЗАТ „ Черкаси-Лада”
2.3 Оцінка ліквідність ЗАТ „Черкаси – Лада”
2.4 Аналіз платоспроможності ЗАТ”Черкаси-Лада”
2.5 Оцінка рентабельності ЗАТ”Черкаси-Лада”
2.6 Аналіз ділової активності ЗАТ”Черкаси-Лада”
2.7 Оцінка прибутковості ЗАТ”Черкаси-Лада”
2.8 Методика розробки стратегії запобігання банкрутства підприємства
на основі фінансово – економічного аналізу
3 Розробка і обґрунтування варіантів економічної стратегії
3.1 Автосервіс автомобілів закордонного виробництва
3.2 Вантажоперевезення вантажними автомобілями
3.3 Реалізація автомобілів вітчизняного і закордонного виробництва
Висновки та пропозиції
Список використаної літератури

В результаті проведеної роботи, мною було виконано фінансово-економічний аналіз фінансового стану ЗАТ”Черкаси-Лада”. На основі цього, було вибрано його стратегічну діяльність. Із стратегічної точки зору, найбільш ефективною в застосуванні буде : „ Стратегія запобігання банкрутства і оздоровлення фінансового стану ЗАТ”Черкаси-Лада”.
Мною було виконано повний аналіз фінансового стану ЗАТ „Черкаси-Лада”.
Свою роботу я спрямував у таких напрямках, а саме:
• проаналізував фінансову стійкість підприємства;
• оцінив ліквідність підприємства;
• проаналізував платоспроможність підприємства;
• оцінив рентабельності підприємства;
• проаналізував ділову активність підприємства;
• оцінив прибутковість.
Одним зі напрямків, аналізу фінансово-економічного стану ЗАТ”Черкаси-Лада”, є – аналіз фінансової стійкості підприємства. Фінансова стійкість підприємства – це такий стан фінансових ресурсів, їх розподіл та використання, який забезпечує розвиток підприємства на основі зростання прибутку і капіталу при зберіганні платоспроможності і кредитоспроможності в умовах припустимого рівня ризику.
Аналіз розрахованих показників фінансової стійкості ЗАТ” Черкаси-Лада”, свідчить про те: що, коеф. автономії, коеф. співвідношення власних і залучених коштів, коеф. майна виробничого призначення, коеф. фінансової стійкості в 2002 році, в порівнянні з 2001 роком, знизилися, що свідчить про негативну тенденцію в фінансовій діяльності підприємства. А саме : частину власних коштів у загальній сумі усіх коштів підприємства, авансованих ним для здійснення статутної діяльності в 2001 році складала 0,95, а в 2002 році даний показник знизився і склав 0,94; частина позикових коштів залучених підприємством на 1 гривню вкладених у активи коштів в 2001 році складала 0,1, а в 2002 році даний показник знизився і склав 0,05; частина коштів підприємства вкладена в майно виробничої сфери та сфери обігу в 2001 році складала 0,8, а в 2002 році даний показник знизився на 0,04 і склав 0,76; частина власного капіталу яка припадає на 1грн., залученого капіталу в 2001 році складала 16,9, а в 2002 році зменшилась на 0,02 і склала 16,7.В той же час, коеф. маневрування, коеф. забезпеченості запасів і затрат власними джерелами їх формування і коеф прогнозування банкротства в 2002 році, в порівнянні з 2001 роком, зросли, що свідчить про позитивні зрушення в діяльності підприємства. Тобто: частина власних коштів підприємства яка знаходиться у мобільній формі в 2001 році складала 0,2, а в 2002 році покращилась і склала 0,3; частина запасів і затрат, які забезпечені власними джерелами їх формування в 2001 році склали 2,1, а в 2002 році покращились і склали 2,9; питома вага чистих оборотних коштів в сумі активів в 201 році складала 0,18, а в 2002 році покращилась і склала 0,27.
