Меню сайту

Нові користувачі
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Свєта
Користувачі
03.12.2020
Ти користуєшся WEBMONEY?


аватар
Igor Falon

Рейтинг: 10
аватар
Павлов Євген Володимирович

Рейтинг: 22
Онищенко Мальвіна Вадимівна

Рейтинг: 10
Попп Наталія Олександрівна

Рейтинг: 13
аватар
Федорова Лідія Юріївна

Рейтинг: 21.1
аватар
Антоненко Светлана Васильевна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Банківська діяльність у сфері інвестицій


Магістерська
K-13795

Зміст

Вступ

Розділ 1. Теоретичні основи дослідження інвестиційної діяльності банків

1.1. Необхідність суть та причини банківської інвестиційної
діяльності 7
1.2. Банківські інвестиції: систематизація та класифікація
1.3. Макро- та мікроекономічні функції національного банківського
інвестування

Розділ 2. Механізм реалізації інвестиційних операцій в комерційному банку (на прикладі ЗАТ КБ “ПриватБанк”)

2.1. Інвестиційна політика комерційного банку
2.2. Структура і динаміка інвестиційного портфелю ЗАТ КБ
“ПриватБанк”
2.3. Оцінка дохідності цінних паперів у інвестиційному портфелі.

Розділ 3. Проблеми та перспективи банківської інвестиційної діяльності

3.1. Напрями активізації та підвищення ефективності інвестиційної
діяльності комерційних банків
3.2. Зарубіжний досвід банківської інвестиційної діяльності та
можливості його застосування в Україні

