Меню сайту

Нові користувачі
makarenko22
Користувачі
24.01.2021
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Який курс найскладніший?


аватар
Матіяш Михайло Михайлович

Рейтинг: 10
аватар
Михайло Сергійович Ткаченко

Рейтинг: 10
Черняк Катерина Василі

Рейтинг: 16
аватар
Брагіна Катерина Ігорівна

Рейтинг: 10
аватар
Ирина Сергеевна

Рейтинг: 10
Ирина Вячеславовна

Рейтинг: 16

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Оцінка якості кредитного портфеля комерційного банку на прикладі ВАТ «Фінанси та Кредит»


Дипломна
K-13805

ПЛАН

Вступ
Розділ 1. Основні засади кредитних відносин
1.1. Аналіз законодавства у сфері банківського кредитування
1.2 Сутність кредиту та принципи кредитування
1.3. Аналіз структури кредитного портфеля
1.4. Управління якістю кредитного портфеля
Розділ 2. Формування кредитного портфеля у ВАТ «Фінанси та Кредит»
2. 1. Організація кредитування в банку «Фінанси та Кредит»
2.2. Управління кредитним портфелем у ВАТ «Фінанси та Кредит»
2.3. Методи управління ризиком кредитного портфеля
Розділ 3. Моделі оптимального управління кредитним портфелем
комерційного банку
3.1.Напрямки підвищення ефективності кредитної діяльності комерційного банку
3.2. Методика оцінювання якості кредитного портфеля та
формування резервів на відшкодування втрат за кредитними операціями банку
3.3. Проблеми управління якістю кредитного портфеля та способи їх вирішення
Висновок
Література
Додатки

Вступ
Діяльність банківських установ різноманітна та багатогранна. У сучасному суспільстві банки займаються різними видами операцій. Вони не лише організовують грошовий зворот і кредитні стосунки, але і фінансують народне господарство, здійснюють купівлю-продаж коштовних паперів, а в деяких випадках здійснюють посередницькі операції і управління майном. Кредитні установи консультують, беруть участь в обговоренні законодавчих і народногосподарських програм, ведуть статистику, мають свої підсобні підприємства.
Проте головною функцією банків, що історично склалася, є кредитування. Для вітчизняної банківської системи характерне стабільне збільшення величини кредитів, наданих позичальникові з одночасним зростанням питомої ваги прострочених позик.
При цьому, при збільшенні сумарної величини кредитного портфеля банків, збільшується питома вага прострочених кредитів. Цікавим чинником є те, що концентрація кредитних операцій відбувається в обмеженому крузі банків. Хоча, у міру поглиблення спеціалізації банків на кредитуванні, якість їх кредитних портфелів поступово починає покращуватися. Так, в банків, що мають в кредитах до 40% активів, прострочення складає близько 10%, а в банків з долею кредитів в активах більше 40%, прострочення не перевищує 5%.
Приведені цифри свідчать про те, що формування якісного кредитного портфеля є для банку досяжною метою, а управління позиковими операціями банку служить її досягненню. Перехід України до ринкової економіки принципово змінив умови діяльності всіх господарюючих суб'єктів, і удвічі відбився на характері функціонування банків. Таким чином, виходить, що банки самі змінилися як господарюючі суб'єкти, так ще їм доводиться адаптуватися до змін діяльності своїх клієнтів.
Стрімкий розвиток української банківської системи визначив можливість керівників банків і їх працівників опанувати методи і прийоми
роботи, на відміну від західних країн, де процес становлення банківської системи відбувається протягом декількох століть. В цілому ж, проблеми банківської системи обумовлені двома причинами: по-перше, на обличчя несприятливі макроекономічні умови, по-друге, існують внутрішні причини, пов'язані з особливостями діяльності самих комерційних банків.
Актуальність вибраної теми дипломної роботи обумовлена тим, що кредитна діяльність — один з найважливіших для сучасних банків. Не буде перебільшенням стверджувати, що рівень організації кредитного процесу — чи не кращий показник всієї взагалі роботи банку і якості його менеджменту.
Все це говорить про виняткову важливість налагодження чітких і ефективних механізмів кредитного процесу як для самих банків, так і для економіки в цілому. Створення вказаних механізмів можна розглядати як одне з найважливіших завдань, що стоять перед всією банківською системою України, від стійкості банківської системи на пряму залежить стійкість всієї економіки. В зв'язку з цим украй необхідно приділяти велику увагу проблемі якості кредитного портфеля. Якість кредитної діяльності банку забезпечує йому стабільне функціонування і високу прибутковість кредитних активів.
Метою дипломної роботи є з'ясування суті кредитного портфеля комерційного банку, аналіз кредитного портфеля, визначення доріг вдосконалення процесу управління якістю кредитного портфеля.
Для реалізації поставленої мети потрібно було вирішити наступні завдання, що визначили структуру дипломної роботи: досліджувати теоретичні аспекти кредитного портфеля, розкривши його суть; показати чинники що впливають на його якість, проаналізувати структурний склад і якість кредитного портфеля на прикладі одного з найбільших банків України, розглянути методику оцінки кредитоспроможності банку; запропонувати дороги поліпшення якості кредитного портфеля комерційного банку.
Предметом дослідження в дипломній роботі є якість кредитного портфеля комерційного банку.
Об'єктом дослідження є ВАТ «Фінанси та Кредит».
Практичними значимими є: методика оцінки якості кредитного портфеля комерційного банку заснована на вживанні сучасних економіко-математичних, імовірнісних і статистичних методів. Крім того, значення рейтингу в даному випадку прямо вказує на вірогідність надійного функціонування кредитної установи в перебігу певного часу в майбутньому.
Наукова новизна дипломної роботи полягає в наступному: уточнено трактування вмісту якості кредитного портфеля комерційного банку; запропоновані методи оцінки різних сегментів кредитного ризику; визначена суть кредитного портфеля комерційного банку - як сукупності активів банку у вигляді позик, врахованих векселів, міжбанківських кредитів, депозитів і інших вимог кредитного характеру, класифікованих по групах якості на основі певних критеріїв, уточнені методологічні підходи до оцінки якісного складу кредитного портфеля комерційного банку; розглянута система критеріїв оцінки надійності комерційного банку.
Теоретичну базу дипломної роботи склали законодавчі і нормативні акти України, наукові монографії, дисертаційні дослідження, статті в економічній періодиці («Фінанси України», «Економіка України» та «Банківська Справа»). Теоретичною основою дослідження стали праці українських учених і зарубіжних фахівців в області оцінки фінансового стану і аналізу кредитних портфелів комерційних банків, оцінки кредитних ризиків. Матеріали семінарів і наукових конференцій з тематики, що вивчається, а також інформація офіційних сайтів по економічній проблематиці в мережі Інтернет.
Ціна

450

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.