Іншим напрямком, оцінки фінансово-економічного стану ЗАТ”Черкаси-Лада”, мною було обрано – його ліквідність. Аналіз розрахованих показників ліквідності ЗАТ”Черкаси-Лада” свідчать про те, що коефіцієнт покриття; коефіцієнт швидкої ліквідності; коефіцієнт швидкої ліквідності - відповідає вимогам нормативу. Це свідчить про те: міра, якою поточні кредиторські зобов’язання забезпечуються поточними активами; частина поточних активів з відрахуванням запасів і дебіторської заборгованості, яка покривається поточними зобов’язаннями; частка короткострокової заборгованості, яку фірма може погасити найближчим часом, тобто всі свої зобов’язання підприємство зможе погасити, перетворивши свої активи у грошові кошти. В 2002 році, в порівнянні з 2001 роком, значення таких показників як: коеф. покриття, коеф. швидкої ліквідності, коеф. абсолютної ліквідності – покращились, що свідчить про покращення ліквідності підприємства. Робочий капітал в 2001 році склав 405,1, що свідчить, що підприємство може погасити всі короткострокові зобов’язання за рахунок оборотних активів, при цьому у фірми залишиться 405,1 т.грн. вільних оборотних коштів. Проте в 2002 році даний показник покращився на 110,5т.грн. або на 27%, і склав 515,6т.грн. А такий показник, як часта оборотних засобів в активах, в 2001 році склав 23, але в 2002році він покращився на 9 або 39%, і склав 32, що свідчить про збільшення частки оборотних засобів в активах підприємства.
Ще одним напрямком, аналізу фінансово-економічного стану ЗАТ”Черкаси-Лада”, я обрав - аналіз платоспроможності підприємства. Аналіз розрахованих показників платоспроможності ЗАТ”Черкаси-Лада”, свідчить про те, що коефіцієнт загального покриття; коефіцієнт проміжної платоспроможності; коефіцієнт абсолютної ліквідності; коефіцієнт забезпеченості поточних пасивів власними коштами – в 2001році відповідав вимогам нормативів. Це свідчить про те, що: ступінь покриття поточних пасивів, поточними активами; здатність виконувати поточні зобов’язання за рахунок коштів, короткострокових фінансових вкладень та дебіторської заборгованості; частина короткострокових зобов’язань підприємства може бути негайно сплачена за рахунок високої ліквідності; ступінь покриття поточних зобов’язань власними оборотними активами у господарській діяльності підприємства дуже висока. В 2002році по відповідних показниках ситуація покращилась, оскільки вони всі зросли в порівнянні з 2001роком. В той же час, коефіцієнт співвідношення кредиторської і дебіторської заборгованості -в 2001 році не відповідав вимогам нормативу. Що призвело до того, що ступінь покриття кредиторської заборгованості вимогам, на користь підприємства - у господарській діяльності підприємства дуже низька. Але в 2002 році намітилась тенденція до покращення даного показника і він збільшився на 0,12 або 39%, що є позитивним в діяльності підприємства.
Наступним напрямком, оцінки фінансово-економічного стану ЗАТ”Черкаси-Лада”, мною було обрано – його рентабельність. Рентабельність активів в 2001 році склала 1,1, що свідчить про не ефективне їх використання. В 2002 році, в порівнянні з 2001 р., намітилась тенденція до зниження рентабельності активів на 0,5 або 45%, і рентабельності активів склала 0,6. В 2001 році рентабельність власного капіталу склала 1,3. Але в 2002 році ситуація погіршилась і рентабельність власного капіталу знизилась на 0,6 або 46%, і в результаті склала 0,7. Це свідчить про погіршення в 2002році ефективності використання активів, створених за рахунок власних коштів. Рентабельність продукції в 2001 році склала 5,3%, що є дуже низьким показником. А в 2002році, в порівнянні з 2001 р., ситуація погіршилась, оскільки рентабельність знизилась на 1,9 і склала 3,4%, що є дуже низьким показником. В 2001 році рентабельність продажу склала 2,3%, що свідчить про не ефективне використання виручки від реалізації. Але в 2002 році, в порівнянні з 2001р., ситуація значно покращилась і рентабельність зросла на 13,9, і склала 16,2%що є позитивним зрушенням в діяльності підприємства. Рентабельність всього капіталу підприємства в 2001 році склала 1,75, що свідчить про не ефективне використання всього капіталу підприємства. В 2002році ситуація погіршилась, оскільки рентабельність знизилась на 0,81 і склала 0,94. Це є негативним моментом в діяльності підприємства.
