Меню сайту

Нові користувачі
OOOOFF
Користувачі
26.11.2020
vbogdan
Автори робіт
13.11.2020
Frommu
Автори робіт
31.10.2020
Corse
Автори робіт
26.10.2020
VIKITORIA
Користувачі
21.09.2020
Скільки буде 2+2 x 2=


аватар
Жуковський Максим Ігорович

Рейтинг: 10
Рибак Микола Сергійович

Рейтинг: 10
аватар
Вікторія Миколаївна

Рейтинг: 10
аватар
Гловюк Андрій Станіславович

Рейтинг: 10
Наталія М. Б.

Рейтинг: 16
аватар
Матіяш Михайло Михайлович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Управління дохідністю та ризиками кредитного портфелю банку


Магістерська
K-13732

ВСТУП

Розділ 1 Теоретичні засади управління дохідністю та ризиками кредитного портфелю банку
1.1 Сутність та фактори впливу на кредитний портфель банку
1.2 Якісна та кількісна оцінка кредитного портфелю банку
1.3 Методи управління кредитним портфелем банку

Розділ 2 Діагностика управління кредитним портфелем банку ВАТ «Ощадбанк» в системі координації «дохід-ризик»
2.1 Порівняльний аналіз динаміки і структури кредитних портфелів провідних банків України та ВАТ «Ощадбанк»
2.2 Аналіз дохідності та ризику кредитного портфелю банку……………..
2.3 Аналіз інформаційного, методичного та організаційного забезпечення управління кредитним портфелем банку

Розділ 3 Удосконалення управління дохідністю та ризиками кредитного портфеля банку
3.1 Удосконалення управління ризиками кредитного портфелю банку.…
3.2 Впровадження сучасного інструментарію оцінки дохідності та ризиків кредитного портфелю банку
3.3 Розробка заходів щодо підвищення дохідності кредитного портфеля банку

ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ

ВСТУП

Актуальність теми магістерської дипломної роботи полягає в тому, що створення внутрішніх резервів кредитних ризиків за рахунок доходів банку та прибутковість діяльності комерційного банку є взаємозалежними та протинаправленими процесами, які потребують впровадження системи управління кредитним портфелем банку та оптимізації його в напрямку досягнення нормалізованої дивідендної прибутковості акціонерів, як цільової функції управління кредитним портфелем банку.
Кредитування є пріоритетною економічною функцією банків та є найважливішим напрямком здійснюваних банком активних операцій, так як кредитний портфель становить здебільшого від третини до половини всіх активів банку. У структурі балансу банку кредитний портфель розглядається як єдине ціле та складова частина активів банку, що має свій рівень дохідності та ризику. Кредитні операції банку є найбільш дохідними, але разом з тим і найризикованішими. Кожний п’ятий банківський кредит в країні стає проблемним, тобто потенційно неповоротним. Тому для успішного кредитування – забезпечення повернення наданих позичок та підвищення дохідності кредитних операцій, банки мають впровадити ефективну та гнучку систему управління проблемними кредитами. Досягнути цього можна завдяки вивченню теоретичних і практичних питань щодо підходів та процесу управління проблемними кредитами комерційного банку.
Аналіз останніх наукових досліджень і публікацій показав, що проблемі визначення дохідністі та ризиків кредитного портфелю банку присвячені наукові праці І.А. Бланка, А.М. Герасимовича, В.М. Голуба, О.В. Дзюблюка, Г.Т. Карчевої, І.М. Лазепка, А.М.Мороза, С.В. Мочерного, І.М. Парасій-Вергуленко, А.А. Пересади, О.В. Пернарівського, М.І. Савлука та ін. Серед відомих західних авторів особливо значимі праці Л. Гітмана, Б. Едварда, Г. Марковіца, Дж.Маршалла, П. Роуза, Дж. Сінкі, Ф. Фабоцці, У. Шарпа та ін. Проте проблема регулювання кредитних ризиків у вітчизняних банківських установах й досі носить дискусійний характер.
Аналіз впливу наслідків світової фінансової кризи на прибутковість та ризикованість кредитної діяльності банківської системи України у передкризовому 2007 та кризових 2008 – 01.01.2010 років за даними НБУ показав, що з рівня резервування кредитних ризиків в сумарному кредитному портфелі банківської системи України – 4,0% (2005 - 2007 рр.) його величина зросла на протязі 2008 – 01.01.2010 рр. до рівня 15,4% станом на початок 2010 року, при цьому вперше за останні 10 років діяльність банківської системи України стала збитковою, а сумарний збиток практично 50% банків України за 01.01.2010 рік становить -23,5 млрд.грн..
Мета дипломного дослідження – теоретичні, методичні та практичні підходи до управління дохідністю та ризиками кредитного портфелю банку в ВАТ «Ощадбанк» та розробити пропозиції щодо його удосконалення.
Для досягнення мети в магістерській дипломній роботі вирішені наступні завдання:
- проаналізувати теоретичні підходи щодо тлумачення кредитного портфеля та принципів управління кредитним портфелем банку;
- обґрунтувати моделі та показники оцінки якості кредитного портфелю банку;
- розглянути існуючі методи управління кредитним портфелем банку.
- проаналізувати динаміку і структуру кредитних портфелів банків України ;
- проаналізувати дохідність та ризики кредитного портфелю банку ВАТ «Ощадбанк»;
- провести аналіз інформаційного, методичного та організаційного забезпечення управління кредитним портфелем банку.
- проаналізувати та удосконалити управління ризиками кредитного портфелю банку;
- розробити впровадження сучасного інструментарію оцінки дохідності та ризиків кредитного портфелю банку;
- розробити заходи щодо підвищення ефективності управління кредитним портфелем банку.
Об’єкт дипломного дослідження – система управління кредитним портфелем в системі координації «дохід-ризик» ВАТ «Ощадбанк».
Предмет дипломного дослідження – управління дохідністю та ризиками кредитного портфелю банку.
Методами дипломного дослідження були – історичний аналіз, структурний аналіз, первинні статистичні спостереження, групування та статистичний аналіз хронологічних рядів параметрів.
Інформаційні джерела магістерської дипломної роботи - матеріали звітів про діяльність ВАТ «Ощадбанк» за 01.01.2008 – 01.10. 2010 роки, а також статистичні матеріали по показникам діяльності банківської системи України з офіційних Інтернет-сайтів Національного банку України та Асоціації комерційних банків України за 01.01.2008 – 01.10. 2010 роки.
Практична цінність дипломної роботи полягає в наступному: уточнено трактування вмісту якості кредитного портфеля комерційного банку; запропоновані методи оцінки різних сегментів кредитного ризику; визначена суть кредитного портфеля комерційного банку - як сукупності активів банку у вигляді позик, врахованих векселів, міжбанківських кредитів, депозитів і інших вимог кредитного характеру, класифікованих по групах якості на основі певних критеріїв, уточнені методологічні підходи до оцінки якісного складу кредитного портфеля комерційного банку; розглянута система критеріїв оцінки кредитного портфеля банку.
Теоретичну базу дипломної роботи склали законодавчі і нормативні акти України, наукові монографії, дисертаційні дослідження, статті в економічній періодиці («Фінанси України», «Економіка України» та «Банківська Справа»). Теоретичною основою дослідження стали праці українських учених і зарубіжних фахівців в області оцінки фінансового стану і аналізу кредитних портфелів комерційних банків, оцінки кредитних ризиків. Матеріали семінарів і наукових конференцій з тематики, що вивчається, а також інформація офіційних сайтів по економічній проблематиці в мережі Інтернет.
Структура дослідження. Дипломна робота складається із вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків.
У вступі висвітлено актуальність мету та завдання теми дослідження.
В першому розділі здійснено теоретичне узагальнення інформації про сутність, склад та структуру кредитного портфеля та охарактеризовані принципи управління кредитним портфелем банку; обґрунтовані моделі та показники оцінки якості кредитного портфелю банку; розглянуті існуючі методи управління кредитним портфелем банку.
В другому розділі проведено аналіз динаміки і структури кредитних портфелів банків України за період 0.1.01.2008 — 01.10.2010 рр., дохідність та ризики кредитного портфелю банку ВАТ «Ощадбан» та надано аналіз інформаційного, методичного та організаційного забезпечення управління кредитним портфелем банку
У третьому розділі охарактеризовано особливості удосконалення управління ризиками кредитного портфелю банку та розроблено впровадження сучасного інструментарію оцінки дохідності та ризиків кредитного портфелю банку. Запропоновані заходи щодо підвищення ефективності управління кредитним портфелем банку
У висновках сформульовані основні висновки та пропозиції до теми магістерської роботи.
Ціна

600

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2020 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.