Меню сайту

Нові користувачі
Вікторія333
Користувачі
04.03.2021
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Чи пишете ви самі роботи?


аватар
Гуринова Ольга Александровна

Рейтинг: 10
аватар
Гарус Марина Василівна

Рейтинг: 10
аватар
Черничук Ярослав Васильович

Рейтинг: 10
аватар
Петрович Інна Василівна

Рейтинг: 16
аватар
Гусак Віктор Васильович

Рейтинг: 10
Козловський Вадим Леонідович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

ПАСИВНІ ОПЕРАЦІЇ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ» на прикладі ВАТ АКБ «Автокразбанк»


Дипломна
K-13771

ЗМІСТ

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПАСИВНИХ ОПЕРАЦІЙ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ
1.1. Теоретико-економічна характеристика пасивних операцій
комерційних банків
1.2. Організація процесу управління власними коштами банків
1.3. Основні підходи до управління залученими та запозиченими
коштами банків
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ УПРАВЛІННЯ ПАСИВНИХ ОПЕРАЦІЙ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ на прикладі (ВАТ АКБ «Автокразбанк»)
2.1. Загальна характеристика ВАТ АКБ «Автокразбанк»
2.2. Сучасний стан ринку банківських ресурсів Україні
2.3. Залежність дивідендної політики від форми організації
комерційного банку
2.4. Особливості управління банківськими пасивами в ВАТ АКБ
«Автокразбанк»
3. УДОСКОНАЛЕННЯ ТА ШЛЯХИ УПРАВЛІННЯ ПАСИВНИХ ОПЕРАЦІЙ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ
3.1. Впровадження міжнародного досвіду з управління пасивними
операціями в комерційних банках України
3.2. Рекомендації щодо удосконалення управління пасивних операцій
комерційного банку
3.3. Пропозиції щодо підвищення ефективності управління пасивних
операцій
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ

ВСТУП
Актуальність теми дослідження. Передумовою ефективної діяльності комерційного банку як специфічного господарського товариства виступає створення відповідної ресурсної бази, тобто сукупності грошових коштів, що надходять у розпорядження банку з різних джерел та використовуються ним для здійснення активних операцій. Первісну роль в цьому процесі відіграє формування власного капіталу банку.
Капітал банку – це фонд ресурсів, що були внесені і належать засновникам, акціонерам (учасникам) банку, який складається зі статутного та резервного фондів, інших фондів, загальних та спеціальних резервів, нерозподіленого прибутку.
На відміну від звичайних промислових та комерційних підприємств, де частка власного капіталу становить, як правило, в середньому 40-60% від загальних активів, комерційні банки працюють в основному із залученими ресурсами, а власний капітал використовується для своєрідного захисту інтересів вкладників і кредиторів та покриття збитків від банківських операцій. За цих умов, вважається припустимим, якщо розмір власного капіталу становить не менше 4% від загальних активів банку.
Н______________
Вклад (депозит) – це гроші, які передані в банк їх власником для зберігання та, в залежності від умов зберігання, враховуються на тому чи іншому банківському рахунку.
Найбільш стабільними з точки зору прогнозування рівня залишків та визначення термінів повернення коштів є __________________
Пасивні операції виступають ключовим елементом управління банківською діяльністю, оскільки без якісного формування ресурсної бази банку неможливо забезпечити потрібну ефективність проведення активних операцій. При цьому необхідно розуміти, що пасивні операції банків, також як і активні, безпосередньо впливають на рівень доходності, а, тому, активи і зобов’язання необхідно розглядати як загальний портфель банківських ресурсів, управління яким повинно бути достатньою мірою скоординовано.
В цілому ж, головна задача, що стоїть перед комерційним банком при здійсненні ним пасивних операцій, може бути сформульована так: «ресурсів в кожний конкретний момент часу повинно бути не просто в достатній кількості, а рівно стільки, скільки необхідно для забезпечення активних операцій.
Серед російських вчених варто зазначити праці Є.Жукова, О.Лаврушина, В.Усоскіна. Проблемам формування ефективної депозитної політики комерційних банків присвячені роботи вітчизняних вчених, зокрема В.Вітлінського, А.Гальчинського, О.Дзюблюка, О.Заруби, Т.Ковальчука, В.Лагутіна, І.Лютого, А.Мороза, А.Пересади, О.Пилипченка, М.Савлука та ін.
Мета дипломної роботи:
 ознайомиться з роботою банку ВАТ АКБ «Автокразбанк»;
 визначити роль пасивних операцій комерційних банків у функціонуванні банківської системи України;
 показати шляхи оптимізації управління банківськими пасивами на сучасному етапі розвитку банківської системи України.
Завданням дипломної роботи є: докладно проаналізувати пасивні операції комерційних банків та їх роль у функціонуванні банківської системи України, в тому числі дати теоретико-економічну характеристику пасивних операцій комерційних банків; розглянути організацію процесу управління власними коштами банків та основні підходи до управління залученими та запозиченими коштами банків; дати техніко-економічну характеристику ВАТ АКБ «Автокразбанк»; зробити аналіз управління пасивами в банках України; розглянути сучасний стан ринку банківських ресурсів Україні; вивчити сутність залежності дивідендної політики від форми організації комерційного банку; визначити шляхи оптимізації управління банківськими пасивами на сучасному етапі розвитку банківської системи України, в тому числі впровадження міжнародного досвіду з управління пасивними операціями в комерційних банках України.
Об’єктом дослідження є ВАТ АКБ «Автокразбанк».
Предметом дослідження роботи виступають пасивні операції банку.
Теоретичною і методологічною основою дипломної роботи є об’єктивні та фундаментальні положення сучасної економічної теорії. У процесі дослідження використовувалися як загальнонаукові, так і спеціальні методи пізнання: аналізу та синтезу; логічного узагальнення; графічний та побудови аналітичних таблиць; метод конкретизації.
Інформаційною базою дослідження стали Закони України, Постанови Правління НБУ, статистичні дані Державного комітету статистики України, Фонду гарантування внесків фізичних осіб, фінансова звітність банку ВАТ АКБ «Автокразбанк», монографії і навчальні посібники, статті періодичних видань, матеріали офіційних сайтів Інтернет.
В процесі дослідження були застосовані як теоретичні, так і емпіричні методи наукового пізнання: аналізу і синтезу, аналогії, моделювання та спостереження.
Структура дипломної роботи складається з вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків.
В першому розділі дипломного дослідження ми дали значенню та сутності пасивних операцій в комерційних банках. Проаналізували організацію процесу управління власними коштами банків та дали характеристику до підходів по управлінню залученими та запозиченими коштами банків.
В другому розділі ми проаналізували діяльність банків на ринку пасивних операцій на прикладі (ВАТ АКБ «Автокразбанк»), загальну характеристику ВАТ АКБ «Автокразбанк». Сучасний стан ринку банківських ресурсів Україні та залежність дивідендної політики від форми організації комерційного банку. Особливості управління банківськими пасивами в ВАТ АКБ«Автокразбанк».
В третьому розділі дипломного дослідження ми удосконалили управління пасивних операцій комерційного банку за допомогою зарубіжного досвіду та дали рекомендації і пропозиції щодо удосконалення та підвищення ефективності управління пасивних операцій комерційного банку
Дипломна робота міститься на ______ сторінках без списку використаних джерел та додатків, має ____ рисунків, ______таблиць, _________ найменувань використаних джерел та_____ додатків.

ТАКОЖ ДО РОБОТИ ДОДАЄТЬСЯ ІЛЮСТРАТИВНИЙ МАТЕРІАЛ, ДОПОВІДЬ, РЕЦЕНЗІЯ, АНОТАЦІЯ
Ціна

500

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 2
Гостей: 2
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.