Меню сайту

Нові користувачі
makarenko22
Користувачі
24.01.2021
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Скільки буде 2+2 x 2=


аватар
Сергій Іванович

Рейтинг: 10
аватар
Черничук Ярослав Васильович

Рейтинг: 10
аватар
Роман

Рейтинг: 10
Виктория Петровна

Рейтинг: 291.6
аватар
Тимчук Руслан Миколайович

Рейтинг: 21.1
Наталія Вікторівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Формування портфеля цінних паперів банку


Магістерська
K-13729

ЗМІСТ
ВСТУП
Розділ 1. Теоретичні аспекти формування портфелю цінних паперів банку
1.1. Загальна характеристика портфелю цінних паперів банку
1.2. Принципи формування банківського портфеля цінних паперів
1.3 Методи управління портфелем ЦП банку

Розділ 2. Дослідження системи формування портфеля цінних паперів ПАТ «Діапазон - Максимум Банк»
2.1 Організаційні та методичні аспекти формування портфеля ЦП в ПАТ
2.2. Аналіз структури та динаміки портфеля ЦП в банку ПАТ «Діапазон - Максимум Банк»
2.3Оцінка ефективності формування та управління портфелем ЦП

Розділ 3. Вдосконалення методів формування портфеля цінних паперів
банківської установи
3.1. Удосконалення методів управління портфелем цінних паперів
3.2 Розробка оптимального портфеля ЦП

ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ

ВСТУП
Актуальність теми дослідження. Серед багатьох проблем, що в сукупності відображають суть кризи в економіці та суспільно-економічних відносинах в Україні, ключовою є глибокий спад інвестиційної діяльності. Сучасна вітчизняна економіка гостро потребує фінансових вливань для технологічного та структурного оновлення виробництва, виходу на світові ринки, підвищення рівня життя. Важливу роль в активізації інвестиційного процесу, підвищенні ефективності інвестування відіграють інституційні інвестори, передусім комерційні банки.
Із скороченням обсягів бюджетного фінансування економіки України роль банківських інвестицій у забезпеченні глибоких структурних перетворень інвестиційної сфери неухильно зростає, і банківська сфера повинна бути спроможною забезпечити великомасштабні інвестиції, особливо у виробничу сферу. Банківські інвестиції перебувають у тісному взаємозв’язку з грошовим сектором економіки, тому здатні суттєво впливати на стан економічної рівноваги, яка характеризується співвідношенням двох основних ринкових елементів: попиту на грошові ресурси з боку економіки і пропозиції грошових коштів з боку банківської системи.
Для банків розвиток інвестиційного бізнесу є об’єктивною потребою. Актуальним для них стає уже не тільки пропонування клієнтам набору стандартних операцій, а й надання допомоги для виходу зі скрутного фінансового становища, сприяння розширенню бізнесу тощо.
З появою на інвестиційному ринку нових активних гравців: страхових компаній, інвестиційних фондів, кредитних спілок тощо - постає необхідність поглибленого дослідження особливостей і перспектив банківського інвестування.
Різні аспекти банківської діяльності щодо формування портфеля цінних паперів досліджують як вітчизняні, так і зарубіжні вчені-економісти. Заслуговують на увагу результати досліджень у сфері банківських інвестицій О.Д. Вовчак, М.П. Денисенка, О.В. Дзюблюка, Б.Л. Луціва, А.М. Мороза, А.А.Пересади, С.К. Реверчука, М.І. Савлука, та інших. Вагомим внеском у розробку цієї проблематики стали праці Дж. М. Кейнса, Г. Марковіца, Д. Сінкі, У. Шарпа.
Проблема залучення коштів банків до інвестування економіки України вимагає всебічного аналізу та усвідомлення умов, які впливають на інвестиційну діяльність комерційних банків. Справа ускладнюється тим, що сучасна банківська система України знаходиться на стадії становлення, яке відбувається на фоні одночасних перетворень як структури економіки, так і всієї системи суспільно-економічних відносин, викликаних переходом від адміністративно-розподільчої до ринкової економіки. Банківська система може розвиватися ефективно й стійко лише при нормальних економічних умовах. Тому банки, як ніхто інший, зацікавлені в тому, щоб у сфері виробництва здійснювались повноцінні відтворювальні процеси, що неможливо без відновлення безперервних інвестиційних циклів.
Мета і завдання дослідження. Метою магістерської роботи є розробка теоретичних і методичних засад розкриття суті та економічної природи формування портфеля цінних паперів комерційних банків, здійснення оцінки її поточних і перспективних напрямів.
Відповідно до мети поставлені такі основні завдання:
— поглиблення теоретико-методологічних засад портфелю цінних паперів банку;
— обґрунтувати принципи формування банківського портфеля цінних паперів;
— проаналізувати методи управління портфелем ЦП банку;
— навести організаційні та методичні аспекти формування портфеля ЦП в ПАТ «Діапазон - Максимум Банк»;
— провести комплексну оцінку портфеля ЦП в банку ПАТ «Діапазон - Максимум Банк»;
— проаналізувати ефективність формування та управління портфелем ЦП ПАТ «Діапазон - Максимум Банк»;
— вдосконалити методи формування портфеля цінних паперів банківської установи;
— розробити оптимальний портфель ЦП в банку.
Об’єкт дослідження. Об’єктом дослідження є операції банків з цінними паперами.
Предмет дослідження. Предметом дослідження є механізм формування портфелю цінних паперів комерційних банків України.
Методи дослідження. У процесі дослідження використовувались загально-наукові методи пізнання дійсності: спостереження – під час вивчення операцій банку з цінними паперами; порівняння – під час зіставлення фінансових результатів від операцій банку з цінними паперами та курсів цінних паперів за різні періоди; вимірювання – у процесі розробки методики оцінки цінних паперів у портфелі банку та визначення ефективності операцій з цінними паперами; аналіз та синтез, індукція та дедукція – у ході опрацювання методики аналізу операцій банку з цінними паперами.
Інформаційною базою дослідження є положення класиків економічної теорії, наукові праці закордонних та вітчизняних вчених з питань інвестування та економічного аналізу, закони України, постанови Верховної Ради, Кабінету Міністрів, нормативно-методичні та статистичні матеріали Національного банку України, Асоціації українських банків, окремих комерційних банків України, матеріали науково-практичних конференцій за досліджуваною темою.
Структура роботи. Логіка дослідження зумовила наступну структуру магістерської роботи: вступ, 3 розділи, висновки, список використаних джерел із ________ найменувань, _______додатків. Загальний обсяг ________сторінок.
Ціна

450

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.