Меню сайту

Нові користувачі
makarenko22
Користувачі
24.01.2021
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Ти користуєшся WEBMONEY?


Харитон Марина Володимирівна

Рейтинг: 16
Рябовол Александра Юрьевна

Рейтинг: 10
Верейкін Михайло Олександрович

Рейтинг: 10
аватар
Антоненко Светлана Васильевна

Рейтинг: 10
аватар
Копилова Софія Андріївна

Рейтинг: 11
аватар
Жуковський Максим Ігорович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Шляхи підвищення ефективності розвитку іпотечного кредитування в умовах фінансової кризи


Дипломна
K-13730

ВСТУП
Розділ 1. НОРМАТИВНІ ОСНОВИ ІПОТЕЧНОГО КРЕДИТУВАННЯ В УКРАЇНІ
1.1. Сутність та особливості іпотечного кредитування
1.2. Законодавче регулювання відносин іпотеки
1.3. Питання розвитку іпотечного кредитування та оцінка ефективності іпотечного ринку
Розділ 2. АНАЛІЗ СТАНУ ІПОТЕЧНОГО КРЕДИТУВАННЯ У СВІТІ ТА В УКРАЇНІ
2.1. Тенденції розвитку ринку іпотеки у світі
2.2. Сучасний стан ринку іпотеки України
2.3. Глобальна світова фінансова криза та її вплив на іпотечне кредитування
Розділ 3. Шляхи удосконалення розвитку іпотечного кредитування в умовах фінансової кризи
3.1. Заходи щодо подолання кризи на вітчизняному іпотечному ринку
3.2. Перспективи розвитку іпотечного кредитування в Україні
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
ДОДАТКИ

ВСТУП
Актуальність теми. На сьогодні в державах з розвинутою економікою іпотека є дієвим механізмом, що забезпечує надходження фінансових потоків в економіку країни та дає можливість населенню покращити свої житлові умови. Становлення та розвиток ринку іпотеки спричинили певні чинники, однак Україна значно запізнилася зі запровадженням такого ринку. Перед національними економічними системами різних країн традиційно стоїть завдання розширення ємності інвестиційного ринку, що змушує їх активно працювати над розробкою ефективних механізмів, здатних акумулювати вільні фінансові ресурси на фінансовому ринку та спрямовувати їх в сегменти економіки, які формують потенційний попит на інвестиційний ресурс. Іпотека, як засвідчує багаторічний досвід її застосування у світі, являє собою один з таких механізмів, при цьому вона виступає як сполучний елемент в макроекономічній системі, який завдяки мультиплікаційному ефекту спроможний активізувати різновекторні ринки: капіталу, житла, будівельних матеріалів, землі, комерційної нерухомості, кредитів, депозитів, праці, страховий ринок, сферу недержавного пенсійного забезпечення тощо. Іпотека також робить вагомий внесок у розширення ємності фінансового ринку, диверсифікацію його інституціональної структури та структури фінансових інструментів, формує та збалансовує інтереси учасників іпотечного ринку, створює механізми здешевлення позичкового ресурсу, забезпечує досягнення соціально-економічного ефекту в процесі споживання учасниками ринку відповідного іпотечного продукту.
Для України розбудова іпотечного ринку є важливим та актуальним завданням на шляху подальшого реформування економіки і створення адекватного сучасним вимогам фінансового ринку з відповідною структурою та інституціональними складовими. При цьому розвиток іпотечного ринку вирішує як економічні проблеми активізації та ефективного використання фінансових ресурсів, так і соціальні завдання щодо залучення різних соціальних верств населення до задоволення своїх потреб через механізм фінансового ринку. Це визначає необхідність розробки і реалізації державної програми забезпечення даних процесів в Україні, їх теоретичне обґрунтування з врахуванням особливостей національної економіки та існуючих загальносвітових тенденцій в розвитку іпотечного кредитування.
Ступінь висвітлення теми. Окремим аспектам складної і багатопланової проблеми іпотечного кредитування присвячено праці провідних вітчизняних та зарубіжних економістів та фінансистів. Проблемі іпотеки постійно приділяють значну увагу такі вітчизняні дослідники як: В. Валентинов, О. Євтух, М. Дем’яненко, Т. Ковальчук, В. Кравченко, С. Кручок, В. Лагутін, Б. Луців, І. Лютий, А. Мороз, О. Онищенко, К. Паливода, А. Пересада, В. Поляченко, І. Пучковська, В. Радченко, П. Саблук, М. Савлук, С. Юргелевич, С. Юрій, а також російські вчені Ю. Агєєв, Н. Журкіна, М. Логінов, В. Кудрявцев, О. Кудрявцева, О. Лаврушин, та вчені інших країн Б. Батлер, І. Бернард, Л. Гітман, Ф. Мишкін, Р. Міллер, Д. Ван Хуз, Р. Страйк, Т. Стейнметц, Ф. Уітт, Ф. Фабоці та інші.
Разом із тим, у працях вітчизняних і зарубіжних вчених низка важливих питань теоретико-методологічного та практичного спрямування розвитку іпотечного кредитування залишаються розглянутими не в повній мірі, при цьому частина із них не враховує вплив на іпотечний ринок світової фінансової кризи.
За таких обставин дослідження іпотечного кредитування в умовах трансформації економіки України з системних позицій набуває особливої ваги й актуальності, що і зумовило вибір теми курсової роботи.
Метою дипломної роботи є розробка теоретико-методологічних засад формування та функціонування ринку іпотечного кредитування, обґрунтування пропозицій щодо підвищення збалансованості взаємодії всіх його учасників в умовах світової фінансової кризи.
Поставлена мета зумовила вирішення таких основних завдань:
 простежити сутність та особливості іпотечного кредитування;
 визначити законодавче регулювання відносин іпотеки;
 розглянути питання розвитку іпотечного кредитування та оцінка ефективності іпотечного ринку;
 - проаналізувати тенденції розвитку ринку іпотеки у світі;
 - охарактеризувати сучасний стан ринку іпотеки України;
 - оцінити вплив глобальної світової фінансової кризи на іпотечне кредитування;
 - запропонувати заходи щодо подолання кризи на іпотечному ринку;
 - уявити можливі перспективи іпотечного кредитування в Україні тощо.
Об’єктом дипломної роботи є система економічних відносин між суб’єктами іпотечного кредитування.
Предметом дослідження є теоретико-методологічні засади та практичні аспекти формування та функціонування механізму іпотечного кредитування в Україні.
Методи дослідження. В основі дослідження лежить системний підхід до питання сутності та розвитку іпотечного кредитування. Широко використовувався метод наукової абстракції, аналізу і синтезу. При дослідженні генезису теоретичних засад іпотеки використано метод історичного аналізу. При дослідженні сучасного стану ринку іпотеки використано метод порівняльного аналізу, логічних узагальнень та метод коефіцієнтів. Також використано методи логічного аналізу, моделювання, графічного зображення отриманих результатів тощо.
Методологічною основою дипломної роботи є теоретичні напрацювання світової економічної науки, концептуальні положення сучасної економічної теорії, дослідно-пошукова й наукова література, праці відомих вітчизняних і зарубіжних вчених-економістів та фахівців-практиків у сфері іпотеки.
Структура та обсяг дипломної роботи. Дипломна робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. Загальний обсяг – ____сторінок машинописного тексту. Дипломна робота містить ___ таблиці на ___ сторінках та ___ рисунків на ___ сторінках. Список використаних джерел містить ___ найменувань і викладений на ____ сторінках. Робота має ____ додаток на ____ сторінках.
Ціна

450

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.