Також, мною було проведено аналіз ділової активності ЗАТ”Черкаси-Лада”. В 2001 році загальне обертання капіталу склало 0,24оберта, що є дуже низьким показником і свідчить про погане обертання капіталу підприємства. Не змінилась ситуація і в2002 році, оскільки обертання капіталу склало 0,24оберта. Обертання мобільних коштів в 2001 році склало 1,02 оберти, що свідчить про погане обертання мобільних коштів. В 2002 році ситуація погіршилась, і обертання знизилось на 28% і склало 0,73. В 2001 році середній строк обороту дебіторської заборгованості склав22 дня, що є добрим показником. Але в 2002 році він зріс на 9 днів, і середній строк обороту дебіторської заборгованості склав 31 день, що є поганим зрушенням для підприємства. Середній строк обороту кредиторської заборгованості в 2001 році склав 70 днів, що є позитивним показником для підприємства. В 2002 році даний показник покращився і зріс на 1 день, що є позитивним моментів в діяльності підприємства. В 2001 році фондовіддача необоротних активів склала 38 коп., що свідчить, що на 1 грн. вкладених коштів в необоротні активи підприємство отримує 38 коп. виручки. Але в 2002 році фондовіддача зросла на 5 коп. і склала 45коп. Обертання власного капіталу в 2001 році склало 0,3, що свідчить про те, що на 1 грн. вкладених коштів у власний капітал підприємство отримує 30 коп. виручки. В 2002 році дана ситуація не змінилась і залишилась така як і в 2001 році.
Наступним напрямком, оцінки фінансово-економічного стану ЗАТ”Черкаси-Лада”, мною було обрано – аналіз прибутковості. В 2001 році головний показник прибутковості склав 0,07грн., що свідчить, що на 1 грн. коштів вкладених в оборотні активи припадає 7 коп. прибутку до сплати податку. А в 2002 році, в порівнянні з 2001 р., показник знизився на 0,04 або 57%, і склав лише 3 коп., що є дуже низьким показником. Прибутковість активі в 2001 році склала 0,05, що свідчить, що лише 5 коп. припадає на 1 грн. коштів вкладених в оборотні активи. Але в 2002 році ситуація погіршилась і показник знизився на 0,03, і в результаті склав 2 коп. В 2001 році обертання не оборотних активів склало 0,37оберта, що свідчить про не значну кількість обертів не оборотних активів. А в 2002 році, в порівнянні з 2001 р., ситуація покращилась, оскільки показник підвищився на 0,05 і склав 0,42 оберти. Але все одно обертання не оборотних активів знаходиться на дуже низькому рівні. Прибутковість операційної діяльності в 2001 році склала 0,06, що свідчить, що 6 коп. припадає на 1 грн. отриману від обсягу реалізації послуг. Але в 2002 році ситуація дещо покращилась і показник зріс на 0,01, і склав 7 коп., що є позитивним зрушенням в діяльності підприємства. Але показник продовжив залишатись на дуже низькому рівні.
На мою думку, спираючись на отримані результати проведеного аналізу фінансового стану, для покращення фінансово-економічного стану ЗАТ ”Черкаси-Лада”, підприємству потрібно спрямувати свої зусилля і фінансові засоби в таких напрямках як:
а) запровадити автосервіс автомобілів закордонного виробництва і їх гарантійне обслуговування ;
б) розширити асортимент послуг по вантажоперевезеннях вантажними автомобілями ;
в) розпочати реалізацію нових автомобілів.
Спираючись на проведені розрахунки, можна зробити висновок, що запровадження автосервісу автомобілів закордонного виробництва на ЗАТ „ Черкаси – Лада” буде доцільним і ефективним. Про це свідчать отримані показники доцільності і ефективності:
1)Рентабельність інвестицій склала РІ > 1, тобто 1,13>1 і склала 13%;
2)Чистий дисконтова ний дохід(ЧДД) склав 21324,5 грн.;
3)Отримання банківського кредиту під 25% річних - буде доцільним, оскільки МВНД > d, тобто 28% > 25%;
4)Період окупності інвестиційного проекту склав 4 роки і 5 місяців.
З огляду на проведені розрахунки, можна зробити висновок, що закупівля підприємством ЗАТ « Черкаси - Лада» 3-ох вантажних автомобілів для автоперевезень – буде доцільним. А отримання банківського кредиту під 25 % річних – ефективним, оскільки отримані розрахунки підтверджують це:
1)Рентабельність інвестицій в проект ( індекс прибутковості проекту) склав: РІ=1,22 і дорівнює 22%;
2)Чистий дисконтований дохід є додатнім в розмірі 66945,5грн.;
3)Модифікована внутрішня норма доходності МВНД>d, тобто 30% > 25%;
4)Період окупності інвестицій в проект складає 4 роки і 1 місяць.
