Меню сайту

Нові користувачі
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Свєта
Користувачі
03.12.2020
Оцініть цей сайт


аватар
Самойленко оксана Анатоліївна

Рейтинг: 10
Бойченко Яна Олегівна

Рейтинг: 16
аватар
Фенюк Олена Миколаївна

Рейтинг: 16
Однорог Максим Анатолійович

Рейтинг: 10
Роман

Рейтинг: 10
аватар
Вараксіна Ольга Михайлівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

ДОСЛІДЖЕННЯ СТАНУ ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ ТзОВ «ПЕТЕР – ТРАНС»


Звіт з практики
K-26437

ЗМІСТ

Вступ
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ РОЗРОБКИ ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА
1.1 Функціональне призначення податкових платежів підприємства
1.2 Податкова політика підприємства та її структурні елементи
1.3 Організація процесу розробки податкової політики підприємства
РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДЖЕННЯ СТАНУ ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ ТзОВ «ПЕТЕР – ТРАНС»
2.1 Організаційно-економічна характеристика підприємства
2.2 Аналіз динаміки сплати та структури податкових платежів підприємства
2.3 Дослідження стану податкового менеджменту підприємства
РОЗДІЛ 3. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ УДОСКОНАЛЕННЯ ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ ТзОВ «ПЕТЕР – ТРАНС»
3.1 Розробка заходів щодо оптимізації податкової політики підприємства
3.2 Пріоритетні шляхи вдосконалення організаційної структури податкового планування
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ

ВСТУП
Фінансово-економічна діяльність будь-якого підприємства потребує постійного аналізу за рухом коштів, фінансовими результатами, активами. Підприємства, що займаються логістичною діяльністю та перевезеннями – не виняток. Сьогодні перевезення в Україні не є над прибутковою діяльністю. Багато підприємств працюють на старому автопарку, а ефективність такої роботи зводиться до мінімуму.
Актуальність. Переддипломна практика студентів є невід'ємною частиною ступеневого процесу підготовки спеціалістів з фінансів у вищому навчальному закладі. Практика передбачає безперервність та послідовність отримання студентами практичних знань і навичок роботи в бухгалтерії підприємства, з податковими та фінансовими органами, іншими державними установами, досвіду проведення контролю і аналізу господарської діяльності виробничих підрозділів підприємства, необхідних для майбутньої роботи.
Головною метою переддипломної практики є оволодіння сучасними методами фінансового контролю, податкового обліку та аудиту господарської діяльності підприємств, розрахунків з фінансовими органами та державним бюджетом.
Завданнями практики є:
- знайомство з формами первинних і зведених документів і порядком їх складання в підрозділах підприємства, здача, перевірка і обробка їх в бухгалтерії;
- розгляд організаційних основ виконання бюджетів за доходами та видатками, системи касового обслуговування бюджету та порядку виконання бюджету органами Державного казначейства;
- знайомство з організацією і веденням податкового та бюджетного обліку на підприємстві та в органах казначейства, системою обробки та підготовки інформації про діяльність підприємства для внутрішніх користувачів в процесі управління підприємством, калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг), складанням кошторисів, поточних оперативних звітів;
- знайомство з організацією контрольно-ревізійної роботи на підприємстві, методикою і формами проведення аудиту господарської діяльності підприємства; розгляд порядку планування та проведення контролю в системі казначейства, контрольно-ревізійної служби.
Сьогодні в Україні відбувається поступовий процес ринкової трансформації економіки. А тому система оподаткування підприємств, як інструмент державного регулювання економічних і соціальних процесів підприємств має відображати інтереси держави, підприємницьких структур та громадян.
В той час практика свідчить про низький рівень ефективності вітчизняної моделі оподаткування підприємств, її неадекватність умовам функціонування ринкового господарства. Саме тому питання реформування оподаткування підприємств сьогодні знаходяться в числі важливих фінансово-економічних проблем, від позитивного вирішення яких значною мірою залежить доля трансформаційних процесів в Україні. Потребує вдосконалення механізму функціонування як податкової системи в цілому, так і окремих її складових, особливо податків на додану вартість та на прибуток. Складність реформування системи оподаткування підприємств посилюється передусім тим, що воно відбувається в умовах дефіциту фінансових ресурсів.
Зміни у перебігу процесів становлення і розвитку нової системи господарювання обумовлюють необхідність перегляду теоретичних підходів до оподаткування підприємств, пошуку шляхів активізації його впливу на результати фінансово-економічної діяльності підприємств. Податки є джерелом формування бюджету, визначає можливості держави у вирішенні задач економічного зростання, розподілу і перерозподілу валового внутрішнього продукту з метою досягнення адекватної структури суспільного виробництва. В цих умовах оптимізація оподаткування підприємств стає підґрунтям для розв’язання складних питань узгодження інтересів держави і суб’єктів господарювання, синхронізації мікро- та макроекономічних перетворень.
Об’єктом дослідження є діяльність транспортного підприємства ТзОВ «ПЕТЕР – ТРАНС», що займається перевезенням, наданням логістичних послуг та послуг зі складування..
Предметом дослідження є податкова політика підприємства, фактори впливу на процес її розробки, фінансові відносини, які виникають у процесі сплати податків підприємством в умовах ринкової трансформації.
Метою роботи є дослідження теоретичних та методичних аспектів розробки податкової політики підприємства, визначення впливу податкової політики на стан і розвиток ТзОВ «ПЕТЕР – ТРАНС», обґрунтування пропозицій щодо удосконалення податкової політики підприємства.
Для досягнення поставленої мети в ході написання звіту з практики необхідно виконати наступні завдання:
- розглянути зміст податкової політики та її складових елементів;
- проаналізувати податкову політику підприємства та її розробку на підприємстві;
- проаналізувати динаміку сплати та структуру податкових платежів ТзОВ «ПЕТЕР – ТРАНС»;
- розробити шляхи оптимізації оподаткування досліджуваного підприємства з урахуванням результатів курсового дослідження;
Методологічною основою звіту є системний підхід до аналізу фінансових процесів. Для вирішення поставлених завдань у роботі використовувались загальнонаукові та спеціальні методи пізнання. При дослідженні теоретичних основ функціонування податку у системі оподаткування використано метод наукової абстракції; методи спостереження, групування, узагальнення в процесі визначення впливу податку на прибуток на фінансові показники підприємств; економічного аналізу, синтезу, порівняння при аналізі змін фінансового стану підприємства ТзОВ «ПЕТЕР – ТРАНС» в умовах даної системи оподаткування; методи структурно-функціонального аналізу – при виборі пріоритетних напрямків мінімізації оподаткування юридичних осіб. Теоретичну основу дослідження становили фундаментальні положення теорії фінансів, грошового обігу і кредиту, сучасні концепції оподаткування.
Інформаційною основою звіту стали наукові праці вітчизняних і зарубіжних вчених-економістів, закони України, нормативно-правові акти державних органів України, статистичні матеріали Державного комітету статистики, звітні дані балансу, звіт про фінансові результати ТзОВ «ПЕТЕР – ТРАНС».
Ціна

500

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.