Висновок

Список використаної літератури

Додатки

Вступ
Актуальність теми дослідження. Серед багатьох проблем, що в сукупності відображають суть кризи в економіці та суспільно-економічних відносинах в Україні, ключовою є глибокий спад інвестиційної діяльності. Сучасна вітчизняна економіка гостро потребує фінансових вливань для технологічного та структурного оновлення виробництва, виходу на світові ринки, підвищення рівня життя. Важливу роль в активізації інвестиційного процесу, підвищенні ефективності інвестування відіграють інституційні інвестори, передусім комерційні банки.
Із скороченням обсягів бюджетного фінансування економіки України роль банківських інвестицій у забезпеченні глибоких структурних перетворень інвестиційної сфери неухильно зростає, і банківська сфера повинна бути спроможною забезпечити великомасштабні інвестиції, особливо у виробничу сферу. Банківські інвестиції перебувають у тісному взаємозв’язку з грошовим сектором економіки, тому здатні суттєво впливати на стан економічної рівноваги, яка характеризується співвідношенням двох основних ринкових елементів: попиту на грошові ресурси з боку економіки і пропозиції грошових коштів з боку банківської системи.
Для банків розвиток інвестиційного бізнесу є об’єктивною потребою. Актуальним для них стає уже не тільки пропонування клієнтам набору стандартних операцій, а й надання допомоги для виходу зі скрутного фінансового становища, сприяння розширенню бізнесу тощо.
З появою на інвестиційному ринку нових активних гравців: страхових компаній, інвестиційних фондів, кредитних спілок тощо - постає необхідність поглибленого дослідження особливостей і перспектив банківського інвестування.
Різні аспекти банківської інвестиційної діяльності досліджують як вітчизняні, так і зарубіжні вчені-економісти. Заслуговують на увагу результати досліджень у сфері банківських інвестицій О.Д. Вовчак, М.П. Денисенка, О.В. Дзюблюка, Б.Л. Луціва, А.М. Мороза, А.А.Пересади, С.К. Реверчука, М.І. Савлука, та інших. Вагомим внеском у розробку цієї проблематики стали праці Дж. М. Кейнса, Г. Марковіца, Д. Сінкі, У. Шарпа.
Проблема залучення коштів банків до інвестування економіки України вимагає всебічного аналізу та усвідомлення умов, які впливають на інвестиційну діяльність комерційних банків. Справа ускладнюється тим, що сучасна банківська система України знаходиться на стадії становлення, яке відбувається на фоні одночасних перетворень як структури економіки, так і всієї системи суспільно-економічних відносин, викликаних переходом від адміністративно-розподільчої до ринкової економіки. Банківська система може розвиватися ефективно й стійко лише при нормальних економічних умовах. Тому банки, як ніхто інший, зацікавлені в тому, щоб у сфері виробництва здійснювались повноцінні відтворювальні процеси, що неможливо без відновлення безперервних інвестиційних циклів. Таким чином, вирішення цієї проблеми ми пов’язуємо із:
• необхідністю розширення участі комерційних банків в інвестиційних процесах для подальшого розвитку процесів економічного реформування;
• визначальною роллю комерційних банків у становленні ринку фінансових ресурсів, в тому числі ресурсів, призначених для інвестиційних цілей;
• невирішеністю проблеми створення адекватних форм і методів залучення комерційних банків до інвестування економіки;
• неповнотою і незавершеністю законодавчо-правових стимулів для участі комерційних банків в інвестиційних процесах в Україні.
Мета і завдання дослідження. Метою магістерської роботи є розробка теоретичних і методичних засад розкриття суті та економічної природи інвестиційної діяльності комерційних банків, здійснення оцінки її поточних і перспективних напрямів, параметрів і співвідношення у реальному і фінансовому секторах з урахуванням специфіки трансформаційного періоду та виходячи із завдань середньострокової перспективи.
Відповідно до мети поставлені такі основні завдання:
• виявити суть і особливості та систематизувати загальні напрями інвестиційної діяльності комерційних банків як особливого суб’єкта інвестиційного ринку в реальному та фінансовому секторах економіки;
• провести комплексну оцінку поточних напрямів, параметрів і співвідношення інвестиційної діяльності комерційних банків у реальному та фінансовому секторах;
• обґрунтувати перспективні напрями підвищення активності комерційних банків на інвестиційному ринку.
Об’єкт дослідження. Об’єктом дослідження є інвестиційні операції банків з цінними паперами.
Предмет дослідження. Предметом дослідження є механізм інвестиційної діяльності комерційних банків України.
Методи дослідження. У процесі дослідження використовувались загально-наукові методи пізнання дійсності: спостереження – під час вивчення операцій банку з цінними паперами; порівняння – під час зіставлення фінансових результатів від операцій банку з цінними паперами та курсів цінних паперів за різні періоди; вимірювання – у процесі розробки методики оцінки цінних паперів у портфелі банку та визначення ефективності операцій з цінними паперами; аналіз та синтез, індукція та дедукція – у ході опрацювання методики аналізу операцій банку з цінними паперами.
Інформаційною базою дослідження є положення класиків економічної теорії, наукові праці закордонних та вітчизняних вчених з питань інвестування та економічного аналізу, закони України, постанови Верховної Ради, Кабінету Міністрів, нормативно-методичні та статистичні матеріали Національного банку України, Асоціації українських банків, окремих комерційних банків України, матеріали науково-практичних конференцій за досліджуваною темою.
Структура роботи. Логіка дослідження зумовила наступну структуру магістерської роботи: вступ, 3 розділи, висновки, список використаних джерел із 85 найменувань, 5 додатків. Загальний обсяг 119 сторінок”).
У І-му розділі розглянуто необхідність, суть та причини банківської інвестиційної діяльності, наведено класифікацію банківських інвестицій, на макро- та мікрорівні розглянуто функції банківського інвестування в національну економіку.
У ІІ-му розділі на прикладі ЗАТ КБ “ПриватБанк” проаналізовано механізм здійснення банківської інвестиційної діяльності, та проведено оцінку дохідності даного виду банківських операцій.
У ІІІ-му розділі розглянуто перспективні напрямки банківської інвестиційної діяльності, та наведено світовий досвід, який можна використати в Україні.
Ціна

450

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 2
Гостей: 2
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.