Спираючись на проведені розрахунки, можна зробити висновок, що відкриття на базі ЗАТ „Черкаси-Лада” центру по продажу автомобілів буде – доцільним. А отримання банківського кредиту під 25% річних – ефективним. Свідченням цього є отримані показники доцільності і ефективності, а саме:
1)Рентабельність інвестицій в проект (індекс прибутковості проекту) складають РІ>1, тобто 1,3>1, і склали 30%;
2)Чистий дисконтова ний дохід склав 75160 грн.;
3)Модифікована внутрішня норма доходності склала: МВНД>d, тобто 26%>25%;
4)Період окупності інвестицій в проект складає 3 роки і 1 місяць.
Виходячи з того, що на даний момент підприємство ЗАТ „Черкаси - Лада” працює не досить успішно, то впровадження запропонованих заходів по покращенню його фінансово-економічного стану буде доцільним і дуже ефективним. Це пов’язано з тим, що впровадження запропонованих заходів для підприємства буде прибутковим, а отримання кредитів для інвестування запропонованих заходів – доцільним. Оскільки за всіма запропонованими інвестиційними проектами модифікована внутрішня норма доходності (МВНД) перевищує вартість відповідного капіталу, тобто МВНД >d (ставку дисконту). Крім цього чисті надходження, від запропонованих заходів, в 2003 році складуть 181239,8 грн, що є досить прибутковим. А тенденція, яка намітилась починаючи з 2003 року, свідчить про збільшення чистих надходжень в послідуючих роках в порівнянні з 2003 роком. Так чисті надходження в 2004 році складуть 200402,3 грн.; в 2005 році складуть 272924,8 грн.; в 2006 році - 384384,8 грн. і в 2007 році - 548029,8грн.
Отже, запровадження саме цих заходів, дозволить підприємству реалізувати обрану стратегію економічного розвитку (стратегія запобігання банкрутства і оздоровлення фінансового стану підприємства), яка дозволить підприємству вийти на вищий рівень фінансово-економічної стійкості. Тобто, мета дипломної роботи - досягнута, завдання – виконано.
Перелік графічного матеріалу
Рис.1.1 Місце фінансового аналізу у загальній системі аналізу господарської діяльності підприємства.
Рис.1.2 Групи розрахункових показників для оцінки фінансово-економічного стану підприємства.
Рис. 1.3 Фактори, що впливають на фінансово-економічний стан
підприємства.
Рис.1.4 Основні етапи стратегічного планування на підприємстві ( в організації ).
Таблиця 1.1 Стратегічні альтернативи діяльності підприємства.
хема 1. Складові економічної стратегії фірми.
Таблиця 2.1 Основні економічні показники ЗАТ „Черкаси-Лада”
Таблиця №2.2 Показники фінансової стійкості ЗАТ”Черкаси-Лада”
Таблиця 2.3. Показники ліквідності ЗАТ „Черкаси-Лада”.
Рис.2.1 Методи оцінки рівня платоспроможності підприємства.
Таблиця 2.4 Показники платоспроможності ЗАТ”Черкаси-Лада”
Таблиця 2.5 Показники рентабельності ЗАТ”Черкаси-Лада”
Таблиця 2.6 Показники ділової активності ЗАТ”Черкаси – Лада”
Таблиця 2.7 Показники прибутковості ЗАТ”Черкаси – Лада”
Рис.2.2Структура комплексу задач антикризового менеджменту підприємства.
Таблиця 3.1 Розрахунок очікуваної собівартості по проекту:
„ Автосервіс автомобілів закордонного виробництва” (грн.)
Таблиця 3.2 Прогнозний план доходів і витрат від проекту
„Автосервіс автомобілів закордонного виробництва” грн.
Таблиця 3.3 Розрахунок очікуваної собівартості по проекту
„ Вантажоперевезення вантажними автомобілями” грн.
Таблиця3.4 Прогнозний план доходів і витрат від проекту грн.
Таблиця 3.5 Прогнозні витрачання і надходження від проекту
Таблиця 3.6 Основні очікувані показники по двом проектам грн.
Таблиця 3.7 Чисті надходження від проведених заходів по ЗАТ „Черкаси–Лада” грн.
Ціна

80

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2020 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.